Predlog resolucije - B7-0433/2012Predlog resolucije
B7-0433/2012

PREDLOG RESOLUCIJE o razmerah v Siriji

10.9.2012 - (2012/2788(RSP))

ob zaključku razprave o izjavi podpredsednice Komisije/visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko
v skladu s členom 110(2) Poslovnika

Willy Meyer, Jean-Luc Mélenchon, Marie-Christine Vergiat, Sabine Lösing v imenu skupine GUE/NGL

Postopek : 2012/2788(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :  
B7-0433/2012
Predložena besedila :
B7-0433/2012
Razprave :
Sprejeta besedila :

B7‑0433/2012

Resolucija Evropskega parlamenta o razmerah v Siriji

(2012/2788(RSP))

Evropski parlament,

–   ob upoštevanju člena 110(2) Poslovnika,

A. ker je po hitrem poslabšanju razmer v Siriji avgusta 2012, potem ko je sirski režim s svojimi varnostnimi in vojaškimi silami marca 2011 nasilno zatrl demonstracije, konflikt prerasel v državljansko vojno z oboroženimi spopadi med sirskimi vojaškimi in varnostnimi silami in oboroženimi skupinami ter z napadi na stanovanjska naselja;

B.  ker vsak dan pride do prelivanja krvi, sirske vojaške in varnostne sile pa naj bi po poročanju hudo kršile humanitarno pravo; ker je po ocenah OZN doslej življenje izgubilo približno 20.000 ljudi; ker ranjenci nimajo ustrezne oskrbe; ker naj bi zaloge hrane in blaga kopnele;

C. ker oborožene skupine, vključno s Svobodno sirsko vojsko, po poročanju vse pogosteje izvajajo spopade in napade, za kar ima vsaka svoje razloge in motive, pri čemer naj bi se nekatere vtihotapile v državo in čez mejo pretihotapile orožje; ker je vse več ugrabitev in sektaškega nasilja;

D. ker kriza v Siriji ogroža stabilnost in varnost celotne regije; ker bo sirski konflikt prizadel celotno regijo in bo imel nepredvidljive posledice;

E.  ker je pri visokem komisariatu Združenih narodov za begunce registriranih 235.000 beguncev iz Sirije oziroma še čakajo na registracijo; ker je po ocenah Združenih narodov več kot 1,2 milijona ljudi v Siriji notranje razseljenih, približno 3 milijone pa jih potrebuje nujno humanitarno pomoč; ker so po navedbah visokega komisarja Združenih narodov za begunce sosede Sirije kljub lastnim težavam doslej sprejele vse, ki so prosili za zaščito; ker se zaradi hitro naraščajočega števila sirskih beguncev in razseljenih oseb stopnjuje pritisk na te države, ki potrebujejo mednarodno podporo;

F.  ker so se 30. junija 2012 generalna sekretarja OZN in Arabske lige, zunanji ministri Kitajske, Francije, Iraka, Kuvajta, Katarja, Rusije, Turčije, Združenega kraljestva in Združenih držav ter visoka predstavnica EU sestali v Ženevi kot akcijska skupina za Sirijo, ki ji je predsedoval skupni posebni odposlanec OZN in Arabske lige za Sirijo; ker se je ta akcijska skupina dogovorila o načelih in smernicah za prehod pod sirskim vodstvom – perspektivi za prihodnost, ki jo lahko sprejmejo vsi prebivalci Sirije, ki opredeljuje odločne korake v skladu z jasnim urnikom za izvajanje, ki jo je mogoče uresničiti v varnem, stabilnem in mirnem ozračju, hitro in brez dodatnega prelivanja krvi in nasilja ter je verodostojna;

G. ker je OZN v skladu z resolucijami svojega varnostnega sveta v Sirijo poslala neoborožene vojaške opazovalce; ker se je ta opazovalna misija končala 20. avgusta 2012;

H. ker je bil nekdanji alžirski zunanji minister Lahdar Brahimi nedavno imenovan za novega skupnega posebnega odposlanca OZN in Arabske lige za Sirijo in je na tem položaju zamenjal Kofija Anana;

I.   ker sta Rusija in Kitajska vložili veto v varnostnem svetu OZN, da bi preprečili vojaško posredovanje v Siriji po zgledu Libije;

J.   ker se glede na poročila o pošiljkah orožja čez turško-sirsko mejo zdi, da je vmešavanje tretjih držav, kot so ZDA in Turčija, preseglo zgolj nudenje diplomatske podpore sirski opoziciji;

K. ker naj bi se nekatere države v tej regiji vmešavale v to državo zaradi verskih razlogov; ker je voditelj Al Kajde izrazil podporo opoziciji;

L.  ker je sirska opozicija, ki je neenotna, razglasila, da nasprotuje vsem oblikam zunanjega vmešavanja, zlasti vojaškega;

M. ker je EU v več fazah uvedla ciljno usmerjene sankcije proti Siriji, vključno s prepovedjo potovanja, zamrznitvijo sredstev ter prepovedjo izvoza luksuznega blaga in blaga z dvojno rabo v to državo, in še okrepila embargo na orožje proti Siriji; ker te sankcije doslej še niso prinesle rezultatov, ki bi prispevali k rešitvi konflikta;

1.  ostro obsoja nasilja, ki ga sirski režim izvaja nad svojim prebivalstvom; odločno obsoja tudi to, da so vladne vojaške in varnostne sile proti protestnikom in civilistom uporabile silo in nasilje; poziva sirski režim, naj nemudoma konča mučenje in kršitve človekovih pravic, izpusti vse, ki so pridržani brez pravnih razlogov, zagotovi medicinsko oskrbo ranjenim ter spoštuje temeljne svoboščine; obsoja tudi nasilje, ki ga izvajajo oborožene opozicijske skupine; poziva k ustavitvi nasilja v Siriji, da se državljanska vojna konča;

2.  globoko obžaluje nove in nove smrtne žrtve, njihovim družinam pa izraža sožalje;

3.  poudarja, da je potrebna prekinitev ognja, da bo mogoče na pogajanjih poiskati rešitev za sirski konflikt;

4.  vztraja, da je treba poiskati politično rešitev krize z vključujočim nacionalnim dialogom, v katerem bodo učinkovito obravnavane legitimne želje in skrbi sirskega prebivalstva; meni, da bo imelo vsako poslabšanje razmer nepredvidljive posledice za celotno regijo;

5.  podpira poslanstvo nekdanjega alžirskega zunanjega ministra Lahdarja, ki naj bi kot novi skupni posebni odposlanec OZN in Arabske lige za Sirijo pomagal poiskati mirno rešitev sirskega konflikta;

6.  pozdravlja trud držav v soseščini Sirije, ki gostijo sirske begunce in jim nudijo človekoljubno pomoč, in poziva k večji mednarodni podpori in pomoči v zvezi s tem; poudarja, da je treba nujno poiskati trajnostni odgovor na humanitarno krizo, tako v Siriji kot med sirskimi begunci v sosednjih državah; poziva sosede Sirije, naj še naprej ščitijo sirske begunce in razseljene osebe in naj se v skladu s svojimi mednarodnimi zavezami vzdržijo izgona in vračanja teh oseb v Sirijo;

7.  poziva k takojšnji humanitarni pomoči za vse pomoči potrebne v Siriji, zlasti ranjence, begunce, notranje razseljene osebe, ženske in otroke;

8.  vztraja, da morajo o usodi Sirije odločati izključno njeni prebivalci, brez zunanjega vmešavanja ali vojaškega posredovanja; močno nasprotuje temu, da se vojaško posredovanje upravičuje na podlagi „odgovornosti za zaščito“; ostro nasprotuje načrtom o delitvi te države;

9.  poziva, naj se takoj konča tuje vmešavanje v to državo, vključno z dobavo orožja in financiranjem oboroženih skupin; poziva Združene narode in Svet EU, naj izvajata embargo na izvoz orožja v Sirijo; poziva vse sosednje države, naj nadzirajo svoje meje in prepovejo vsakršen transport orožja v Sirijo;

10. poziva članice varnostnega sveta OZN, naj presežejo medsebojna nesoglasja in se v sodelovanju z Arabsko ligo dogovorijo o političnih ukrepih, s katerimi bi ustavili nasilje v Siriji in spodbudili začetek vključujočega dialoga, da bi našli trajnostno politično rešitev problema;

11. obsoja zlorabo različnih verskih skupin, veroizpovedi in manjšin za hujskanje k sektaškemu nasilju in upravičevanje posredovanja;

12. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji, vladam in parlamentom držav članic, vladi in parlamentu Sirske arabske republike, generalnemu sekretarju Unije za Sredozemlje in Arabski ligi.