Eljárás : 2012/2788(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : B7-0439/2012

Előterjesztett szövegek :

B7-0439/2012

Viták :

Szavazatok :

PV 13/09/2012 - 11.15
CRE 13/09/2012 - 11.15

Elfogadott szövegek :

P7_TA(2012)0351

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY
PDF 140kWORD 96k
Lásd még közös határozatra irányuló javaslatot RC-B7-0425/2012
10.9.2012
PE493.600v01-00
 
B7-0439/2012

benyújtva a Bizottság alelnöke/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője nyilatkozatát követően

az eljárási szabályzat 110. cikkének (2) bekezdése alapján


Szíriáról (2012/2788(RSP))


Guy Verhofstadt, Marietje Schaake, Edward McMillan-Scott, Robert Rochefort, Graham Watson, Marielle de Sarnez, Sonia Alfano, Sarah Ludford, Louis Michel, Norica Nicolai, Kristiina Ojuland, Antonyia Parvanova, Johannes Cornelis van Baalen, Jelko Kacin, Alexandra Thein az ALDE képviselőcsoport nevében

European Parliament resolution on Syria (2012/2788(RSP))  
B7‑0439/2012

Az Európai Parlament,

–   tekintettel Szíriáról szóló korábbi állásfoglalásaira,

–   tekintettel a Külügyek Tanácsa Szíriáról szóló, 2012. július 23-i következtetéseire, tekintettel az Európai Tanács Szíriáról szóló, 2012. június 29-i következtetéseire,

–   tekintettel a Bizottság alelnökének/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének Szíriáról szóló, 2012. július 20-i, augusztus 2-i és 18-i, valamint szeptember 5-i nyilatkozataira,

–   tekintettel a nemzetközi együttműködésért, a humanitárius segítségnyújtásért és a válságkezelésért felelős biztos Szíriáról szóló, 2012. július 31-i és augusztus 29-i nyilatkozataira,

–   tekintettel az ENSZ főtitkára, Ban Ki Mun és az Arab Államok Ligájának főtitkára, Nabil el-Arabi 2012. augusztus 17-i, az új szíriai közös különleges képviselő, Lakhdar Brahimi kinevezéséről szóló határozatára,

–   tekintettel a szíriai helyzetre tekintettel korlátozó intézkedések meghozataláról szóló 36/2012/EU rendelet módosításáról szóló, 2012. június 15-i 509/2012/EU tanácsi rendeletre,

–   tekintettel az ENSZ Közgyűlés 2012. augusztus 3-i, a Szíriai Arab Köztársaságban kialakult helyzetről szóló határozatára,

–   tekintettel az ENSZ Emberi Jogi Tanácsa a Szíriában kialakult emberi jogi helyzetről szóló, 2012. július 6-i határozatára,

–   tekintettel a nemzeti paktumra és a szíriai átmenetre vonatkozó közös politikai elképzelésre, melyeket az Arab Liga égisze alatt megtartott szíriai ellenzéki konferenciát (Kairó, július 2–3.) követően adtak ki,

–   tekintettel az akciócsoport 2012. június 30-án Genfben tartott ülésének eredményeire,

–   tekintettel az Annan-tervre és az ENSZ BT 2042., 2043. és 2059. sz. határozatára,

–   tekintettel az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatára, amelyet 1948-ban fogadtak el,

–   tekintettel a Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmányára, a Gazdasági, Szociális és Kulturális Jogok Nemzetközi Egyezségokmányára, a kínzás és más kegyetlen, embertelen vagy megalázó büntetések és bánásmódok elleni egyezményre, a gyermekek jogairól szóló egyezményre, illetve a gyermekek fegyveres konfliktusba való bevonásáról szóló fakultatív jegyzőkönyvre, valamint a népirtás bűntettének megelőzéséről és megbüntetéséről szóló egyezményre, amelyek közül Szíria mindnek részes fele,

–   tekintettel eljárási szabályzata 110. cikkének (2) bekezdésére,

A. mivel azóta, hogy Szíriában 2011 márciusa óta erőszakot alkalmaznak a békés tüntetőkkel szemben, több mint 26 000 embert öltek meg, folyamatosan nőtt a súlyos erőszak – úgy mint a nehéztüzérség és bombázások alkalmazása lakott területek ellen, többek között Damaszkuszban és Aleppóban – és a szíriai hadsereg, a biztonsági erők és a Sabiha által elkövetett borzalmas gyilkosságok; mivel számos mészárlásra és férfiak, nők és gyermekek célzott (közvetlen) megölésére került sor; mivel a kínzások, a tömeges letartóztatások és a lakott területek széles körű lerombolása drámai mértékben fokozódtak; mivel a kormány vezette erők egész Szíriában városokat tartanak ostrom alatt és helikopterekkel, illetve vadászrepülőgépekkel bombázzák azokat; mivel a konfliktus fokozódó militarizálása megnövelte a polgárháború, és egyben a szekták általi erőszak kockázatát is;

B.  mivel a szíriai helyzet további, bármilyen mértékű militarizálódása súlyos hatással lenne civil lakosságára, valamint a régió egészének biztonságát és stabilitását is érintené és kiszámíthatatlan következményekkel járna;

C. mivel a szíriai hatóságok szándékosan elvágták a polgárok élelmiszer- és gyógyszerellátásához való hozzáférést, aminek brutális bizonyítéka az aleppói pékségekhez sorban álló civilek lebombázása; mivel több mint 2 millió szíriai tapasztalja és szembesül a gyorsan romló humanitárius helyzettel az erőszak és lakóhelyük kényszerű elhagyása miatt;

D. mivel Kofi Annan, az ENSZ és az Arab Államok Ligájának közös szíriai különmegbízottja hat pontos tervének végrehajtására Bassár el-Aszad elnök által tett kötelezettségvállalásokat nem tartották be, mivel a szíriai nép képviselőjeként a szíriai rezsim minden hitelességét és legitimitását elvesztette;

E.  mivel az utóbbi hónapokban magas szinten is dezertálásokra került sor, beleértve a szíriai miniszterelnököt, Rijád Hidzsábot, a szíriai forradalmi gárda dandártábornokát, Manaf Tlasst és számos magas rangú diplomatát; mivel e dezertőrök felszólítottak más, Aszad elnökhöz és a hadsereghez közelállókat is, hogy kövessék példájukat;

F.  mivel 2012. augusztus 18-án a Damaszkusz központjában lévő nemzetbiztonsági épület elleni bombatámadás során az Aszad-rezsim számos kulcsfigurája meghalt;

G. mivel a fegyverekre, lőszerekre és egyéb katonai felszerelésekre hatályban lévő európai uniós embargó, valamint az ellenőrzési technológiák exportjának tilalma ellenére számos olyan incidensről beszámoltak – fegyverek tengeri szállítása uniós vizeken, illetve uniós társaságok és szíriai (állami) szervek és személyek közötti üzletekről szóló kiszivárgott részletek –, melyek az EU belső alkalmatlanságát jelzik saját határozatainak és rendeleteinek teljes körű végrehajtásában;

H. mivel számos külső szereplő – vagy közvetlenül, vagy regionális csatornákon és a szomszédos országokon keresztül – továbbra is aktívan, pénzügyi, operatív, logisztikai és taktikai támogatással és segéllyel támogatja az Aszad-rezsimet és a civilek elleni súlyos erőszakot; mivel az Aszad elnökkel szemben álló erők és csoportok a szomszédos országokból kapnak katonai és műszaki támogatást, ami jelzi a konfliktus pán-regionális természetét;

I.   mivel az erőszak fokozódása és az egyre növekvő humanitárius válság következtében az utóbbi hetekben a szomszédos országok – különösen Törökország, Jordánia és Libanon – drámaian megnövekedett számú szíriai menekültet fogadtak be; mivel több mint 235 000 szíriai menekültet vettek nyilvántartásba ezen országokban; mivel több mint 1,5 millió civilt telepítettek ki az országon belül, és több mint 1 milliónak van sürgős humanitárius segítségre szüksége;

J.   mivel 2012. augusztus 19-én az ENSZ Szudáni Missziójának el kellett hagynia Szíriát a megromlott biztonsági helyzet miatt;

K. mivel az EU és tagállamai ezidáig 146 millió eurós humanitárius segítséget nyújtottak az emberi jogi szervezetek – többek között szíriai aktivisták és a civil társadalom – részére, valamint a szomszédos országok szíriai menekültek által érintett területein lévő szíriai menekültek részére;

L.  mivel a szíriai ellenzék tagjai nemzeti paktumot és a szíriai átmenetre vonatkozó közös politikai elképzelést adtak ki az Arab Liga égisze alatt megtartott szíriai ellenzéki konferenciát (Kairó, július 2–3.) követően; mivel nyomonkövetési bizottságot hoztak létre a szíriai ellenzék egyesítését célzó erőfeszítések folytatására;

M. mivel a szíriai akciócsoport 2012. július 1-jén Genfben megállapodott a Szíria vezette átmenet elveiről és irányvonalairól, ami egy teljes végrehajtó hatalommal rendelkező, átmeneti kormányzótestület létrehozását is magában foglalja;

N. mivel Oroszország és Kína vétója megakadályozta az ENSZ BT-t, hogy a szíriai akciócsoportban született eredményeket támogató határozatot fogadjon el, illetve azt is, hogy az ENSZ alapokmányának 41. cikke alapján intézkedéseket irányozzon elő a hat pontos Annan-terv végrehajtására;

O. mivel ezidáig a nemzetközi közösség nem jutott egyezségre és nem indult el az Annan-terv, valamint más, a Szíria vezette politikai átmenetet biztosító, megállapodott elvek és iránymutatások végrehajtása felé;

1.  megismétli, hogy a leghatározottabban elítéli az Aszad-rezsim által elkövetett megkülönböztetés nélküli erőszak növekvő alkalmazását a szíriai civil lakosság ellen, különösen a gyermekek és nők célzott meggyilkolását és a tömeges kivégzéseket a falvakban; mélységes aggodalmának ad hangot az emberi jogok szíriai hatóságok, a szíriai hadsereg, a biztonsági erők és a hozzájuk tartozó milíciák általi megsértésének súlyossága miatt, és az általuk engedélyezett és/vagy elkövetett, lehetséges emberiesség elleni bűncselekmények miatt;

2.  elítéli a törvénytelen kivégzéseket és az emberi jogok megsértésének minden egyéb formáját, melyeket az Aszad-rezsimmel szemben álló csoportok és erők követtek el;

3.  hangsúlyozza, hogy a sebesültektől és a segítségre szorulóktól soha nem szabad megtagadni az orvosi ellátást, és felhívja az összes érintett felet, hogy védjék a civileket és tartózkodjanak a betegek, az orvosok, az egészségügyi dolgozók és a segélymunkások ellen irányuló megfélemlítéstől és erőszaktól;

4.  őszinte részvétét fejezi ki az áldozatok családtagjainak; elismerően nyilatkozik a szír nép bátorságáról és elszántságáról, és továbbra is határozottan támogatja azon törekvéseiket, hogy biztosítsák az emberi méltóság, a demokrácia, a jogállamiság, az emberi jogok és az alapvető szabadságjogok teljes körű tiszteletben tartását, valamint a jobb gazdasági és társadalmi feltételek garantálását;

5.  sajnálattal állapítja meg, hogy az ENSZ BT fellépése kudarcba fulladt és nem hozott határozatot, hogy erősebb és hatásosabb nyomásgyakorlással lépjen fel a szíriai erőszak befejezése érdekében; illetve nem kényszerítette a 2042. és 2043. sz. ENSZ BT határozatok betartását;

6.  megismétli az ENSZ BT tagjaihoz, és különösen Oroszországhoz és Kínához intézett felhívását, hogy tegyenek eleget nemzetközi kötelezettségüknek annak biztosítása érdekében, hogy azonnal beszüntessék a szíriai civil lakosság ellen alkalmazott erőszakot és elkezdődhessen a Szíriai vezette politikai átmenet;

7.  felhívja különösen az ENSZ BT állandó tagjait, hogy dolgozzanak rendületlenül a jelenlegi, a súlyos erőszak folytatódását és a halálesetek számának növekedését lehetővé tévő holtpontot megtörő megállapodáson; felhívja az ENSZ BT-t, hogy hagyja jóvá és hajtsa végre a védelmi felelősség doktrínát, ezáltal elősegítve szíriai civilek megmenekülését az Aszad-rezsim mészárlásaitól;

