Eljárás : 2013/2533(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : B7-0059/2013

Előterjesztett szövegek :

B7-0059/2013

Viták :

Szavazatok :

PV 07/02/2013 - 5.6
CRE 07/02/2013 - 5.6
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P7_TA(2013)0055

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY
PDF 180kWORD 134k
Lásd még közös határozatra irányuló javaslatot RC-B7-0055/2013
4.2.2013
PE503.580v01-00
 
B7-0059/2013

benyújtva a Bizottság alelnöke/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője nyilatkozatát követően

az eljárási szabályzat 110. cikkének (2) bekezdése alapján


az ENSZ Emberi Jogi Tanácsának huszonkettedik ülésszakáról (2013/2533(RSP))


Barbara Lochbihler, Rui Tavares, Nicole Kiil-Nielsen, Tarja Cronberg, Catherine Grèze a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Az Európai Parlament állásfoglalása az ENSZ Emberi Jogi Tanácsának huszonkettedik ülésszakáról (2013/2533(RSP))  
B7‑0059/2013

Az Európai Parlament,

–   tekintettel az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatára, valamint az ahhoz kapcsolódó emberi jogi ENSZ-egyezményekre és azok opcionális jegyzőkönyveire,

–   tekintettel az Emberi Jogok Európai Egyezményére, az Európai Szociális Chartára és az EU Alapjogi Chartájára,

–   tekintettel a Külügyi Tanács 2012. június 25-i 3179. ülésén elfogadott, az emberi jogokra és a demokráciára vonatkozó uniós stratégiai keretre, valamint az emberi jogokra és a demokráciára vonatkozó uniós cselekvési tervre,

–   tekintettel az EU emberi jogokkal foglalkozó különleges képviselőjével kapcsolatban a Tanácsnak tett 2012. június 13-i ajánlására(1),

–   tekintettel az ENSZ Emberi Jogi Tanácsáról (EJT) szóló korábbi állásfoglalásaira, többek között a Parlament ezzel kapcsolatos prioritásaira; tekintettel különösen a 2012. február 16-i állásfoglalására az ENSZ Emberi Jogi Tanácsának 19. ülésszakára vonatkozó európai parlamenti álláspontról(2),

–   tekintettel az Emberi Jogi Albizottságának küldöttség által az EJT 19. ülésszakára tett látogatásukra vonatkozó jelentésre; és tekintettel a Parlament Külügyi Bizottsága, Emberi Jogi Albizottsága és Biztonsági és Védelmi Politikai Albizottsága képviselőiből álló közös küldöttségre, amely részt vett az ENSZ Közgyűlésének 67. ülésszakán,

–   tekintettel az emberi jogokról szóló sürgősségi állásfoglalásaira,

–   tekintettel az EU emberi jogi stratégiájának felülvizsgálatáról szóló 2012. december 13-i állásfoglalására(3),

–   tekintettel „Az emberi jogok és a demokrácia helyzetéről a világban és az Európai Unió ezzel kapcsolatos politikája” című 2011. évi éves jelentésére(4),

–   tekintettel az Európai Unióról szóló szerződés 2. cikkére, 3. cikkének (5) bekezdésére, valamint 18., 21., 27., és 47. cikkére,

–   tekintettel eljárási szabályzata 110. cikkének (2) bekezdésére,

–   tekintettel az EJT közelgő 2013-as ülésszakaira, különösen a 2013. február 25. és március 22. között megrendezendő 22. rendes ülésszakra,

A. mivel az emberi jogok egyetemességének tiszteletben tartása, előmozdítása és védelme az Európai Unió etikai és jogi vívmányainak fontos részét képezi, valamint az európai egység és integritás egyik alapköve;

B.  mivel az EU emberi jogi stratégiájára irányuló legújabb felülvizsgálat sikeres végrehajtása az uniós kül- és belpolitika közötti következetesség növelése révén fokozza az EU hitelességét az ENSZ Emberi Jogi Tanácsánál;

C. mivel az EU-nak törekednie kell arra, hogy a leghatékonyabb eredmények elérése érdekében egységes álláspontot képviselve felemelje hangját az emberi jogok megsértésével szemben, és ebben a vonatkozásban folytatnia kell a tagállamok közötti együttműködés és koordináció megerősítését;

D. mivel az Európai Unió Tanácsa elfogadta az emberi jogokra és a demokráciára vonatkozó uniós stratégiai keretet, valamint az ennek végrehajtására irányuló cselekvési tervet azzal a céllal, hogy e területen hatékonyabb és következetesebb uniós politikát lehessen elérni;

E.  mivel kinevezték az Európai Unió emberi jogokért felelős különleges képviselőjét (EUSR), akinek feladata az uniós emberi jogi politika hatékonyságának és láthatóságának megerősítése, valamint a stratégiai keret és az emberi jogokra és a demokráciára vonatkozó cselekvési terv gyakorlatba ültetésének támogatása;

F.  mivel az Emberi Jogi Albizottságának küldöttsége részt fog venni az EJT huszonkettedik, genfi ülésszakán, ahogyan az elmúlt években is részt vett az EJT ülésein;

1.  tudomásul veszi az EJT 22. ülésszakára vonatkozó uniós prioritásokat, amelyeket a Bizottság alelnöke/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője ismertetett a Parlament plenáris ülésén 2013. február 6-án; üdvözli Szíria, Burma/Mianmar, Észak-Korea és Mali helyzete EU általi előtérbe helyezésének szándékát, valamint az iráni emberi jogi helyzet tekintetében a különleges előadó mandátumának meghosszabbítására irányuló uniós támogatást; támogatja az olyan tematikus kérdések középpontba helyezését is, mint a vallás és a meggyőződés szabadsága, a gyermekek jogai, a nők ellen irányuló erőszak és az LMBTI-jogok;

2.  üdvözli, hogy a 22. rendes ülésszak napirendjén többek között az alábbiakra irányuló átfogó megbeszélések szerepelnek: az emberi jogok általános érvényesítése, a korrupció negatív hatása az emberi jogok gyakorlására, a Bécsi Nyilatkozat és Cselekvési Program elfogadásának 20. évfordulójára való megemlékezés; üdvözli emellett a például a fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló interaktív vitákat, valamint a különböző témákról, mint például a gyermekeknek a legmagasabb elérhető egészségügyi színvonalhoz való jogáról szóló kiterjedt megbeszéléseket; felhívja az Európai Külügyi Szolgálatot és a tagállamokat, hogy tevékenyen járuljanak hozzá ezen eszmecserékhez, és jelentsék ki egyértelműen, hogy az emberi jogok egyetemesek, oszthatatlanok és kölcsönösen összefüggenek egymással;

3.  üdvözli a különleges előadók által a többek között az Iránban, Burmában/Mianmarban és az 1967 óta megszállt palesztin területeken tapasztalható emberi jogi helyzetről benyújtandó jelentéseket, valamint a főbiztos jelentését a Maliban, különösen az ország északi részén tapasztalható emberi jogi helyzetről; üdvözli emellett a megfelelő lakhatásról mint a megfelelő életszínvonalhoz való jog részéről és e tekintetben a megkülönböztetésmentességhez való jogról, a vallás és meggyőződés szabadságáról, valamint az emberi jogoknak és alapvető szabadságjogoknak a terrorizmus elleni küzdelem vonatkozásában való előmozdításáról és védelméről szóló jelentéseket;

Az ENSZ Emberi Jogi Tanácsának tevékenysége

4.  megjegyzi, hogy 2012 szeptemberében 18 új tagot választottak az EJT-be, így 2013. január 1-jén a következő országok kezdték meg tagságukat: Argentína, Brazília, Elefántcsontpart, Észtország, Etiópia, Gabon, Németország, Írország, Japán, Kazahsztán, Kenya, Montenegró, Pakisztán, Koreai Köztársaság, Sierra Leone, Egyesült Arab Emirátusok, Amerikai Egyesült Államok és Venezuelai Bolivári Köztársaság; és megjegyzi, hogy kilenc uniós ország is EJT-tag;

5.  tudomásul veszi az EJT új elnökének, a lengyel Remigiusz A. Henczelnek, valamint a négy alelnöknek 2013-ra való megválasztását: Cheikh Ahmed Ould Zahaf (Mauritánia), Iruthisham Adam (Maldív-szigetek), Luis Gallegos Chiriboga (Ecuador) és Alexandre Fasel (Svájc);;

6.  hangsúlyozza, hogy az EJT-választásoknak megmérettetésen kell alapulniuk, és ellenzi egyes regionális csoportok gyakorlatát, amelyek ellenjelölt nélküli választásokat rendeznek; megismétli az EJT-tagság feltételeinek fontosságát, főleg ami az emberi jogi elkötelezettséget és mutatókat érinti; hangsúlyozza, hogy az EJT tagjai kötelesek az emberi jogok támogatásával és védelmével kapcsolatos legmagasabb szintű normák követésére; megismétli a felfüggesztett tagság visszaállítására vonatkozó szigorú és átlátható feltételek fontosságát;

7.  sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy Kazahsztán, az EJT újonnan megválasztott tagjának hatóságai eddig megtagadták, hogy nemzetközi és független vizsgálat induljon a Zhanaozenben zajlott eseményekről, az ENSZ emberi jogi főbiztosa és az Európai Parlament felhívása ellenére;

8.  továbbra is aggódik a „blokkok politikája” és annak az EJT hitelességére és munkájának hatékonyságára kifejtett hatása miatt;

9.  üdvözli, hogy az ENSZ Közgyűlése második ciklusra is megválasztotta Navanethem Pillayt emberi jogi főbiztosnak; megismétli, hogy szilárdan támogatja az Emberi Jogi Főbiztos Hivatalát, valamint annak függetlenségét és hatékonyságát;

10. elismerően szól az emberi jogi főbiztosnak az ENSZ-egyezmény alapján létrehozott testületek megerősítésére irányuló folyamatban tett erőfeszítéseiről, és üdvözli az erről szóló 2012. június 22-i jelentését; újra megerősíti az ENSZ-egyezmény alapján létrehozott testületek több érdekelt felet tömörítő jellegét, és hangsúlyozza, hogy a civil társadalmat folyamatosan be kell vonni ezekbe a folyamatokba; hangsúlyozza továbbá, hogy az ENSZ-egyezmény alapján létrehozott testületek függetlenségét és hatékonyságát meg kell őrizni és meg kell erősíteni; kiemeli, hogy elegendő támogatást kell biztosítani az ENSZ-egyezmény alapján létrehozott testületek megnövekedett munkaterhelésének lefedéséhez; felszólítja az EU-t, hogy vállaljon vezető szerepet az ENSZ-egyezmény alapján létrehozott testületek rendszerének hatékony működésében, többek között megfelelő finanszírozás révén;

Az arab tavasz országai

11. a leghatározottabban elítéli, hogy a szíriai rezsim általános mértékű erőszakhoz folyamodik a saját népe ellen, többek között nehéztüzérséget és lőfegyvereket vet be rendszeresen a lakott területeken, emellett azonnali kivégzések és erőszakos eltűnések is előfordulnak; egyértelműen elítéli, hogy a rezsim folyamatosan és szisztematikusan megsérti az emberi jogokat, ami az emberiesség elleni bűntettnek minősülhet; súlyos aggodalmának ad hangot a civil népesség folyamatosan romló helyzete miatt; elítéli az emberi jogok ellenzéki csoportok és erők általi megsértését; felhívja a szíriai rezsimet, hogy azonnal hagyjon fel az emberi jogok megsértésével és a civilek elleni támadásokkal, és ismételten felhívja az Asszad-rezsimet, hogy azonnal mondjon le, és kezdje el a politikai átmenet békés folyamatát;

12. aggodalmának ad hangot a szíriai válság által a régió biztonságára és stabilitására kifejtett hatás miatt; felszólítja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy nyújtsanak további segítséget a szomszédos országoknak a szíriai menekültek humanitárius megsegítésére irányuló erőfeszítésükben;

13. üdvözli a folyamatos figyelmet, amelyet az EJT szentel a borzasztó szíriai emberi jogi és humanitárius helyzetnek, ahogyan azt az ország helyzetéről szóló, az EJT 19., 20. és 21. ülésszakán, valamint az EJT-nek Szíriáról tartott 2012. június 1-jei rendkívüli ülésszakán elfogadott határozatok is kiemelték; sürgeti az Európai Külügyi Szolgálatot és a tagállamokat, hogy biztosítsák, hogy a szíriai helyzetet továbbra is a legmagasabb prioritással kezeljék az ENSZ, különösen az EJT keretein belül,

14. megismétli, hogy biztosítani kell a nemzetközi emberi jogi normáknak és a humanitárius jognak a konfliktus során elkövetett megsértéséért járó felelősségre vonást; maradéktalanul támogatja a független vizsgálóbizottság Szíriával kapcsolatos munkáját és azt, hogy az EJT kiterjeszti e bizottság mandátumát; üdvözli Carla del Ponte és Vitit Muntarbhorn új tagokká, valamint Paolo Pinheiro Szíriával foglalkozó különleges előadóvá történő kinevezését, aki a vizsgálóbizottság mandátumának lejártakor azonnal munkához lát; üdvözli a Bizottság jelentését, amelyben felhívja a figyelmet a Szíriában elkövetett atrocitásokra;

15. sajnálatának ad hangot, hogy az ENSZ Biztonsági Tanácsában (ENSZ BT) még nem fogadtak el Szíriáról állásfoglalást, különösen azért, mert ezáltal korlátozódik az a lehetőség, hogy hatékony nyomást lehessen gyakorolni az országban uralkodó erőszak befejezése tekintetében; emlékeztet az ENSZ BT-tagok különleges felelősségére a szíriai nép iránt; elismerően nyilatkozik az Unió főképviselője/alelnöke és a tagállamok által Kínának és Oroszországnak az ügybe való bevonása érdekében tett diplomáciai erőfeszítésekről, és felszólítja őket ezen erőfeszítések folytatására;

16. üdvözli a Svájc által kezdeményezett, 58 ország – köztük 26 uniós tagállam – által aláírt közös levelet, amely felhívja az ENSZ BT-t, hogy vigye a szíriai helyzet ügyét a Nemzetközi Büntetőbíróság elé; sajnálatát fejezi ki a kezdeményezés egyhangú uniós támogatásának hiánya miatt; sürgeti az Európai Külügyi Szolgálatot és a tagállamokat, hogy aktívan támogassák a szíriai helyzet ügyének a Nemzetközi Büntetőbíróság elé vitelét;

17. üdvözli a független vizsgálóbizottságnak az EJT 19. ülésszakán benyújtott, Líbiáról szóló jelentését, amely felhívta a figyelmet az országban elkövetett emberi jogi jogsértésekre; sürgeti az EJT-t, hogy folytassa a líbiai helyzet nyomon követését;

18. aggodalmát fejezi ki az egyiptomi helyzet rosszabbodása, többek között a legutóbb történt események miatt, amikor a tüntetők ellen alkalmazott túlzott rendőri intézkedések számos emberéletet követeltek; sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy az egyiptomi bíróságok egyre növekvő mértékben szabnak ki halálbüntetést, és megismétli a halálbüntetés elleni minden esetben és minden körülmények között érvényes elvi ellenállását;

19. aggodalmának ad hangot a bahreini kritikus emberi jogi helyzet miatt, ideértve az emberijogvédők és ellenzéki politikai aktivisták elleni rendőri fellépést; ismételten felhívja a tagállamokat, hogy folytassák arra irányuló munkájukat, hogy az EJT 22. ülésszakán fogadjanak el állásfoglalást a bahreini emberi jogi helyzetről, amely magában foglal egy olyan nemzetközi mechanizmus létrehozásáról szóló felhívást, amely az ENSZ Bahrein-re vonatkozó egyetemes időszakos felülvizsgálat, valamint a bahreini független vizsgálóbizottság ajánlásainak végrehajtását ellenőrzi;

20. üdvözli a Jemennek az emberi jogok területén szánt technikai segítségről és kapacitásépítésről szóló EJT-állásfoglalást, és az ENSZ Emberi Jogok Főbiztosának Hivatala területi irodájának létrehozását Jemenben; sürgeti az EJT-t, hogy folytassa az ország helyzetének nyomon követését;

Egyéb témák

21. üdvözli az EJT arra irányuló határozatát, hogy a fehéroroszországi emberi jogi helyzettel foglalkozó különleges előadót nevez ki, és tudomásul veszi az e mandátumot létrehozó állásfoglalásra irányuló régiókon átívelő támogatást, ami azt mutatja, hogy az ország aggasztó emberi jogi helyzetét az egész világon elismerik;

22. üdvözli az iráni emberi jogi helyzettel foglalkozó különleges előadó mandátumának meghosszabbítását, és a mandátum további meghosszabbítására hív fel; üdvözli emellett az Elefántcsontparttal, Haitival és Szomáliával foglalkozó független szakértők mandátumának meghosszabbítását; sürgeti e négy ország hatóságait, hogy teljes mértékben működjenek együtt a megbízottakkal;

23. üdvözli a Koreai Népi Demokratikus Köztársaság (KNDK) emberi jogi helyzetével foglalkozó különleges előadó mandátumának egy évvel való meghosszabbítását; üdvözli, hogy a KNDK-ról szóló állásfoglalást konszenzussal fogadták el, ami a mandátum erős támogatottságát jelzi; sürgeti a KNDK kormányát, hogy teljes mértékben működjön együtt az előadóval, és segítse őt az országba tett látogatásai során; felhív az EJT következő ülésszakán egy vizsgálóbizottság létrehozására a KNDK-ban az emberi jogok megsértésének kivizsgálására;

24. üdvözli az EJT állásfoglalását Burma/Mianmar témájában, valamint az ország emberi jogi helyzetével foglalkozó különleges előadó mandátumának meghosszabbítását; tudomásul veszi a burmai kormány által 2011 eleje óta az ország polgári szabadságjogainak helyreállítása érdekében tett lépéseket; súlyos aggodalmának ad hangot azonban a Kachin államban folytatott katonai műveletek súlyos civil áldozatai, illetve a Rakhaing államban fellángoló közösségi erőszak, valamint az ezekből következő számos halálos áldozat és sebesültek, a javak elpusztítása, és az otthonát elhagyni kényszerülő helyi lakosságot miatt; úgy véli, hogy a helyzet oka a főleg a rohingya népességgel szembeni, régóta fennálló diszkriminatív politikában keresendő; támogatja az ENSZ Emberi Jogok Főbiztosának Hivatala területi irodájának gyors létrehozását az országban;

25. üdvözli továbbá a Srí Lankáról szóló állásfoglalást, amely a megbékélést és az elszámoltathatóságot hangsúlyozza az országban; megerősíti támogatását az ENSZ-főtitkár szakértői testülete ajánlása iránt Srí Lanka számára, amely ENSZ vizsgálóbizottság felállítását szorgalmazza minden elkövetett bűntény felderítésére;

26. üdvözli az eritreai emberi jogi helyzettel foglalkozó különleges előadó kinevezésére irányuló állásfoglalást; megjegyzi, hogy ez az első alkalom, hogy az EJT foglalkozik a kérdéssel, és üdvözli az afrikai országok által az ügyben betöltött vezető szerepet;

27. üdvözli a tényt, hogy az EJT szoros figyelemmel kíséri a Maliban kialakult helyzetet, és örömét fejezi ki amiatt, hogy bizonyos afrikai államok az ügy élére állva felhívták az EJT figyelmét a konfliktusra;

28. örömmel vette tudomásul a Kongói Demokratikus Köztársaságra vonatkozó állásfoglalást, ám továbbra is aggódik a kongói emberi jogi helyzet miatt, elsősorban Észak-Kivu tartományban, az ország keleti felén; határozottan elítéli a lázadó erők, konkrétan az M23 csoport támadásait az ország keleti részén; üdvözli a válság békés, politikai úton történő megoldására tett kísérleteket a Nagy-tavak vidéke nemzetközi konferenciájának tagállamai, az Afrikai Unió és az ENSZ részéről; ismételten felszólít a Kongói Demokratikus Köztársaság emberi jogi helyzetével foglalkozó, független ENSZ-szakértő kinevezésére annak érdekében, hogy megbízható mechanizmus álljon rendelkezésre az ország súlyos és régóta fennálló emberi jogi problémáival kapcsolatos helyzet javítására;

29. aggodalmának ad hangot a Közép-afrikai Köztársaságban (CAR) kialakult helyzet miatt, ahol fegyveres csoportok megtámadtak és elfoglaltak több, az ország északkeleti részén található várost; üdvözli a Libreville-ben 2013. január 11-én aláírt megállapodásokat, köztük a tűzszüneti megállapodást és az országban kialakult válság megoldásáról szóló politikai megállapodást; hangsúlyozza e megállapodások gyors végrehajtásának fontosságát; üdvözli az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője/a Bizottság alelnöke 2013. január 11-i nyilatkozatát, amelyben a megállapodások aláíróit a megállapodások betartására szólítja fel; sürgeti a tagállamokat, hogy vessék fel az ügyet az ENSZ Emberi Jogi Tanácsában annak érdekében, hogy a Közép-afrikai Köztársaságban kialakult helyzet kérdése a nemzetközi napirend élén maradjon;

30. aggodalmának ad hangot az Izraelben és Gázában a konfliktus 2012 végi eszkalálódását követően kialakult helyzet miatt, és elítéli a mindkét fél által elkövetett erőszakos cselekményeket; megismétli a Gázai övezet blokádjának megszüntetésére irányuló felhívását, ugyanakkor figyelembe veszi Izrael jogos biztonsági megfontolásait, és a Gázai övezet újjáépítését és gazdasági fellendülését célzó intézkedésekre szólít fel;

31. elítéli az izraeli kormány 2012. december 2-i döntését, miszerint 3000 új lakóegység felépítését tervezi Ciszjordániában és Kelet-Jeruzsálemben, különösen az E1 körzetben, amely, ha elkészül, ketté fogja osztani a Ciszjordániát; hangsúlyozza, hogy az izraeli kormány telepekkel kapcsolatos politikája aláássa a nemzetközi jogot és a kétállami megoldás megvalósíthatóságát; üdvözli, a megszállt palesztin területeken létrehozott izraeli telepekkel kapcsolatban az ENSZ Emberi Jogi Tanácsának 19 ülésszakán felállított nemzetközi tényfeltáró missziót, és várja annak az EJT 22. ülésszakán esedékes jelentését;

32. üdvözli az ENSZ Közgyűlésének 2012. november 29-én elfogadott határozatát, amely nem tagállami megfigyelői státuszt biztosít Palesztinának; tudomásul veszi, hogy a határozatot túlnyomó többséggel, 138 igen, 9 nem szavazattal és 41 tartózkodás mellett fogadták el; tudomásul veszi továbbá, hogy csak egy uniós tagország szavazott a határozat ellen; ismételten hangsúlyozza, hogy támogatja a fenti törekvést; megjegyzi, hogy az EU támogatta, hogy Palesztina az Izrael és Palesztina közti konfliktus politikai megoldásának részeként az ENSZ teljes jogú tagjává váljon; megerősíti, hogy az EU nem fogad el semmilyen változtatást – Jeruzsálem vonatkozásában sem – az 1967 előtti határokhoz képest azokon kívül, amelyekhez mindkét fél hozzájárulását adta;

33. sajnálatának ad hangot a Japánban a 2011-ben fenntartott moratóriumot követően 2012-ben végrehajtott kivégzésekkel kapcsolatban, továbbá sajnálattal veszi tudomásul a Tajvanon és Szaúd-Arábiában végrehajtott kivégzéseket; ezzel kapcsolatban elítéli a közelmúltban Iránban elkövetett tömeges kivégzéseket is; megismétli, hogy a halálbüntetést minden esetben és minden körülmények között ellenzi;

34. emlékeztet rá, hogy az EU alapvető fontosságot tulajdonít a kínzás és a rossz bánásmód egyéb formái elleni fellépésnek; sürgeti az Európai Bizottságot és az uniós tagállamokat, tegyenek tanúbizonyságot arról, hogy közös kötelezettséget vállalnak a kínzás gyakorlatának felszámolására, valamint arra, hogy az ENSZ által a kínzás áldozatai számára létrehozott önkéntes pénzügyi alaphoz és a kínzás elleni egyezmény opcionális jegyzőkönyve által létrehozott különleges alaphoz való hozzájárulás révén támogatják az áldozatokat;

35. elismerően nyilatkozik az ENSZ különleges előadójának a vallás és meggyőződés szabadságával kapcsolatos munkájáról; hangsúlyozza e mandátum az ENSZ Emberi Jogi Tanácsának 22 ülésszakán történő megújításának fontosságát; megelégedéssel veszi tudomásul az EJT a vallás vagy a meggyőződés szabadságáról szóló határozatának elfogadását; hangsúlyozza, hogy az EU nagy jelentőséget tulajdonít ennek az ügynek; felhívja a tagállamokat, hogy továbbra is foglalkozzanak az üggyel, és várja az ebben az évben esedékes új uniós iránymutatásokat;

36. üdvözli az Emberi Jogi Főbiztos az egyének szexuális irányultságán és nemi identitásán alapuló diszkriminatív törvényekről, gyakorlatokról és erőszakos cselekményekről szóló jelentésére vonatkozó, jelenleg zajló nyomon követési folyamatot; ösztönzi a további nyomon követést, többek közt regionális ülések révén is, valamint az uniós tagállamok, a Tanács és az Európai Külügyi Szolgálat aktív részvételét;

37. üdvözli, hogy az ENSZ főtitkára és az Emberi Jogi Főbiztos vezető szerepet vállal az egyének szexuális irányultságán és nemi identitásán alapuló diszkrimináció és erőszak elleni küzdelemben az EJT-n belül és kívül; sajnálattal veszi tudomásul az emberi jogok egyetemességének és oszthatatlanságának a „hagyományos értékekről” szóló határozat révén történő aláásására irányuló jelenleg folyó kísérleteket;

38. tudomásul veszi a 2012. december 4–6-án, Genfben rendezett első éves üzleti és emberi jogi fórumot, amelyen számos érdekelt adott egymásnak találkozót, hogy megvitassák az ENSZ erre a területre vonatkozó vezérelveit; üdvözli, hogy a fórum konzultációt kezdett arról, hogyan fogadtatható el a kormányokkal és az üzleti élet képviselőivel egy olyan szabályozási, politikai és végrehajtási keret, amely elejét veszi az üzleti tevékenységek kapcsán elkövetett emberi jogi visszaéléseknek;

39. üdvözli a nyitott kormányközi munkacsoport munkáját, amelyet azért hoztak létre, hogy mérlegelje egy a katonai és biztonsági magáncégek tevékenységének szabályozását, nyomon követését és felügyeletét célzó, nemzetközi szabályozási keret létrehozásának lehetőségét; támogatja egy ilyen, jogilag kötelező érvényű szabályozási keret létrehozását; ragaszkodik ahhoz, hogy a keretben erőteljes szerepet kapjon az elszámoltathatóság; felkéri azon biztonsági cégeket, amelyek még nem írták alá a magánkézben lévő biztonsági szolgáltatók magatartási kódexét, hogy ezt tegyék meg; várakozással tekint a munkacsoport jelentésének ismertetése elé, és kéri mandátumának folytatását;

Egyetemes időszakos felülvizsgálat

40. hangsúlyozza az egyetemes időszakos felülvizsgálat egyetemes jellegének jelentőségét, és megerősíti az egyetemes időszakos felülvizsgálat fontos szerepét az ENSZ tagállamaiban kialakult konkrét emberi jogi helyzet teljes megértésében;

41. sajnálattal veszi tudomásul, hogy Izrael elutasítja az egyetemes időszakos felülvizsgálatban való részvételt, ami igen sajnálatos precedenst teremt és aláássa a felülvizsgálat egyetemes jellegét; sürgeti az Európai Külügyi Szolgálatot és a tagállamokat, hogy határozottan ösztönözzék Izraelt döntésének felülvizsgálatára és az ENSZ Emberi Jogok Főbiztosának Hivatalával és az EJT-vel való együttműködés többek közt a kötelező egyetemes időszakos felülvizsgálatban való részvétel révén való folytatására;

42. üdvözli az egyetemes időszakos felülvizsgálat második ciklusának kezdetét, és ezen ciklus első eredményeinek elfogadását; ismételten hangsúlyozza annak fontosságát, hogy a második ciklusban középpontba kerüljön az első ciklus alatt elfogadott ajánlások megvalósítása; ugyanakkor ismételten szorgalmazza, hogy az első ciklus alatt néhány tagállam által elutasított ajánlásokat újra vegyék fontolóra az egyetemes időszakos felülvizsgálat folyamatának következő szakaszában;

43. úgy véli, hogy a végrehajtás kulcsfontosságú az egyetemes időszakos felülvizsgálat lehetőségeinek kiaknázásában; ezért ismételten rámutat annak fontosságára, hogy a Bizottság és a tagállamok technikai segítséget nyújtsanak a felülvizsgálat alatt álló államoknak az ajánlások végrehajtásához; bátorítja továbbá az államokat félidős aktualizálások benyújtására, hozzájárulva ezzel a végrehajtás hatékonyabbá tételéhez;

44. ajánlja az egyetemes időszakos felülvizsgálat ajánlásainak rendszeres felvetését az Unió emberi jogi párbeszédei és konzultációi során, valamint az Unió emberi jogi országstratégiáiban, az egyetemes időszakos felülvizsgálat eredményeinek nyomon követése érdekében; hasonlóképp ajánlja, hogy a Parlament vesse fel ezeket az ajánlásokat harmadik országban tett küldöttségi látogatásai során;

45. üdvözli a lépéseket, amelyek az érdekeltek széles köre számára lehetővé teszik az egyetemes időszakos felülvizsgálat folyamatában való teljes részvételt; ebben az összefüggésben üdvözli a felszólalók listáján tett változtatásokat, amelyek minden, az egyetemes időszakos felülvizsgálat során felszólalni kívánó országnak lehetőséget erre biztosítanak; ismételten elégedettségének ad hangot azzal kapcsolatban, hogy a párizsi elvekkel összhangban nagyobb szerepet kapnak a nemzeti emberi jogi intézmények; üdvözli a területi érdekelteknek a videokonferenciák megnövekedett alkalmazása által lehetővé tett fokozottabb részvételét;

46. úgy véli, hogy többet lehet tenni a civil társadalom bevonása érdekében az egyetemes időszakos felülvizsgálat folyamatába, ideértve az egyetemes időszakos felülvizsgálat eredményeinek megvalósítását is, valamint általánosabban az EJT munkájába történő bevonása érdekében;

Különleges eljárások

47. megerősíti a különleges eljárások kulcsszerepét az EJT munkájának hitelessé és hatékonnyá tételében, és központi szerepét az ENSZ emberi jogi tevékenységében; ismét kifejezi határozott támogatását a különleges eljárások iránt, és hangsúlyozza e megbízatások független voltának alapvető fontosságát;

48. sürgeti az államok teljes együttműködését a különleges eljárások során, beleértve az országlátogatásra érkező megbízottak késlekedés nélküli fogadását, az általuk szóvá tett sürgős tennivalók végrehajtását, illetve emberi jogi sérelmek orvoslását, és a megbízottak ajánlásai megfelelő nyomon követésének biztosítását; sürgeti az EJT tagjait, hogy jó példával járjanak elő ezekben a kérdésekben;

49. üdvözli az Unió azon lépését, hogy a tagállamok közös döntéssel nyílt meghívással fogadják az ENSZ minden emberi jogi különleges eljárását, ezáltal jó példával járva elő ezen a területen; az egyéb ENSZ tagállamokat is arra ösztönzi, hogy ugyanígy járjanak el;

50. elítéli az egyetemes időszakos felülvizsgálati folyamatban és a különleges eljárásokban részt vevő személyekkel szembeni megtorlás minden formáját; hangsúlyozza, hogy az efféle megtorlások aláássák az ENSZ egész emberi jogi rendszerét; minden államot arra kér, hogy nyújtson megfelelő védelmet az efféle megfélemlítések ellen;

Az EU részvétele

51. nem tudja eléggé hangsúlyozni annak fontosságát, hogy az EU tevékeny módón részt vegyen az ENSZ emberi jogi mechanizmusaiban, így az EJT-ben is; bátorítja a tagállamokat, hogy tegyék ezt az állásfoglalások együttes támogatása, az interaktív párbeszédekben és vitában való részvétel és nyilatkozatok kibocsátása révén; határozottan támogatja a régióközi kezdeményezések Unió általi igénybevételét, aminek számos pozitív eredménye volt, így az EJT-nek az LMBTI személyek elleni erőszakról szóló határozata;

52. hangsúlyozza, hogy a Genfben az EJT kontextusában végzett munkát be kell illeszteni az EU belső és külső, így a Parlament tevékenységeibe is;

53. üdvözli az Európai Unió emberi jogokért felelős különleges képviselőjét (EUSR), Stavros Lambrinidist; bátorítja a különleges képviselőt, hogy tegye hatékonyabbá és láthatóbbá az EU emberi jogi politikáját az EJT-vel összefüggésben, és alakítson ki szoros együttműködést az ENSZ Emberi Jogok Főbiztosának Hivatalával és a különleges eljárásokkal; várakozással tekint a különleges képviselővel a fenti ügyekben való együttműködés elé; üdvözli a különleges képviselőnek a 2012. december 4–6-án, Genfben rendezendő üzleti és emberi jogi fórumon való részvételét;

54. ösztönzi az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjét/a Bizottság alelnökét és a különleges képviselőt, hogy legyenek jelen az EJT magas szintű ülésszakán;

55. ismételten hangot ad azon meggyőződésének, hogy az uniós cselekvés akkor lehet hatékony, ha az Unió és tagállamai közös súlyukat latba vetve lépnek fel; hangsúlyozza a tagállamok közti koordináció és együttműködés szorosabbá tételének fontosságát ebben a tekintetben, hogy egyetértésre jussanak a közös alapvetést illetően az emberi jogi kérdésekben; ismételten bátrabb és nagyobb léptékű tevékenységre szólít fel, és elveti a legkisebb közös nevező elfogadását;

56. hangsúlyozza a fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló ENSZ egyezmény megerősítésének jelentőségét, ez lévén az első alkalom, hogy az Európai Unió jogi személyként erősített meg egy ENSZ egyezményt;

57. megismétli, hogy az uniós tagállamoknak munkálkodniuk kell az emberi jogok oszthatatlanságának és egyetemességének megvalósításán, és támogatniuk kell az EJT e tekintetben végzett munkáját, különösen azáltal, hogy ratifikálják az e szervezet által elfogadott nemzetközi emberi jogi eszközöket, beleértve a gyermekek jogairól szóló egyezmény bejelentési eljárásokról szóló fakultatív jegyzőkönyvét; ismételten kifejezi sajnálatát amiatt, hogy a migráns munkavállalók és családtagjaik jogainak védelméről szóló egyezményt még egyetlen uniós tagállam sem ratifikálta; ismételten sajnálkozásának ad hangot azzal kapcsolatosan is, hogy több tagállam nem fogadta még el és/vagy nem ratifikálta a minden egyénnek az erőszakos eltüntetéssel szembeni védelméről szóló egyezményt, valamint hogy csak két tagállam ratifikálta a gazdasági, szociális és kulturális jogok nemzetközi egyezségokmányához csatolt fakultatív jegyzőkönyvet; hangsúlyozza annak fontosságát, hogy az uniós tagállamok időben benyújtsák időszakos jelentéseiket az ENSZ nyomon követéssel foglalkozó szervezeteinek;

58. megismétli annak kiemelt fontosságát, hogy az Európai Unió megvédje az ENSZ Emberi Jogi Főbiztosa Hivatalának függetlenségét, valamint hogy biztosítsa, hogy a Hivatal részrehajlás nélkül teljesíthesse feladatát; ismételten hangsúlyozza annak fontosságát, hogy elegendő támogatást kell biztosítani az Emberi Jogi Főbiztos Hivatala regionális irodáinak fenntartásához;

59. megjegyzi, hogy az emberi jogok védelmezőinek védelme az Unió emberi jogi politikájának kiemelt fontosságú eleme; hangsúlyozza, hogy az ENSZ emberi jogi mechanizmusával együttműködő emberijogvédők elleni megtorlások és megfélemlítés alááshatják a rendszert; értékeli ezért a demokrácia és az emberi jogok európai eszközének keretében az emberijogvédők sürgető védelmére és támogatására szánt gyakorlati és pénzügyi támogatást;

60. üdvözli a Tanács brüsszeli székhelyű emberi jogi munkacsoportjának (COHOM) tervezett létrehozását; üdvözli az Unió által az EJT ülésein képviselendő álláspontok előkészítésének és összehangolásának javítására irányuló erőfeszítéseit, beleértve a genfi COHOM ülések szervezését is; ismét kifejezi abbéli reményét, hogy a COHOM meghatározó szerepet játszik majd az Unió külső és belső emberi jogi politikái közötti összhang problémájának megoldásában;

61. megismétli azon ajánlását, hogy az EU emberi jogi országstratégiáit nyilvánosságra kell hozni, annak érdekében, hogy láthatóvá váljanak az Unió harmadik országok tekintetében vállalt emberi jogi elkötelezettségei, valamint hogy azok, akik az emberi jogokért küzdenek, támogatásra lelhessenek ezekben a dokumentumokban;

62. véleménye szerint fel kell hívni az EJT-ben a figyelmet arra az aggodalmat keltő jelenségre, hogy a világ számos országában a nem kormányzati szervezetek egyre kevesebb teret kapnak; ösztönzi az Európai Külügyi Szolgálatot és a tagállamokat, hogy tegyenek összehangolt erőfeszítéseket e kérdés felvetésére;

63. ismételten felszólítja a főképviselőt/alelnököt, az uniós vállalatok harmadik országokban történő emberi jogi jogsértésekben való bűnrészességéről érkező új hírek fényében, hogy hívja fel a figyelmet ezekre a problémákra; felhívja a Bizottságot, hogy alakítson ki ambiciózusabb politikát a vállalati társadalmi felelősségvállalás vonatkozásában; sürgeti az Európai Külügyi Szolgálatot, a Bizottságot és a tagállamokat, hogy hozzanak hatékony intézkedéseket az emberi jogok megsértésével kapcsolatos vállalati elszámoltathatóság biztosítása érdekében; megismétli ebben az összefüggésben a belső és a külső politikák közötti nagyobb következetesség és az emberi jogok belső politikákban való teljes mértékű tiszteletben tartása biztosításának fontosságát a kettős mérce kialakulásának elkerülése érdekében;

64. megbízza az ENSZ Emberi Jogi Tanácsának 22. ülésszakán részt vevő küldöttségét, hogy adjon hangot az ezen állásfoglalásban kifejezésre juttatott aggodalmaknak és véleményeknek; felszólítja a küldöttséget, hogy az ülésről tegyen jelentést az Emberi Jogi Albizottságnak; nélkülözhetetlenül fontosnak tartja, hogy az EP küldöttsége továbbra is részt vegyen az ENSZ Emberi Jogi Tanácsának és az ENSZ Közgyűlésének ülésein;

o

o        o

65. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, a Bizottság alelnökének/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének, EU emberi jogi különleges képviselőjének, a tagállamok kormányainak és parlamentjeinek, az ENSZ Biztonsági Tanácsának, az ENSZ főtitkárának, a 67. Közgyűlés elnökének, az ENSZ Emberi Jogi Tanácsa elnökének, az ENSZ emberi jogi főbiztosának és a Külügyi Bizottság által létrehozott EU–ENSZ munkacsoportnak.

 

 

(1)

     Elfogadott szövegek, P7_TA(2012)0250.

(2)

     Elfogadott szövegek, P7_TA(2012)0058

(3)

     Elfogadott szövegek, P7_TA(2012)0504

(4)

     Elfogadott szövegek, P7_TA(2012)0503

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat