Predlog resolucije - B7-0466/2012Predlog resolucije
B7-0466/2012

PREDLOG RESOLUCIJE o volitvah v Belorusiji

17.10.2012 - (2012/2815(RSP))

ob zaključku razprave o izjavi Komisije
v skladu s členom 110(2) Poslovnika

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Filip Kaczmarek, Elmar Brok, Krzysztof Lisek, Ioanis Kasulidis (Ioannis Kasoulides), Tunne Kelam, Rafał Trzaskowski, Elena Băsescu, Jacek Protasiewicz, Cristian Dan Preda, Lena Kolarska-Bobińska, Eduard Kukan, Monica Luisa Macovei, Marietta Gianaku (Marietta Giannakou), Inese Vaidere, Andrzej Grzyb, Daniel Caspary, Jarosław Leszek Wałęsa, Paweł Zalewski, Bogusław Sonik v imenu skupine PPE

Glej tudi predlog skupne resolucije RC-B7-0463/2012

Postopek : 2012/2815(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :  
B7-0466/2012
Predložena besedila :
B7-0466/2012
Sprejeta besedila :

B7‑0466/2012

Resolucija Evropskega parlamenta o volitvah v Belorusiji

(2012/2815(RSP))

Evropski parlament,

–   ob upoštevanju svojih prejšnjih resolucij o Belorusiji, zlasti tistih z dne 5. julija 2012, 29. marca 2012[1], 16. februarja 2012[2], 15. septembra 2011[3], 12. maja 2011[4], 10. marca 2011[5], 20. januarja 2011[6], 10. marca 2010[7] in 17. decembra 2009[8];

–   ob upoštevanju izjave visoke predstavnice EU Catherine Ashton z dne 28. junija 2012 o razmerah v Belorusiji,

–   ob upoštevanju sklepov Evropskega sveta z dne 1. in 2. marca 2012 o globoki zaskrbljenosti glede nadaljnjega poslabšanja razmer v Belorusiji,

–   ob upoštevanju Sklepa Sveta 2012/126/SZVP z dne 28. februarja 2012 o izvajanju Sklepa Sveta 2010/639/SZVP o omejevalnih ukrepih proti Belorusiji[9],

–   ob upoštevanju sklepov Sveta o začetku evropskega dialoga o modernizaciji beloruske družbe, sprejetih na 3157. zasedanju Sveta za zunanje zadeve v Bruslju 23. marca 2012,

–   ob upoštevanju Uredbe Sveta (EU) št. 354/2012 s 23. aprila 2012, ki spreminja Uredbo Sveta (ES) št. 765/2006 o omejevalnih ukrepih proti Belorusiji,

–   ob upoštevanju sklepov Sveta o Belorusiji, sprejetih na 3149. zasedanju Sveta za zunanje zadeve v Luksemburgu 15. oktobra 2012,

–   ob upoštevanju izjave visoke predstavnice EU Catherine Ashton z 28. februarja 2012 o njeni odločitvi ter odločitvi poljske vlade, da odpokličeta vodjo delegacije EU v Minsku ter poljskega veleposlanika v Belorusiji,

–   ob upoštevanju Sklepa Sveta 2012/36/SZVP s 23. januarja 2012 o spremembi Sklepa Sveta 2010/639/SZVP o omejevalnih ukrepih proti Belorusiji,

–   ob upoštevanju resolucije Parlamentarne skupščine Sveta Evrope št. 1857(2012) s 25. januarja 2012 o razmerah v Belorusiji, v kateri obsoja sedanje preganjanje pripadnikov opozicije ter nadlegovanje aktivistov civilne družbe, neodvisnih medijev in zagovornikov človekovih pravic v Belorusiji,

–   ob upoštevanju poročila visoke komisarke Združenih narodov za človekove pravice z 10. aprila 2012 in resolucije sveta Združenih narodov za človekove pravice št. 17/24 s 17. junija 2011 o razmerah na področju človekovih pravic v Belorusiji,

–   ob upoštevanju izjave z vrhunskega srečanja vzhodnega partnerstva, ki je bilo od 7. do 9. maja 2009 v Pragi, in izjave o razmerah v Belorusiji, sprejete 30. septembra 2011 na vrhunskem srečanju vzhodnega partnerstva v Varšavi,

–   ob upoštevanju skupne izjave zunanjih ministrov višegrajske skupine, Estonije, Latvije in Litve, sprejete 5. marca 2012 v Pragi,

–   ob upoštevanju člena 19 Splošne deklaracije o človekovih pravicah, člena 19 Mednarodnega pakta o državljanskih in političnih pravicah ter člena 11 Listine Evropske unije o temeljnih pravicah,

–   ob upoštevanju izjav predsednika Schulza, podpredsednika Protasiewicza, Elmarja Broka in Filipa Kaczmareka, vseh z dne 24. septembra, izjave Kristiana Vigenina z dne 25. septembra ter izjave delegacije za odnose z Belorusijo z dne 26. septembra, ki so vse bile o parlamentarnih volitvah v Belorusiji,

–   ob upoštevanju člena 110(2) Poslovnika,

A. ker je EU potek in pluralistične vidike parlamentarnih volitev 23. septembra jemala kot še eno priložnost, da Belorusija dokaže spoštovanje demokratičnih vrednot in evropskih standardov;

B.  ker je glede na to, da noben od kandidatov opozicije ni bil izvoljen v nacionalni parlament, številni politični zaporniki pa so še zaprti, očitno, da so beloruske oblasti prezrle številne pozive mednarodne skupnosti ter se namesto tega odločile, da bodo stopile še en korak stran od demokracije ter dodatno osamile svojo državo;

C. ker so nasprotniki avtoritarnega predsednika Aleksandra Lukašenka volitve označili za ponarejene in farso ter izrazili bojazen, da je spogledovanja predsednika Lukašenka z demokracijo konec, EU in ZDA pa pozivajo, naj izidov teh volitev ne priznajo;

D. ker se številni kandidati demokratične opozicije niso mogli registrirati zaradi manjših nepravilnosti v njihovih izjavah o prihodkih in premoženju ali zaradi razveljavitve podpisov v podporo nominaciji; številnim ni bilo dovoljeno, da sodelujejo v volilni komisiji;

E.  ker so imeli kandidati pravico le do petminutnih govorov v državnih sredstvih javnega obveščanja; ta sporočila je bilo treba predhodno posneti, predvajanje pa je bilo zavrnjeno številnim kandidatom, zlasti tistim, ki so pozivali k bojkotu volitev; zaradi tega številni kandidati opozicijskih strank niso mogli sporočiti svojih stališč volivcem;

F.  ker so bili številni študenti in zaposleni v državnih podjetjih prisiljeni k predčasnemu glasovanju z grožnjo, da bodo izgubili štipendije in službe; izvajali so se neustrezni pritiski na volivce v vojski, da bi se udeležili predhodnih volitev;

G. ker so beloruske oblasti povabile misijo za opazovanje volitev OVSE, da bi brez omejitev opazovala volitve; dejstvo, da so beloruske oblasti le teden dni pred parlamentarnimi volitvami brez izčrpne razlage ali pojasnila zavrnile vstop dveh članov misije, poslancev nacionalnih parlamentov iz Nemčije in Litve, povzroča dvome v izražene namene beloruskih oblasti in spodkopava zaupanje med stranema;

H. ker je EU pozdravila napotitev opazovalcev urada OVSE za demokratične institucije in človekove pravice, ter poudarja, da jim je pomembno zagotoviti učinkovit dostop do vseh faz volilnega postopka, tudi štetja glasov, še zlasti pa, da je pomembno zagotoviti pravice tudi opoziciji – tako glede kandidiranja kot dostopa do nadzornih volilnih odborov in sredstev javnega obveščanja;

I.   ker v skladu s prvimi ugotovitvami in sklepi urada OVSE za demokratične institucije in človekove pravice te volitve niso bile konkurenčne in je bil v številnih primerih kršen beloruski volilni zakon, ki naj bi povečal možnosti v zvezi z vodenjem kampanje; volitve so potekale v strogo nadzorovanem okolju s komaj opazno kampanjo, zanje pa je bilo značilno pomanjkanje preglednosti pri štetju glasov in združevanju izidov različnih volišč;

1.  obžaluje, da potek parlamentarnih volitev v Belorusiji ponovno ni ustrezal demokratičnim standardom; kljub nekaterim manjšim izboljšavam pravnega okvira volitev, kar je na primer vodilo k večjemu številu kandidatov, ki so jih predlagale politične stranke, beloruske oblasti niso izkoristile priložnosti, da bi organizirale pravične in pregledne volitve;

2.  meni, da parlament, izvoljen v Belorusiji, nima demokratične legitimnosti in da bo zato Evropski parlament nadaljeval svojo politiko nepriznavanja beloruskega parlamenta tako v dvostranskih odnosih z Belorusijo kot v okviru parlamentarne skupščine Euronest;

3.  poudarja, da je EU upala na boljšo organizacijo volitev, nenehen neuspeh pri organizaciji svobodnih in poštenih volitev pa bo pomenil dodatno nazadovanje za Belorusijo ter bo še naprej velika ovira v odnosih med Belorusijo in Evropsko unijo;

4.  obsoja zaprtje novinarjev, očitno z namenom nadzorovanja prostega pretoka informacij tako, da se jim ne dovoli opravljati njihovega dela, tako pa se krši ena od najbolj temeljnih svoboščin – svoboda govora;

5.  poziva belorusko vlado, naj potrdi svojo izjavo, da je pripravljena izboljšati sodelovanje z EU in ustvariti ugodnejše razmere za začetek pogovorov med EU in Belorusijo;

6.  obžaluje odločitev beloruskih oblasti iz zadnjih nekaj let, da poslancem Evropskega parlamenta in nacionalnih parlamentov vedno znova zavračajo vstopne vizume; poziva beloruske oblasti, naj za delegacijo Evropskega parlamenta za odnose z Belorusijo ne ustvarjajo dodatnih ovir, ki bi ji preprečevale obisk države;

7.  poziva beloruske oblasti, naj ponovno presodijo svoja dejanja, izboljšajo in dopolnijo volilno zakonodajo in organizirajo nove svobodne in poštene parlamentarne volitve v skladu z mednarodnimi standardi; poziva jih tudi, naj brezpogojno izpustijo vse politične zapornike, ne da bi jih prisilile k podpisu lažnih priznanj in prošenj za pomilostitev, ter naj spoštujejo svoje ljudstvo tako, da varujejo njegove temeljne svoboščine in mu omogočijo, da uživa svoje temeljne pravice; izraža globoko zaskrbljenost zaradi ponavljajočih se poročil o namernem ustvarjanju nehumanih pogojev v zaporih, zlasti kar zadeva Alesa Bjaljatskega in Dimitrija Daškeviča;

8.  v zvezi s tem poziva belorusko vlado, naj napreduje v smeri zares demokratičnih volitev v skladu z mednarodnimi demokratičnimi merili tako, da spremeni volilni zakon in volilno prakso, na primer tako, da:

           (a) vzpostavi poštene razmere in priložnosti, da bi lahko vsi kandidati pripravili resnično volilno kampanjo,

           (b) zagotovi, da bodo vse stranke, ki nastopajo na volitvah, zastopane na vseh ravneh volilnih odborov, zlasti v okrajnih,

           (c) zagotovi, da bo pri oddanih glasovih izključen vsak dvom o morebitni goljufiji pri postopkih,

           (d) odpravi predčasni volilni postopek ali vsaj zagotovi, da bo za oddane predčasne volilne glasove veljal drug postopek kot za splošno glasovanje in da bodo tako pridobljeni izidi v volilnih protokolih zabeleženi v ločenem registru,

           (e) zagotovi preglednost med postopkom štetja ter objavo vseh končnih izidov;

9.  poziva belorusko vlado, naj spoštuje človekove pravice, da bi končala osamitev države, ki si jo je naložila sama, od preostanka Evrope ter da bi se znatno izboljšali odnosi med EU in Belorusijo, in sicer:

           (a) vzdrži naj se groženj s kazenskimi postopki, med drugim za izogibanje služenju vojaškega roka v Belorusiji ali proti študentom, ki so bili izključeni z univerz zaradi svojega državljanskega nazora in so bili prisiljeni študij nadaljevati v tujini;

           (b) odpravi naj vse ovire, ki v Belorusiji onemogočajo dejansko registracijo nevladnih organizacij;

           (c) izboljša naj obravnavanje in spoštovanje narodnih manjšin, vključno s priznanjem legitimno izvoljenega organa unije Poljakov, kulture, cerkva, vzgojno-izobraževalnega sistema ter zgodovinske in materialne dediščine,

           (d) nemudoma naj uvede moratorij na smrtno kazen;

10. opozarja, da je Evropska unija izjavila, da je pripravljena v okviru evropske sosedske politike obnoviti odnose z Belorusijo in njenim narodom takoj, ko bo beloruska vlada začela spoštovati demokratične vrednote in temeljne pravice beloruskega naroda;

11. pozdravlja evropski dialog o modernizaciji beloruske družbe, v okviru katerega poteka razprava o potrebnih reformah za modernizacijo Belorusije in o morebitnem razvoju odnosov z EU, ki je s tem povezan, pa tudi kampanjo obveščanja, ki v zvezi s tem poteka v Belorusiji; z zadovoljstvom ugotavlja, da je evropski dialog pomagal spodbuditi konstruktivno in vsebinsko razpravo med predstavniki beloruske družbe v Minsku o konkretnih zamislih glede potrebnih reform v državi;

12. poziva Evropsko službo za zunanje delovanje, Svet in Komisijo, naj nadaljujejo dialog z Belorusijo in oblikujejo jasnejšo politiko do te države, in sicer s strogim pozitivnim pogojevanjem na osnovi postopnega pristopa, ki bo zajemal cilje, časovne načrte, klavzulo o reviziji in ustrezna finančna sredstva;

13. poziva Svet in Komisijo, naj preučita možnost selektivne revizije in morebitne začasne odprave obstoječih omejevalnih ukrepov, da bi od tega imeli koristi navadni državljani, ter da se spodbudi razvoj svobodne družbe;

14. poziva Svet in Komisijo, naj ne odpravita vizumske prepovedi in zamrznitve sredstev za tiste, ki so neposredno vpleteni v nespoštovanje standardov demokratičnih volitev in kršitve človekovih pravic;

15. poziva Svet in Komisijo, naj po potrebi tudi enostransko poskusita z dodatnimi ukrepi olajšati in liberalizirati vizumske postopke za beloruske državljane, saj lahko le tako pripomoreta k izpolnitvi glavnega cilja politike Evropske unije do Belorusije, tj. olajšanja in okrepitve stikov med ljudmi ter demokratizacije države; v zvezi s tem ju poziva, naj preučita možnost znižanja vizumskih stroškov ob vstopu v schengensko območje za državljane Belorusije, saj je to edini način, kako preprečiti čedalje večjo osamitev Belorusije in njenih državljanov;

16. ponovno obžaluje seznam prepovedi potovanja, ki ga je pripravila beloruska vlada in ki nekaterim nasprotnikom režima in zagovornikom človekovih pravic prepoveduje izstop iz države; izraža sočutje vsem ljudem na tem seznamu in poziva oblasti v Minsku, naj ukinejo takšno prakso, s katero kratijo temeljne svoboščine beloruskih državljanov;

17. ponovno poziva Komisijo, naj s finančnimi in političnimi sredstvi podpre prizadevanja beloruske civilne družbe, neodvisnih medijev (vključno s TV Belsat, Evropskim radiom za Belorusijo, radiom Racja in drugimi) in nevladnih organizacij v Belorusiji za spodbujanje demokracije;

18. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji, parlamentom in vladam držav članic, generalnemu sekretarju Združenih narodov, parlamentarnim skupščinam Organizacije za varnost in sodelovanje v Evropi in Sveta Evrope, sekretariatu Skupnosti neodvisnih držav in predsedniku Aleksandru Lukašenku.