Postopek : 2013/2533(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : B7-0059/2013

Predložena besedila :

B7-0059/2013

Razprave :

Glasovanja :

PV 07/02/2013 - 5.6
CRE 07/02/2013 - 5.6
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P7_TA(2013)0055

PREDLOG RESOLUCIJE
PDF 171kWORD 120k
Glej tudi predlog skupne resolucije RC-B7-0055/2013
4.2.2013
PE503.580v01-00
 
B7-0059/2013

ob zaključku razprave o izjavi podpredsednice Komisije/visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko

v skladu s členom 110(2) Poslovnika


o 22. zasedanju Sveta Združenih narodov za človekove pravice (2013/2533(RSP))


Barbara Lochbihler, Rui Tavares, Nicole Kiil-Nielsen, Tarja Cronberg, Catherine Grèze v imenu skupine Verts/ALE

Resolucija Evropskega parlamenta o 22. zasedanju Sveta Združenih narodov za človekove pravice (2013/2533(RSP))  
B7‑0059/2013

Evropski parlament,

–   ob upoštevanju Splošne deklaracije o človekovih pravicah ter vseh konvencij Združenih narodov in pripadajočih izbirnih protokolov,

–   ob upoštevanju Evropske konvencije o človekovih pravicah, Evropske socialne listine in Listine EU o temeljnih pravicah,

–   ob upoštevanju strateškega okvira EU za človekove pravice in demokracijo ter akcijskega načrta EU za človekove pravice in demokracijo, kot sta bila sprejeta na 3179. zasedanju Sveta za zunanje zadeve dne 25. junija 2012,

–   ob upoštevanju svojega priporočila Svetu z dne 13. junija 2012 o posebnem predstavniku EU za človekove pravice(1),

–   ob upoštevanju svojih prejšnjih resolucij o Svetu Združenih narodov za človekove pravice, vključno s prednostnimi nalogami Parlamenta v tem okviru; zlasti ob upoštevanju resolucije Evropskega parlamenta z dne 16. februarja 2012 o stališču Parlamenta o 19. zasedanju Sveta Združenih narodov za človekove pravice(2),

–   ob upoštevanju poročila delegacije Pododbora Parlamenta za človekove pravice o obisku 19. zasedanja Sveta ZN za človekove pravice; in skupne delegacije Parlamenta, ki jo sestavljajo predstavniki Odbora za zunanje zadeve, Pododbora za človekove pravice in Pododbora za varnost in obrambo, ki je prisostvovala 67. zasedanju generalne skupščine Združenih narodov,

–   ob upoštevanju svojih nujnih resolucij o vprašanjih človekovih pravic,

–   ob upoštevanju svoje resolucije z dne 13. decembra 2012 o pregledu strategije EU o človekovih pravicah(3),

–   ob upoštevanju svojega letnega poročila EU o človekovih pravicah in demokraciji v svetu za leto 2011 ter zadevne politike EU z dne 13. decembra 2012(4),

–   ob upoštevanju členov 2, 3(5), 18, 21, 27 in 47 Pogodbe o Evropski uniji,

–   ob upoštevanju člena 110(2) Poslovnika,

–   ob upoštevanju prihodnjih zasedanj Sveta ZN za človekove pravice v letu 2013, zlasti 22. rednega zasedanja, ki bo potekalo od 25. februarja do 22. marca 2013,

A. ker so spoštovanje, spodbujanje in varstvo univerzalnosti človekovih pravic del etičnega in pravnega reda Evropske unije ter eden od temeljev evropske enotnosti in celovitosti,

B.  ker bi moralo uspešno izvajanje nedavnega pregleda strategije EU o človekovih pravicah povečati verodostojnost EU pri Svetu ZN za človekove pravice, saj naj bi povečalo skladnost med notranjo in zunanjo politiko EU;

C. ker bi si morala EU prizadevati, da bi se enotno zoperstavila kršitvam človekovih pravic, da bi se dosegli kar najbolj učinkoviti rezultati, in bi v zvezi s tem morala še naprej krepiti sodelovanje in usklajevanje med državami članicami;

D. ker je Svet Evropske unije sprejel strateški okvir EU za človekove pravice in demokracijo ter akcijski načrt EU za njegovo izvedbo, da bi se dosegla učinkovitejša in doslednejša politika EU na tem področju;

E.  ker je bil imenovan posebni predstavnik EU za človekove pravice, njegova vloga pa je povečati učinkovitost in prepoznavnost politike EU o človekovih pravicah ter prispevati k uresničevanju strateškega okvira in akcijskega načrta o človekovih pravicah in demokraciji;

F.  ker bo na 22. zasedanje Sveta ZN za človekove pravice v Ženevi odpotovala tudi delegacija Pododbora za človekove pravice, kot je bilo tudi ob zasedanjih Sveta v preteklih letih;

1.  je seznanjen s prednostnimi nalogami EU za 22. zasedanje Sveta ZN za človekove pravice, ki jih je na plenarnem zasedanju Parlamenta 6. februarja 2013 predstavila podpredsednica Komisije/visoka predstavnica Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko; pozdravlja namero EU, da se med drugim osredotoči na razmere v Siriji, Burmi/Mjanmaru, Severni Koreji in Maliju ter da podpira podaljšanje mandata posebnega poročevalca v zvezi s človekovimi pravicami v Iranu; želi podpreti tudi osredotočenost na tematska vprašanja, kot so svoboda verovanja in prepričanja, otrokove pravice, nasilje nad ženskami ter pravice lezbijk, gejev, biseksualcev, transseksualcev in interseksualcev;

2.  pozdravlja, da so na dnevnem redu 22. rednega zasedanja med drugim okrogle mize o vključevanju človekovih pravic, negativnih vplivih korupcije na uživanje človekovih pravic ter slovesnost ob 20. obletnici sprejetja Dunajske deklaracije in akcijskega programa; prav tako pozdravlja interaktivne razprave, kot je razprava o pravicah invalidov, in obširna srečanja o različnih vprašanjih, kot je otrokova pravica do uživanja najvišjih možnih zdravstvenih standardov; poziva Evropsko službo za zunanje delovanje in države članice, naj dejavno prispevajo k tem razpravam in jasno izjavijo, da so človekove pravice splošne, nedeljive in medsebojno odvisne;

     pozdravlja poročila, ki jih bodo predstavili posebni poročevalci, med drugim o človekovih pravicah v Iranu, Burmi/Mjanmaru in palestinskih ozemljih, zasedenih od leta 1967, in pisno poročilo visoke komisarke za človekove pravice o razmerah na področju človekovih pravic v Maliju, zlasti v severnem delu države; pozdravlja tudi poročila o stanovanju kot sestavnem delu pravice do ustreznega življenjskega standarda in o pravici do nediskriminacije v zvezi s tem, o verski svobodi in svobodi prepričanja ter o spodbujanju in varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin v boju proti terorizmu;

Delo Sveta ZN za človekove pravice

4.  ugotavlja, da je bilo septembra 2012 v Svet ZN za človekove pravice izvoljenih 18 novih članic, ki so postale članice 1. januarja 2013; to so Argentina, Brazilija, Slonokoščena obala, Estonija, Etiopija, Gabon, Nemčija, Irska, Japonska, Kazahstan, Kenija, Črna gora, Pakistan, Republika Koreja, Sierra Leone, Združeni arabski emirati, Združene države Amerike in Bolivarska republika Venezuela; ugotavlja, da je zdaj devet držav članic EU članic Sveta ZN za človekove pravice;

5.  je seznanjen z izvolitvijo novega predsednika Sveta ZN za človekove pravice Remigiusza A. Henczela iz Poljske in štirih novih podpredsednikov za leto 2013: Cheikha Ahmeda Oulda Zahafa (Mavretanija), Iruthišama Adama (Maldivi), Luisa Gallegosa Chiriboge (Ekvador) in Alexandra Fasela (Švica);

6.  poudarja, da morajo volitve v Svet ZN za človekove pravice temeljiti na konkurenci, in izraža nasprotovanje ravnanju regionalnih skupin, ki prirejajo volitve brez protikandidatov; ponovno poudarja pomembnost standardov za članstvo v Svetu ZN za človekove pravice v zvezi z zavezanostjo in uspešnostjo na področju človekovih pravic; poudarja, da se od članov UNHRC pričakuje, da bodo zagovarjali najvišje standarde glede spodbujanja in varstva človekovih pravic; poudarja pomembnost strogih in preglednih meril za ponovno sprejetje izključenih članic;

7.  obžaluje, da oblasti v Kazahstanu, ki je novoizvoljeni član Sveta ZN za človekove pravice, še vedno niso dovolile mednarodne in neodvisne preiskave dogodkov v kraju Žanjaozen, kljub pozivom visoke komisarke ZN za človekove pravice in Evropskega parlamenta;

8.  je še vedno zaskrbljen zaradi pojava blokovske politike in njenega učinka na verodostojnost Sveta ZN za človekove pravice in učinkovitost njegovega dela;

9.  pozdravlja dejstvo, da je generalna skupščina ZN za visoko komisarko za človekove pravice ponovno imenovala Navanethem Pillay; ponovno izraža odločno podporo njenemu uradu ter njegovi neodvisnosti in učinkovitosti;

10. izraža pohvalo visoki komisarki za človekove pravice v zvezi z njenimi prizadevanji v procesu krepitve organov za spremljanje pogodb in pozdravlja njeno poročilo o tem, objavljeno 22. junija 2012; ponovno potrjuje, da je za organe za spremljanje pogodb značilna vključenost številnih zainteresiranih strani in da mora biti civilna družba v te procese stalno vključena; poudarja tudi, da se morata neodvisnost in učinkovitost teh organov ohraniti in povečati; poudarja, da jim je treba zagotoviti zadostno financiranje za kritje vse večjega obsega dela ; poziva EU, naj sprejme vodilno vlogo pri zagotavljanju delovanja sistema tovrstnih organov, vključno v zvezi z ustreznim financiranjem;

Države arabske pomladi

11. najostreje obsoja neselektivno nasilje sirskega režima nad prebivalstvom te države, vključno z uporabo težkega topništva in obstreljevanja poseljenih območij, samovoljnih usmrtitev in prisilnih izginotij; odkrito obsoja nenehne sistematične kršitve človekovih pravic, ki jih izvaja režim in ki bi lahko pomenile zločin proti človeštvu; izraža globoko zaskrbljenost zaradi nenehnega slabšanja razmer za civilno prebivalstvo; obsoja kršitve človekovih pravic, ki so jih zagrešile opozicijske skupine in sile; poziva sirski režim, naj nemudoma prekine vse kršitve človekovih pravic in napade na civiliste, in Asadov režim znova poziva k takojšnjemu odstopu in k začetku mirnega procesa politične tranzicije;

12. izraža zaskrbljenost zaradi vpliva sirske krize na varnost in stabilnost v vsej regiji; poziva Komisijo in države članice, naj še naprej zagotavljajo pomoč državam v tej regiji pri njihovem prizadevanju za zagotavljanje humanitarne pomoči beguncem iz Sirije;

13. pozdravlja stalno pozornost, ki jo Svet ZN za človekove pravice namenja grozljivim razmeram na področju človekovih pravic in humanitarnim razmeram v Siriji, kot je razvidno iz resolucij ZN o razmerah v državi, sprejetih na 19., 20. in 21. zasedanju Sveta ter izrednem zasedanju Sveta o Siriji 1. junija 2012; poziva Evropsko službo za zunanje delovanje in države članice, naj zagotovijo, da se v okviru delovanja ZN, zlasti Sveta ZN za človekove pravice, razmere v Siriji še naprej prednostno obravnavajo;

14. znova poudarja, da je pomembno zagotoviti odgovornost za kršitve mednarodnega prava s področja človekovih pravic in humanitarnega prava, ki so bile storjene med sporom; izraža popolno podporo neodvisni preiskovalni komisiji o Siriji in podaljšanju njenega mandata, ki ga je odobril Svet ZN za človekove pravice; pozdravlja imenovanje Carle del Ponte in Vitita Muntarbhorna kot novih članov ter imenovanje Paola Pinheira kot posebnega poročevalca za Sirijo, ki bo začel delo, ko se bo iztekel mandat preiskovalne komisije; pozdravlja poročilo Komisije, ki razgalja grozodejstva, zagrešena v Siriji;

15. obžaluje, da se varnostni svet ZN še ni dogovoril o sprejetju resolucije o razmerah v Siriji, zlasti pa, da to hromi zmožnost izvajanja učinkovitega pritiska, da bi prekinili nasilje v tej državi; opozarja na posebno odgovornost članic varnostnega sveta ZN do sirskega prebivalstva; izraža pohvalo diplomatskim prizadevanjem podpredsednice/visoke predstavnice in držav članic EU pri vključevanju Kitajske in Rusije v to zadevo;

16. pozdravlja pobudo Švice za skupno pismo v imenu 58 držav, vključno s 26 državami članicami EU, s katerim bi varnostni svet ZN pozvale, naj predloži zadevo o razmerah v Siriji Mednarodnemu kazenskemu sodišču; obžaluje pomanjkanje soglasja v EU za podporo tej pobudi; poziva Evropsko službo za zunanje delovanje in države članice, naj aktivno podprejo predložitev zadeve o razmerah v Siriji Mednarodnemu kazenskemu sodišču;

17. pozdravlja končno pisno poročilo neodvisne preiskovalne komisije za Libijo, predstavljeno na 19. zasedanju Sveta ZN za človekove pravice, ki izpostavlja kršitve človekovih pravic, storjene v tej državi; poziva Svet ZN za človekove pravice, naj še naprej pozorno spremlja razmere v Libiji;

18. je zaskrbljen nad poslabšanjem razmer v Egiptu, vključno z nedavno prekomerno uporabo sile nad protestniki s strani policije, kar je povzročilo številne smrtne žrtve; obžaluje vse večje poseganje egiptovskih oblasti po smrtni kazni in ponovno opozarja na svoje načelno stališče proti smrtni kazni v vseh primerih in okoliščinah;

19. je zaskrbljen nad kritičnimi razmerami glede človekovih pravic v Bahrajnu, vključno s nenehnim zatiranjem zagovornikov človekovih pravic in opozicijskih aktivistov; ponovno poziva države članice, naj si prizadevajo, da bi Svet ZN za človekove pravice na svojem 22. zasedanju sprejel resolucijo o razmerah glede človekovih pravic v Bahrajnu, ki bi morala vključevati tudi vzpostavitev mednarodnega mehanizma za spremljanje izvajanja priporočil splošnega rednega pregleda Bahrajna in neodvisne preiskovalne komisije za Bahrajn,

20. pozdravlja resolucijo Sveta ZN za človekove pravice o tehnični pomoči in krepitvi zmogljivosti za Jemen na področju človekovih pravic in ustanovitvi državne pisarne urada visoke komisarke za človekove pravice v Jemnu; poziva Svet ZN za človekove pravice, naj še naprej spremlja razmere v tej državi;

Druga vprašanja

21. pozdravlja odločitev Sveta ZN o človekovih pravicah za imenovanje posebnega poročevalca o razmerah na področju človekovih pravic v Belorusiji in je seznanjen z vseregijsko podporo resoluciji o tem, ki dokazuje, da se države po vsem svetu zavedajo težkih razmer na področju človekovih pravic v tej državi;

22. pozdravlja podaljšanje mandata posebnega poročevalca o razmerah na področju človekovih pravic v Iranu in poziva k njegovemu dodatnemu podaljšanju; pozdravlja tudi podaljšanje mandata neodvisnih strokovnjakov v Slonokoščeni obali, Haitiju in Somaliji; poziva organe oblasti teh štirih držav, naj z njimi polno sodelujejo;

23. pozdravlja podaljšanje mandata posebnega poročevalca o razmerah na področju človekovih pravic v Demokratični ljudski republiki Koreji za še eno leto; pozdravlja dejstvo, da je bila resolucija o Demokratični ljudski republiki Koreji sprejeta soglasno, kar dokazuje visoko raven podpore mandatu; poziva vlado te države, naj polno sodeluje s poročevalcem in olajša njegove obiske svoje države; poziva, naj se na naslednjem zasedanju Sveta ZN za človekove pravice ustanovi komisija za preiskovanje kršitev človekovih pravic v Demokratični ljudski republiki Koreji;

24. pozdravlja resolucijo Sveta ZN za človekove pravice o Burmi/Mjanmaru in podaljšanje mandata posebnega poročevalca o razmerah na področju človekovih pravic v tej državi; je seznanjen z ukrepi, ki jih je od začetka leta 2011 sprejela vlada Burme, da bi ponovno zagotovila državljanske svoboščine v državi; kljub temu izraža veliko zaskrbljenost zaradi številnih žrtev med civilisti, ki so jih terjale vojaške operacije v državi Kachin, in porasta nasilja med skupinami prebivalcev v državi Rakhine ter zaradi posledične smrti in poškodb, uničenja premoženja in razseljenega lokalnega prebivalstva; je prepričan, da je temeljni vzrok za razmere dolgoročna diskriminatorna politika do ljudstva Rohingja; spodbuja hitro ustanovitev državne pisarne Urada visoke komisarke ZN za človekove pravice v tej državi;

25. pozdravlja resolucijo o Šrilanki, v kateri sta poudarjeni sprava in odgovornost v tej državi; ponovno izraža podporo priporočilu skupine strokovnjakov generalnega sekretarja ZN o Šrilanki, da je treba ustanoviti komisijo ZN za preiskovanje vseh storjenih kaznivih dejanj;

26. pozdravlja resolucijo o imenovanju posebnega poročevalca o razmerah na področju človekovih pravic v Eritreji; ugotavlja, da je Svet ZN za človekove pravice tokrat prvič obravnaval to vprašanje, in pozdravlja ukrepe afriškega vodstva na tem področju;

27. pozdravlja dejstvo, da Svet ZN za človekove pravice pozorno spremlja razmere v Maliju, in odobrava vodstvo, ki so ga pokazale afriške države in so Svet ZN za človekove pravice opozorile na to vprašanje;

28. se je z zadovoljstvom seznanil s sprejetjem resolucije o Demokratični republiki Kongo, a je še vedno zaskrbljen zaradi razmer na področju človekovih pravic v tej državi, zlasti v provinci Severni Kivu v vzhodnem delu države; ostro obsoja napade, ki so jih na vzhodu države izvedle uporniške sile, zlasti skupina M23; pozdravlja prizadevanja držav članic Mednarodne konference za območje Velikih jezer, Afriške unije in ZN, da poiščejo mirno politično rešitev krize; znova poziva k ponovni vzpostavitvi neodvisnega strokovnjaka ZN za razmere na področju človekovih pravic v Demokratični republiki Kongo, da bi zagotovili zanesljiv mehanizem, ki bi bil osredotočen na izboljšanje razmer na področju človekovih pravic v tej državi, ki je že dolgo zelo zaskrbljujoče;

29. je zaskrbljen zaradi razmer v Srednjeafriški republiki, kjer so oborožene skupine napadle in zasedle več mest na severovzhodu države; pozdravlja sporazume, podpisane v Librevillu 11. januarja 2013, vključno s sporazumom o premirju in političnim sporazumom o razrešitvi krize v državi; poudarja pomen hitrega izvajanja teh sporazumov; pozdravlja izjavo podpredsednice/visoke predstavnice EU z dne 11. januarja, v kateri ta poziva vse podpisnice, naj te sporazume spoštujejo; poziva države članice, naj sprožijo razpravo o tej zadevi v Svetu ZN za človekove pravice, da bi vprašanje razmer v Južnoafriški republiki ostalo v ospredju mednarodne agende;

30. je zaskrbljen zaradi razmer v Izraelu in Gazi po stopnjevanju konflikta konec leta 2012 in obsoja nasilna dejanja, ki sta jih storili obe strani; ponovno poziva k preklicu zapore Gaze ob hkratnem upoštevanju legitimnih varnostnih pomislekov Izraela ter k sprejetju ukrepov za rekonstrukcijo in gospodarsko oživitev Gaze;

31. obsoja odločitev, ki jo je sprejela izraelska vlada 2. decembra 2012, da zgradi 3000 novih naselbinskih enot na Zahodnem bregu in v vzhodnem Jeruzalemu, zlasti na območju E1, ki bodo Zahodni breg presekale na pol, če bodo zgrajene; poudarja, da politika izraelske vlade v zvezi z naselbinami spodkopava mednarodno pravo in možnost rešitve o soobstoju dveh držav; pozdravlja mednarodno misijo za ugotavljanje dejstev o izraelskih naselbinah na zasedenem palestinskem ozemlju, ustanovljeno na 19. zasedanju Sveta ZN o človekovih pravicah, ter z zanimanjem pričakuje njeno poročilo na 22. zasedanju;

32. pozdravlja, da je generalna skupščina ZN 29. novembra 2012 sprejela resolucijo, s katero je Palestina dobila status države nečlanice opazovalke ZN; je seznanjen, da je bila resolucija o tej zadevi sprejeta s prevladujočo večino, to je s 138 glasovi za, devetimi proti in 41 vzdržanimi; ugotavlja tudi, da je proti glasovala samo ena država članica EU; ponovno izraža podporo tem prizadevanjem; je seznanjen s podporo, ki jo je izrazila EU, da bi kot del politične rešitve izraelsko-palestinskega spora Palestina postala polnopravna članica ZN; potrjuje, da EU ne bo sprejela sprememb mej, določenih pred letom 1967, tudi v zvezi z Jeruzalemom, razen tistih, o katerih se bosta pogodbenici dogovorili;

33. obžaluje usmrtitve, izvršene na Japonskem leta 2012 po moratoriju te prakse v letu 2011, kakor tudi tiste, izvršene na Tajvanu in v Saudski Arabiji; prav tako v zvezi s tem obsoja nedavne množične usmrtitve, izvršene v Iranu; potrjuje svoje odločno stališče proti smrtni kazni v vseh primerih in vseh okoliščinah;

34. opominja na ključni pomen, ki ga EU pripisuje boju proti mučenju in drugim oblikam slabega ravnanja; poziva Komisijo in države članice, naj pokažejo skupno zavezanost izkoreninjenju mučenja in podpori žrtvam, predvsem s prispevki v prostovoljni sklad ZN za pomoč žrtvam mučenja in v poseben sklad, ki je bil ustanovljen z izbirnim protokolom h konvenciji proti mučenju;

35. izreka pohvalo posebnemu poročevalcu ZN za svobodo veroizpovedi ali prepričanja za njegovo delo; poudarja, da je pomembno obnoviti njegov mandat med 22. zasedanjem Sveta ZN za človekove pravice; se je z zadovoljstvom seznanil s sprejetjem resolucije Sveta ZN za človekove pravice o svobodi veroizpovedi ali prepričanja; poudarja, da EU tej tematiki namenja velik poudarek; poziva države članice, naj nadaljujejo z delom v zvezi s tem vprašanjem, in z zanimanjem pričakuje nove smernice EU, ki naj bi bile pripravljene letos;

36. pozdravlja stalni postopek nadaljnjega spremljanja k poročilu visoke komisarke o diskriminatornih zakonih in praksah ter nasilju nad posamezniki zaradi njihove spolne usmerjenosti in identitete; spodbuja k nadaljnjim ukrepom, tudi na podlagi regionalnih srečanj, in k dejavni udeležbi držav članic EU, Sveta in Evropske službe za zunanje delovanje;

37. pozdravlja odločnost, ki sta jo generalni sekretar in visoka komisarka ZN pokazala v zvezi z diskriminacijo in nasiljem nad ljudmi zaradi njihove spolne usmerjenosti in spolne identitete, tako v okviru Sveta ZN za človekove pravice kot zunaj njega; obžaluje trenutne poskuse spodkopavanja univerzalnosti in nedeljivosti človekovih pravic, zlasti z resolucijo o „tradicionalnih vrednotah“;

38. je seznanjen s prvim letnim forumom za podjetništvo in človekove pravice v Ženevi od 4. do 6. decembra 2012, ki je združil široko paleto zainteresiranih strani v razpravi o izvajanju vodilnih načel ZN na tem področju; podpira uvodna posvetovanja foruma o tem, kako spodbuditi vlade in podjetja k sprejetju regulativnih, političnih in izvedbenih okvirov za ukrepanje proti kršitvam človekovih pravic, povezanim s podjetji;

39. pozdravlja delo odprte medvladne delovne skupine, ki je bila ustanovljena za razmislek o možnostih za pripravo mednarodnega regulativnega okvira v zvezi z ureditvijo, spremljanjem in pregledom dejavnosti zasebnih vojaških družb in varnostnih organizacij; izraža podporo tovrstnemu pravno zavezujočemu regulativnemu okviru; vztraja pri močnem elementu odgovornosti; vabi varnostne službe, ki še niso podpisale kodeksa ravnanja za zasebne varnostne službe, naj ga podpišejo; z zanimanjem pričakuje predstavitev delovne skupine in poziva k podaljšanju njenega mandata;

Splošni redni pregled

40. poudarja pomen splošne narave izvajanja splošnega rednega pregleda in ponovno potrjuje, da je pomemben za popolno razumevanje razmer na področju človekovih pravic na terenu v vseh državah članicah ZN;

41. obžaluje, da je Izrael nedavno zavrnil sodelovanje v procesu splošnega rednega pregleda, kar je obžalovanja vreden precedens in spodkopava splošno naravo tega postopka; poziva Evropsko službo za zunanje delovanje in države članice, naj odločno spodbudijo Izrael, da premisli svojo odločitev in nadaljuje sodelovanje z uradom visoke komisarke za človekove pravice in Svetom ZN za človekove pravice, med drugim z udeležbo v obveznem izvajanju splošnega rednega pregleda;

42. pozdravlja začetek drugega cikla splošnega rednega pregleda in sprejetje prvih rezultatov tega cikla; ponavlja, kako pomembno je, da se drugi cikel osredotoči na izvajanje priporočil, sprejetih v prvem ciklu; kljub temu znova poziva, naj se v nadaljevanju procesa splošnega rednega pregleda ponovno preučijo priporočila, ki jih države niso sprejele v prvem ciklu;

43. meni, da je izvajanje bistven vidik uresničenja potenciala procesa splošnega rednega pregleda; zato znova poudarja, kako pomembno je, da Komisija in države članice EU zagotovijo tehnično pomoč državam v postopku pregleda, da bodo lahko izvajale priporočila; hkrati spodbuja države, naj predstavijo vmesne posodobitve, da bi prispevale h krepitvi izvajanja;

44. priporoča, da se priporočila splošnega rednega pregleda sistematično vključijo v dialoge in posvetovanja EU o človekovih pravicah in v državne strategije EU o človekovih pravicah, da se zagotovi nadaljnje ukrepanje na podlagi rezultatov splošnega rednega pregleda; podobno priporoča, naj Evropski parlament opozori na ta priporočila med obiski svojih delegacij v tretjih državah;

45. pozdravlja ukrepe, ki omogočajo polno sodelovanje številnih zainteresiranih strani v postopku splošnega rednega pregleda; v zvezi s tem pozdravlja spremembe glede seznama govornikov, ki omogoča vsem državam, ki želijo v tem postopku govoriti, da to storijo; ponavlja, da ceni vidnejšo vlogo, ki so jo v skladu s pariškimi načeli pridobile nacionalne institucije za človekove pravice; pozdravlja okrepljeno udeležbo s terena zaradi pogostejše uporabe videokonferenc;

46. meni, da je mogoče storiti več, da se civilno družbo pritegne k sodelovanju v postopku splošnega rednega pregleda, tudi pri izvajanju rezultatov postopka in, bolj splošno, pri delu Sveta ZN za človekove pravice;

Posebni postopki

47. ponovno poudarja bistveno vlogo posebnih postopkov pri verodostojnosti in učinkovitosti dela Sveta ZN za človekove pravice in njegovega osrednjega položaja v delovanju ZN na področju človekovih pravic; ponovno izraža odločno podporo posebnim postopkom in poudarja, da je neodvisnost teh mandatov temeljnega pomena;

48. poziva države, naj v celoti sodelujejo pri posebnih postopkih, tudi tako, da nemudoma imenujejo nosilce mandatov za obiske v državah, se odzovejo na njihove nujne ukrepe in obtožbe o kršitvah ter zagotovijo ustrezno nadaljnje ukrepanje na podlagi priporočil nosilcev mandatov; poziva članice Sveta ZN za človekove pravice, naj pri teh vprašanjih vodijo z zgledom;

49. pozdravlja ukrepe, ki jih je sprejela EU, da hkrati razširi stalno povabilo za vse posebne postopke ZN za človekove pravice, in pri tem vodi z zgledom; spodbuja države članice ZN, naj ravnajo enako;

50. obsoja vse vrste povračilnih ukrepov proti ljudem, ki sodelujejo v postopku splošnega rednega pregleda in v posebnih postopkih; poudarja, da ti ukrepi ogrožajo celoten sistem človekovih pravic ZN; spodbuja vse države, naj zagotovijo ustrezno varstvo pred takimi zastraševalnimi ukrepi;

Udeležba EU

51. najodločneje poudarja, kako pomembno je dejavno sodelovanje EU v mehanizmih ZN za človekove pravice, vključno s Svetom ZN za človekove pravice; spodbuja države članice, naj to storijo s skupnim oblikovanjem resolucij, dejavnim sodelovanjem v razpravah in interaktivnih dialogih ter z objavljanjem izjav; odločno podpira EU pri vse pogostejši uporabi medregionalnih pobud, ki so privedle do številnih pozitivnih rezultatov, kot je resolucija Sveta ZN o nasilju nad lezbijkami, geji, biseksualci, transseksualci in interseksualci;

52. poudarja, da je pomembno delo v Ženevi v okviru Sveta ZN za človekove pravice vključiti v ustrezne notranje in zunanje ukrepe EU, tudi ukrepe Parlamenta;

53. pozdravlja imenovanje posebnega predstavnika EU za človekove pravice Stavrosa Lambrinidisa; spodbuja posebnega predstavnika EU, naj si prizadeva za učinkovitost in vidnost politik EU o človekovih pravicah v okviru Sveta ZN za človekove pravice ter vzpostavi tesno sodelovanje z uradom visoke komisarke za človekove pravice in pri posebnih postopkih; nestrpno pričakuje sodelovanje s posebnim predstavnikom EU v zvezi s temi vprašanji; pozdravlja sodelovanje posebnega predstavnika EU na forumu o podjetjih in človekovih pravicah v Ženevi 4. in 5. decembra 2013;

54. spodbuja visoko predstavnico/podpredsednico EU in posebnega predstavnika EU, naj bosta prisotna pri delu zasedanja na visoki ravni Svet ZN za človekove pravice;

55. ponavlja svoje prepričanje v potencialno učinkovitost ukrepov EU, ko Unija in njene države članice izkoristijo svojo skupno moč; poudarja pomen nadaljnje krepitve usklajevanja in sodelovanja med državami članicami, da bi dosegle skupno izhodišče o vprašanjih glede človekovih pravic; znova poziva k pogumnejšim in bolj ambiciozni ukrepom namesto sprejemanja najmanjšega skupnega imenovalca;

56. poudarja pomen ratifikacije Konvencije ZN o pravicah invalidov, saj je to bilo prvič, da je EU kot pravni subjekt ratificirala kako konvencijo ZN;

57. znova poudarja, da je za države članice pomembno skupno prizadevanje za doseganje nedeljivosti in univerzalnosti človekovih pravic in podpora delu Sveta ZN za človekove pravice na tem področju, zlasti z ratifikacijo vseh mednarodnih instrumentov za človekove pravice, ki jih je vzpostavil, tudi z nedavnim izbirnim protokolom h Konvenciji o otrokovih pravicah v zvezi s postopkom obveščanja; ponovno izraža obžalovanje, da ni še nobena država članica EU ratificirala Mednarodne konvencije o varstvu pravic vseh delavcev migrantov in članov njihovih družin; ponovno izraža tudi obžalovanje, da več držav članic še vedno ni sprejelo in/ali ratificiralo Konvencije o zaščiti vseh oseb pred prisilnim izginotjem in da sta le dve državi članici ratificirali izbirni protokol k Mednarodnemu paktu o ekonomskih, socialnih in kulturnih pravicah; poudarja, da je pomembno, da države članice EU pravočasno pošiljajo svoja redna poročila nadzornim organom ZN;

58. ponavlja, kako pomembno za EU je braniti neodvisnost urada visoke komisarke za človekove pravice ter zagotoviti, da bo lahko svoje naloge opravljal nepristransko; opozarja tudi, kako pomembno je zadostno financiranje za to, da bodo regionalne pisarne urada ostale odprte;

59. ugotavlja, da je zaščita zagovornikov človekovih pravic temeljna prednostna naloga politike EU na področju človekovih pravic; poudarja, da zastraševanje zagovornikov človekovih pravic, ki sodelujejo pri mehanizmih ZN za človekove pravice, in povračilni ukrepi proti njim ogrožajo sistem; zato ceni praktično in finančno pomoč, dodeljeno nujni zaščiti in podpori teh zagovornikov v okviru evropskega instrumenta za demokracijo in človekove pravice;

60. pozdravlja načrtovano ustanovitev delovne skupine Sveta za človekove pravice; pozdravlja prizadevanja te skupine za izboljšanje priprav in usklajevanja stališč EU za zasedanja Sveta ZN za človekove pravice, vključno z organizacijo sej delovne skupine Sveta za človekove pravice v Ženevi; ponavlja, da pričakuje, da bo delovna skupina bistveno prispevala k reševanju vprašanja skladnosti med zunanjo in notranjo politiko EU na področju človekovih pravic;

61. ponovno priporoča, naj se državne strategije EU za človekove pravice objavijo, da bi postalo zavzemanje EU za človekove pravice v tretjih državah bolj prepoznavno in da bi tisti, ki se borijo za človekove pravice, v teh dokumentih lahko našli podporo;

62. poudarja, kako pomembno je v Svetu ZN za človekove pravice opozarjati na skrb zbujajočo problematiko vse manjšega prostora za nevladne organizacije v številnih državah po svetu; spodbuja Evropsko službo za zunanje sodelovanje in države članice EU k usklajenim prizadevanjem pri opozarjanju na to problematiko;

63. glede na nova poročila, da so podjetja EU sokriva kršitev človekovih pravic v tretjih državah, znova poziva visoko predstavnico/podpredsednico, naj opozori na to problematiko; poziva Komisijo, naj razvije bolj ambiciozno politiko družbene odgovornosti gospodarskih družb;poziva Evropsko službo za zunanje delovanje, Komisijo in države članice, naj sprejmejo učinkovite ukrepe, ki bodo zagotovili odgovornost podjetij za kršitve človekovih pravic; v zvezi s tem ponavlja, kako pomembno je zagotoviti boljšo skladnost med notranjo in zunanjo politiko ter v celoti spoštovati človekove pravice v notranji politiki, da bi se izognili dvojnim merilom;

 

64. pooblašča svojo delegacijo na 22. zasedanju Sveta ZN za človekove pravice, naj posreduje pomisleke in mnenja iz te resolucije; poziva delegacijo, naj Pododboru za človekove pravice poroča o svoji udeležbi na zasedanju; meni, da je treba nujno nadaljevati prakso napotitve delegacij EU na pomembna zasedanja Sveta ZN za človekove pravice in generalne skupščine ZN;

o

o        o

65. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji, podpredsednici Komisije/visoki predstavnici Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko, posebnemu predstavniku EU za človekove pravice, vladam in parlamentom držav članic, varnostnemu svetu ZN, generalnemu sekretarju ZN, predsedujočemu 67. generalne skupščine ZN, predsedniku Sveta ZN za človekove pravice, visoki komisarki ZN za človekove pravice ter delovni skupini EU-ZN, ki jo je ustanovil Odbor za zunanje zadeve.

 

(1)

     Sprejeta besedila, P7_TA(2012)0250.

(2)

     Sprejeta besedila, P7_TA(2012)0058.

(3)

     Sprejeta besedila, P7_TA(2012)0504.

(4)

     Sprejeta besedila, P7_TA(2012)0503.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov