Procedure : 2012/2883(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : B7-0522/2012

Indgivne tekster :

B7-0522/2012

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 22/11/2012 - 13.9
CRE 22/11/2012 - 13.9
Stemmeforklaringer
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P7_TA(2012)0454

FORSLAG TIL BESLUTNING
PDF 118kWORD 58k
Se også det fælles beslutningsforslag RC-B7-0522/2012
20.11.2012
PE493.717v01-00
 
B7-0522/2012

på baggrund af redegørelse fra næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik

jf. forretningsordenens artikel 110, stk. 2,


om situationen i Gaza (2012/2883(RSP))


Joseph Daul, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ioannis Kasoulides, Elmar Brok, Cristian Dan Preda, Roberta Angelilli, Elena Băsescu for PPE-Gruppen

Europa-Parlamentets beslutning om situationen i Gaza (2012/2883(RSP))  
B7‑0522/2012

Europa-Parlamentet,

–   der henviser til erklæringen af 12. november 2012 fra den højtstående repræsentant, Catherine Ashton, om den seneste eskalering af volden mellem Gaza og Israel, og af 16. november 2012 om den yderligere eskalering af volden i Israel og Gaza,

–   der henviser til Rådets konklusioner af 19. november 2012 om SEPA,

–   der henviser til forretningsordenens artikel 110, stk. 2,

1.  tilslutter sig fuldt ud erklæringerne af 12. november 2012 og af 16. november 2012 fra den højtstående repræsentant, Catherine Ashton, og Rådets konklusioner af 19. november 2012;

2.  udtrykker alvorlig bekymring med hensyn til situationen i Gaza og Israel og beklager dybt tabet af civile menneskeliv, herunder kvinder og børn; understreger, at alle angreb straks skal bringes til ophør, da de forårsager lidelser, som aldrig kan retfærdiggøres, blandt sagesløse civile, og opfordrer derfor til en hurtig nedtrapning og indstilling af fjendtlighederne; støtter Egyptens og andre aktørers bestræbelser på at mægle en hurtig og varig våbenhvile på plads og hilser De Forenede Nationers generalsekretærs rejse til regionen velkommen;

3.  fordømmer på det kraftigste raketangrebene på Israel fra Gazastriben, som Hamas og andre væbnede grupper i Gaza omgående skal bringe til ophør; understreger, at bevidst efterstræbelse af uskyldige civile aldrig vil kunne retfærdiggøres, og at Israel har ret til at beskytte sin befolkning imod denne form for angreb, men påpeger samtidig, at Israel i så fald skal handle forholdsmæssigt og til enhver tid sikre beskyttelsen af civile; understreger, at alle parter fuldt ud skal overholde den humanitære folkeret;

4.  understreger, at en øjeblikkelig indstilling af fjendtlighederne er i alles interesse, navnlig på et tidspunkt, hvor der hersker ustabilitet i området, og at den nuværende situation endnu engang understreger det presserende behov for at gøre fremskridt hen imod en tostatsløsning, hvor begge parter kan leve side om side i fred og sikkerhed; glæder sig over, at EU vil fortsætte med at samarbejde med alle, der har indflydelse i regionen, for at opnå dette;

5.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, medlemsstaternes regeringer og parlamenter, formanden for FN’s Generalforsamling, regeringer og parlamenter i de lande, der er medlemmer af FN's Sikkerhedsråd, Mellemøstkvartettens udsending, Egyptens regering, Knesset og Israels regering, præsidenten for Den Palæstinensiske Myndighed og Det Palæstinensiske Lovgivende Råd.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik