Procedură : 2012/2908(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : B7-0021/2013

Texte depuse :

B7-0021/2013

Dezbateri :

PV 16/01/2013 - 14
CRE 16/01/2013 - 14

Voturi :

PV 17/01/2013 - 12.6
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P7_TA(2013)0027

PROPUNERE DE REZOLUŢIE
PDF 131kWORD 64k
Consultaţi, de asemenea, propunerea comună de rezoluţie RC-B7-0004/2013
9.1.2013
PE503.530v01-00
 
B7-0021/2013

depusă pe baza declarațiilor Consiliului și Comisiei

în conformitate cu articolul 110 alineatul (2) din Regulamentul de procedură


referitoare la victimele provocate recent de incendii ce au avut loc în fabrici de produse textile, îndeosebi în Bangladesh (2012/2908(RSP))


Véronique De Keyser, Bernd Lange, Vital Moreira, Jutta Steinruck, Alejandro Cercas, Pervenche Berès, Richard Howitt, Stephen Hughes în numele Grupului S&D

Rezoluția Parlamentului European referitoare la victimele provocate recent de incendii ce au avut loc în fabrici de produse textile, îndeosebi în Bangladesh (2012/2908(RSP))  
B7‑0021/2013

Parlamentul European,

–   având în vedere rezoluțiile sale din 25 noiembrie 2010 referitoare la drepturile omului și standardele sociale și de mediu în acordurile comerciale internaționale(1) și Raportul său referitor la responsabilitatea socială a întreprinderilor în acordurile comerciale internaționale(2),

–   având în vedere raportul Organizației internaționale a muncii (OIM) „Globalizarea drepturilor sociale: Organizația internațională a muncii și perspectivele de viitor”,

–   având în vedere raportul OIM „Condițiile de muncă în sudul globalizat: provocări și alternative pentru lucrători”,

–   având în vedere raportul OIM „Globalizare, flexibilizare și condiții de muncă în Asia și Oceania”,

–   având în vedere Rezoluția sa din 9 martie 2011 referitoare la o politică industrială pentru era globalizării(3),

–   având în vedere raportul Parlamentului European privind informarea și consultarea lucrătorilor, anticiparea și gestionarea restructurărilor (A7-0390/2012),

–   având în vedere Orientările actualizate ale OCDE pentru întreprinderile multinaționale din 2011,

–   având în vedere articolul 110 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

A. întrucât cel puțin 112 persoane și-au pierdut viața în urma incendiului izbucnit la fabrica Tazreen, cartierul Ashulia, Dhaka, Bangladesh la 24 noiembrie 2012 și 289 persoane au murit în urma unui incendiu la Karachi, Pakistan, în septembrie 2012;

B.  întrucât din anchetele inițiale privind incendiul de la Tazreen a reieșit că directorii fabricii nu i-au lăsat pe muncitori să scape, ele recomandând punerea sub acuzare a proprietarului fabricii pentru neglijență;

C. întrucât în Bangladesh există circa 4 000 de fabrici de textile, unde lucrează peste 3 milioane de persoane, Bangladesh fiind al doilea producător mondial de haine de gata, China fiind singura țară aflată în fața ei;

D. întrucât piața europeană este cea mai mare destinație de export pentru hainele și produsele textile din Bangladesh, companii occidentale de prim rang recunoscând că au contracte cu proprietarii fabricii Tazreen pentru furnizarea de confecții;

E.  întrucât creșterea prețului forței de muncă în alte zone ale lumii a dus la transferul muncilor de joasă calificare în India, Pakistan, Cambogia, Vietnam și, în mod special, Bangladesh, unde hainele reprezintă 75% din exporturi;

F.  întrucât lanțul intermediarilor din stradă la lucrători este de multe ori netransparent și nu oferă un lanț al responsabilităților, marile comenzi de confecții și textile fiind subcontractate la numeroși producători;

G. întrucât mulți proprietari de asemenea fabrici au rămas nepedepsiți, motiv pentru care nu au făcut mare lucru să îmbunătățească condițiile de muncă;

H. întrucât există o tendință în Europa de externalizare din partea companiilor care umblă după costuri mai mici, ceea ce duce adesea la lanțuri de subcontractare cu puține controale sanitare și de securitate sau fără asemenea controale:

1.  își exprimă regretul față de persoanele decedate în recentele incendii din fabrici; transmite condoleanțe, de asemenea, familiilor îndoliate și celor răniți; consideră total inacceptabil numărul de muncitori care au murit în incendiile din fabrici în ultimii ani în Asia de Sud;

2.  solicită guvernelor Bangladeshului și Pakistanului să continue investigațiile amănunțite în legătură cu recentele evenimente și să aducă în fața justiției pe cei responsabili; se așteaptă ca autoritățile respective să implementeze măsuri pentru a preveni recurență unor asemenea tragedii; solicită Comisiei să colaboreze cu autoritățile locale, cu OIM și toate părțile interesate din lanțul de distribuție a textilelor pentru a îmbunătăți condițiile de muncă;

3.  solicită Comisiei să promoveze activ obligativitatea unui comportament comercial responsabil în rândul companiilor din UE care operează în străinătate, punând un accent deosebit pe asigurarea unei conformități stricte cu obligațiile lor legale, îndeosebi cu standardele și normele internaționale în domeniile drepturilor omului, muncii și mediului;

4.  reamintește necesitatea implementării consecvente a celor opt convenții de bază ale OIM; subliniază importanța unor dispoziții solide sanitare și de securitate pentru lucrători, indiferent de țara în care lucrează;

5.  solicită înființarea unui sistem de cooperare juridică transnațională între UE și țările terțe semnatare ale acordurilor comerciale bilaterale pentru a garanta că victimele încălcării legislației în domeniul social sau al mediului sau ale neîndeplinirii angajamentelor în materie responsabilitate socială a întreprinderilor (RSI) sau ale unor practici corecte de schimb de către multinaționale și subsidiarele directe ale acestora să aibă acces efectiv la justiție în țara în care s-a produs încălcarea și, în condițiile susținerii unor proceduri judiciare internaționale, și pentru ca infracțiunile comise de companii să fie pedepsite;

6.  solicită SEAE să se asigure că agenții comerciali ai UE din ambasadele UE beneficiază de formare periodică în domeniul RSI, în special în ceea ce privește implementarea cadrului „protecție, respectare și remediere” al ONU, și că ambasadele UE funcționează ca puncte de contact pentru plângerile având ca obiect companiile UE și subsidiarele acestora, întrucât punctele de contact naționale ale OCDE există numai în țările OCDE și, în practică, nu sunt deci accesibile angajaților companiilor respective din țările care nu fac parte din OCDE;

7.  solicită consultarea și implicarea totală și activă a organizațiilor reprezentative, inclusiv a sindicatelor libere și independente, în elaborarea, funcționarea și monitorizarea proceselor și mecanismelor RSI ale companiilor; solicită acestor organizații reprezentative să coopereze cu patronii pentru a promova condiții de muncă de calitate și decente;

8.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, guvernelor și parlamentelor statelor membre, Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate/Vicepreședinte al Comisiei Europene și guvernelor și parlamentelor Pakistanului și Bangladeshului.

(1)

JO C 99 E, 03.04.2012, p. 31.

(2)

JO C 99 E, 03.04.2012, p. 101.

(3)

JO C 199 E, 07.07.2012, p. 131.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate