Propunere de rezoluţie - B7-0466/2012Propunere de rezoluţie
B7-0466/2012

PROPUNERE DE REZOLUȚIE referitoare la alegerile din Belarus

17.10.2012 - (2012/2815(RSP))

depusă pe baza declarației Comisiei
în conformitate cu articolul 110 alineatul (2) din Regulamentul de procedură

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Filip Kaczmarek, Elmar Brok, Krzysztof Lisek, Ioannis Kasoulides, Tunne Kelam, Rafał Trzaskowski, Elena Băsescu, Jacek Protasiewicz, Cristian Dan Preda, Lena Kolarska-Bobińska, Eduard Kukan, Monica Luisa Macovei, Marietta Giannakou, Inese Vaidere, Andrzej Grzyb, Daniel Caspary, Jarosław Leszek Wałęsa, Paweł Zalewski, Bogusław Sonik în numele Grupului PPE

Consultaţi, de asemenea, propunerea comună de rezoluţie RC-B7-0463/2012

Procedură : 2012/2815(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
B7-0466/2012
Texte depuse :
B7-0466/2012
Texte adoptate :

B7‑0466/2012

Rezoluția Parlamentului European referitoare la alegerile din Belarus

(2012/2815(RSP))

Parlamentul European,

–   având în vedere rezoluțiile sale anterioare referitoare la Belarus, în special cele din 5 iulie 2012, 29 martie 2012[1], 16 februarie 2012[2], 15 septembrie 2011[3], 12 mai 2011[4], 10 martie 2011[5], 20 ianuarie 2011[6], 10 martie 2010[7] și 17 decembrie 2009[8],

–   având în vedere Declarația din 28 iunie 2012 a Înaltului Reprezentant, Catherine Ashton, cu privire la situația din Belarus,

–   având în vedere concluziile Consiliului European din 1-2 martie 2012, în care acesta își exprimă profunda îngrijorare față de deteriorarea în continuare a situației din Belarus,

–   având în vedere Decizia de punere în aplicare 2012/126/PESC a Consiliului din 28 februarie 2012 privind punerea în aplicare a Deciziei 2010/639/PESC privind măsuri restrictive împotriva Belarusului[9],

–   având în vedere concluziile Consiliului referitoare la lansarea unui dialog european cu societatea belarusă privind modernizarea (cea de a 3157-a reuniune a Consiliului Afaceri Externe, Bruxelles, 23 martie 2012),

–   având în vedere Regulamentul (UE) nr. 354/2012 al Consiliului din 23 aprilie 2012 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 765/2006 privind măsuri restrictive împotriva Belarus,

–   având în vedere concluziile Consiliului referitoare la Belarus (cea de a 3191-a reuniune a Consiliului Afaceri Externe de la Luxemburg, din 15 octombrie 2012),

–   având în vedere Declarația din 28 februarie 2012 a Înaltului Reprezentant, Catherine Ashton, privind decizia sa și decizia Guvernului Poloniei de a îi rechema pe Șeful Delegației UE de la Minsk și, respectiv, pe ambasadorul Poloniei în Belarus,

–   având în vedere Decizia 2012/36/PESC a Consiliului din 23 ianuarie 2012 de modificare a Deciziei 2010/639/PESC privind măsuri restrictive împotriva Belarusului,

–   având în vedere Rezoluția nr. 1857 (2012) din 25 ianuarie 2012 a Adunării Parlamentare a Consiliului Europei referitoare la situația din Belarus, în care aceasta condamnă persecutarea constantă a membrilor opoziției, precum și hărțuirea activiștilor societății civile, a mass-mediei independente și a apărătorilor drepturilor omului din Belarus,

–   având în vedere Raportul Înaltului Comisar al ONU pentru Drepturile Omului din 10 aprilie 2012 și Rezoluția nr. 17/24 a Consiliului ONU pentru Drepturile Omului din 17 iunie 2011 privind situația drepturilor omului în Belarus,

–   având în vedere declarația summitului Parteneriatului estic adoptată la Praga în perioada 7-9 mai 2009 și declarația privind situația din Belarus adoptată cu ocazia summitului Parteneriatului estic care a avut loc la Varșovia la 30 septembrie 2011,

–   având în vedere Declarația comună a miniștrilor de afaceri externe ai Grupului de la Vișegrad și ai Estoniei, Letoniei și Lituaniei, emisă la Praga la 5 martie 2012,

–   având în vedere articolul 19 din Declarația universală a drepturilor omului, articolul 19 din Pactul internațional privind drepturile civile și politice și articolul 11 din Carta drepturilor fundamentale a UE,

   având în vedere declarația din 24 septembrie a Președintelui Schulz, din 24 septembrie a vicepreședintelui Protasiewicz, a dlui Brok și a dlui Kaczmarek, din 25 septembrie a dlui Vigenin și din 26 septembrie a Delegației pentru relațiile cu Belarus, referitoare la alegerile parlamentare din Belarus,

–   având în vedere articolul 110 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

A. întrucât derularea și aspectul pluralist al alegerilor parlamentare care au avut loc la 23 septembrie au fost considerate de UE ca o altă posibilitate pentru Belarus de a-și demonstra respectul pentru valorile democratice și standardele europene;

B.  întrucât este evident că, în urma faptului că niciun candidat al opoziției democratice nu a fost ales în parlamentul național și că mulți deținuți politici se află în continuare în închisoare, autoritățile din Belarus au ignorat numeroasele apeluri lansate de comunitatea internațională și au decis, în schimb, să se îndepărteze și mai mult de democrație și să izoleze țara într-o măsură mai mare;

C. întrucât oponenții președintelui autoritar Aleksandr Lukașenko au denunțat alegerile ca fiind fraudate și reprezentând o farsă, exprimându-și temerile că „flirtul” președintelui Lukașenko cu democrația s-a încheiat și invitând UE și Statele Unite să nu recunoască rezultatele alegerilor;

D. întrucât unui număr mare de candidați ai opoziției democratice nu i s-a permis să se înregistreze din cauza unor mici inadvertențe în declarațiile lor de venit și asupra proprietăților sau prin invalidarea semnăturilor de acces la scrutin; multora dintre aceștia nu li s-a permis să participe în cadrul comisiilor electorale;

E.  întrucât candidații au avut dreptul să prezinte doar un discurs de cinci minute prin intermediul mijloacelor mass-media deținute de stat; aceste mesaje au fost înregistrate în prealabil și multor candidați li s-a refuzat acordarea unui timp de emisie, în special celor care au îndrumat la boicotarea alegerilor; în consecință, un număr mare de candidați ai opoziției nu au avut posibilitatea să își comunice poziția lor alegătorilor;

F.  întrucât numeroși studenți și angajați ai companiilor de stat au fost forțați să voteze anticipat, fiind amenințați cu pierderea burselor lor sau a locurilor de muncă; alegătorii din cadrul armatei au fost supuși unor presiuni inadecvate pentru a participa la votul anticipat;

G. întrucât misiunea OSCE de observare a alegerilor a fost invitată de autoritățile din Belarus să observe alegerile fără niciun fel de restricții sau limitări; faptul că la doi membri ai misiunii, doi deputați în parlamentul național din Germania și din Lituania, li s-a refuzat intrarea în țară fără nicio explicație detaliată sau clarificare din partea autorităților belaruse cu doar o săptămână înaintea alegerilor din Belarus ridică îndoieli cu privire la intențiile declarate ale autorităților belaruse și subminează climatul de încredere dintre părți;

H. întrucât UE a salutat desfășurarea observatorilor OSCE/ODIHR și a subliniat importanța garantării unui acces efectiv al acestora la toate etapele procesului electoral, printre care și numărarea voturilor, și a subliniat în mod deosebit importanța garantării drepturilor opoziției atât cu privire la dreptul de a candida în alegeri, cât și la cel de acces la comisiile de monitorizare electorală și la mass-media;

I.   având în vedere constatările și concluziile preliminare ale OSCE/ODIHR, aceste alegeri nu au fost competitive și au existat numeroase cazuri de încălcare a codului electoral din Belarus, care ar fi trebuit să sporească oportunitățile de desfășurare a unei campanii; alegerile au avut loc într-un mediu strict controlat, cu o campanie abia vizibilă și au fost marcate de o lipsă de transparență în numărarea voturilor și în centralizarea rezultatelor de la diferitele secții de votare;

1.  regretă faptul că, nici de această dată, alegerile parlamentare din Belarus nu au fost conforme cu standardele democratice; în ciuda unor mici îmbunătățiri ale cadrului juridic în care se desfășoară alegerile, care au condus, de exemplu, la creșterea numărului de candidați propuși de partidele politice, autoritățile din Belarus nu au profitat de această ocazie pentru a organiza alegeri corecte și transparente;

2.  este de opinie că parlamentul ales în Belarus nu are legitimitate democratică și că Parlamentul European va aplica în continuare politica sa de a nu recunoaște acest parlament nici în cadrul relațiilor sale bilaterale cu Belarus, nici în cadrul Adunării Parlamentare Euronest;

3.  evidențiază faptul că UE a sperat că organizarea alegerilor se va îmbunătăți, iar organizarea în continuare de alegeri care nu sunt libere și corecte va reprezenta un nou regres pentru Belarus și va continua să afecteze în mod serios relațiile dintre Belarus și Uniunea Europeană;

4.  condamnă deținerea jurnaliștilor care vizează în mod evident îngrădirea fluxului de informații prin a nu le permite acestora să își desfășoare sarcinile profesionale obișnuite, astfel având loc o încălcare a uneia dintre libertățile fundamentale, și anume a libertății de exprimare;

5.  invită guvernul din Belarus să își confirme declarațiile sale cu privire la disponibilitatea de a-și îmbunătăți cooperarea cu UE și de a crea condiții mai favorabile pentru inițierea dialogului dintre UE și Belarus;

6.  regretă decizia autorităților din Belarus de a refuza în repetate rânduri, pe parcursul ultimilor ani, acordarea vizelor pentru deputații în Parlamentul European și pentru parlamentarii naționali; invită autoritățile din Belarus să nu creeze și alte obstacole ce ar împiedica Delegația Parlamentului European pentru relațiile cu Belarus să viziteze țara;

7.  îndeamnă autoritățile din Belarus să își revizuiască acțiunile, să îmbunătățească și să modernizeze legislația electorală și să organizeze noi alegeri parlamentare libere și corecte care să respecte standardele internaționale; de asemenea, îndeamnă acestea să elibereze necondiționat toți deținuții politici, fără a-i forța să semneze false mărturii și cereri de grațiere, și să manifeste respect față de propria populație prin protejarea libertăților fundamentale ale acesteia și permițându-i să se bucure de drepturile sale fundamentale; își exprimă profunda îngrijorare cu privire la relatările recurente legate de condițiile de detenție inumane aplicate în mod deliberat, în special în cazul lui Ales Bialiațki și Dzmitry Dașkevici;

8.  invită în acest context guvernul din Belarus să facă pași în direcția organizării în viitor de alegeri cu adevărat democratice, în concordanță cu standardele democratice internaționale, prin introducerea unei serii de schimbări în legea și practica electorală, cum ar fi:

           (a) crearea de condiții și oportunități echitabile pentru toți candidații, pentru desfășurarea unei campanii electorale autentice;

           (b) asigurarea că toate partidele care participă la alegeri sunt reprezentate la toate nivelurile comisiilor electorale, în special la nivelul comisiilor locale;

           (c) asigurarea faptului că exprimarea voturilor se plasează deasupra oricăror dubii cu privire la posibilitatea unor fraude în acest sens;

           (d) renunțarea la procedura votului anticipat sau, cel puțin, garantarea faptului că exprimarea voturilor anticipate face obiectul unei proceduri distincte în raport cu cea a exprimării voturilor obișnuite, iar rezultatele respective sunt înregistrate separat în protocoalele electorale;

           (e) asigurarea transparenței în timpul procesului de numărare și al publicării tuturor rezultatelor finale;

9.  îndeamnă guvernul belarus să respecte drepturile omului, pentru a pune capăt izolării autoimpuse a țării de restul Europei și pentru a permite relațiilor dintre UE și Belarus să cunoască o îmbunătățire semnificativă prin:

           (a) abținerea de la amenințarea cu urmărirea penală, inclusiv pentru sustragerea de la executarea serviciului militar în Belarus, a studenților exmatriculați din universități pentru atitudinea lor civică și obligați să își continue studiile în străinătate;

           (b) eliminarea tuturor obstacolelor din calea înregistrării adecvate a ONG-urilor în Belarus;

           (c) îmbunătățirea tratamentului și respectului pentru minoritățile naționale, inclusiv recunoașterea organismului ales în mod legitim al Uniunii polonezilor, a culturii, a bisericilor, a sistemului educațional și a moștenirii istorice și materiale;

           (d) introducerea imediată a unui moratoriu privind pedeapsa cu moartea;

10. reamintește că Uniunea Europeană și-a declarat disponibilitatea de a-și reînnoi relațiile cu Belarus și cu poporul acestei țări, în cadrul Politicii europene de vecinătate, imediat ce guvernul belarus va demonstra că sunt respectate valorile democratice și drepturile fundamentale ale poporului său;

11. salută „Dialogul european cu societatea belarusă privind modernizarea” pe tema reformelor necesare pentru modernizarea Belarusului și a posibilei dezvoltări aferente a relațiilor cu UE, precum și campaniile de informare corespunzătoare din Belarus; ia act cu satisfacție de faptul că Dialogul european a contribuit la stimularea unei dezbateri constructive și substanțiale între reprezentanții societății belaruse din Minsk cu privire la idei concrete legate de reformele necesare în țară;

12. invită SEAE, Consiliul și Comisia să continue dialogul cu Belarus și să conceapă o politică mai clară în ceea ce privește această țară care să fie pozitiv condiționată strict pe baza unei abordări graduale, care să cuprindă parametri de evaluare, calendare de execuție, o clauză de revizuire și resurse financiare adecvate;

13. solicită Consiliului și Comisiei să ia în considerare o revizuire selectivă și o posibilă suspendare a măsurilor restrictive existente, în beneficiul cetățenilor de rând și pentru promovarea dezvoltării unei societăți libere;

14. invită Consiliul și Comisia să nu ridice interdicția de viză sau înghețarea activelor aplicată celor direct implicați în încălcarea standardelor electorale democratice și a drepturilor omului;

15. invită Consiliul și Comisia să ia măsuri suplimentare, chiar și unilateral, dacă este necesar, pentru facilitarea și liberalizarea procedurilor de acordare a vizelor pentru cetățenii din Belarus, deoarece un asemenea demers este esențial pentru realizarea principalului obiectiv al politicii UE în privința Belarus, adică facilitarea și intensificarea contactelor dintre popoare și democratizarea țării; le solicită insistent, în acest context, să examineze posibilitatea scăderii costului vizei pentru cetățenii din Belarus care intră în spațiul Schengen, aceasta fiind unica modalitate de a împiedica accentuarea izolării statului Belarus și a cetățenilor săi;

16. își exprimă din nou regretul cu privire la întocmirea, de către guvernul belarus, a unei liste ce cuprinde numele unor persoane care au interdicție de călătorie în străinătate, prin care se interzice mai multor opozanți și militanți pentru drepturile omului să părăsească țara; își exprimă compasiunea pentru toate persoanele adăugate pe această listă și invită autoritățile din Minsk să pună capăt unor astfel de practici care încalcă drepturile fundamentale ale cetățenilor din Belarus;

17. solicită din nou Comisiei să sprijine, prin toate mijloacele financiare și politice disponibile, eforturile societății civile din Belarus, ale mass-mediei independente (inclusiv TV Belsat, Radioul European pentru Belarus, Radio Racja și altele) și ale organizațiilor neguvernamentale din Belarus destinate să promoveze democrația;

18. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, parlamentelor și guvernelor statelor membre, Secretarului General al Organizației Națiunilor Unite, Adunărilor Parlamentare ale OSCE și Consiliului Europei, Secretariatului CSI, precum și președintelui Aleksandr Lukașenko.