Πρόταση ψηφίσματος - B7-0005/2013Πρόταση ψηφίσματος
B7-0005/2013

  ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ σχετικά με τα πρόσφατα θύματα πυρκαγιάς υφαντουργείων, και συγκεκριμένα στο Μπαγκλαντές

  9.1.2013 - (2012/2908(RSP))

  εν συνεχεία δηλώσεων του Συμβουλίου και της Επιτροπής
  σύμφωνα με το άρθρο 110, παράγραφος 2, του Κανονισμού

  Phil Bennion εξ ονόματος της Ομάδας ALDE

  Βλ. επίσης την κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B7-0004/2013

  Διαδικασία : 2012/2908(RSP)
  Διαδρομή στην ολομέλεια
  Διαδρομή του εγγράφου :  
  B7-0005/2013
  Κείμενα που κατατέθηκαν :
  B7-0005/2013
  Κείμενα που εγκρίθηκαν :

  B7‑0005/2013

  Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τα πρόσφατα θύματα πυρκαγιάς υφαντουργείων, και συγκεκριμένα στο Μπαγκλαντές

  (2012/2908(RSP))

  Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

  –   έχοντας υπόψη τη διακήρυξη της ΔΟΕ σχετικά με τις θεμελιώδεις αρχές και τα δικαιώματα εργασίας,

  –   έχοντας υπόψη το Παγκόσμιο Σύμφωνο των Ηνωμένων Εθνών,

  –   έχοντας υπόψη το άρθρο 110, παράγραφος 2, του Κανονισμού του,

  Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι το Μπαγκλαντές είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος κατασκευαστής ενδυμάτων στον κόσμο, ο οποίος διαθέτει 4.500 εργοστάσια που απασχολούν περισσότερα από δυο εκατομμύρια κόσμο·

  Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι από τα ενδύματα προκύπτει το 80% των 24 δισ. δολαρίων (15 δισ. βρετανικές λίρες) των ετήσιων εξαγωγών του Μπαγκλαντές·

  Γ.  λαμβάνοντας υπόψη πως η οργάνωση Clean Clothes Campaign υπολογίζει ότι έως και 700 άτομα πέθαναν σε πυρκαγιές εργοστασίων στο Μπαγκλαντές από το 2006, και ότι πολλά από τα ατυχήματα αυτά θα μπορούσαν να έχουν προληφθεί ή να έχουν περιορισθεί οι απώλειες εάν είχαν τηρηθεί κανόνες ασφαλείας·

  Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι 289 άτομα πέθαναν πρόσφατα σε εργοστάσιο ενδυμάτων στο Καράτσι, και πως ανάφλεξη σε εργοστάσιο στην Λαχώρη αφαίρεσε τη ζωή τουλάχιστον 25 ατόμων·

  1.  θρηνεί την τραγική απώλεια ζωών σε πυρκαγιές σε χώρους εργασίας στο Μπαγκλαντές, στο Πακιστάν και αλλού στη Νότια Ασία, και συγκεκριμένα στην πρόσφατη πυρκαγιά στις 24 Νοεμβρίου 2012 στη Ντάκα, κατά την οποία πέθαναν τουλάχιστον 112 άτομα, και σε πυρκαγιά σε εργοστάσιο στο Καράτσι που πέθαναν τουλάχιστον 289 άτομα·

  2.  επισημαίνει ότι πολλοί από αυτούς τους τραγικούς θανάτους θα μπορούσαν να είχαν αποφευχθεί αν είχαν τηρηθεί οι βασικοί κανόνες ασφαλείας·

  3.  επισημαίνει τα πορίσματα της σχετικής έρευνας της ομάδας της Κυβέρνησης του Μπαγκλαντές, σύμφωνα με τα οποία το ατύχημα στη Ντάκα ήταν αποτέλεσμα σαμποτάζ· σημειώνει, ωστόσο, τις απόψεις πολλών ΜΚΟ στο Μπαγκλαντές οι οποίοι εξέφρασαν την ανησυχία τους για τα πορίσματα αυτά·

  4.  λυπάται που μερικές επιχειρήσεις αρχικά προσπάθησαν να αρνηθούν πως συνεργάζονται με την επιχείρηση που κάηκε στη Ντάκα, και μόνο αργότερα παραδέχτηκαν πως τα ρούχα τους έχουν παραχθεί στο εργοστάσιο αυτό.

  5.  εκφράζει τον αποτροπιασμό του για το γεγονός ότι είναι μάλλον πολύ διαδεδομένο φαινόμενο οι ελάχιστοι ή ανύπαρκτοι εξοπλισμοί πυρασφάλειας και εκκένωσης των εγκαταστάσεων σε εργοστάσια υψηλού κινδύνου στο Μπαγκλαντές αλλά και γενικότερα σε όλη τη Νότια Ασία·

  6.  καλεί την Κυβέρνηση του Μπαγκλαντές, την Κυβέρνηση του Πακιστάν και άλλους να καταβάλουν περισσότερες προσπάθειες για να ενίσχυση του δικαιώματος των εργαζομένων για ασφαλές εργασιακό περιβάλλον και να προβλέψουν κατάλληλες επιθεωρήσεις προς έλεγχο της πυρασφάλειας σε μεγάλες βιομηχανικές μονάδες·

  7.  τονίζει πως χρειάζεται επειγόντως να εξασφαλισθεί η διεξαγωγή ανεξάρτητων επιθεωρήσεων από εκπαιδευμένους εμπειρογνώμονες πυρασφάλειας που δεν θα ελέγχονται από τις μάρκες ή τα εργοστάσια που επιθεωρούνται, και ότι θα δημοσιοποιούνται τα αποτελέσματα όλων των επιθεωρήσεων και θα γίνονται όλες οι υποχρεωτικές επισκευές και ανακαινίσεις προς αντιμετώπιση όλων των διαπιστωθέντων κινδύνων·

  8.  επισημαίνει τους ισχυρισμούς περί ενδημικής διαφθοράς σε πολλά κράτη της Νότιας Ασίας ανάμεσα σε επιθεωρητές υγείας και ασφάλειας και εργοστασιάρχες και ζητεί να ληφθούν περισσότερα μέτρα για την καταπολέμηση αυτών των πρακτικών·

  9.  επιδοκιμάζει τις πρωτοβουλίες που προέρχονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με σκοπό την παροχή στήριξης για τη βελτίωση της ασφάλειας των εργοστασίων στο Μπαγκλαντές, για παράδειγμα μέσω του σχεδίου για την «Προώθηση των προτύπων εργασίας στον τομέα της ΟΔΖ»· ζητεί να ενισχυθεί η εν λόγω συνεργασία και να επεκταθεί έτσι ώστε να περιλαμβάνει και γειτονικές χώρες, εφόσον κριθεί σκόπιμο·

  10. καλεί τις πολυεθνικές εταιρίες, τις μάρκες ρούχων και τους εμπόρους λιανικής πώλησης να προσυπογράψουν τη Συμφωνία για την ασφάλεια πυρός και κτιρίων του Μπαγκλαντές, ως πρώτο βήμα το οποίο πρέπει να αναπτυχθεί περαιτέρω στη συνέχεια, και παρόμοια σχέδια σε άλλες χώρες, πράγμα που θα συμβάλει στη πρόβλεψη πλαισίου μέτρων μέσω των οποίων θα προλαμβάνονται στο μέλλον οι καταστροφές·

  11. καλεί τις πολυεθνικές εταιρίες, τους εμπόρους λιανικής πώλησης, τις ΜΚΟ και όλους τους άλλους ενεχόμενους παράγοντες, συμπεριλαμβανομένης και της Επιτροπής ως αρμοδίας, να συνεργασθούν για να εξεύρουν ένα πρότυπο σήμανσης που θα εξασφαλίζει ότι ένα προϊόν παρασκευάσθηκε σύμφωνα με τις θεμελιώδεις προϋποθέσεις εργασίας· σημειώνει ότι με τον τρόπο αυτό θα εξασφαλίζεται στους καταναλωτές η παροχή περισσότερων στοιχείων ως προς την παραγωγή ενός προϊόντος·

  12. πιστεύει ότι οι επιχειρήσεις που λειτουργούν στον τομέα αυτό απανταχού στη Νότια Ασία και αλλαχού φέρουν την ευθύνη του να συμβάλλουν στην επιβολή των προτύπων ασφαλείας στα εργοστάσια που επιλέγουν για να τους παράγουν τα προϊόντα τους·

  13. σημειώνει το σοβαρό ρόλο μπορούν να διαδραματίσουν οι εργαζόμενοι και οι συνδικαλιστικές οργανώσεις, για παράδειγμα να συνεχισθεί η σύσταση επιτροπών ασφαλείας υπό την αιγίδα των εργαζομένων σε όλα τα εργοστάσια και να έχουν πρόσβαση στα εργοστάσια οι συνδικαλιστές για να εκπαιδεύουν τους εργαζομένους πώς να προστατεύσουν τα δικαιώματά τους και την ασφάλειά τους, συμπεριλαμβανομένου και του δικαιώματός του να αρνηθούν να εκτελέσουν επισφαλή εργασία·

  14. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης, στην Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής/ Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για την Εξωτερική Πολιτική και την Πολιτική Ασφάλειας, στον Ειδικό Εντεταλμένο της ΕΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών, στο Συμβούλιο των Ηνωμένων Εθνών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και στην Κυβέρνηση και το Κοινοβούλιο του Μπαγκλαντές.