Predlog resolucije - B7-0568/2012Predlog resolucije
B7-0568/2012

PREDLOG RESOLUCIJE o odločitvi izraelske vlade, da razširi naselbine na Zahodnem bregu

10.12.2012 - (2012/2911(RSP))

ob zaključku razprave o izjavi podpredsednice Komisije/visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko
v skladu s členom 110(2) Poslovnika

Charles Tannock, Geoffrey Van Orden, Ryszard Czarnecki, Adam Bielan v imenu skupine ECR

Glej tudi predlog skupne resolucije RC-B7-0561/2012

Postopek : 2012/2911(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :  
B7-0568/2012
Predložena besedila :
B7-0568/2012
Razprave :
Sprejeta besedila :

B7‑0568/2012

Resolucija Evropskega parlamenta o odločitvi izraelske vlade, da razširi naselbine na Zahodnem bregu

(2012/2911(RSP))

Evropski parlament,

–   ob upoštevanju svojih prejšnjih resolucij o človekovih pravicah in demokraciji v Izraelu in Palestini,

–   ob upoštevanju Mednarodnega pakta ZN o državljanskih in političnih pravicah ter resolucij varnostnega sveta ZN 1979 in 1980,

–   ob upoštevanju sklepov Sveta o mirovnem procesu na Bližnjem vzhodu z dne 8. decembra 2009, 13. decembra 2010 in 18. julija 2011,

–   ob upoštevanju ustanovne listine Združenih narodov, še posebej v zvezi z novim statusom Palestine kot države nečlanice opazovalke,

–   ob upoštevanju ustreznih resolucij ZN: resolucij generalne skupščine ZN št. 181(1947) in 194 (1948) ter resolucij varnostnega sveta ZN št. 242 (1967), 338 (1973), 1397 (2002), 1515 (2003) in 1850 (2008),

–   ob upoštevanju dogovorov iz prvega sporazuma iz Osla,

–   ob upoštevanju izjav bližnjevzhodne četverice, zlasti tiste z dne 23. septembra 2011,

–   ob upoštevanju člena 110(2) Poslovnika,

A. ker je izraelska vlada prejšnji teden napovedala, da namerava v odgovor na enostransko pobudo o lastni državi, ki jo generalni skupščini ZN predstavila palestinska uprava, v Vzhodnem Jeruzalemu, Judeji, Samariji in območju E1 blizu Jeruzalema zgraditi 3000 stanovanj za naseljence;

B.  ker je izraelska vlada doslej odobrila gradnjo v Vzhodnem Jeruzalemu v glavnih naselbinskih sklopih in načrtuje gradnje na območju E1, pri čemer ni dovoljeno graditi nikjer drugje;

C.  ker so se Velika Britanija, Francija, Švedska, Španija, Danska in ZDA izrekle proti gradnji stanovanj za naseljence;

D. ker je Palestina zdaj država nečlanica opazovalka v ZN in tako lahko zaprosi, da bi se pridružila mednarodnim organom;

E.  ker se Izrael še vedno zavzema za pogajalsko rešitev spora s Palestinci na podlagi rešitve z dvema državama in je večkrat pozval k nadaljevanju neposrednih pogovorov;

F.  ker je Izrael v preteklosti za devet mesecev zamrznil program za izgradnjo naselbin, kar je bil osnovni pogoj za nadaljevanje pogajanj s palestinsko upravo;

1.  poudarja trajno pravico Izraela do samoobrambe in varnosti; priznava, da vprašanje stanovanj za naseljence ni povezano z nasiljem, ki ga izvaja Hamas, ter poudarja, da ti vprašanji ne bi smeli biti glavna ovira za nadaljevanje neposrednih pogovorov;

2.  ugotavlja, da so izraelske naselbine v Vzhodnem Jeruzalemu in na Zahodnem bregu po mednarodnem pravu, četrti ženevski konvenciji in resolucijah varnostnega sveta ZN nezakonite;

3.  izraža zaskrbljenost, da je enostranska pobuda palestinske uprave v generalni skupščini ZN v nasprotju z dogovorom, da bi poiskali pogajalsko rešitev, kot je zapisano v sporazumih iz Osla;

4.  izraža veliko zaskrbljenost zaradi širjenja izraelskih domov na opredeljena palestinska območja in izraelske oblasti opominja na zaveze v skladu s prvim sporazumom iz Osla; poziva izraelske oblasti, naj prekličejo širitev naselbin, da bi omogočile nadaljevanje neposrednih pogajanj;

5.  v zvezi s tem poziva predsednika Abasa, naj nemudoma ponovno začne neposredne pogovore z Izraelom;

6.  ponovno izraža podporo rešitvi z dvema državama, o kateri so se Izraelci in Palestinci sporazumeli ter jo spoštujejo in temelji na mejah iz leta 1967, zajema pa dogovorjeno menjavo zemlje za mir ter palestinsko državo, ki bi bila sposobna preživetja in bi obsegala Zahodni breg in Gazo, in izraelsko državo, pri čemer bi obe državi živeli v miru in varnosti; opozarja, da je to rešitev mogoče doseči le z neposrednimi pogajanji pod okriljem četverice ZN, ne pa z enostranskimi ukrepi;

7.  naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji, podpredsednici Komisije/visoki predstavnici Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko, vladam in parlamentom držav članic, predsedniku generalne skupščine ZN, vladam in parlamentom članic varnostnega sveta ZN, odposlancu bližnjevzhodne četverice, knesetu in izraelski vladi, predsedniku palestinske uprave in palestinskemu zakonodajnemu svetu.