Procedūra : 2012/2829(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : B7-0520/2012

Iesniegtie teksti :

B7-0520/2012

Debates :

PV 22/11/2012 - 6
CRE 22/11/2012 - 6

Balsojumi :

PV 22/11/2012 - 13.17
CRE 22/11/2012 - 13.17
Balsojumu skaidrojumi
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P7_TA(2012)0462

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
PDF 128kWORD 51k
20.11.2012
PE493.715v01-00
 
B7-0520/2012

iesniegts, noslēdzot debates par Komisijas paziņojumu,

saskaņā ar Reglamenta 110. panta 2. punktu


par Eiropas Parlamenta vēlēšanām 2014. gadā (2012/2829(RSP))


Carlo Casini Konstitucionālo jautājumu komitejas vārdā

Eiropas Parlamenta rezolūcija par Eiropas Parlamenta vēlēšanām 2014. gadā (2012/2829(RSP))  
B7‑0520/2012

Eiropas Parlaments,

–   ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienību 10. un 17. pantu,

–   ņemot vērā 10. un 11. pantu Aktā par Eiropas Parlamenta locekļu ievēlēšanu tiešās vispārējās vēlēšanās, kas pievienots Padomes 1976. gada 20. septembra Lēmumam, ar grozījumiem(1),

–   ņemot vērā Komisijas 2012. gada ... paziņojumu par Eiropas Parlamenta vēlēšanām 2014. gadā,

–   ņemot vērā Reglamenta 110. panta 2. punktu,

A. tā kā Eiropas Parlamenta deputāti tieši pārstāv pilsoņus Savienības līmenī;

B.  tā kā Eiropas līmeņa politiskās partijas veicina Eiropas politiskās apziņas veidošanu un Savienības pilsoņu politiskās gribas paušanu;

C. tā kā Eiropas Komisijas priekšsēdētāju ar kvalificētu balsu vairākumu ievēlē Parlaments pēc Eiropadomes priekšlikuma, kurai pirms kandidatūras izvirzīšanas ir jāņem vērā Parlamenta vēlēšanu rezultāti un jāveic atbilstoša apspriešanās;

D. tā kā Komisija kopumā ir atbildīga Eiropas Parlamentam;

E.  tā kā jaunajam Parlamentam ir vajadzīgs pietiekami ilgs laiks, lai organizētos pirms Komisijas priekšsēdētāja vēlēšanām;

F.  tā kā, lai jaunā Komisija varētu sākt darbu 2014. gada 1. novembrī, Komisijas priekšsēdētāja vēlēšanām būtu jānotiek Parlamenta konstitutīvajā sesijā 2014. gada jūlijā;

G. tā kā Parlaments balso par piekrišanu visas komisāru kolēģijas iecelšanai pēc Padomes ierosināto un ar priekšsēdētāja amata kandidātu kopīgi atbalstīto komisāra amatu kandidātu uzklausīšanas, pamatojoties uz dalībvalstu ierosinājumiem,

1.  mudina radniecīgās Eiropas politisko partiju grupas izvirzīt kandidātus Komisijas priekšsēdētaja amatam un cer, ka šiem kandidātiem būs vadoša loma Parlamenta vēlēšanu kampaņā; uzsver, ka ir būtiski pastiprināt gan Parlamenta, gan Komisijas politisko leģitimitāti, tiešāk saistot to attiecīgo ievēlēšanu ar vēlētāju izvēli;

2.  aicina nākamo Komisijas priekšsēdētāju nākamajā komisāru kolēģijā nodrošināt dzimumu līdzsvaru;

3.  prasa, lai Padome apspriežas ar Parlamentu par vēlēšanu norisi vai nu 2014. gada 15.–18. maijā, vai 22.–25. maijā;

4.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Eiropadomei, Padomei un Komisijai, kā arī dalībvalstu parlamentiem un valdībām.

 

(1)

Padomes Lēmums 76/787/EOTK, EEK, Euratom (OV L 278, 8.10.1976., 1. lpp.), kas grozīts ar Padomes Lēmumu 93/81/Euratom, EOTK, EEK (OV L 33, 9.2.1993., 15. lpp.) un ar Padomes Lēmumu 2002/772/EK, Euratom (OV L 283, 21.10.2002., 1. lpp.).

Juridisks paziņojums - Privātuma politika