Procedure : 2012/2829(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : B7-0520/2012

Indgivne tekster :

B7-0520/2012

Forhandlinger :

PV 22/11/2012 - 6
CRE 22/11/2012 - 6

Afstemninger :

PV 22/11/2012 - 13.17
CRE 22/11/2012 - 13.17
Stemmeforklaringer
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P7_TA(2012)0462

FORSLAG TIL BESLUTNING
PDF 111kWORD 59k
20.11.2012
PE493.715
 
B7-0520/2012

på baggrund af Kommissionens redegørelse

jf. forretningsordenens artikel 110, stk. 2,


om valg til Europa-Parlamentet i 2014 2012/2829(RSP)


Carlo Casini for Udvalget om Konstitutionelle Anliggender

Europa-Parlamentets beslutning om valg til Europa-Parlamentet i 2014 2012/2829(RSP)  
B7‑0520/2012

Europa-Parlamentet,

–   der henviser til artikel 10 og 17 i traktaten om Den Europæiske Union,

–   der henviser til artikel 10 og 11 i akten om almindelige direkte valg af medlemmerne af Europa-Parlamentet, knyttet til Rådets afgørelse af 20. september 1976, som ændret(1),

–   der henviser til Kommissionens redegørelse af … 2012 om valget til Europa-Parlamentet i 2014,

–   der henviser til forretningsordenens artikel 110, stk. 2,

A. der henviser til, at borgerne repræsenteres direkte på EU-plan af medlemmerne i Europa-Parlamentet;

B.  der henviser til, at politiske partier på europæisk plan bidrager til at skabe en europæisk politisk bevidsthed og til at udtrykke unionsborgernes vilje;

C. der henviser til, at formanden for Europa-Kommissionen vælges af Parlamentet på forslag af Det Europæiske Råd, der indstiller sin kandidat med kvalificeret flertal, og som skal tage hensyn til resultatet af valget til Parlamentet og foretage passende høringer, inden det indstiller en kandidat;

D. der henviser til, at Kommissionen er samlet ansvarlig over for Europa-Parlamentet;

E.  der henviser til, at det nye Parlament har brug for tilstrækkelig tid til at organisere sig forud for valget af Kommissionens formand;

F.  der henviser til, at valget af Kommissionens formand bør finde sted i juli under Parlamentets konstituerende møde i juli 2014, således at den nye Kommission kan være klar til at tiltræde den 1. november 2014;

G. der henviser til, at Parlamentet stemmer om sit samtykke til udnævnelsen af hele kommissærkollegiet efter at have hørt de kandidater, der er foreslået af Rådet efter fælles overenskomst med den valgte formand og på grundlag af medlemsstaternes forslag;

1.  opfordrer indtrængende de europæiske politiske familier til at indstille kandidater til posten som formand for Kommissionen og forventer, at disse kandidater spiller en vigtig rolle i den parlamentariske valgkamp; understreger betydningen af at styrke både Parlamentets og Kommissionens politiske legitimitet ved at forbinde deres respektive valg mere direkte til vælgernes afgørelse;

2.  opfordrer den kommende formand for Kommissionen til at sikre, at der i det næste kommissærkollegium er en balance mellem kønnene;

3.  anmoder Rådet om at høre Parlamentet, hvorvidt valget kan afholdes den 15.-18. maj eller den 22.-25. maj 2014;

4.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Det Europæiske Råd, Rådet, Kommissionen og medlemsstaternes parlamenter og regeringer.

 

(1)

Rådets afgørelse 76/787/EKSF, EØF, Euratom (EFT L 278, 8.10.1976, s. 1), som ændret ved Rådets afgørelse 93/81/EKSF, EØF, Euratom (EFT L 33, 9.2.1993, s. 15) og ved Rådets afgørelse 2002/772/EF,Euratom (EFT L 283, 21.10.2002, s. 1).

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik