Procedură : 2012/2788(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : B7-0435/2012

Texte depuse :

B7-0435/2012

Dezbateri :

Voturi :

PV 13/09/2012 - 11.15
CRE 13/09/2012 - 11.15

Texte adoptate :

P7_TA(2012)0351

PROPUNERE DE REZOLUȚIE
PDF 133kWORD 86k
Consultaţi, de asemenea, propunerea comună de rezoluţie RC-B7-0425/2012
10.9.2012
PE493.596v01-00
 
B7-0435/2012

depusă pe baza declarației Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate

în conformitate cu articolul 110 alineatul (2) din Regulamentul de procedură


referitoare la situația din Siria (2012/2788(RSP))


José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ioannis Kasoulides, Elmar Brok, Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Mario Mauro, Mário David, Andrzej Grzyb, Ria Oomen-Ruijten, Hans-Gert Pöttering, Laima Liucija Andrikienė, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Tokia Saïfi, Michael Gahler, Monica Luisa Macovei, Peter Šťastný, Roberta Angelilli, Nadezhda Neynsky, Alojz Peterle, Vytautas Landsbergis, Elena Băsescu în numele Grupului PPE

Rezoluția Parlamentului European referitoare la situația din Siria (2012/2788(RSP))  
B7‑0435/2012

Parlamentul European,

–   având în vedere rezoluțiile sale anterioare referitoare la Siria,

–   având în vedere concluziile Consiliului Afaceri Externe privind Siria din 23 iulie 2012,

–   având în vedere declarațiile Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate referitoare la Siria din 18 iulie, 20 iulie, 2 august și 18 august 2012,

–   având în vedere declarațiile Comisarului european pentru cooperare internațională, ajutor umanitar și reacția la situații de criză referitoare la Siria din 31 iulie și 29 august 2012,

–   având în vedere Rezoluția din 6 iulie 2012 a Consiliului pentru Drepturile Omului al ONU referitoare la situația drepturilor omului din Siria,

–   având în vedere Rezoluția din 3 august 2012 a Adunării Generale a ONU referitoare la situația din Republica Arabă Siriană,

–   având în vedere Declarația universală a drepturilor omului din 1948,

–   având în vedere faptul că Siria este parte la Pactul internațional privind drepturile civile și politice, la Pactul internațional privind drepturile economice, sociale și culturale, la Convenția împotriva torturii și a altor tratamente sau pedepse crude, inumane sau degradante, la Convenția privind drepturile copilului și Protocolul opțional privind implicarea copiilor în conflictele armate, precum și la Convenția pentru prevenirea și pedepsirea crimei de genocid,

–   având în vedere articolul 110 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

A. întrucât, de la începutul represiunii violente a protestatarilor pașnici din Siria în martie 2011, execuțiile, violențele și torturile sistematice s-au intensificat dramatic, iar forțele armate și de securitate siriene continuă să răspundă cu execuții selective, acte de tortură și arestări în masă; întrucât orașele mari și mici de peste tot din Siria se află sub asediu și sunt bombardate de către forțele conduse de guvern; întrucât accesul la hrană și la medicamente este extrem de dificil; întrucât numeroși sirieni se confruntă cu o situație umanitară din ce în ce mai gravă, ca rezultat al violențelor și al strămutării populației;

B.  întrucât zeci de mii de sirieni s-au refugiat în Turcia începând din martie 2011; întrucât Turcia joacă un rol din ce în ce mai important pe plan internațional prin faptul că se opune violențelor din Siria;

C. întrucât situația extrem de gravă din Siria are deja un impact negativ asupra situației din Iordania și asupra situației politice și sociale din Liban și va afecta astfel întreaga regiune, cu implicații și consecințe imprevizibile;

D. întrucât UE și statele sale membre au mobilizat deja peste 200 de milioane de euro pentru asistență umanitară, 119 milioane de euro provenind din bugetul UE, iar peste 81 de milioane de euro de la statele membre; întrucât asistența umanitară în Siria se acordă pentru ajutor în caz de urgențe medicale, protecție, alimente, apă, facilități sanitare, adăposturi, sprijin psihosocial și pentru nevoile celor mai vulnerabili refugiați palestinieni, iar în afara Siriei pentru adăposturi, alimente, kituri de igienă, reabilitare medicală de urgență și asistență juridică;

E.  întrucât din cauza intensificării actelor de violență și a situației precare din țară, țările vecine sunt martore, în special în ultimele săptămâni, ale unei creșteri semnificative a numărului de cetățeni sirieni în căutare de refugiu, mai ales în Turcia, Iordania și Liban;

1.  condamnă ferm reprimarea brutală a populației în special de către regimul sirian, fără a se ține seama de copii, femei și proprietăți; își exprimă îngrijorarea profundă față de gravitatea încălcărilor drepturilor omului comise de autoritățile siriene, care includ arestări în masă, execuții extrajudiciare, detenții arbitrare, dispariții forțate, precum și acte de tortură și de maltratare a deținuților, inclusiv a copiilor; subliniază că persoanele rănite în timpul violențelor nu trebuie să fie private de asistență medicală; condamnă execuțiile extrajudiciare sumare și alte încălcări ale drepturilor omului comise de forțele care se opun regimului Assad; îndeamnă toate părțile implicate în conflict să protejeze civilii și să nu împiedice accesul acestora la alimente, apă, electricitate și servicii medicale;

2.  deplânge faptul că membrii Consiliul de Securitate al ONU nu au căzut de acord asupra unei rezoluții pentru a exercita o presiune mai mare și mai eficace astfel încât actele de violență din Siria să ia sfârșit; își reiterează solicitarea urgentă ca membrii CS al ONU, și în special Rusia și China, să-și îndeplinească sarcina de a asigura încetarea imediată a represiunii violente împotriva poporului sirian și să își asume responsabilitatea morală și materială pentru distrugerea orașelor și satelor din Siria; sprijină în continuare eforturile UE și ale statelor sale membre în acest sens; invită VP/ÎR să facă tot posibilul pentru a asigura adoptarea rezoluției CSONU, conlucrând cu Rusia și cu China;

3.  sprijină eforturile depuse de Reprezentantul Special Comun al ONU și al Ligii Statelor Arabe pentru Siria, dl Lakhdar Brahimi, pentru a pune capăt violenței și pentru a promova o soluție politică în Siria; îndeamnă toate părțile să sprijine aceste eforturi;

4.  transmite sincere condoleanțe familiilor victimelor; salută curajul și hotărârea poporului sirian și sprijină ferm aspirațiile sale de a asigura respectarea deplină a democrației, statului de drept, drepturilor omului și libertăților fundamentale și de a beneficia de condiții economice și sociale mai bune;

5.  își reiterează apelul adresat președintelui Bashar al-Assad și regimului său de a abandona imediat puterea pentru a face posibilă o tranziție pașnică, favorabilă incluziunii și democratică în Siria;

6.  îndeamnă regimul sirian să pună capăt violențelor îndreptate împotriva poporului sirian, să retragă trupele și tancurile din orașe și să elibereze toți protestatarii, prizonierii politici, apărătorii drepturilor omului, bloggerii și jurnaliștii aflați în detenție; sprijină politica UE de a impune măsuri suplimentare îndreptate împotriva regimului, atâta timp cât actele de represiune continuă;

7.  îndeamnă comunitatea internațională să aplice măsuri restrictive împotriva regimului sirian și a susținătorilor acestuia, precum și să asigure respectarea măsurilor adoptate;

8.  ia act de faptul că UE avertizează împotriva militarizării în continuare a conflictului și a violenței sectare și că își exprimă îngrijorarea cu privire la protecția civililor, în special a grupurilor vulnerabile și a comunităților religioase; sprijină apelul adresat de UE tuturor statelor să se abțină de la furnizarea de arme acestei țări; deplânge faptul că Iranul livrează armament autorităților siriene; este îngrijorat de efectele de contaminare ale conflictului din Siria în țările învecinate, în ceea ce privește securitatea și stabilitatea;

9.  invită toate părțile să acorde personalului umanitar acces deplin și în condiții de siguranță, să respecte dreptul umanitar internațional, inclusiv să respecte și să protejeze civilii, precum și să faciliteze punerea în aplicare a armistițiilor umanitare pentru a permite livrarea în siguranță a ajutoarelor umanitare; salută faptul că UE este dispusă să ofere sprijin suplimentar, inclusiv ajutor financiar, pentru a ajuta țările vecine, printre care Turcia, Liban și Iordania, să adăpostească numărul tot mai mare de refugiați sirieni, precum și faptul că acestea sunt dispuse să crească ajutorul umanitar acordat sirienilor; susține cu tărie eforturile acestor țări de a acorda ajutor umanitar cetățenilor sirieni care caută protecție în țările lor; sprijină apelul adresat de UE tuturor țărilor de a proceda similar; invită UE să ia măsurile necesare în eventualitatea unui aflux de refugiați în statele sale membre; subliniată necesitatea cooperării cu Crucea Roșie;

10. își reiterează solicitarea de a efectua cu promptitudine anchete independente și transparente cu privire la încălcările sistematice, grave și pe scară largă ale drepturilor omului și ale libertăților fundamentale comise de către autoritățile și forțele militare și de securitate siriene și toți autorii încălcărilor, pentru ca toți cei responsabili de aceste acte, care ar putea constitui crime împotriva umanității, să fie trași la răspundere de către comunitatea internațională;

11. salută decizia Conferinței Summitului Islamic din 14-15 august 2012 de a suspenda calitatea de membru a Republicii Arabe Siriene în cadrul Organizației de Cooperare Islamică și al tuturor organismelor subsidiare și al instituțiilor specializate și afiliate ale acesteia;

12. solicită o tranziție pașnică și autentică spre democrație, care să răspundă exigențelor legitime ale poporului sirian și să se bazeze pe un dialog incluziv, implicând toate forțele și componentele democratice ale societății siriene, inclusiv minoritățile etnice și religioase, în vederea inițierii unui proces de profundă reformă democratică ce ține seama de necesitatea unei reconcilieri naționale și presupune prin urmare angajamentul de a se respecta drepturile minorităților; subliniază necesitatea creării unui forum care să includă toate părțile, adică toate forțele de opoziție și Consiliul Național Sirian, și invită Turcia, Arabia Saudită și Qatarul să acorde asistență pentru ca un astfel de plan de opoziție incluziv să devină o realitate;

13. salută sprijinul puternic manifestat de Turcia, Liban și Iordania vizavi de populația siriană; îndeamnă VP/ÎR să depună toate eforturile pentru a începe discuții cu autoritățile din Turcia, Liban și Iordania, cu Liga Arabă și cu opoziția din Siria în vederea pregătirii unei tranziții pașnice către Siria post-Assad;

14. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, guvernelor și parlamentelor statelor membre, guvernului și parlamentului Federației Ruse, guvernului și parlamentului Republicii Populare Chineze, guvernului și parlamentului Republicii Turcia, Secretarului General al Națiunilor Unite, Secretarului General al Ligii Statelor Arabe, precum și guvernului și parlamentului Republicii Arabe Siriene.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate