Návrh uznesenia - B7-0010/2013Návrh uznesenia
B7-0010/2013

  NÁVRH UZNESENIA o nedávnych obetiach požiarov v textilných továrňach, najmä v Bangladéši

  9.1.2013 - (2012/2908(RSP))

  predložený na základe vyhlásení Rady a Komisie
  v súlade s článkom 110 ods. 2 rokovacieho poriadku

  Thomas Mann, Gay Mitchell, Filip Kaczmarek, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Daniel Caspary, Elmar Brok, Michèle Striffler, Santiago Fisas Ayxela, Birgit Schnieber-Jastram, Tokia Saïfi, Ria Oomen-Ruijten, Ivo Belet v mene poslaneckého klubu PPE

  Pozri aj spoločný návrh uznesenia RC-B7-0004/2013

  Postup : 2012/2908(RSP)
  Postup v rámci schôdze
  Postup dokumentu :  
  B7-0010/2013
  Predkladané texty :
  B7-0010/2013
  Prijaté texty :

  B7‑0010/2013

  Uznesenie Európskeho parlamentu o nedávnych obetiach požiarov v textilných továrňach, najmä v Bangladéši

  (2012/2908(RSP))

  Európsky parlament,

  –   so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o Bangladéši, najmä na uznesenia zo 6. septembra 2007[1] a z 10. júla 2008[2],

  –   so zreteľom na Dohodu o spolupráci medzi Európskym spoločenstvom a Bangladéšskou ľudovou republikou o partnerstve a rozvoji[3],

  –   so zreteľom na článok 110 ods. 2 rokovacieho poriadku,

  A. keďže EÚ má dobré, dlhodobé vzťahy s Bangladéšom vychádzajúce aj z dohody o spolupráci, partnerstve a rozvoji;

  B.  keďže pre bangladéšske hospodárstvo je jedným z najdôležitejších zdrojov príjmov vývoz textilných výrobkov, ktorého celková hodnota predstavuje ročne približne 15,3 miliardy EUR;

  C. keďže 24. novembra 2012 pri požiari v továrni Tazreen v priemyselnej časti Ashulia v meste Dháka prišlo o život najmenej 112 osôb a 200 osôb sa pri tomto nešťastí zranilo;

  D. keďže hoci oficiálne vyšetrovanie dospelo k záveru, že dôvodom požiaru bola sabotáž, príčinou vysokého počtu obetí boli nedostatočné bezpečnostné opatrenia vrátane preplnených priestorov, nedostatku únikových východov a zatvorených výstupných brán, ako aj nesprávna reakcia na núdzovú situáciu zo strany manažmentu;

  E.  keďže následne došlo k demonštráciám textilných pracovníkov na protest proti úmrtiu ich kolegov;

  F.  keďže úradujúci predseda Asociácie bangladéšskych výrobcov a vývozcov odevov Siddiq Ur Rahman vyhlásil, že rodiny mŕtvych dostanú odškodnenie vo výške 100 000 BDT (930 EUR);

  G. keďže v priebehu štyroch týždňov, ktoré uplynuli od požiaru v továrni Tazreen, vypuklo v bangladéšskych textilných a odevných továrňach ďalších 17 požiarov;

  H. keďže pracovné podmienky v bangladéšskych továrňach sú veľmi často zlé, presadzovanie právnych predpisov týkajúcich sa bezpečnosti nedostatočné, priestory preplnené a zabezpečenie proti požiarom a pracovným úrazom minimálne;

  I.   keďže pri podobných nešťastiach zahynú v celom Bangladéši a celej južnej Ázii každoročne stovky pracovníkov;

  1.  vyjadruje zármutok nad stratou životov pri nedávnych požiaroch v továrňach a vyjadruje sústrasť rodinám obetí a zraneným;

  2.  naliehavo vyzýva bangladéšsku vládu, aby bezodkladne zaviedla bezpečnostné predpisy pre výrobné závody v súlade s normami ILO a aby ich následne presadzovala medzi miestnymi výrobcami;

  3.  vyzýva všetky podniky, ktorých dodávateľmi alebo subdodávateľmi sú továrne v Bangladéši a ďalších krajinách, aby vyžadovali spoločensky zodpovedné výrobné postupy a aby zabezpečili výrobu svojho tovaru v továrňach, ktoré dodržiavajú bezpečnostné normy;

  4.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Európskej službe pre vonkajšiu činnosť, vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku/podpredsedníčke Európskej komisie, osobitnému zástupcovi EÚ pre ľudské práva, vládam a parlamentom členských štátov, Rade OSN pre ľudské práva a vláde a parlamentu Bangladéša.