Pasiūlymas dėl rezoliucijos - B7-0085/2013Pasiūlymas dėl rezoliucijos
B7-0085/2013

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS dėl šunų dresiruotojų profesionalumo

11.3.2013

pateiktas pagal Darbo tvarkos taisyklių 120 straipsnį

Cristiana Muscardini, Tiziano Motti

B7‑0085/2013

Europos Parlamento rezoliucija dėl šunų dresiruotojų profesionalumo

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 120 straipsnį,

A. kadangi pagal Lisabonos sutartį gyvūnai laikomi jusliais gyviais, o ne daiktais;

B.  kadangi Europoje vis daugiau šunų atlieka konkrečias funkcijas, pvz., dalyvauja įvairiose gyvūnų terapijose, palaiko kompaniją vienišiems žmonėms, gelbėja į nelaimingus atsitikimus patekusius žmones ir t. t.;

C. kadangi tampa vis svarbiau žmonėms ir šunims išmokti gyventi kartu ir kadangi kai kuriuose ES regionuose šunys sugadinami juos įtraukiant į nusikalstamą veiklą ir jie turi būti perauklėti, kad taptų neagresyviais;

D. kadangi komplikuotų gyvūnų perdresavimas ir išauklėjimas padeda išvengti šunų palikimo ir valkatavimo rykštės;

E. kadangi dėl pirmiau išvardytų priežasčių reikia vis daugiau šunų dresiruotojų, kurie turi atitikti konkrečius profesinius reikalavimus, kad būtų išvengta piktnaudžiavimo ir apgaulės;

1.  ragina Komisiją įvertinti poreikį nustatyti bendras šunų dresuotojų ir augintojų profesionalumo apibrėžties ypatybes, atsižvelgiant į tai, kad šie gyvūnai gali būti pervežami iš vienos Sąjungos valstybės narės į kitą ir kad pagal jų dresūros specifiką gali būti naudojami privačių asmenų arba viešųjų institucijų.