8.  megismétli az Aszad elnökhöz és rezsimjéhez intézett felhívását, hogy azonnal mondjanak le, ezzel lehetővé téve a Szíria vezette mielőbbi békés, befogadó és demokratikus átmenetet;

9.  sürgeti Aszad elnök rezsimét, hogy azonnal vessenek véget a szíriai civil lakosság – különösen a gyermekek – elleni szörnyű, megkülönböztetés nélküli erőszaknak, és haladéktalanul vonjanak ki minden csapatot és harckocsit a városokból, bocsássanak szabadon minden fogva tartott tüntetőt, politikai foglyot, emberi jogi jogvédőt, blogszerzőt és újságírót, valamint mielőbb tegyék lehetővé a humanitárius segítségnyújtást;

10. felhívja valamennyi felet, hogy mielőbb kössenek (helyi) tűzszünetet, hogy lehetővé váljon az érdemi tűszünetről szóló szélesebb körű tárgyalás;

11. felhívja valamennyi felet, hogy biztosítsák a nemzetközi és helyi humanitárius dolgozók, valamint a nemzetközi média teljes körű és biztonságos bejutását, és tartsák tiszteletben a nemzetközi humanitárius jogot;

12. aggodalmát fejezi ki a konfliktus további militarizálása és a szekták általi erőszak miatt; megállapítja a különböző regionális szereplők szerepét, beleértve a fegyverellátásokat, és aggodalmának ad hangot amiatt, hogy a szíriai válság hatása átgyűrűzhet a szomszédos országokba;

13. elítéli a szíriai rezsim kifejezett akaratát, hogy kémiai fegyvereket vetnek be a „külső terrorista fenyegetések” ellen, és emlékezteti Aszad elnököt a genfi egyezmény jegyzőkönyvében tett kötelezettségére a kémiai fegyverek használatának mellőzéséről, valamint felhívja a szíriai hatóságokat, hogy szigorúan tartsák be nemzetközi kötelezettségeiket;

14. sajnálja, hogy Kofi Annan, az ENSZ és az Arab Államok Ligájának közös szíriai különmegbízottja valamennyi erőfeszítése – beleértve hat pontos tervét is – az erőszak megfékezésére és a politikai megoldás ösztönzésére Szíriában kudarcba fulladt; üdvözli és teljes mértékben támogatja az új közös különleges képviselő, Lakhdar Brahimi valamennyi erőfeszítését, és sürgeti a nemzetközi közösséget – különösen az ENSZ BT-t –, hogy feltétel nélkül és egységesen támogassák őt;

15. sürgeti az alelnököt/főképviselőt, a Tanácsot és a tagállamokat, hogy közösen keressenek azonnali nemzetközi megoldást a szíriai válságra; sürgeti továbbá az alelnököt/főképviselőt, hogy mielőbb fokozott erőfeszítésekkel gyakoroljon diplomáciai nyomást Oroszországra és Kínára a status quo megtörése érdekében, hogy az ENSZ BT gyors és erős nemzetközi fellépése véget vethessen a szíriai válságnak;

16. támogatja az EU jelenlegi erőfeszítéseit, hogy megszorító intézkedések által növekvő nyomást gyakorol Aszad elnök rezsimjére, felhívja az EU-t, hogy fontolja meg a megszorító intézkedések hatáskörének kiszélesítését olyan külső szervezetekre vagy csoportokra, melyek vitathatatlanul lényeges pénzügyi és operatív támogatást nyújtanak vagy tesznek lehetővé a szíriai hatóságok számára;

17. sürgeti az alelnököt/főképviselőt és az uniós tagállamokat, hogy tegyenek meg mindent a szíriai ellenzék egységesítésére, alakítsanak ki világos menetrendet a nemzeti paktumon és a közös politikai elképzelésen alapuló, demokratikus Szíria megvalósítására – amely a szíriai emberek széles támogatottságát és hozzájárulását élvezi –, a politikai átmenet mielőbbi végrehajtása érdekében, aminek következtében megvalósul valamennyi szíriai egyetemes jogainak és alapvető szabadságjogainak ösztönzése és védelmezése; ösztönzi az alelnököt/főképviselőt, hogy folytassa az ellenzéki találkozók elősegítését, ahol az ellenzék nagy számú képviselője ül össze;

18. felhívja a szíriai ellenzéket, hogy az országon kívül alkosson egy átfogó és reprezentatív átmeneti kormánytestületet az Aszad elnök vezette rezsim hiteles alternatívájaként, amely adott esetben a szíriai nép törvényes képviseletévé válhat;

19. támogatja számos ellenzéki csoport és a török kormány felhívását, hogy hozzanak létre biztonságos menedékhelyeket a török-szír határ mentén, lehetőség szerint Szíriában, valamint hogy a nemzetközi közösség alakítson ki humanitárius folyosókat; felhívja az alelnököt/főképviselőt, hogy fokozza a Törökországgal, az Arab Ligával és a szíriai ellenzékkel folytatott megbeszéléseit e biztonságos menedékhelyek kialakításáról, amelyek a szíriai menekülteket fogadják be és lehetővé teszik, hogy a rezsim üldözöttjei menedéket és védelmet találjanak;

20. üdvözli, hogy az EU készen áll további – akár pénzügyi – támogatást nyújtani a szomszédos országok megsegítésére, és felhívja az alelnököt/főképviselőt és a Bizottságot, hogy aknázzanak ki minden módot annak érdekében, hogy közvetlen humanitárius segítséget nyújthassanak a helyi civil csoportoknak, valamint az ENSZ ügynökségeknek és a nemzetközi nem kormányzati szervezeteknek, melyek a szíriai válság által – különösen a menekültáradat révén – leginkább érintett szomszédos országok szükségleteit elégítik ki;

21. üdvözli Libanon, Jordánia, Irak és különösen a növekvő számú szíriai menekültet befogadó Törökország jelentős támogatását, és a humanitárius segítségnyújtás növelésére való hajlandóságukat; határozottan támogatja ezen országok erőfeszítéseit a náluk védelmet kereső szíriai lakosoknak nyújtott humanitárius segítség terén;

22. ismételten felszólít az emberi jogok széles körű, rendszeres és tömeges, a szíriai hatóságok, a szíriai hadsereg, biztonsági erők, milíciák, illetve az Aszad-rezsimmel szemben álló erők által elkövetett megsértésének azonnali, független és átlátható kivizsgálására annak érdekében, hogy e cselekmények – amelyek emberiesség elleni bűntettnek minősülhetnek – minden felelősét elszámoltassák;

23. megismétli határozott támogatását az ENSZ emberi jogi biztosának azon felhívása iránt, hogy az ENSZ BT utalja a szíriai helyzetet a Nemzetközi Bíróság elé, hivatalos kivizsgálás céljából; határozott kötelezettséget vállal annak biztosítására, hogy az emberi jogok és a nemzetközi jogok megsértéseiért felelős személyeket azonosítják és felelősségre vonják;

24. békés és valódi demokratikus, Szíria vezette politikai átmenetre szólít fel, amely eleget tesz a szír nép jogos igényeinek és befogadó párbeszéden alapul az összes demokratikus erő és a szír társadalom valamennyi rétege részvételével egy mélyreható demokratikus reformfolyamat elindítására, amely azt is figyelembe veszi, hogy szükség van a nemzeti megbékélés biztosítására, és amely a kisebbségek jogainak tiszteletben tartása mellett kötelezi el magát;

25. emlékeztet arra, hogy amint Szíria a valódi – a szabad és tisztességes választásokat is magában foglaló – demokratikus átmenet útjára lép, az EU-nak készen kell állnia új, ambiciózus partnerséget kialakítani az országgal, amely valamennyi közös érdekű területre kiterjed, és magában foglalja többek között a támogatások mozgósítását, a kereskedelmi és gazdasági kapcsolatok erősítését, valamint az átmeneti igazságszolgáltatás és a politikai átmenet támogatását;

26. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, a Bizottság alelnökének/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének, a tagállamok kormányainak és parlamentjeinek, az Orosz Föderáció kormányának és parlamentjének, a Kínai Népköztársaság kormányának és parlamentjének, Törökország kormányának és parlamentjének, az ENSZ főtitkárának, az Arab Liga főtitkárának, valamint a Szíriai Arab Köztársaság kormányának és parlamentjének.

 

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat