Procedūra : 2012/2829(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : B7-0520/2012

Pateikti tekstai :

B7-0520/2012

Debatai :

PV 22/11/2012 - 6
CRE 22/11/2012 - 6

Balsavimas :

PV 22/11/2012 - 13.17
CRE 22/11/2012 - 13.17
Balsavimo rezultatų paaiškinimas
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P7_TA(2012)0462

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS
PDF 119kWORD 64k
20.11.2012
PE493.715v01-00
 
B7-0520/2012

pateiktas siekiant užbaigti diskusijas dėl Komisijos pareiškimo

pagal Darbo tvarkos taisyklių 110 straipsnio 2 dalį


dėl 2014 m. Europos Parlamento rinkimų (2012/2829(RSP))


Carlo Casini Konstitucinių reikalų komiteto vardu

Europos Parlamento rezoliucija dėl 2014 m. Europos Parlamento rinkimų (2012/2829(RSP))  
B7‑0520/2012

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į Europos Sąjungos sutarties 10 ir 17 straipsnius,

–   atsižvelgdamas į Aktą dėl Europos Parlamento narių rinkimų remiantis tiesiogine visuotine rinkimų teise, pridėtą prie 1976 m. rugsėjo 20 d. Tarybos sprendimo, su pakeitimais(1),

–   atsižvelgdamas į 2012 m. ... Komisijos pareiškimą dėl 2014 m. Europos Parlamento rinkimų,

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 110 straipsnio 2 dalį,

A. kadangi Europos Parlamento nariai tiesiogiai atstovauja piliečiams Sąjungos lygmeniu;

B.  kadangi politinės partijos Europos lygmeniu prisideda prie Europos politinio sąmoningumo formavimo ir prie Sąjungos piliečių valios raiškos;

C. kadangi Europos Komisijos pirmininką renka Parlamentas, remdamasis kvalifikuota balsų dauguma veikiančios Europos Vadovų Tarybos, kuri turi atsižvelgti į Parlamento rinkimų rezultatus ir prieš siūlydama kandidatą surengti tinkamas konsultacijas, pasiūlymu;

D. kadangi Komisija, kaip institucija, atskaitinga Europos Parlamentui;

E.  kadangi naujajam Parlamentui reikia pakankamai laiko Komisijos pirmininko rinkimams iš anksto pasirengti;

F.  kadangi norint, kad naujoji Komisija būtų pasirengusi pradėti darbą lapkričio 1 d., Komisijos pirmininko rinkimai turėtų įvykti per 2014 m. liepos mėn. steigiamąją Parlamento mėnesinę sesiją;

G. kadangi Parlamentas, remdamasis valstybių narių siūlymais, bendru sutarimu su išrinktuoju pirmininku balsuodamas pritaria visos Komisijos narių kolegijos paskyrimui išklausęs Tarybos pasiūlytus kandidatus;

1.  ragina Europos politines šeimas skirti kandidatus Komisijos pirmininko pareigoms užimti ir tikisi, kad šie kandidatai atliks vadovaujamą vaidmenį Parlamento rinkimų kampanijos metu; pabrėžia, kad svarbu stiprinti Parlamento ir Komisijos politinį teisėtumą labiau tiesiogiai susiejant atitinkamus jų rinkimus ir rinkėjų pasirinkimą;

2.  ragina būsimąjį Komisijos pirmininką užtikrinti, kad kitoje Komisijos narių kolegijoje būtų užtikrinta lyčių pusiausvyra;

3.  ragina Tarybą konsultuotis su Parlamentu dėl rinkimų surengimo 2004 m. gegužės 15–18 d. arba gegužės 22–25 d.;

4.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Europos Vadovų Tarybai, Tarybai, Komisijai ir valstybių narių parlamentams ir vyriausybėms.

 

(1)

Tarybos sprendimas 76/787/EAPB, EEB, Euratomas (OL L 278, 1976 10 8, p. 1), su pakeitimais, padarytais Tarybos sprendimu 93/81/Euratomas, EAPB, EEB (OL L 33, 1993 2 9, p. 15), ir Tarybos sprendimu 2002/772/EB, Euratomas (OL L 283, 2002 10 21, p. 1).

Teisinė informacija - Privatumo politika