Postopek : 2012/2908(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : B7-0021/2013

Predložena besedila :

B7-0021/2013

Razprave :

PV 16/01/2013 - 14
CRE 16/01/2013 - 14

Glasovanja :

PV 17/01/2013 - 12.6
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P7_TA(2013)0027

PREDLOG RESOLUCIJE
PDF 125kWORD 61k
Glej tudi predlog skupne resolucije RC-B7-0004/2013
9.1.2013
PE503.530v01-00
 
B7-0021/2013

ob zaključku razprave o izjavah Evropskega sveta in Komisije

v skladu s členom 110(2) Poslovnika


o nedavnih žrtvah požarov v tekstilnih tovarnah, zlasti v Bangladešu (2012/2908(RSP))


Véronique De Keyser, Bernd Lange, Vital Moreira, Jutta Steinruck, Alejandro Cercas, Pervenche Berès, Richard Howitt, Stephen Hughes v imenu skupine S&D

Resolucija Evropskega parlamenta o nedavnih žrtvah požarov v tekstilnih tovarnah, zlasti v Bangladešu (2012/2908(RSP))  
B7‑0021/2013

Evropski parlament,

–   ob upoštevanju svojih resolucij z dne 25. novembra 2010 o človekovih pravicah ter o socialnih in okoljskih standardih v mednarodnih trgovinskih sporazumih(1) in o družbeni odgovornosti gospodarskih družb v mednarodnih trgovinskih sporazumih(2),

–   ob upoštevanju poročila Mednarodne organizacije dela z naslovom Globalizacija socialnih pravic: v okviru Mednarodne organizacije dela in zunaj nje,

–   ob upoštevanju poročila Mednarodne organizacije dela z naslovom Globalni jug: izzivi in nadomestne možnosti za delavce,

–   ob upoštevanju poročila Mednarodne organizacije dela z naslovom Globalizacija, večja prožnost in delovne razmere v azijskih in pacifiških državah,

–   ob upoštevanju svoje resolucije z dne 9. marca 2011 o industrijski politiki za dobo globalizacije(3),

–   ob upoštevanju poročila Evropskega parlamenta o obveščanju zaposlenih in posvetovanju z njimi ter predvidevanju in upravljanju prestrukturiranja (A7-0390/2012),

–   ob upoštevanju posodobljenih smernic OECD za multinacionalna podjetja iz leta 2011,

–   ob upoštevanju člena 110(2) Poslovnika,

A. ker je v požaru v tovarni Tazreen (okrožje Ašulija, Daka, Bangladeš) 24. novembra 2012 umrlo najmanj 112 ljudi, v požaru v Karačiju (Pakistan) septembra 2012 pa 289 ljudi;

B.  ker je začetna preiskava požara v Tazreenu pokazala, da so upravitelji tovarne delavcem preprečili pobeg, in priporočila pravni pregon lastnika tovarne zaradi malomarnosti;

C. ker je v Bangladešu približno 4000 tekstilnih tovarn, ki zaposlujejo več kot dva milijona ljudi, Bangladeš pa je drugi največji izvoznik konfekcijskih oblačil, pred katerim je samo Kitajska;

D. ker je evropski trg največji izvozni cilj za bangladeške oblačilne in tekstilne izdelke, znana zahodna podjetja pa priznavajo, da so sklenila pogodbe z lastniki tovarne Tazreen za dobavo oblačil;

E.  ker so rastoči stroški dela v drugih delih sveta zrinili slabo kvalificirana delovna mesta v proizvodnji v Indijo, Pakistan, Kambodžo, Vietnam, zlasti pa v Bangladeš, kjer predstavljajo oblačila zdaj 75 % izvoza;

F.  ker je veriga posrednikov med prodajalno in delavcem pogosto nepregledna in ne zagotavlja verige odgovornosti, saj se velika naročila oblačil in tekstilnih izdelkov dajejo v podizvajanje več proizvajalcem;

G. ker so mnogi lastniki tovrstnih podjetij nekaznovani in se zato ne bistveno trudijo, da bi izboljšali delovne razmere;

H. ker je v Evropi trend, da podjetja v prizadevanju za nižje stroške oddajajo delo zunanjim izvajalcem, kar ima pogosto za posledico verige podizvajalcev s pomanjkljivim ali nikakršnim zdravstvenim in varnostnim nadzorom;

1.  izraža obžalovanje ob izgubi življenj v nedavnih tovarniških požarih; sožalje izreka tudi prizadetim družinam in ranjenim; meni, da je število delavcev, ki so v zadnjih letih umrli v tovarniških požarih v Južni Aziji, popolnoma nesprejemljivo;

2.  poziva vladi Bangladeša in Pakistana, naj nadaljujeta s temeljitimi preiskavami nedavnih dogodkov in odgovorne za ta kazniva dejanja privedeta pred sodišče; pričakuje, da bosta sprejeli ukrepe za preprečitev, da bi se take tragedije ponovile, poziva Komisijo, naj sodeluje z lokalnimi organi, Mednarodno organizacijo dela in vsemi zainteresiranimi stranmi v dobavni verigi tekstilne proizvodnje, da bi se izboljšale delovne razmere;

 

3.  poziva Komisijo, naj dejavno spodbuja obvezno odgovorno poslovno ravnanje med podjetji EU, ki poslujejo v tujini, posebno pa naj se osredotoči na to, da se zagotovi strogo izpolnjevanje vseh njihovih pravnih obveznosti, zlasti mednarodnih standardov in pravil na področju človekovih pravic, dela in okolja;

4.  opozarja, da je potrebno dosledno izvajanje osmih temeljnih konvencij Mednarodne organizacije dela; poudarja, kako pomembne so zanesljive zdravstvene in varnostne določbe za delavce ne glede na to, v kateri državi je njihovo delovno mesto;

5.  poziva k vzpostavitvi sistema nadnacionalnega pravnega sodelovanja med EU in tretjimi državami podpisnicami dvostranskih trgovinskih sporazumov, da se zagotovi, da bodo imele žrtve kršitev socialne in okoljske zakonodaje ali nespoštovanja družbene odgovornosti gospodarskih družb ali prakse pravične izmenjave med multinacionalnimi podjetji in njihovimi neposrednimi podružnicami, učinkovit dostop do pravosodja v državi, kjer se je zgodila kršitev, in podpre uvedba mednarodnega sodnega postopka, da se po potrebi zagotovi kaznovanje kršitev zakonov, ki so jih zagrešila podjetja;

6.  poziva Evropsko službo za zunanje delovanje, naj zagotovi, da se trgovinski uradniki, če imajo sedež na veleposlaništvih EU, redno usposabljajo o vprašanjih družbene odgovornosti gospodarskih družb, zlasti v zvezi z izvajanjem okvira Združenih narodov za „varovanje, spoštovanje in pomoč“, ter da delujejo veleposlaništva EU kot kontaktne točke EU za pritožbe v zvezi s podjetji EU in njihovimi podružnicami, saj se nahajajo nacionalne kontaktne točke OECD samo v državah OECD in zato dejansko niso dostopne za zaposlene teh podjetij, ki delujejo v državah nečlanicah OECD;

7.  poziva k polnemu in dejavnemu posvetovanju in sodelovanju predstavnikov organizacij, vključno s svobodnimi in neodvisnimi sindikati, pri razvoju, delovanju in spremljanju postopkov in struktur podjetij v zvezi z družbeno odgovornostjo gospodarskih družb; poziva te predstavniške organizacije, naj sodelujejo z delodajalci pri spodbujanju kakovostne zaposlitve in dostojnih delovnih razmer;

8.  poziva svojega predsednika, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji, vladam in parlamentom držav članic, visoki predstavnici/podpredsednici Evropske komisije ter vladam in parlamentom Pakistana in Bangladeša.

 

(1)

UL C 99 E, 3.4.2012, str. 31.

(2)

UL C 99 E, 3.4.2012, str. 101.

(3)

UL C 199 E, 7.7.2012, str. 131.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov