Állásfoglalásra irányuló indítvány - B7-0440/2012Állásfoglalásra irányuló indítvány
B7-0440/2012

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY a szíriai helyzetről

10.9.2012 - (2012/2788(RSP))

benyújtva a Bizottság alelnöke/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője nyilatkozatát követően
az eljárási szabályzat 110. cikkének (2) bekezdése alapján

Daniel Cohn-Bendit, Hélène Flautre, Reinhard Bütikofer, Nicole Kiil‑Nielsen, Raül Romeva i Rueda, Isabelle Durant, Judith Sargentini, Rui Tavares a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Eljárás : 2012/2788(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :  
B7-0440/2012
Előterjesztett szövegek :
B7-0440/2012
Viták :
Elfogadott szövegek :

B7‑0440/2012

Az Európai Parlament állásfoglalása a szíriai helyzetről

(2012/2788(RSP))

Az Európai Parlament,

–   tekintettel a Szíriával kapcsolatos korábbi állásfoglalásaira, különösen a szíriai helyzetről szóló 2012. február 16-i[1], a szíriai helyzetről szóló 2011. december 15-i[2], „az egyiptomi és a szíriai helyzetről, különös tekintettel a keresztény közösségekre” című 2011. október 27-i[3], a Rafáh Náhed ügyéről szóló 2011. október 27-i[4], a szíriai helyzetről szóló 2011. szeptember 15-i[5], valamint a „Szíriáról, Jemenről és Bahreinről az arab világban és Észak-Afrikában kialakult helyzet tükrében” című 2011. július 7-i[6] állásfoglalására,

–   tekintettel a Külügyek Tanácsa által 2012. július 23-án, illetve az Európai Tanács által 2012. június 29-én elfogadott, Szíriáról szóló következtetésekre,

–   tekintettel a szíriai rezsim elleni korlátozó intézkedésekről szóló tanácsi határozatokra, amelyek értelmében a korlátozások összesen 155 főre vonatkoznak, mivel immár 52 szervezetre vonatkozik uniós eszközbefagyasztás, tekintettel továbbá a 2012. július 23-i tanácsi határozatra, amely szerint lépéseket tesznek a Szíriába irányuló fegyverszállítások korlátozása céljából,

–   tekintettel a Bizottság alelnöke/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője által Szíria vonatkozásában tett számos nyilatkozatra, különösen a Catherine Ashton által az uniós külügyminiszterek 2012. szeptember 7-i ciprusi nem hivatalos találkozója előtt, majd azt követően 2012. szeptember 8-án és 2012. szeptember 5-én, valamint Lakhdar Brahiminek az ENSZ és az Arab Liga közös szíriai különmegbízottjává történő kinevezése kapcsán 2012. augusztus 18-án tett nyilatkozataira,

–   tekintettel Georgieva EU-biztos 2012. augusztus 29-i nyilatkozatára az ENSZ Biztonsági Tanácsa Szíriával kapcsolatos vitájáról, illetve 2012. július 31-i nyilatkozatára a humanitárius válság fokozódásáról,

–   tekintettel a Vöröskereszt Nemzetközi Bizottságának elnöke által 2012. szeptember 4-től kezdődően Szíriába tett háromnapos látogatásra;

–   tekintettel az ENSZ Biztonsági Tanácsának 2012. július 20-i 2059., 2012. április 21-i 2043., valamint 2012. április 14-i 2042. számú határozataira,

–   tekintettel az Iszlám Együttműködés Szervezetének 2012. augusztus 13-i határozatára, amelynek értelmében felfüggesztették a Szíriai Arab Köztársaság tagságát;

–   tekintettel az ENSZ Emberi Jogi Tanácsa által 2012. június 1-jén elfogadott, a Szíriai Arab Köztársaságban kialakult, egyre romló emberi jogi helyzetről, valamint a közelmúltbeli hillai gyilkosságokról szóló határozatra,

–   tekintettel a független nemzetközi vizsgálóbizottság Szíriai Arab Köztársaságról szóló 2012. augusztus 15-i jelentésére, amely az ENSZ Emberi Jogi Tanácsa 2012. március 23-i, az ENSZ EJT 2011. augusztus 11-i határozatával létrehozott vizsgálóbizottság mandátumának meghosszabbítását kimondó határozatához kapcsolódott,

–   tekintettel az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatára, amelyet 1948-ban fogadtak el,

–   tekintettel a Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmányára, a Gazdasági, Szociális és Kulturális Jogok Nemzetközi Egyezségokmányára, a kínzás és más kegyetlen, embertelen vagy megalázó büntetések vagy bánásmód elleni egyezményre, a nőkkel szemben alkalmazott hátrányos megkülönböztetések minden formájának kiküszöböléséről szóló egyezményre, a gyermekek jogairól szóló egyezményre, illetve a gyermekek fegyveres konfliktusba való bevonásáról szóló fakultatív jegyzőkönyvre, a népirtás bűntettének megelőzéséről és megbüntetéséről szóló egyezményre, az 1949. augusztus 12-i négy genfi egyezményre és az azokat kiegészítő, a nemzetközi fegyveres összeütközések áldozatainak védelméről szóló jegyzőkönyvre, amelyeknek Szíria is részes fele,

–   tekintettel eljárási szabályzata 110. cikkének (2) bekezdésére,

A. mivel az elmúlt hónapokban jelentős mértékben romlott az emberi jogi és biztonsági helyzet, a fegyveres erőszak pedig egyre fokozódott és átterjedt Damaszkuszra, Aleppóra és az ország más városaira is; mivel a szíriai kormányerők egyre gyakrabban vetettek be szárazföldi erőket, repülőket és tüzérséget sűrűn lakott városnegyedek ellen, amelyekben az ostrom és a bombázás súlyos károkat tett;

B.  mivel a konfliktus militarizálása és a nemzetközi emberi és humanitárius jogok megsértése következtében rengetegen kényszerültek lakhelyük elhagyására, ami csak tovább mélyítette a humanitárius válságot; mivel a sürgősen segítségre szorulók száma elérte a másfél milliót, és folyamatosan nő; mivel a szíriai rezsim szándékosan egész városokat zárt el az élelmiszer-, víz-, áram- és egészségügyi ellátástól, például Homsz és legutóbb Aleppo városát;

C. mivel augusztusban becslések szerint 5000 embert öltek meg a folyamatos harcokban, amivel ENSZ-becslések szerint 20 000-re emelkedett a konfliktus kezdete óta áldozatul esett emberek száma, és feltételezések szerint ugyanebben a hónapban 100 000-nél is több menekült hagyta el az országot;

D. mivel a folyamatos zavargások közvetlenül kihatnak a szomszédos országokra is, hiszen a folyamatosan szíriai menekültek lépik át a jordán, a libanoni, az iraki és a török határt, számuk naponta 500 és 2000 közé tehető, a menekültek teljes száma pedig az ENSZ menekültügyi főbiztossága szerint meghaladja a 235 300-at; mivel a menekültek legalább 75%-a nő és gyermek; mivel Törökország felkérte az ENSZ Biztonsági Tanácsát, hogy fontolja meg egy, a szomszédos országok által őrzött, a polgári személyeknek fenntartott biztonsági zóna kialakítását; mivel Oroszország és Kína ellenezte a pufferzónák ötletét, mivel azok szerintük tovább fokoznák az erőszakot az országban;

E.  mivel az EU eddig 146 millió eurót fordított humanitárius segítségnyújtásra, és a külügyminiszterek 2012. szeptember 8-i nem hivatalos ciprusi találkozóján bejelentette, hogy további 50 millió eurót szánnak a Szírián belül humanitárius segítségre szorulók, illetve az országot elhagyó menekültek szükségleteinek fedezésére;

F.  mivel a Szíriával foglalkozó, az ENSZ égisze alá tartozó független nemzetközi vizsgálóbizottság legfrissebb, a menekültügyi főbiztosság 21. ülésén bemutatott jelentése azt a megállapítást tartalmazza, hogy a szíriai kormány és a Shabbiha fegyveresei gyakran és rendszeresen kínoztak és gyilkoltak meg polgári személyeket, ami a nemzetközi humanitárius jog értelmében emberiesség elleni bűncselekménynek minősül;

G. mivel a Vöröskereszt Nemzetközi Bizottságának elnöke a közelmúltban találkozott Bassár el-Aszad elnökkel, és kérte, hogy szervezete meglátogathassa a Szíriában fogva tartott valamennyi rabot, valamint hogy biztosítsák a szabad hozzáférést a humanitárius segítséghez, ideértve az orvosi ellátást is;

H. mivel az utóbbi hónapokban magas szinten is dezertálásokra került sor, beleértve a szíriai forradalmi gárda dandártábornokát, Manaf Tlasst, a szíriai miniszterelnököt, Rijád Hidzsábot, és számos magas rangú diplomatát és katonai vezetőt; mivel a dezertőrök egységre, és a Bassár el-Aszad elnök rezsimje utáni Szíria felépítésére szólították fel honfitársaikat.

I.   mivel a szíriai konfliktus érinti az egész régiót, és egyes feltételezések szerint a szomszédos országok bizonyos külső szereplői is részt vesznek az Aszad-rezsim aktív támogatását célzó műveletekben; mivel jelentések szerint határsértések és bombázások történtek Libanon Szíriával közös határán, és Szíriában és Libanonban egyaránt történtek emberrablások; mivel a főképviselő/alelnök 2012. augusztus 4-én felszólította a libanoni hatóságokat, hogy tegyenek eleget kínzás elleni ENSZ-egyezményből eredő kötelezettségüknek és hagyjanak fel a szír állampolgárok Szíriába való visszatoloncolásának gyakorlatával;

J.   mivel Kofi Annan 2012. augusztus 2-án jelezte, hogy a szíriai rezsim hajthatatlansága és a fegyveres erőszak fokozódása miatt, valamint mivel a megosztott Biztonsági Tanács nem áll ki erőfeszítései mellett, lemond az ENSZ és az Arab Liga közös szíriai különmegbízotti posztjáról; mivel ezt követően az ENSZ úgy döntött, véget vet a kormány és az ellenzéki erők közötti, Kofi Annan hatpontos béketerve értelmében elfogadott fegyvernyugvást megfigyelő missziónak, és összekötő hivatalt hoz létre Damaszkuszban;

K. mivel a szíriai ellenzék 2012. július 3-án közzétette a politikai átmenettel kapcsolatos közös elképzeléseit, valamint az ún. nemzeti paktumot, amely a jövőbeni Szíria alkotmányos alapjaiként szentesíti az igazságosság, a demokrácia és a pluralizmus elveit; mivel azonban az ellenzéki erők ekkor nem tudtak megállapodni egy, őket nemzetközi téren képviselő ellenzéki kormány megválasztása tekintetében;

1.  ismételten a leghatározottabban elítéli a szíriai rezsim civil lakosság ellen intézett egyre erőszakosabb és megkülönböztetés nélküli támadásait, melyek sértik a nemzetközi jogot és ellentétesek a szíriai hatóságoknak az ENSZ BT 2042. (2012) és 2043. (2012) sz. határozata értelmében tett, arra irányuló kötelezettségvállalásával, hogy az erőszak minden formáját beszüntetik, ideértve a nehézfegyverzet városi területeken való bevetését;

2.  határozottan elítéli a férfiak, nők és gyermekek ellen irányuló, bírósági tárgyalás nélküli kivégzések, önkényes letartóztatások, erőszakos eltűnések, kínzás és szexuális erőszak széles körű vagy szisztematikus gyakorlatát, melyet a kormányerők folytatnak, ideértve az állami megbízásból a polgári lakosságra törő, kormányt támogató milíciákat és a Shabbihát is;

3.  sürgeti a szíriai hatóságokat, hogy tartsák be a nemzetközi humanitárius jog szabályait, és azonnali hatállyal engedélyezzenek teljes körű és akadálytalan belépést az ország területére a humanitárius segítséget és orvosi ellátást nyújtó szervezeteknek valamennyi rászoruló javára a polgári halálos áldozatok elkerülése érdekében; e tekintetben tudomásul veszi a Bassár el-Aszad elnök által a Vöröskereszt Nemzetközi Bizottságának tett pozitív kötelezettségvállalást, és kéri a vállalás betartásának szoros nyomon követését;

4.  részvétét fejezi ki az áldozatok családjának; ismét szolidaritásáról biztosítja a szabadságért, méltóságért és demokráciáért küzdő szíriai népet, és elismerését fejezi ki bátorságáért és elszántságáért, különös tekintettel a nőkre;

5.  megismétli a Bassár el-Aszad elnökhöz és rezsimjéhez intézett felhívását, hogy azonnal mondjanak le, hogy lehetővé váljon a békés és demokratikus átmenet az országban;

6.  üdvözli az EU azon vállalását, hogy továbbra is sürgeti a szíriai rezsim fokozott nemzetközi nyomás alatt tartását, és tudomásul veszi az eddig elfogadott 17 szankciócsomagot, amely tartalmazza 155 személy és 52 szervezet eszközeinek befagyasztását, az olajbehozatalt és a fegyverkivitelt érintő embargót, és különösen az ennek elősegítésére 2012. augusztus 8-án elfogadott előírást, melynek értelmében az uniós tengeri és légikikötőkben kötelező ellenőrzés alá vonják a Szíriába tartó hajókat és repülőgépeket; kéri a Tanácsot, hogy vegye fontolóra további korlátozó intézkedések elfogadását a Bassár el-Aszad rezsimjének támogatása céljából helyszíni műveletekben részt vevő külső szereplőkkel és csoportokkal szemben;

7.  határozottan elítéli, hogy az ENSZ BT az Orosz Föderáció és Kína ellenállása miatt képtelen volt megfelelő választ adni a válogatás nélküli erőszak egyre szélesebb körű alkalmazására, és sürgeti mindkét országot, hogy tegyenek eleget a nemzetközi jog szerinti kötelezettségeiknek; felhívja az alelnököt/főképviselőt, hogy tegye világossá az Orosz Föderáció és Kína számára, hogy milyen súlyos következményekkel jár, amennyiben továbbra is támogatják Bassár el-Aszad elnököt; ismételten támogatja az ENSZ emberi jogi főbiztosának arra irányuló felhívásait, hogy a szíriai helyzetet utalják a Nemzetközi Büntetőbíróság elé, és felszólítja az EU külügyminisztereit, hogy ők is támogassák a felhívást;

8.  hangsúlyozza, hogy az EU-nak készen kell állnia további intézkedések foganatosítására, és arra, hogy az ENSZ BT védelmi felelőssége keretében, az USA-val, Törökországgal és az Arab Ligával szoros együttműködésben minden lehetőséget megvizsgáljon a szíriai nép megsegítésére és a vérontás beszüntetésére; felhívja az alelnököt/főképviselőt, hogy kezdeményezzen nemzetközi konferenciát valamennyi fontos regionális szereplő részvételével a sürgősen szükséges humanitárius segítségnyújtásra irányuló erőfeszítések koordinációja és a szíriai válság valamennyi aspektusának megoldása érdekében a politikai átmenet előkészítése céljából;

9.  felszólítja az EU-t, hogy fokozza a menekültek egyre növekvő tömegének segítséget és védelmet nyújtó szomszédos országoknak való segítségnyújtást, és felszólít a határok védelmet keresők előtti megnyitására; felhívja az ENSZ menekültügyi főbiztosát, hogy tárgyaljon az izraeli kormánnyal az izraeli határok szíriai menekültek előtti megnyitásának lehetőségéről; ugyanakkor sürgeti az EU tagállamait, hogy teljes körűen vizsgálja meg a szíriai menedékkérelmeket, és telepítsenek le szíriai menekülteket, hogy menedéklehetőséget kínáljanak számukra az EU-n belül, és különösen a továbbra is a török és iraki határ közelében elhelyezkedő Al Hol táborban tartózkodó maroknyi – főleg iraki palesztin – menekült számára, akik évek óta rajta vannak az újraletelepedésre várók UNHCR által összeállított listáján, és akikhez az Európai Parlament 2010-ben küldöttséget menesztett;

10. üdvözli a szíriai ellenzék által elfogadott nemzeti paktumot és a szíriai átmenetre vonatkozó közös politikai elképzelést, melyet az Arab Liga égisze alatt 2012. július 2–3-án, Kairóban megtartott szíriai ellenzéki konferenciát követően adtak ki, és kéri a szíriai ellenzéki erőket az országon belül és azon kívül is, hogy emelkedjenek felül belső ellentéteiken, és egyesítsék erőiket egy átmeneti, befogadó és képviseleti kormány megalakítása érdekében, amely képviselhetné őket nemzetközi szinten; felszólítja a Szabad Szíriai Hadsereget, hogy tartsa tiszteletben a nemzetközi humanitárius és emberi jogokat, és szavatolja e kötelezettségvállalások helyszíni betartását;

11. határozottan elítéli a szíriai hatóságok azon kifejezett szándékát, hogy vegyi fegyvereket vessenek be a „külső terrorista fenyegetések” ellen, és felszólítja Bassár el-Aszad elnököt, hogy szigorúan tartsa magát a genfi egyezmény jegyzőkönyve szerinti kötelezettségéhez a vegyi fegyverek használatának mellőzése tekintetében;

12. határozottan támogatja a Szíriai Arab Köztársasággal foglalkozó független nemzetközi vizsgálóbizottság munkáját, amelynek célja a nemzetközi emberi jogok és humanitárius jog valamennyi szíriai megsértésének vizsgálata a felelősök elszámoltatásának biztosítása érdekében, továbbá felszólítja az EU tagállamait, hogy az ENSZ Emberi Jogi Tanácsa 21. ülésén gondoskodjanak róla, hogy a bizottság – szükség esetén a megfelelő erősítéssel – folytathassa munkáját;

13. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, a Bizottság alelnökének/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének, a tagállamok kormányainak és parlamentjeinek, a Kínai Népköztársaság kormányának és parlamentjének, Irak kormányának és parlamentjének, Jordánia kormányának és parlamentjének, Libanon kormányának és parlamentjének, Oroszország kormányának és parlamentjének, Törökország kormányának és parlamentjének, az Egyesült Államok elnökének és kongresszusának, az ENSZ főtitkárának, az Arab Liga főtitkárának, valamint Szíria kormányának és parlamentjének.