Διαδικασία : 2012/2908(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B7-0004/2013

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B7-0004/2013

Συζήτηση :

PV 16/01/2013 - 14
CRE 16/01/2013 - 14

Ψηφοφορία :

PV 17/01/2013 - 12.6
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2013)0027

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 116kWORD 69k
Βλ. επίσης την κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B7-0004/2013
9.1.2013
PE503.509v01-00
 
B7-0004/2013

εν συνεχεία δηλώσεων του Συμβουλίου και της Επιτροπής

σύμφωνα με το άρθρο 110 παράγραφος 2 του Κανονισμού


σχετικά με τα θύματα των πρόσφατων πυρκαγιών σε κλωστοϋφαντουργία, και συγκεκριμένα στο Μπαγκλαντές (2012/2908(RSP))


Charles Tannock εξ ονόματος της Ομάδας ECR

σχετικά με τα θύματα των πρόσφατων πυρκαγιών σε κλωστοϋφαντουργία, και συγκεκριμένα στο Μπαγκλαντές (2012/2908(RSP))  
B7‑0004/2013

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του σχετικά με το Μπαγκλαντές,

–   έχοντας υπόψη τη δήλωση της 27ης Νοεμβρίου 2012, της αντιπροσωπείας της ΕΕ στο Μπαγκλαντές,

–   έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 24ης Μαΐου 2006 σχετικά με την προώθηση της αξιοπρεπούς εργασίας για όλους (COM/2006/0249),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 110, παράγραφος 2, του Κανονισμού του,

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 24 Νοεμβρίου 2012, περισσότερα από 110 άτομα βρήκαν το θάνατο σε πυρκαγιά που ξέσπασε σε κλωστοϋφαντουργία στο εργοστάσιο Tazreen Fashions, στην Ashulia, στα περίχωρα της Dhaka·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στο Μπαγκλαντές υπάρχουν περισσότερα από 4.500 εργοστάσια ιματισμού που απασχολούν περισσότερους από τέσσερα εκατομμύρια εργαζόμενους, πολλοί από τους οποίους είναι νεαρές γυναίκες· λαμβάνοντας επίσης υπόψη ότι η βιομηχανία αυτή είναι καθοριστικής σημασίας για την εθνική οικονομία ως πηγή απασχόλησης και ξένου συναλλάγματος, δεδομένου ότι τα είδη ένδυσης συνιστούν περίπου το 80% των εξαγωγών της χώρας·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα εργοστάσια ενδυμάτων του Μπαγκλαντές παράγουν είδη για πολλές διεθνείς εταιρείες ειδών ένδυσης, μεταξύ άλλων ευρωπαϊκές μάρκες ένδυσης, ενώ το 57% των συνολικών εξαγωγών του προορίζονται για την ΕΕ·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι συνθήκες στα υφαντουργικά εργοστάσια είναι συχνά επισφαλείς, με ελάχιστη μέριμνα για εργασιακά δικαιώματα, όπως αυτά που αναγνωρίζουν οι κύριες συμβάσεις της ΔΟΕ, και ορισμένες φορές με ελάχιστη ή καμία λήψη μέτρων πυρασφάλειας·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το εργοστάσιο Tazreen Fashions ασχολούνταν, μεταξύ άλλων, με την παραγωγή ενδυμάτων για την εταιρεία C&A, και ότι η C&A είχε δεσμεύσει 5 εκατ. ευρώ για αποζημιώσεις θυμάτων και σχετικά με προγράμματα για τη βελτίωση των προτύπων υγείας και ασφάλειας για τους εργαζόμενους στην κλωστοϋφαντουργία του Μπαγκλαντές·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ, στο πλαίσιο του σχεδίου για την προώθηση προτύπων εργασίας στον τομέα των έτοιμων ενδυμάτων παρέχει προς το παρόν υποστήριξη στο Υπουργείο Εργασίας και Απασχόλησης και στην Ένωση Κατασκευαστών και Εξαγωγέων Ενδυμάτων του Μπαγκλαντές με στόχο τη διενέργεια ελέγχων συμμόρφωσης σε εργοστάσια και την κατάρτιση των επιθεωρητών εργασίας και των ελεγκτών για την τήρηση των εν λόγω προτύπων στα εργοστάσια· λαμβάνοντας επίσης υπόψη ότι η ΕΕ έχει παράσχει εξοπλισμό και κατάρτιση στην Πυροσβεστική Υπηρεσία και στη Διεύθυνση Πολιτικής Άμυνας του Μπαγκλαντές ·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, τους τελευταίους μήνες, έχει αυξηθεί ο αριθμός των πυρκαγιών σε κλωστοϋφαντουργικά εργοστάσια στο Μπαγκλαντές και σε άλλες χώρες, συμπεριλαμβανομένων των πυρκαγιών στις πόλεις Karachi και Lahore στις 11 Σεπτεμβρίου 2012 στις οποίες βρήκαν το θάνατο 315 άτομα και τραυματίστηκαν σοβαρά περισσότερα από 250·

