Propunere de rezoluţie - B7-0433/2012Propunere de rezoluţie
B7-0433/2012

PROPUNERE DE REZOLUŢIE referitoare la situația din Siria

10.9.2012 - (2012/2788(RSP))

depusă pe baza declarației Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate
în conformitate cu articolul 110 alineatul (2) din Regulamentul de procedură

Willy Meyer, Jean-Luc Mélenchon, Marie-Christine Vergiat, Sabine Lösing în numele Grupului GUE/NGL

Procedură : 2012/2788(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
B7-0433/2012
Texte depuse :
B7-0433/2012
Dezbateri :
Texte adoptate :

B7‑0433/2012

Rezoluția Parlamentului European referitoare la situația din Siria

(2012/2788(RSP))

Parlamentul European,

–   având în vedere articolul 110 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

A. întrucât, în urma unei deteriorări rapide a situației din Siria, care s-a înrăutățit în august 2012 și care a început, în martie 2011, cu reprimarea violentă a demonstrațiilor de către regimul sirian și de către forțele militare și de securitate ale acestuia, a avut loc o escaladare a conflictului într-un război civil, marcată de confruntări armate între forțele militare și de securitate siriene și grupuri armate, precum și de atacuri împotriva unor zone rezidențiale;

B.  întrucât zilnic are loc vărsare de sânge și există relatări privind încălcări flagrante ale dreptului umanitar de către forțele militare și de securitate siriene; întrucât, potrivit estimărilor ONU, până în prezent și-au pierdut viața 20 000 de persoane; întrucât persoanele rănite nu beneficiază de un tratament corespunzător; întrucât există relatări privind accesul tot mai dificil la produse alimentare și bunuri;

C. întrucât există relatări privind numărul tot mai mare de grupuri armate, inclusiv „Armata Siriană Liberă”, fiecare având propriile temeiuri și motive, unele dintre aceste grupuri, se pare, infiltrându-se în țară și deținând arme introduse ilegal peste frontieră; întrucât răpirile și violențele sectare se multiplică;

D. întrucât criza din Siria reprezintă o amenințare majoră pentru securitatea și stabilitatea fragile ale regiunii în ansamblu; întrucât conflictul din Siria afectează întreaga regiune, cu implicații și consecințe imprevizibile;

E.  întrucât au fost înregistrați sau își așteaptă înregistrarea la Înaltul Comisariat pentru Refugiați al ONU 235 000 de refugiați din Siria; întrucât, potrivit ONU, peste 1,2 milioane de persoane sunt strămutate intern pe teritoriul Siriei și circa 3 milioane au nevoie urgentă de asistență umanitară; întrucât, în ciuda dificultăților cu care se confruntă, țările vecine cu Siria au acceptat până în prezent toate persoanele care solicitau protecție, potrivit Înaltului Comisar pentru Refugiați al ONU; întrucât, din cauza numărului tot mai mare al refugiaților sirieni și al persoanelor strămutate, presiunea asupra acestor țări crește, ele având nevoie de sprijin internațional;

F.  întrucât, la 30 iunie 2012, secretarul general al ONU și cel al Ligii Statelor Arabe, miniștrii de externe din China, Franța, Irak, Kuweit, Qatar, Rusia, Turcia, Regatul Unit și Statele Unite, precum și Înaltul Reprezentant al UE s-au reunit la Geneva, compunând Grupul de acțiune pentru Siria prezidat de Reprezentantul Special Comun al ONU și al Ligii Statelor Arabe pentru Siria; întrucât acest Grup de acțiune a convenit asupra „principiilor și orientărilor pentru tranziția condusă de sirieni”: o perspectivă pentru viitor comună tuturor sirienilor, prin care se stabilesc măsuri clare și un calendar strict pentru realizarea lor, măsuri ce pot fi puse în practică într-un climat de siguranță pentru toți, de stabilitate și de calm, se realizează rapid fără alte vărsări de sânge și violențe și sunt credibile;

G. întrucât, pe baza rezoluțiilor Consiliului de Securitate al ONU, au fost trimiși în Siria observatori militari neînarmați din partea ONU; întrucât activitatea acestei misiuni de observare s-a încheiat la 20 august 2012;

H. întrucât fostul ministru de externe algerian, Lakhdar Brahimi, a fost numit recent noul Reprezentant Special Comun al ONU și al Ligii Statelor Arabe pentru Siria, acesta înlocuindu-l pe Kofi Annan;

I.   întrucât vetoul Rusiei și Chinei în cadrul Consiliului de Securitate al ONU este menit să prevină intervenția militară în Siria, adică o repetare a situației din Libia;

J.   întrucât implicarea unor state terțe precum SUA și Turcia pare să fi depășit simpla furnizare de sprijin diplomatic opoziției din Siria, existând relatări potrivit cărora au loc furnizări de armamente peste frontiera dintre Turcia și Siria;

K. întrucât se pare că anumite state din regiune au intervenit în Siria din motive religioase; întrucât liderul Al-Qaida și-a declarat sprijinul pentru opoziție;

L.  întrucât opoziția siriană, care este eterogenă, declară că este împotriva oricărei intervenții străine, în special a celei militare;

M. întrucât UE a aplicat Siriei, în mai multe etape, sancțiuni specifice, inclusiv interdicția de a călători, înghețarea activelor, interzicerea exporturilor către această țară a bunurilor de lux și a bunurilor cu dublă utilizare, întărind și embargoul impus Siriei privind comerțul cu armament; întrucât, până în prezent, aceste sancțiuni nu au avut niciun efect în ceea ce privește soluționarea conflictului,

1.  condamnă cu fermitate utilizarea violenței de către regimul sirian împotriva propriei populații; condamnă ferm utilizarea forței și a violenței de către forțele militare și de securitate guvernamentale împotriva protestatarilor și a civililor; îndeamnă regimul din Siria să pună capăt imediat torturilor și tuturor încălcărilor drepturilor omului, să elibereze toate persoanele deținute fără motive juridice, să acorde servicii medicale celor răniți și să respecte libertățile fundamentale; condamnă, de asemenea, utilizarea violenței de către grupurile armate ale opoziției; solicită insistent încetarea violențelor din Siria, astfel încât să se pună capăt situației actuale de război civil;

2.  își exprimă profunda întristare pentru pierderea continuă de vieți omenești și transmite condoleanțe familiilor victimelor;

3.  subliniază faptul că, în vederea găsirii unei soluții negociate la conflictul sirian, este nevoie de o încetare a focului;

4.  insistă asupra unei soluționări pe cale politică a crizei, printr-un dialog național favorabil incluziunii, menit să abordeze în mod efectiv aspirațiile și preocupările legitime ale poporului sirian; consideră că deteriorarea în continuare a situației ar avea consecințe imprevizibile pentru întreaga regiune;

5.  sprijină misiunea fostului ministru de externe algerian, Lakhdar, în calitatea sa de nou Reprezentant Special Comun al ONU și al Ligii Statelor Arabe pentru Siria, care constă în a contribui la găsirea unei soluții pașnice la conflictul sirian;

6.  salută eforturile țărilor vecine cu Siria în ceea ce privește găzduirea și acordarea de ajutor umanitar refugiaților sirieni și solicită un sprijin și asistență internaționale crescute în acest sens; subliniază importanța crucială a identificării unui răspuns sustenabil la criza umanitară din Siria și la cea din rândul refugiaților sirieni din țările vecine; îndeamnă țările vecine cu Siria să ofere în continuare protecție refugiaților și persoanelor strămutate din Siria și să se abțină, în conformitate cu obligațiile lor internaționale, de la expulzarea și returnarea acestor persoane în Siria;

7.  solicită să se acorde imediat asistență umanitară tuturor persoanelor din Siria care au nevoie de asistență, acordându-se o atenție deosebită celor răniți, refugiaților, persoanelor strămutate intern, femeilor și copiilor;

8.  insistă asupra faptului că poporul sirian trebuie să rămână stăpânul absolut al viitorului destin al Siriei, fără nicio ingerință sau intervenție militară din exterior; se opune ferm utilizării principiului „responsabilității de a proteja” ca motiv pentru a justifica intervenția militară; se opune ferm planurilor de divizare a țării;

9.  solicită încetarea imediată a oricărei intervenții străine în țară, inclusiv prin furnizarea de arme și finanțarea grupurilor armate; solicită ONU și Consiliului UE să implementeze un embargo asupra exportului de arme către Siria; solicită tuturor țărilor vecine să își controleze frontierele, astfel încât să împiedice orice transport de arme către Siria;

10. solicită membrilor Consiliului de Securitate al ONU să își depășească diferențele de opinie și să ajungă la un acord, în cooperare cu Liga Arabă, cu privire la adoptarea unor măsuri politice menite să pună capăt violenței în Siria și să promoveze lansarea unui dialog politic favorabil incluziunii, care să aibă ca scop găsirea unor soluții politice sustenabile la problema actuală;

11. denunță utilizarea prezenței diferitelor grupuri religioase și confesionale, precum și a minorităților pentru a instiga la violențe sectare și pentru a justifica intervențiile;

12. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, guvernelor și parlamentelor statelor membre, guvernului și parlamentului Republicii Arabe Siriene și Secretarului General al Uniunii pentru Mediterana, precum și Ligii Statelor Arabe.