Επιστροφή στη διαδικτυακή πύλη Europarl

Choisissez la langue de votre document :

 • bg - български
 • es - español
 • cs - čeština
 • da - dansk
 • de - Deutsch
 • et - eesti keel
 • el - ελληνικά
 • en - English (επιλεγμένο)
 • fr - français
 • ga - Gaeilge
 • hr - hrvatski
 • it - italiano
 • lv - latviešu valoda
 • lt - lietuvių kalba
 • hu - magyar
 • mt - Malti
 • nl - Nederlands
 • pl - polski
 • pt - português
 • ro - română
 • sk - slovenčina
 • sl - slovenščina
 • fi - suomi
 • sv - svenska
Το έγγραφο αυτό δεν είναι διαθέσιμο στη γλώσσα σας και σας προτείνεται σε μία άλλη γλώσσα εξ αυτών που εμφαίνονται στο εργαλείο επιλογής γλωσσών.

Διαδικασία : 2012/2877(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B7-0510/2012

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B7-0510/2012

Συζήτηση :

PV 22/11/2012 - 17.1
CRE 22/11/2012 - 17.1

Ψηφοφορία :

PV 22/11/2012 - 18.1
CRE 22/11/2012 - 18.1

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2012)0463

MOTION FOR A RESOLUTION
PDF 117kWORD 56k
See also joint motion for a resolution RC-B7-0500/2012
20.11.2012
PE493.705v01-00
 
B7-0510/2012

with request for inclusion in the agenda for a debate on cases of breaches of human rights, democracy and the rule of law

pursuant to Rule 122 of the Rules of Procedure


on the situation of human rights in Iran, particularly the case of Sattar Behesthi (2012/2877(RSP))


Cornelia Ernst, Alfreds Rubiks, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat, Mikael Gustafsson on behalf of the GUE/NGL Group
NB: This motion for a resolution is available in the original language only.

European Parliament resolution on the situation of human rights in Iran, particularly the case of Sattar Behesthi (2012/2877(RSP))  
B7‑0510/2012

The European Parliament,

-     having regard to its previous resolutions on the situation in Iran, in particular those concerning human rights

 

- having regard to the report on the situation of human rights in the Islamic Republic of Iran by the UN Special Rapporteur on human rights in Iran of 11 October 2012

 

-     having regard to its Rule 122 (5) of the Rules of Procedure,

 

 

A.  whereas the current human rights situation in Iran is characterized by an ongoing pattern of systematic violations of fundamental rights;

 

B.  whereas Sattar Beheshti, a 35 year old blogger, was arrested on October 30 and died in custody on November 6; whereas the authorities did not provide an explanation of his death to the members of his family;

 

C.  whereas there are allegations that during interrogations Beheshti was severely beaten and tortured, which led to his death;

 

D.  whereas members of the family of Sattar Beheshti in Iran had been threatened with arrest if they spoke to the media about his death, or filed a lawsuit against the alleged torture culprits;

 

E.  whereas after several days of silence on the death of Sattar Beheshti, the Iranian Judiciary’s Human Rights Council has committed itself to reviewing all aspects of the case and strongly prosecuting all those found guilty;

 

F.  whereas the death of Sattar Beheshti is another tragic example of the systematic and ongoing torture, ill-treatment and denial of basic rights to which prisoners of conscience in Iran are routinely subjected while security and intelligence agents operate in an atmosphere of complete impunity;

 

G.  whereas on 22 October 2012 10 Iranian individuals were executed on charges of drug offences; whereas there are concerns that they did not receive a fair trial and were subjected to torture during their detention;

 

H.  whereas a dramaric increase in executions, including of juveniles, is recorded in Iran in recent years; whereas the death penalty is regularly used in cases where due process rights were denied to the accused and for crimes that do not meet the international standard for most serious crimes;

 

I.  whereas Iran is a party to the International Covenant of Civil and Political Rights,

 

1. Strongly demands an immediate investigation of the circumstances of the death of Sattar Beheshti in custody and prosecution of the responsible officials; insists that the right of his family to clarify all circumstances of his death and bring lawsuits against the alleged culprits, must be fully respected and protected, free of intimidation by the authorities;

 

2. Condemns the execution on 22 October 2012 of 10 Iranian individuals on charges of drug offences and is concerned that they did not receive a fair trial and were subjected to torture during their detention;

3. Is deeply concerned by steady deterioration of the human rights situation in Iran, and urges the Iranian authorities to halt the repression of bloggers and internet activists, among other dissidents;

3. Calls on the Iranian authorities to ensure that Iranian citizens enjoy full respect and protection of the rights granted to them in the International Covenant of Civil and Political Rights, to which Iran has subscribed

4. Strongly condemns the use of the death penalty in Iran and calls on the Iranian authorities, in accordance with UN General Assembly Resolutions 62/149 and 63/138, to institute a moratorium on executions, pending the abolition of the death penalty; urges the Government to prohibit the execution of juveniles and consider commuting all capital sentences for juveniles currently facing a death sentence;

 

5. Reaffirms its readiness to engage in human rights dialogue with Iran at all levels on the basis of universal values as enshrined in the UN Charter and Conventions;

 

6. Is concerned about the significant negative effects of wide-reaching economic sanctions against Iran on the social and economic rights of Iranian people, including an escalation in inflation, a rise in commodities and energy costs, and a shortage of necessary items, including medicine;

 

8. Instructs its President to forward this resolution to the Government and Parliament of the Islamic Republic of Iran, the Council, the Commission and the UN Human Rights Council.

 

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου