Eljárás : 2012/2829(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : B7-0520/2012

Előterjesztett szövegek :

B7-0520/2012

Viták :

PV 22/11/2012 - 6
CRE 22/11/2012 - 6

Szavazatok :

PV 22/11/2012 - 13.17
CRE 22/11/2012 - 13.17
A szavazatok indokolása
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P7_TA(2012)0462

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY
PDF 118kWORD 63k
20.11.2012
PE493.715v01-00
 
B7-0520/2012

benyújtva a Bizottság nyilatkozatát követően

az eljárási szabályzat 110. cikkének (2) bekezdése alapján


a 2014. évi európai parlamenti választásokról (2012/2829(RSP))


Carlo Casini az Alkotmányügyi Bizottság nevében

Az Európai Parlament állásfoglalása a 2014. évi európai parlamenti választásokról (2012/2829(RSP))  
B7‑0520/2012

Az Európai Parlament,

–   tekintettel az Európai Unióról szóló szerződés 10. és 17. cikkére,

–   tekintettel az Európai Parlament tagjainak közvetlen és általános választójog alapján történő választásáról szóló, az 1976. szeptember 20-i tanácsi határozathoz csatolt, módosított okmány 10. és 11. cikkére(1),

–   tekintettel a Bizottság 2012. …-i nyilatkozatára a 2014. évi európai parlamenti választásokról,

–   tekintettel eljárási szabályzata 110. cikkének (2) bekezdésére,

A. mivel az Unió szintjén a polgárok közvetlen képviselete az európai parlamenti képviselők révén valósul meg;

B.  mivel az európai szintű politikai pártok hozzájárulnak az európai politikai tudatosság kialakításához és az uniós polgárok akaratának kinyilvánításához;

C. mivel az Európai Bizottság elnökét a Parlament választja meg az Európai Tanács minősített többséggel hozott javaslata alapján, amelyhez figyelembe kell vennie a parlamenti választások eredményét és megfelelő egyeztetéseket kell folytatnia a jelöltek megnevezése előtt;

D. mivel a Bizottság testületileg az Európai Parlamentnek tartozik felelősséggel;

E.  mivel az új Parlamentnek elegendő időre van szüksége szervezetének kialakítására a Bizottság elnökének megválasztása előtt;

F.  mivel ahhoz, hogy az új Bizottság 2014. november 1-jén hivatalba léphessen, a Bizottság elnökének megválasztására 2014 júliusában, a Parlament alakuló ülésén kell sorra kerülnie;

G. mivel a Parlament azután szavaz egyetértéséről a biztosok teljes testületének kinevezéséről, miután meghallgatta – a tagállami ajánlások alapján – a Tanács által a megválasztott elnökkel közös megegyezésben javasolt jelölteket;

1.  sürgeti az európai politikai családokat, hogy nevezzenek meg jelölteket a Bizottság elnöki posztjára, és elvárja, hogy e jelöltek játsszanak vezető szerepet a parlamenti választási kampányban; hangsúlyozza annak fontosságát, hogy meg kell erősíteni mind a Parlament, mind a Bizottság politikai legitimitását a két intézmény megválasztása és a szavazók választása közötti közvetlenebb kapcsolat kialakítása által;

2.  felhívja a Bizottság jövőbeli elnökét, hogy a biztosok következő testületében gondoskodjon a nemek közötti egyensúly eléréséről;

3.  felkéri a Tanácsot, hogy konzultáljon a Parlamenttel a választások 2014. május 15–18-i vagy május 22–25-i megtartásáról;

4.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást az Európai Tanácsnak, a Tanácsnak, a Bizottságnak és a tagállamok parlamentjeinek és kormányainak.

(1)

A 93/81/Euratom, ESZAK, EGK tanácsi határozattal (HL L 33., 1993.2.9., 15. o.) és a 2002/772/EK, Euratom tanácsi határozattal (HL L 283., 2002.10.21., 1. o.) módosított 76/787/ESZAK, EGK, Euratom tanácsi határozat (HL L 278., 1976.10.8.,. 1. o.).

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat