Propunere de rezoluţie - B7-0005/2013Propunere de rezoluţie
B7-0005/2013

  PROPUNERE DE REZOLUŢIE referitoare la victimele provocate recent de incendii ce au avut loc în fabrici de produse textile, îndeosebi în Bangladesh

  9.1.2013 - (2012/2908(RSP))

  depusă pe baza declarațiilor Consiliului și Comisiei
  în conformitate cu articolul 110 alineatul (2) din Regulamentul de procedură

  Phil Bennion în numele Grupului ALDE

  Consultaţi, de asemenea, propunerea comună de rezoluţie RC-B7-0004/2013

  Procedură : 2012/2908(RSP)
  Stadiile documentului în şedinţă
  Stadii ale documentului :  
  B7-0005/2013

  B7‑0005/2013

  Rezoluția Parlamentului European referitoare la victimele provocate recent de incendii ce au avut loc în fabrici de produse textile, îndeosebi în Bangladesh

  (2012/2908(RSP))

  Parlamentul European,

  –   având în vedere declarația OIM privind principiile și drepturile fundamentale la locul de muncă,

  –   având în vedere pactul mondial al Organizației Națiunilor Unite („Global Compact”),

  –   având în vedere articolul 110 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

  A. întrucât Bangladesh este al doilea cel mai important producător de îmbrăcăminte din lume, unde peste două milioane de persoane lucrează în circa 4 500 de fabrici;

  B.  întrucât articolele de îmbrăcăminte reprezintă până la 80% din totalul exporturilor anuale ale Bangladeshului, cifrate la 24 de miliarde de dolari SUA (15 miliarde de lire sterline);

  C. întrucât Campania „Haine curate” („Clean Clothes”) estimează că, din 2006, până la 700 de persoane și-au pierdut viața în incendiile izbucnite în fabrici din Bangladesh, iar multe din acestea ar fi putut fi evitate sau pierderile respective atenuate în cazul în care normele de siguranță ar fi fost respectate;

  D. întrucât 289 de persoane și-au pierdut viața la o fabrică de îmbrăcăminte din Karachi, iar în urma unui incendiu la o fabrică din Lahore și-au pierdut viața cel puțin 25 de persoane;

  1.  regretă pierderile tragice de vieți omenești cauzate de incendiile ce au avut loc la locul de muncă în Bangladesh, Pakistan și în alte locuri din Asia de Sud, îndeosebi recentul incendiu ce a avut loc la 24 noiembrie 2012 la Dhaka, în care au pierit cel puțin 112 persoane și incendiul dintr-o fabrică din Karachi, în care au murit cel puțin 289 de persoane;

  2.  constată că multe din aceste decese tragice ar fi putut fi evitate dacă fabricile ar fi respectat normele de bază în materie de siguranță;

  3.  ia act de rezultatele la care a ajuns comisia de anchetă a guvernului din Bangladesh, care a concluzionat că incidentul de la Dhaka a fost rezultatul unui act de sabotaj; ia act, totuși, de opiniile exprimate de multe ONG-uri din Bangladesh, care și-au exprimat preocuparea cu privire la aceste concluzii;

  4.  regretă că multe întreprinderi au căutat, la început, să nege faptul că au colaborat cu întreprinderea implicată în incendiul de la Dhaka, doar mai târziu recunoscând că articolele de îmbrăcăminte ale acestora fuseseră produse în acea fabrică;

  5.  detestă faptul că sistemele precare sau inexistente de evacuare în caz de incendiu par a fi un lucru obișnuit în fabricile ce prezintă un nivel ridicat de risc din Bangladesh și în întreaga Asie de Sud;

  6.  invită guvernul Bangladeshului, guvernul Pakistanului și alte părți să depună eforturi sporite în vederea respectării drepturilor lucrătorilor la un mediu de lucru sigur și să instituie inspecții corespunzătoare care să verifice nivelul de siguranță împotriva incendiilor în marile unități industriale;

  7.  subliniază necesitatea urgentă de a asigura că inspecțiile independente sunt efectuate de experți formați în materie de siguranța împotriva incendiilor care nu sunt controlați de către mărci sau de către fabricile inspectate și că rezultatele tuturor inspecțiilor și reparațiilor și renovărilor obligatorii sunt făcute publice în scopul eliminării tuturor pericolelor identificate;

  8.  ia notă de acuzațiile privind corupția endemică din multe țări din Asia de Sud în care sunt implicați inspectorii de sănătate și siguranță și proprietarii de fabrici și solicită eforturi sporite în vederea combaterii acestor practici;

  9.  salută inițiativele prezente ale Comisiei Europene vizând acordarea de sprijin în vederea ameliorării siguranței în fabricile din Bangladesh, de exemplu prin proiectul „Promovarea normelor de muncă în sectorul confecțiilor”, precum și prin colaborarea cu Direcția serviciului de luptă împotriva incendiilor și de protecție civilă din Bangladesh; solicită întărirea acestei cooperări și extinderea acesteia, în scopul includerii, după caz, a țărilor învecinate;

  10. invită întreprinderile multinaționale, mărcile de îmbrăcăminte și vânzătorii cu amănuntul să adopte Acordul din Bangladesh privind cazurile de incendiu și siguranța clădirilor, un prim pas care, cu timpul, ar putea fi urmat de altele, precum și proiecte similare din alte țări, care pot constitui un cadru de măsuri ce pot contribui la prevenirea unor catastrofe viitoare;

  11. invită întreprinderile multinaționale, vânzătorii cu amănuntul, ONG-urile și pe toți actorii implicați, inclusiv, după caz, Comisia, să colaboreze în vederea elaborării unei norme de etichetare pentru a asigura că un produs a fost fabricat cu respectarea normelor de muncă fundamentale; observă că acest lucru ar asigura furnizarea unor informații mai detaliate consumatorilor cu privire la fabricarea unui produs;

  12. consideră că întreprinderile care își desfășoară activitatea în acest sector, în întreaga Asie de Sud și în alte părți, sunt responsabile pentru întărirea normelor de siguranță din fabricile pe care le-au selectat pentru producția de bunuri;

  13. observă că lucrătorii și sindicatele ar putea juca un rol important, de exemplu în ceea ce privește dezvoltarea continuă, în toate fabricile, a comitetelor de siguranță conduse de lucrători, precum și importanța accesului sindicatelor la fabrici pentru a putea instrui lucrătorii cu privire la modul în care-și pot proteja drepturile și siguranța, inclusiv dreptul de a refuza lucrul în condiții de nesiguranță;

  14. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Serviciului European de Acțiune Externă, Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate/Vicepreședinte al Comisiei Europene, Reprezentantului Special al UE pentru drepturile omului, guvernelor și parlamentelor statelor membre, Consiliului pentru Drepturile Omului al ONU, precum și guvernului și parlamentului Bangladeshului.