Päätöslauselmaesitys - B7-0010/2013Päätöslauselmaesitys
B7-0010/2013

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS viimeaikaisista kuolonuhreista tekstiilitehtaiden tulipaloissa erityisesti Bangladeshissa

9.1.2013 - (2012/2908(RSP))

neuvoston ja komission julkilausumien johdosta
työjärjestyksen 110 artiklan 2 kohdan mukaisesti

Thomas Mann, Gay Mitchell, Filip Kaczmarek, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Daniel Caspary, Elmar Brok, Michèle Striffler, Santiago Fisas Ayxela, Birgit Schnieber-Jastram, Tokia Saïfi, Ria Oomen-Ruijten, Ivo Belet PPE-ryhmän puolesta

Ks. myös yhteinen päätöslauselmaesitys RC-B7-0004/2013

Menettely : 2012/2908(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
B7-0010/2013
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
B7-0010/2013
Hyväksytyt tekstit :

B7‑0010/2013

Euroopan parlamentin päätöslauselma viimeaikaisista kuolonuhreista tekstiilitehtaiden tulipaloissa erityisesti Bangladeshissa

(2012/2908(RSP))

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon aiemmat päätöslauselmansa Bangladeshista ja erityisesti 6. syyskuuta 2007[1] ja 10. heinäkuuta 2008[2] antamansa päätöslauselmat,

–   ottaa huomioon Euroopan yhteisön ja Bangladeshin kansantasavallan välisen kumppanuutta ja kehitystä koskevan yhteistyösopimuksen[3],

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 110 artiklan 2 kohdan,

A. ottaa huomioon, että EU:n ja Bangladeshin suhteet ovat olleet pitkään hyvät muun muassa kumppanuutta ja kehitystä koskevan yhteistyösopimuksen seurauksena,

B.  ottaa huomioon, että vaatteiden vienti on yksi Bangladeshin talouden tärkeimmistä tulonlähteistä, sillä viennin määrä on vuosittain noin 15,3 miljardia euroa;

C. ottaa huomioon, että ainakin 112 ihmistä kuoli ja 200 ihmistä loukkaantui Tazreen-vaatetehtaan tulipalossa Ashulian teollisuusalueella Dhakassa 24. marraskuuta 2012;

D. ottaa huomioon, että vaikka virallisessa tutkinnassa todettiin, että tulipalon syynä oli sabotaasi, kuolleiden korkea määrä johtui riittämättömistä turvatoimista, muun muassa tilanahtaudesta, hätäuloskäyntien puutteesta ja lukituista uloskäynneistä sekä johdon puutteellisista hätätoimista;

E.  ottaa huomioon, että onnettomuuden jälkeen tekstiilityöntekijät marssivat kaduilla protestoidakseen työtovereidensa kuolemaa;

F.  ottaa huomioon, että Bangladeshin vaatevalmistajien ja -viejien liiton puheenjohtajana toimiva Siddiq Ur Rahman on ilmoittanut, että kuolleiden perheet saavat korvaukseksi 100 000 takaa (930 euroa);

G. ottaa huomioon, että Tazreenin tulipalon jälkeisinä neljänä viikkona 17 muuta suurpaloa on syttynyt Bangladeshin tekstiili- ja vaatetehtaissa;

H. ottaa huomioon, että Bangladeshin tehtaiden työolot ovat hyvin usein surkeat, turvallisuuslainsäädäntöä ei juurikaan panna täytäntöön, tilat ovat ahtaat ja turvallisuusjärjestelyt tulipalojen ja teollisuusonnettomuuksien torjumiseksi ovat minimaaliset;

I.   ottaa huomioon, että satoja työntekijöitä kuolee joka vuosi vastaavissa onnettomuuksissa kaikkialla Bangladeshissa ja Etelä-Aasiassa;

1.  ilmaisee myötätuntonsa äskettäisissä tehdaspaloissa menehtyneiden johdosta; esittää osanottonsa sureville perheille ja ilmaisee myötätuntonsa loukkaantuneille;

2.  vaatii Bangladeshin hallitusta säätämään välittömästi tehtaiden turvallisuussäännöistä ILO:n standardien mukaisesti ja panemaan ne täytäntöön paikallisten valmistajien piirissä;

3.  kehottaa kaikki yrityksiä, joilla on hankintasopimus tai alihankintasopimus bangladeshilaisten ja muunmaalaisten tehtaiden kanssa, käyttämään sosiaalisesti vastuullisia tuotantokäytäntöjä ja varmistamaan, että tuotteet valmistetaan turvallisuusnormeja noudattavissa tehtaissa;

4.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, Euroopan ulkosuhdehallinnolle, komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle, ihmisoikeuksia käsittelevälle EU:n erityisedustajalle, jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille, YK:n ihmisoikeusneuvostolle sekä Bangladeshin hallitukselle ja parlamentille.