Procedure : 2012/2911(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : B7-0565/2012

Indgivne tekster :

B7-0565/2012

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 13/12/2012 - 11.6

Vedtagne tekster :


FORSLAG TIL BESLUTNING
PDF 109kWORD 61k
10.12.2012
PE502.562v01-00
 
B7-0565/2012

på baggrund af redegørelse fra næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik

jf. forretningsordenens artikel 110, stk. 2,


om den israelske regerings beslutning om nye bosættelser på Vestbredden (2012/2911(RSP))


Fiorello Provera, Lorenzo Fontana, Mara Bizzotto, Oreste Rossi for EFD-Gruppen

Europa-Parlamentets beslutning om den israelske regerings beslutning om nye bosættelser på Vestbredden (2012/2911(RSP))  
B7‑0565/2012

Europa-Parlamentet,

–   der henviser til sine tidligere beslutninger om Mellemøsten,

–   der henviser til Osloaftalen (”Declaration of Principles on Interim Self-Government Arrangements”) af 13. september 1993,

–   der henviser til De Forenede Nationers pagt,

–   der henviser til interimsaftalen om Vestbredden og Gazastriben af 28. september 1995,

–   der henviser til forretningsordenens artikel 110, stk. 2,

A. der henviser til, at den israelske regering har meddelt, at den har planer om at opføre omkring 3 000 nye boliger på Vestbredden, bl.a. i Østjerusalem;

B.  der henviser til, at Ma’ale Adumim-området var et af de områder, der af præsident Clinton udpegedes med henblik på udveksling af områder mellem parterne;

C. der henviser til, at Den Palæstinensiske Myndighed i strid med Osloaftalen besluttede at anmode om anerkendelse som observatør uden medlemsstatus i FN’s Generalforsamling;

D. der henviser til, at et af de grundlæggende principper i Osloaftalen var, at uoverensstemmelser, herunder i spørgsmålet om bosættelser, skulle løses gennem direkte forhandlinger;

E.  der henviser til, at EU gentagne gange har bekræftet sin støtte til en tostatsløsning, hvor staten Israel og en uafhængig, demokratisk, sammenhængende og levedygtig palæstinensisk stat eksisterer side om side i fred og sikkerhed;

1.  er dybt foruroliget over, at Den Palæstinensiske Myndighed har afvist at genoptage de direkte forhandlinger med Israel om en endelig bilæggelse af deres tvister, som vil omfatte spørgsmålet om israelske bosættere såvel som garantier for staten Israels sikkerhed;

2.  konstaterer, at konflikten mellem Israel og palæstinenserne kun kan løses gennem direkte forhandlinger, hvor der tages fat på både israelernes og palæstinensernes behov;

3.  understreger, at en ny palæstinensisk stat ikke vil blive virkelighed, før Israel anerkendes som en jødisk stat, og der sikres beskyttelse af mindretals status (herunder status for jødiske mindretal på Vestbredden);

4.  understreger, at spørgsmålet om bosættelser er et spørgsmål, der skal løses ved forhandling, og at det ikke er den egentlige årsag til konflikten, eftersom Israel gennem en periode på 50 år forud for eksistensen af en eneste bosættelse i det område, der i dag er kendt som Vestbredden, udsattes for angreb fra dette område;

5.  opfordrer præsident Abbas til straks og uden forhåndsbetingelser af nogen art at genoptage de direkte forhandlinger med Israel; opfordrer indtrængende EU og dets medlemsstater til at indgå i diplomatiske bestræbelser på atter at få gang i dialogen mellem Israel og Den Palæstinensiske Myndighed med henblik på at nå frem til en varig og realistisk fredsaftale;

6.  konstaterer, at FN’s Generalforsamlings beslutning om at give palæstinenserne observatørstatus risikerer at underminere bestræbelserne på at få ny gang i forhandlingerne mellem de to parter;

7.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, medlemsstaternes regeringer og parlamenter, EU's særlige repræsentant for fredsprocessen i Mellemøsten, formanden for FN’s Generalforsamling, regeringerne og parlamenterne i de lande, der er medlemmer af FN's Sikkerhedsråd, Mellemøstkvartettens udsending, Knesset og Israels regering, præsidenten for Den Palæstinensiske Myndighed og Det Palæstinensiske Lovgivende Råd.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik