Pasiūlymas dėl rezoliucijos - B7-0084/2013Pasiūlymas dėl rezoliucijos
B7-0084/2013

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS dėl Atminimo dienos (lapkričio 11 d.) šventimo

10.2.2013

pateiktas pagal Darbo tvarkos taisyklių 120 straipsnį

Nicole Sinclaire

B7‑0084/2013

Pasiūlymas dėl Europos Parlamento rezoliucijos dėl Atminimo dienos (lapkričio 11d.) šventimo

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 167 straipsnio 1 ir 2 dalis,

–   atsižvelgdamas į savo 2012 m. gegužės 10 d. pareiškimą dėl paramos pasiūlymui paskelbti Europos teisuolių atminimo dieną[1],

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 120 straipsnį,

A. kadangi Belgijoje lapkričio 11 d. yra įstatymo nustatyta nedarbo diena;

1.  mano, kad ES institucijos ir Europos mokyklos Belgijoje lapkričio 11 d. turėtų paskelbti nedarbo diena (Atminimo diena);

2.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai ir Komisijai.