Állásfoglalásra irányuló indítvány - B7-0520/2012Állásfoglalásra irányuló indítvány
B7-0520/2012

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY a 2014. évi európai parlamenti választásokról

20.11.2012 - (2012/2829(RSP))

benyújtva a Bizottság nyilatkozatát követően
az eljárási szabályzat 110. cikkének (2) bekezdése alapján

Carlo Casini az Alkotmányügyi Bizottság nevében


Eljárás : 2012/2829(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :  
B7-0520/2012

B7‑0520/2012

Az Európai Parlament állásfoglalása a 2014. évi európai parlamenti választásokról

(2012/2829(RSP))

Az Európai Parlament,

–   tekintettel az Európai Unióról szóló szerződés 10. és 17. cikkére,

–   tekintettel az Európai Parlament tagjainak közvetlen és általános választójog alapján történő választásáról szóló, az 1976. szeptember 20-i tanácsi határozathoz csatolt, módosított okmány 10. és 11. cikkére[1],

–   tekintettel a Bizottság 2012. …-i nyilatkozatára a 2014. évi európai parlamenti választásokról,

–   tekintettel eljárási szabályzata 110. cikkének (2) bekezdésére,

A. mivel az Unió szintjén a polgárok közvetlen képviselete az európai parlamenti képviselők révén valósul meg;

B.  mivel az európai szintű politikai pártok hozzájárulnak az európai politikai tudatosság kialakításához és az uniós polgárok akaratának kinyilvánításához;

C. mivel az Európai Bizottság elnökét a Parlament választja meg az Európai Tanács minősített többséggel hozott javaslata alapján, amelyhez figyelembe kell vennie a parlamenti választások eredményét és megfelelő egyeztetéseket kell folytatnia a jelöltek megnevezése előtt;

D. mivel a Bizottság testületileg az Európai Parlamentnek tartozik felelősséggel;

E.  mivel az új Parlamentnek elegendő időre van szüksége szervezetének kialakítására a Bizottság elnökének megválasztása előtt;

F.  mivel ahhoz, hogy az új Bizottság 2014. november 1-jén hivatalba léphessen, a Bizottság elnökének megválasztására 2014 júliusában, a Parlament alakuló ülésén kell sorra kerülnie;

G. mivel a Parlament azután szavaz egyetértéséről a biztosok teljes testületének kinevezéséről, miután meghallgatta – a tagállami ajánlások alapján – a Tanács által a megválasztott elnökkel közös megegyezésben javasolt jelölteket;

1.  sürgeti az európai politikai családokat, hogy nevezzenek meg jelölteket a Bizottság elnöki posztjára, és elvárja, hogy e jelöltek játsszanak vezető szerepet a parlamenti választási kampányban; hangsúlyozza annak fontosságát, hogy meg kell erősíteni mind a Parlament, mind a Bizottság politikai legitimitását a két intézmény megválasztása és a szavazók választása közötti közvetlenebb kapcsolat kialakítása által;

2.  felhívja a Bizottság jövőbeli elnökét, hogy a biztosok következő testületében gondoskodjon a nemek közötti egyensúly eléréséről;

3.  felkéri a Tanácsot, hogy konzultáljon a Parlamenttel a választások 2014. május 15–18-i vagy május 22–25-i megtartásáról;

4.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást az Európai Tanácsnak, a Tanácsnak, a Bizottságnak és a tagállamok parlamentjeinek és kormányainak.