Állásfoglalásra irányuló indítvány - B7-0498/2012Állásfoglalásra irányuló indítvány
B7-0498/2012

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY a Nemzetközi Távközlési Egyesület közelgő nemzetközi távközlési világkonferenciájáról (WCIT-12) és a nemzetközi távközlési szabályozás hatályának esetleges kiterjesztéséről

19.11.2012 - (2012/2881(RSP))

benyújtva a Tanács és a Bizottság nyilatkozatait követően
az eljárási szabályzat 110. cikkének (2) bekezdése alapján

Sabine Verheyen a PPE képviselőcsoport nevében
Ivailo Kalfin, Petra Kammerevert az S&D képviselőcsoport nevében

Lásd még közös határozatra irányuló javaslatot RC-B7-0498/2012

Eljárás : 2012/2881(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :  
B7-0498/2012
Előterjesztett szövegek :
B7-0498/2012
Viták :
Elfogadott szövegek :

B7‑0498/2012

Az Európai Parlament állásfoglalása a Nemzetközi Távközlési Egyesület közelgő nemzetközi távközlési világkonferenciájáról (WCIT-12) és a nemzetközi távközlési szabályozás hatályának esetleges kiterjesztéséről

(2012/2881(RSP))

Az Európai Parlament,

–   tekintettel az elektronikus hírközlő hálózatok és elektronikus hírközlési szolgáltatások közös keretszabályozásáról szóló 2002/21/EK irányelv, az elektronikus hírközlő hálózatokhoz és kapcsolódó eszközökhöz való hozzáférésről, valamint azok összekapcsolásáról szóló 2002/19/EK irányelv és az elektronikus hírközlő hálózatok és az elektronikus hírközlési szolgáltatások engedélyezéséről szóló 2002/20/EK irányelv módosításáról szóló, 2009. november 25-i 2009/140/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvre[1] ,

–   tekintettel az egyetemes szolgáltatásról, valamint az elektronikus hírközlő hálózatokhoz és elektronikus hírközlési szolgáltatásokhoz kapcsolódó felhasználói jogokról szóló 2002/22/EK irányelv, az elektronikus hírközlési ágazatban a személyes adatok feldolgozásáról és a magánélet védelméről szóló 2002/58/EK irányelv és a fogyasztóvédelmi jogszabályok alkalmazásáért felelős nemzeti hatóságok közötti együttműködésről szóló 2006/2004/EK rendelet módosításáról szóló, 2009. november 25-i 2009/136/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvre[2] ,

–   tekintettel az elektronikus hírközlő hálózatok és elektronikus hírközlési szolgáltatások piacain belüli versenyről szóló, 2002. szeptember 16-i 2002/77/EK irányelvre[3] ,

–   tekintettel az európai nyílt internetről és a hálózatsemlegességről szóló 2011. november 17-i állásfoglalására[4],

–   tekintettel a Bizottságnak az EU által a nemzetközi távközlési világkonferencián vagy annak előkészítése során a nemzetközi távközlési szabályozás felülvizsgálata kapcsán képviselendő álláspont meghatározásáról szóló tanácsi határozatra irányuló javaslatára (COM(2012)0430),

–   tekintettel eljárási szabályzata 110. cikkének (2) bekezdésére,

A. mivel a nemzetközi távközlési szabályozást (ITR) 1988-ban fogadták el Melbourne-ben a Távíró- és Telefonszolgáltatók Világkonferenciáján (WATTC), és azóta nem változott;

B.  mivel az Európai Unió valamennyi tagállama aláíró fele az egyezménynek;

C. mivel a Nemzetközi Távközlési Egyesület (ITU) 2012. december 3. és 14. között Dubaiba nemzetközi távközlési világkonferenciát (World Conference on International Telecommunications, WCIT) hívott össze a nemzetközi távközlési szabályozás (ITR) felülvizsgálatára;

1.  annak biztosítására kéri a Tanácsot és a Bizottságot, hogy a nemzetközi távközlési szabályozás bármely módosítása álljon összhangban az uniós vívmányokkal, valamint hogy mozdítsák elő az Unió arra irányuló célkitűzésének megvalósítását, hogy az internet nyilvános teret biztosítson az emberi jogok, a véleménynyilvánítás szabadsága és a vállalkozás szabadsága gyakorlásának;

2.  sajnálja, hogy a WCIT-12 előkészületeit és magát a találkozót az átláthatóság hiánya jellemzi, tekintettel arra, hogy az ülés eredményei fontos, a közérdeket érintő ügyek;

3.  hangsúlyozza, hogy a 193 ITU-tagállam által most előterjesztett, a nemzetközi távközlési szabályozás reformjára vonatkozó javaslatok némelyike hatással lesz az internetre, annak felépítésére, működésére, tartalmára és biztonságára, az üzleti kapcsolatokra, az internet irányítására és a szabad online információáramlásra;

4.  úgy véli, hogy némely előterjesztett javaslat következményeként maga az ITU válhat az internet irányító erejévé, ami véget vethet a jelenlegi, sokszereplős felépítésnek, amely alulról felfele építkező, az érdekelt felek sokaságának részvételével létrejövő struktúrát biztosít; attól tart, hogy ezek a javaslatok elfogadásuk esetén súlyosan érinthetik az online szolgáltatások fejlesztését és a végfelhasználók online szolgáltatásokhoz való hozzáférését, valamint a digitális gazdaság egészét; úgy véli, hogy az internet irányításának és az ezzel kapcsolatos szabályozási kérdéseknek továbbra is átfogó és többszintű konzultáció tárgyát kell képezniük;

5.  aggódik, hogy az ITU reformjavaslatai között az összeköttetés díjhoz kötését célzó egyedi mechanizmusok is szerepelnek, ami súlyos fenyegetést jelenthet az internet nyílt és versenyképes jellegére nézve azáltal, hogy felhajtja az árakat és hátráltatja az innovációt;

6.  úgy véli, hogy bár egyes, a szóban forgó javaslatokat alátámasztó kérdéseket, így az internetes értékláncból származó jövedelem tisztességes elosztásának témáját figyelembe kell venni, nem az ITU a megfelelő szerv arra, hogy az internet irányítását vagy a forgalomáramlást hatósági szabályozás alá vonja;

7.  támogat bármely, a nemzetközi távközlési szabályozás jelenlegi hatályát és az ITU jelenlegi hatáskörét fenntartó javaslatot, ugyanakkor ellenez minden olyan javaslatot, amely a szabályozás hatályát olyan kérdésekre terjesztené ki, mint az internetes forgalom irányítása vagy a tartalommal kapcsolatos ügyek;

8.  felhívja a tagállamokat, hogy akadályozzák meg a nemzetközi távközlési szabályozás bármely olyan módosítását, amely ártalmas volna az internet nyíltságára, a hálózatsemlegességére, a végponttól végpontig elvre, az egyetemes szolgáltatási kötelezettségre, a kreatív online tartalomra és a részvételen alapuló irányításra, amelynek jogát olyan szereplőkre ruházták, mint a kormányok, nemzetek feletti intézmények, nem kormányzati szervezetek, valamint nagy és kis magánüzemeltetők;

9.  emlékeztet a robosztus „best-effort” internet-hozzáférés megőrzésének, az innováció és a véleménynyilvánítás szabadsága ösztönzésének, a verseny biztosításának és egy új digitális szakadék létrejötte elkerülésének fontosságára;

10. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a tagállamok kormányainak és parlamentjeinek.