Предложение за резолюция - B7-0025/2013Предложение за резолюция
B7-0025/2013

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ относно прилагането на временното Споразумение за икономическо партньорство (временно СИП) между Европейската общност и държавите от Източна и Южна Африка в контекста на настоящото положение в Зимбабве

14.1.2013 - (2013/2515(RSP))

за приключване на разисквания по изявления на Комисията
внесено съгласно член 110, параграф 2 от Правилника за дейността

Paul Murphy, Søren Bo Søndergaard, Marisa Matias, Alda Sousa, Martina Anderson от името на групата GUE/NGL

Процедура : 2013/2515(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
B7-0025/2013
Внесени текстове :
B7-0025/2013
Приети текстове :

B7‑0025/2012

Резолюция на Европейския парламент относно прилагането на временното Споразумение за икономическо партньорство (временно СИП) между Европейската общност и държавите от Източна и Южна Африка в контекста на настоящото положение в Зимбабве

(2013/2515(RSP))

Европейският парламент,

–   като взе предвид Решението на Съвета от 13 юли 2009 г. за подписване и временно прилагане на временното Споразумение за създаване на рамка за Споразумение за икономическо партньорство между държавите от Източна и Южна Африка, от една страна, и Европейската общност и нейните държави членки, от друга страна (2012/196/EC)[1],

–   като взе предвид Споразумението от Котону, подписано през юни 2000 г., и членове 96 и 97 от него относно зачитането на правата на човека,

–   като взе предвид член 21 от ДЕС и член 208 от ДФЕС, които задължават ЕС да следва политика на съгласуваност, включително във външната си дейност, политиката в областта на развитието и търговската си политика,

–   като взе предвид своята резолюция от 5 февруари 2009 г. относно въздействието на споразуменията за икономическо партньорство (СИП) върху развитието[2],

–   като взе предвид препоръката на комисията по международна търговия от 18 декември 2012 г. (A7-0431/2012),

–   като взе предвид становището на комисията по развитие от 6 декември 2012 г. (A7-0431/2012),

–   като взе предвид своята резолюция от 15 декември 2010 г. относно бъдещето на стратегическото партньорство между ЕС и Африка след третата среща на високо равнище ЕС–Африка[3],

–   като взе предвид Всеобщата декларация за правата на човека и други основни международни инструменти в областта на правата на човека, по които Зимбабве е страна,

–   като взе предвид Африканската харта за правата на човека и народите, която е ратифицирана от Зимбабве,

–   като взе предвид своите предишни резолюции относно положението в Зимбабве,

–   като взе предвид член 110, параграф 2 от своя правилник,

Споразумения за икономическо партньорство и преговори по временното Споразумение за икономическо партньорство

A. като има предвид, че Мадагаскар, Мавриций, Сейшелските острови и Зимбабве са подписали Споразумението от Котону; като има предвид, че зачитането на правата на човека трябва да бъде съществен елемент от споразумението за развитие и сътрудничество между ЕС и страните от АКТБ;

Б.  като има предвид, че от май 2012 г. Мадагаскар, Мавриций, Сейшелските острови и Зимбабве временно прилагат временното споразумение; като има предвид, че това е първото временно Споразумение за икономическо партньорство (временно СИП) с африканския регион от започването на преговорите за споразумения за икономическо партньорство през 2002 г.;

В.  като има предвид, че Комисията счита това временно Споразумение за икономическо партньорство за ключов етап към пълно СИП, което ще остане отворено към други държави, желаещи да се включат на по-късен етап;

Г.  като има предвид, че първоначалната група на държавите от Източна и Южна Африка (ИЮА), започнали преговори по споразуменията за икономическо партньорство с Европейския съюз на 7 февруари 2004 г., се състои от 16 страни, които включват островни държави в Индийския океан (Коморските острови, Мадагаскар, Мавриций и Сейшелските острови), държави от региона на Африканския рог (Джибути, Етиопия, Еритрея и Судан), членове на Източноафриканската общност (ИАО) (Бурунди, Кения, Руанда, Танзания и Уганда) и държави от Южна Африка (Малави, Замбия и Зимбабве);

Д. като има предвид, че се очаква Сейшелските острови и Мавриций да либерализират и премахнат общо над 95 %, а Зимбабве – 79,9 % от митата, които прилагат спрямо вноса от ЕС; като има предвид, че Мадагаскар трябваше да либерализира 37 % от своите мита от 1 януари, и като има предвид, че това представлява значителна загуба на данъчни приходи в размер на 42 %; като има предвид, че правителството на Мадагаскар призова за петгодишен мораториум преди прилагането на споразумението;

Е.  като има предвид, че през 2010 г. общият внос от цялата група ИЮА достига около 2,88 млрд. евро, т.е. 0,2 % от целия внос на ЕС, което включва преработени продукти от риба тон, кафе, захарна тръстика, текстилни изделия, тютюн, рязани цветя и железни сплави;

Ж. като има предвид, че проучвания на Икономическата комисия на ООН за Африка (UNECA) сочат, че визията на Комисията за споразумения за икономическо партньорство (СИП) ще намали благосъстоянието, ще накърни регионалната интеграция и ще възпрепятства усилията на Африка за индустриализиране; като има предвид, че 75 % от населението на региона на ИЮА живее в най-слабо развити страни;

З.  като има предвид, че според Европейския център за управление на политиката на развитие съгласуваността между сключените временни СИП и процесите за регионална интеграция в Африка е слаба;

Зимбабве

И. като има предвид, че президентът Мугабе управлява Зимбабве през последните 33 години; като има предвид, че през 2009 г., в резултат на споразумение за споделяне на властта между ЗАНУ-ПФ (Национален африкански съюз на Зимбабве — Патриотичен фронт) и ДДП (Движение за демократична промяна ), беше създадено коалиционно правителство в опит да се намери решение на политическата безизходица, породена от парламентарните и президентските избори през 2008 г.;

Й. като има предвид, че президентът Мугабе обяви, че през 2013 г. ще се проведат конституционен референдум и общи избори;

K. като има предвид опасенията на международни правозащитни организации, че тормозът и сплашването на организации и лица, които работят в областта на правата на човека, ще се увеличат по пътя на страната към изборите през 2013 г.;

Л. като има предвид, че през 2012 г. Зимбабвийският конгрес на синдикатите (ЗКС) се сблъска с постоянен полицейски тормоз, включително посещение от цивилни полицейски служители в офисите му, опит от страна на полицията да забрани първомайските шествия на ЗКС, задържането на участници в шествието за Деня на жената и прекъсването на програма за образование на жените;

М. като има предвид, че Общото събрание и Съветът за сигурност на ООН създадоха схемата за сертифициране в рамките на процеса от Кимбърли, която е предназначена да предотврати търговията с незаконни диаманти и тесните й връзки със самоподхранващите се въоръжени конфликти; като има предвид, че схемата за сертифициране в рамките на процеса от Кимбърли взе решение да оттегли наблюдателите и да позволи безпрепятствения износ на диаманти от диамантените полета Маранге в Зимбабве, които съдържат близо една пета от световните запаси на диаманти;

Н. като има предвид, че на 5 ноември 2012 г. полицаи произволно арестуваха Фиделис Мудиму, Захария Гочи и Тафадзва Геза, високопоставени служители в офисите на Отделението за консултантски услуги, регистрирана медицинска клиника в Хараре, която предоставя медицински и консултантски услуги на жертви на организираната престъпност и изтезания; като има предвид, че арестуваните бяха обвинени в „причиняване на умишлена вреда на имущество в нарушение на раздел 140 от Закона за наказателното право (кодифициран и реформиран);

О. като има предвид, че през цялата 2012 г. активисти за правата на ЛГБТ в Зимбабве съобщаваха за шокиращо увеличение на подкрепяни от държавата случаи на сплашване, произволни арести и побои над лесбийки, гейове, бисексуални и транссексуални лица;

П.  като има предвид, че през август 2012 г. полицейските служби за борба с размириците на президента Мугабе нахлуха в сградата на организацията GALZ (Гейове и лесбийки в Зимбабве) и задържаха 44 активисти за правата на ЛГБТ;

Р.  като има предвид, че считано от ноември 2012 г. 56 души са получили смъртни присъди в Зимбабве;

С. като има предвид, че от 2002 г. насам, въз основа на съответните членове от Споразумението от Котону, ЕС налага целенасочени санкции срещу Зимбабве поради нарушения на правата на човека, политическо насилие и нарушения на принципите на правовата държава;

Т.  като има предвид, че ЕС обяви, че ще преустанови повечето санкции срещу Зимбабве веднага след като страната проведе убедителен референдум;

У. като има предвид, че според мисия на ЮАОР (Южноафриканска общност за развитие) в Европа и САЩ през 2011 г. санкциите имат пагубни икономически последици за народа на Зимбабве и региона на ЮАОР като цяло;

Ф. като има предвид, че ЕС е вторият по големина търговски партньор на Зимбабве;

Споразумения за икономическо партньорство и преговори по временното Споразумение за икономическо партньорство

1.  решително се противопоставя на агресивния и непрекъснат натиск от страна на ЕС във връзка със сключването на споразумения за икономическо партньорство, които са предназначени да заменят Споразумението от Котону, въпреки основателното безпокойство на много страни от АКТБ и организации на гражданското общество; счита, че понастоящем отношението на Комисията към страните от АКТБ е неоколониално по своя характер, тъй като пренебрегва потребностите на тези страни по отношение на икономическото и социалното развитие;

2.  изразява дълбоко съмнение по отношение на това, дали временното споразумение, което се прилага временно от 14 май 2012 г. от само четири (Сейшелските острови, Мадагаскар, Зимбабве и Мавриций) от 16 държави от региона на Източна и Южна Африка, които първоначално участваха в преговорите, ще служи на целта за задълбочаване на регионалната интеграция;

3.  подчертава, че това временно споразумение не удовлетворява потребностите по отношение на развитието на въпросните страни; убеден е, че това се отнася за всички споразумения за икономическо партньорство и е основната причина за относителния застой в преговорите;

4.  подчертава, че справедливата търговията между ЕС развиващите се страни трябва да се основава на пълно зачитане и гарантиране на трудовите стандарти и условията на труд на МОТ и трябва да гарантира прилагането на възможно най-високи социални и свързани с околната среда стандарти; счита, че това включва плащане на справедлива цена за ресурсите и селскостопанските продукти на развиващите се страни;

5.  подчертава, че ангажиментът на Европейския съюз за постигане на Целите на хилядолетието за развитие (ЦХР) трябва да се ползва с абсолютен приоритет при определянето на подхода на търговската политика към развиващите се и най-слабо развитите страни; подчертава, че ЦХР могат да се постигнат, само ако икономическите и социалните асиметрии между ЕС и съответните страни се вземат предвид; счита, че поради това възприемането на гъвкав и съобразен с конкретния случай подход в интерес на работниците, дребните фермери и бедните хора е от първостепенно значение; настоява, че продоволствената сигурност и продоволствената независимост са жизненоважни в тази връзка;

6.  с голяма загриженост отбелязва твърдия подход, възприет от Комисията и Съвета във връзка с договорената либерализация на митата за внос от ЕС; настоява, че е необходим далеч по-гъвкав подход, който да отразява действителната степен на развитие на отделните развиващи се страни във всеки един момент; поради това настоятелно призовава Комисията да се въздържа от определяне на фиксирани графици по отношение на изтичането на мораториума върху премахване на митата и други въпроси;

7.  подкрепя предложението на страните от ИЮА за насърчаващи развитието разпоредби в СИП и призовава като минимум най-слабо развитите страни да бъдат освободени от ангажименти за либерализация на митата в СИП и обвързването с договор на техния достъп до пазара по схемата на ЕС „Всичко освен оръжие“;

8.  призовава за преразглеждане на процеса на СИП, в което на равни начала да участват всички заинтересовани страни, включително синдикалните организации и НПО, които имат експертен опит в тази област, за да се даде възможност за икономическа политика към страните от АКТБ, която действително е ориентирана към развитието и се основава на правата;

9.  потвърждава задължението на ЕС да прилага съгласуваност на политиките за развитие и да гарантира зачитането на правата на човека във всички свои външни политики, включително международната търговия;

Зимбабве

10. изразява силната си съпротива срещу всяка форма на наложени от ЕС санкции, които оказват отрицателно въздействие върху социалното и икономическото положение на обикновените хора в Зимбабве;

11. изразява силна загриженост относно продължаващите репресии от страна на ръководеното от ЗАНУ-ПФ и ДДП правителство на Зимбабве под ръководството на президента Робърт Мугабе и осъжда възобновяването на насилието срещу политически опоненти, защитници на правата на човека, активисти за правата на жените, журналисти и служители в НПО;

12. призовава за провеждането на изборите и конституционния референдум по свободен и честен начин и настоява, че всички политически партии, които желаят да предложат кандидати в тези избори, следва да имат право да го направят без страх от тормоз и сплашване; призовава за зачитане на правото на свобода на изразяване и на събрания;

13. осъжда систематичните репресии срещу Зимбабвийския конгрес на синдикатите и неговите членове; подкрепя правото на синдикатите да се организират и да действат свободно, без репресии или намеса от страна на държавата; настоятелно призовава правителството на Зимбабве да спазва и прилага всички съответни конвенции на МОТ, по-специално конвенции 87 и 98, които страната вече е ратифицирала;

14. отбелязва решението на схемата за сертифициране в рамките на процеса от Кимбърли в края на 2012 г. да оттегли наблюдателите и да позволи безпрепятствен износ на диаманти от диамантените полета Маранге в Зимбабве; въпреки това призовава за спешен преглед и оценка на схемата за сертифициране в рамките на процеса от Кимбърли, която позволява пълно участие на синдикати, екологични организации, НПО и други организации, представляващи жертвите на нарушения на правата на човека в диамантените полета Маранге, с цел извършване на ефективна оценка на това решение;

15. осъжда всички прояви на насилие и в частност насилието от страна на държавата срещу активисти за правата на ЛГБТ, както и други ЛГБТ в Зимбабве, и спешно подкрепя призива за включване на зачитането на равенството и човешките права на всички хора, независимо от половата им идентичност или сексуална ориентация, в новата конституция на Зимбабве;

16. призовава правителството на Зимбабве да оттегли всички обвинения срещу високопоставените служители и здравните работници в Отделението за консултантски услуги в Хараре;

17. отново се противопоставя на смъртното наказание и призовава за незабавно въвеждане на мораториум върху смъртното наказание, който да спре всички екзекуции, като първа стъпка към цялостното премахване на смъртното наказание;

18. настоятелно призовава парламента и правителството на Зимбабве да спазват Всеобщата декларация за правата на човека и Африканската харта за правата на човека и народите;

19. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на председателя на Европейския съвет, председателя на Комисията, заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, правителствата на държавите членки, правителствата на Сейшелските острови, Мадагаскар, Зимбабве и Мавриций и секретариата на АКТБ.