1.  εκφράζει τον αποτροπιασμό του για την πυρκαγιά στο εργοστάσιο Tazreen και τη συμπαράσταση και τα συλλυπητήριά του στα θύματα και τις οικογένειές τους·

2.  εκφράζει μεγάλη ανησυχία για το επαναλαμβανόμενο φαινόμενο πυρκαγιών σε εργοστάσια υφαντουργίας στο Μπαγκλαντές και σε άλλες χώρες παραγωγής ενδυμάτων με χαμηλές αμοιβές όπως το Πακιστάν·

3.  καλεί την κυβέρνηση του Μπαγκλαντές να εξακολουθήσει να διερευνά τα αίτια της πυρκαγιάς και να διώκει όσους αποδεικνύονται υπαίτιοι· καλεί, επίσης , την κυβέρνηση του Μπαγκλαντές να επενδύσει σε πρόγραμμα ελέγχων που θα εφαρμόζεται σε όλη τη χώρα για να διασφαλιστεί ότι τα κτήρια που χρησιμοποιούνται προς το παρόν είναι κατάλληλα για το σκοπό αυτό, και ότι τόσο τα κτήρια όσο και οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις τους ανταποκρίνονται σε πρότυπα για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων·

4.  καλεί όλους τους ιδιοκτήτες εργοστασίων στο Μπαγκλαντές να επανεξετάσουν πάραυτα τις εφαρμοζόμενες διαδικασίες ασφάλειας στα εργοστάσιά τους και να διενεργούν ελέγχους στα κτήρια, καθώς και σε ό,τι αφορά την ασφάλεια του συστήματος ηλεκτροδότησης·

5.  καλεί τις ευρωπαϊκές εταιρείες ειδών ένδυσης να ελέγχουν αυστηρά τις αλυσίδες προμηθειών τους και να συνεργάζονται με τους υπεργολάβους τους για τη βελτίωση των προτύπων ασφάλειας και υγείας των εργαζομένων·

6.  προτρέπει όλους τους ενδιαφερόμενους να καταπολεμούν τη διαφθορά στην αλυσίδα προμηθειών που μπορεί να συντελέσει σε απειλητικές για τη ζωή συνθήκες, όπως αυτές που προκάλεσαν πιστοποιητικά ασφάλειας που είχαν παραποιηθεί ή εκδοθεί παράνομα·

7.  ζητεί από την Επιτροπή να εξακολουθήσει να δεσμεύεται και, εφόσον απαιτείται, να αναλάβει περισσότερες από τις σημερινές της δεσμεύσεις για την ασφάλεια εργοστασίων στο Μπαγκλαντές και σε άλλες χώρες·

8.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στην κυβέρνηση, το Κοινοβούλιο, και το Υπουργείου Εσωτερικών του Μπαγκλαντές, καθώς και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών της ΕΕ.

 

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου