Propunere de rezoluţie - B7-0095/2013Propunere de rezoluţie
B7-0095/2013

PROPUNERE DE REZOLUŢIE referitoare la situația din Egipt

6.3.2013 - (2013/2542(RSP))

depusă pe baza declarației Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate
în conformitate cu articolul 110 alineatul (2) din Regulamentul de procedură

Franziska Katharina Brantner, Judith Sargentini, Raül Romeva i Rueda în numele Grupului Verts/ALE

Consultaţi, de asemenea, propunerea comună de rezoluţie RC-B7-0095/2013

Procedură : 2013/2542(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
B7-0095/2013
Texte depuse :
B7-0095/2013
Dezbateri :
Texte adoptate :

B7‑0095/2013

Rezoluția Parlamentului European referitoare la situația din Egipt

(2013/2542(RSP))

Parlamentul European,

–   având în vedere rezoluțiile sale anterioare referitoare la Egipt, în special Rezoluția sa din 16 februarie 2012 referitoare la evoluțiile recente din Egipt[1] și Rezoluția sa din 15 martie 2012 referitoare la traficul de ființe umane în Sinai[2],

–   având în vedere Concluziile Consiliului European din 8 februarie 2013 privind Primăvara arabă,

–   având în vedere Concluziile copreședinților Grupului operativ UE-Egipt din 14 noiembrie 2012,

–   având în vedere declarațiile prezentate de Președintele Consiliului European, Herman Van Rompuy, după întâlnirile sale cu Președintele Egiptului, Mohamed Morsi, din 13 ianuarie 2013 și 13 septembrie 2012,

–   având în vedere declarația Vicepreședintelui Comisiei/ Înaltului Reprezentant Catherine Ashton din 25 decembrie 2012 privind referendumul din Egipt și cea din 5 decembrie 2012 privind situația din Egipt, precum și declarația purtătorului său de cuvânt din 25 ianuarie 2013 privind crimele de la Port Said,

–   având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1099/2012 al Consiliului din 26 noiembrie 2012 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 270/2011 al Consiliului privind măsuri restrictive împotriva anumitor persoane, entități și organisme având în vedere situația din Egipt,

–   având în vedere Acordul de asociere încheiat în 2004 între UE și Egipt, precum și Planul de acțiune din 2007,

–   având în vedere Comunicarea comună, din 25 mai 2011, a Comisiei și a Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor intitulată „Un răspuns nou în contextul schimbărilor din țările vecine”,

–   având în vedere Pactul internațional cu privire la drepturile civile și politice (PIDCP) din 1966, la care Egiptul este parte,

–   având în vedere articolul 110 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

A. întrucât Egiptul se află în continuare într-o perioadă dificilă de tranziție politică, economică și socială după căderea regimului Mubarak; întrucât așteptările și aspirațiile revoltei populare care au cauzat schimbarea regimului trebuie concretizate și consolidate prin drepturi ale omului solide și concrete și prin reforme democratice, care să reflecte voința și ambițiile tuturor componentelor democratice ale societății egiptene;

B.  întrucât Egiptul este membru fondator al Parteneriatului euromediteraneean și reprezintă un partener cheie al Uniunii Europene în zona Mediteranei; întrucât schimbările politice din Egipt au un impact puternic și implicații semnificative pentru întreaga regiune și dincolo de aceasta;

C. întrucât alegerile prezidențiale care au avut loc în Egipt în 2012 au fost considerate libere și corecte de către comunitatea internațională și au reprezentat o etapă importantă în cadrul procesului de tranziție democratică; întrucât, cu toate acestea, societatea egipteană este în continuare împărțită în ceea ce privește valorile fundamentale, cum ar fi respectarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale, a statului de drept, a relațiilor dintre stat și religie și a bunei guvernanțe;

D. întrucât la 22 noiembrie 2012 Președintele Morsi a emis un decret prin care și-a lărgit considerabil competențele, interzicând tribunalelor să conteste deciziile prezidențiale; întrucât acest decret a condus la o confruntare dură cu o parte a puterii judecătorești și a clasei politice; întrucât protestele publice împotriva acestui decret au condus la uciderea sau rănirea mai multor persoane; întrucât la 8 decembrie 2012 Președintele Morsi a revocat în mare parte acest decret;

E.  întrucât prin referendumul desfășurat în decembrie 2012 s-a adoptat o nouă constituție pentru Egipt, participarea la vot fiind de 32,9 %; întrucât lipsa de incluziune și de transparență a procesului constituțional și adoptarea anticipată a noii constituții au accentuat și mai mult diviziunile interne din cadrul societății egiptene; întrucât multe voci din Egipt și din afara țării și-au exprimat îngrijorarea cu privire la diverse articole din noua constituție, care contravin angajamentelor internaționale ale Egiptului în materie de drepturi ale omului, în special în ceea ce privește libertatea religioasă, libertatea de întrunire, libertatea de expresie, drepturile femeii, separarea puterilor, independența puterii judecătorești, păstrându-se totodată rolul tribunalelor militare;

F.  întrucât în perioada 22 aprilie – iunie 2013 sunt programate să aibă loc patru tururi de alegeri parlamentare pentru Camera Reprezentanților; întrucât, la 19 ianuarie 2013 Consiliul Shura a adoptat o nouă lege electorală care a generat critici și controverse; întrucât la 18 februarie 2013 Curtea Constituțională Supremă a declarat neconstituționale mai multe articole ale acestei legi, decizie care a provocat alte controverse; întrucât forțele de opoziție conduse de Frontul Salvării Naționale, protestând împotriva lipsa garanțiilor legale pentru desfășurarea unor alegeri libere și corecte, au anunțat că vor boicota apropiatele alegeri parlamentare;

G. întrucât situația politică internă, în lipsa unui dialog constructiv și cuprinzător între părțile religioase și laice, este extrem de tensionată și de polarizată și adesea conduce la incidente violente; întrucât un dialog național autentic cu participarea semnificativă a tuturor forțelor politice constituie modalitatea preferabilă de a depăși diviziunile și tensiunile politice și sociale actuale și de a crea o democrație solidă și durabilă în Egipt; întrucât forțele de opoziție au solicitat formarea unui guvern de uniune națională, dar solicitarea lor a fost respinsă de Președintele Morsi; întrucât la 26 februarie 2013 Președintele Morsi a lansat un dialog național care a fost boicotat de principalele forțe de opoziție;

H. întrucât în Egipt continuă protestele de stradă și confruntările violente, cele mai recente având loc la Port Said, unde patru persoane au fost ucise și sute de altele au fost rănite în cadrul confruntărilor dintre protestatari și forțele de securitate la 2-3 martie 2013; întrucât autoritățile de stat nu au reușit să restaureze calmul și ordinea; întrucât utilizarea excesivă a forței și a violenței împotriva demonstranților pașnici de către forțele de securitate, de către unele partide politice și de către grupuri neidentificate rămân adesea nepedepsite;

I.   întrucât la 28 ianuarie 2013 Consiliul Shura a ratificat noi măsuri de securitate la cererea Președintelui Morsi, inclusiv impunerea stării de urgență în guvernoratele Suez, Ismailia și Port Said, din zona canalului, și a acordat forțelor armate egiptene autoritatea de a proteja instituțiile statului de sabotori și de a restabili securitatea;

J.   întrucât Egiptul se confruntă în continuare cu dificultăți economice îngrijorătoare, agravate de pierderea veniturilor din turism și a investițiilor străine directe; întrucât consolidarea bugetară, recâștigarea încrederii în economie și a încrederii investitorilor, pentru care este nevoie de stabilitate politică, precum și combaterea corupției sunt indispensabile în cadrul eforturilor de creare a unei economii egiptene puternice; întrucât economia egipteană are nevoie în continuare de sprijin din partea comunității internaționale, inclusiv a UE, pentru a face față acestor provocări;

K. întrucât, în acest sens, moneda locală a pierdut 8% din valoarea sa, iar Banca Centrală a Egiptului a fost supusă la presiuni, agravând și mai mult situația economică deja foarte instabilă și fragilă; întrucât guvernul egiptean este hotărât să avanseze negocierile pentru a obține un împrumut de la Fondul Monetar Internațional;

L.  întrucât instituțiile judiciare și judecătorii se confruntă în continuare cu presiuni, atacuri, acte de intimidare și intervenții din partea unor actori și forțe politice diverse; întrucât, în noiembrie 2012, Curtea Constituțională și-a suspendat activitatea din cauza asedierii sediului său de către suporterii președintelui și aliații acestuia; întrucât demiterea procurorului general în octombrie 2012 și numirea unui nou procuror general au provocat critici puternice din partea judecătorilor, a funcționarilor din sistemul judiciar și a altor persoane, dar și demonstrații din partea acestora; întrucât imixtiunea în sistemul judiciar subminează încrederea populației în corectitudinea și imparțialitatea acestuia;

M. întrucât femeile din Egipt se află într-o situație deosebit de vulnerabilă în actuala perioadă de tranziție; întrucât, potrivit rapoartelor prezentate de organizații egiptene și internaționale pentru drepturile omului, în ultima perioadă a crescut numărul atacurilor comise împotriva femeilor care participă la proteste, inclusiv numărul violurilor, comise de grupuri coordonate neidentificate, iar aceste fapte au devenit mai organizate și mai sistematice, având ca scop descurajarea femeilor de a participa la proteste, în special în noaptea de 25 ianuarie 2013 și ulterior acesteia, iar femeile protestatare sunt adesea supuse la violențe, agresiuni sexuale, inclusiv la teste de virginitate care se practicau în trecut, și la alte forme de tratament degradant comise și de către forțele de securitate, în timp ce activiștii pentru drepturile femeilor sunt amenințați și hărțuiți; întrucât se înregistrează un regres major în ceea ce privește participarea femeilor la viața politică; întrucât femeile care lucrează în sectorul informal, în agricultură și mai ales cele care efectuează munci casnice lucrează adesea în condiții periculoase și degradante, fără asigurare de sănătate și fără niciun fel de protecție împotriva accidentelor;

N. întrucât societatea civilă egipteană și ONG-urile internaționale sunt supuse unor presiuni din ce în ce mai mari în Egipt și se confruntă cu dificultăți majore în a acționa în această țară; întrucât proiectele de legi privind asociațiile și fundațiile civile și privind demonstrațiile publice, dacă ar fi adoptate sub forma în care sunt actualmente propuse, ar submina puternic funcționarea și desfășurarea acestora, le-ar afecta dreptul la întrunire publică pașnică și ar impune serioase restricții finanțării din străinătate; întrucât sindicatele independente declară că organizațiile și membrii lor sunt supuși unor presiuni din ce în ce mai mari; întrucât s-au intensificat semnificativ actele de violență fizică și de hărțuire la adresa jurnaliștilor; întrucât au fost inițiate un număr de acțiuni judiciare împotriva mass-mediei de opoziție pentru insultarea președintelui;

O. întrucât la 26 ianuarie 2013 o instanță din Cairo a condamnat la moarte 21 de persoane ca urmare a protestelor care au avut loc după un meci de fotbal la Port Said la începutul anului 2012 și care au dus la moartea a 74 de persoane; întrucât, în Rezoluția sa din 16 februarie 2012, Parlamentul a solicitat o anchetă independentă a evenimentelor care au condus la această tragedie și urmărirea în justiție a celor responsabili; întrucât UE își menține poziția fermă și principială împotriva pedepsei cu moartea, abolirea acesteia fiind un obiectiv principal al politicii sale din domeniul drepturilor omului;

P.  întrucât la reuniunea Grupului operativ UE-Egipt din 13-14 noiembrie 2012 de la Cairo au participat peste 500 de persoane – inclusiv lideri politici, parlamentari, oameni de afaceri importanți, precum și reprezentanți ai societății civile a ambelor părți – care au discutat subiecte extrem de variate, printre care cooperarea politică și economică, guvernanța și drepturile omului, recuperarea activelor, comerț, turism, infrastructură, tehnologiile informației și comunicațiilor și știință;

Q. întrucât UE este cel mai important partener economic al Egiptului și principala sa sursă de investiții străine și cooperare pentru dezvoltare; întrucât la reuniunea Grupului operativ, UE și instituțiile sale financiare asociate au oferit Egiptului subvenții, credite preferențiale și credite în valoare totală de peste 5 miliarde EUR pentru perioada 2012-2013; întrucât Grupul operativ a anunțat și dublarea participării egiptene la programele Erasmus Mundus și Tempus, pentru a aduce studenți și cercetători egipteni în Europa; întrucât respectarea acestor angajamente și accelerarea acordării asistenței de către UE au o importanță crucială pentru Egipt;

R.  întrucât Grupul operativ și-a subliniat angajamentul pentru promovarea și respectarea drepturilor omului, inclusiv a drepturilor femeilor și a egalității de gen, în vederea emancipării femeilor în toate domeniile, respectării libertății de exprimare și de asociere și a libertății religioase sau de credință și a condamnat toate formele de incitare la ură, intoleranță, ostilitate sau violență pe criterii religioase;

S.  întrucât UE s-a oferit să trimită o misiune de observare a apropiatelor alegeri parlamentare pentru Camera Reprezentanților din Egipt, în cazul în care Egiptul îi adresează o invitație în acest sens; întrucât Comitetul electoral suprem din Egipt a decis recent să accepte monitorizarea acestor alegeri și să invite diverși actori internaționali, inclusiv UE, să monitorizeze aceste alegeri;

T.  întrucât returnarea activelor furate de fostul regim poate fi importantă nu doar în termeni economici, dar și pentru a face dreptate și pentru a da socoteală poporului egiptean și este, așadar, o chestiune politică majoră cu o importanță simbolică deosebită în relațiile dintre UE și Egipt; întrucât, începând din martie 2011, au fost înghețate activele din UE ale unui număr de 19 persoane responsabile de deturnare de fonduri ale statului egiptean, printre care fostul Președinte Mubarak; întrucât, la 26 noiembrie 2012, Consiliul a adoptat un nou regulament destinat să faciliteze returnarea acestor fonduri deturnate; întrucât Grupul operativ a convenit să finalizeze, în termen de trei luni, o foaie de parcurs care ar putea include instituirea unui grup pentru recuperarea activelor coordonat de SEAE;

U. întrucât principiul „mai mult pentru mai mult” și principiul parteneriatului cu societățile sunt elemente fundamentale ale politicii europene de vecinătate revizuite a UE,

1.  își reiterează solidaritatea și sprijinul pentru poporul egiptean în această perioadă dificilă și complexă de tranziție politică, economică și socială în care se află țara; reafirmă determinarea continuă a UE de a ajuta poporul egiptean în acest proces de transformare istorică;

2.  își exprimă preocuparea serioasă legată de deteriorarea situației drepturilor omului în Egipt și de lipsa de hotărâre a autorităților egiptene de a stopa această tendință îngrijorătoare; subliniază că, în conformitate cu politica sa de vecinătate revizuită în urma Primăverii arabe și, în special, conform principiului „mai mult pentru mai mult”, nivelul și aria implicării UE în relațiile cu Egiptul depind de progresul pe care îl face țara pentru a-și respecta angajamentele față de democrație, statul de drept, drepturile omului și egalitatea de gen;

3.  în acest sens, îndeamnă SEAE, Comisia și statele membre să se asigure că asistența, integrarea economică și alte beneficii prevăzute de Grupul operativ UE-Egipt sunt strict dependente de un progres tangibil, inclusiv prin adoptarea și implementarea unui cadru legislativ necesar, în special în domeniile subliniate în prezenta rezoluție;

4.  reamintește apelul adresat autorităților egiptene de a asigura deplina respectare a drepturilor omului și a libertăților fundamentale, inclusiv a drepturilor femeilor, a libertății religioase, a libertății de conștiință și de gândire, a protecției minorităților, a nediscriminării pe criterii de orientare sexuală, a libertății de asociere și de întrunire pașnică, a libertății de exprimare și a libertății presei și a mijloacelor de comunicare în masă, componente esențiale ale unei democrații solide și durabile; în acest context, solicită elaborarea unui plan național transparent și cuprinzător pentru reforma drepturilor omului în această țară;

5.  subliniază importanța apropiatelor alegeri pentru Camera Reprezentanților, care vor reprezenta o altă etapă de referință a procesului de tranziție democratică; reamintește importanța respectării standardelor internaționale în materie de alegeri democratice și importanța prezenței observatorilor electorali interni și internaționali; încurajează guvernul egiptean și toate forțele politice să profite de apropiatele alegeri ca de o ocazie de a dezvolta un dialog extrem de necesar, amplu și cuprinzător; salută decizia Comitetului electoral suprem din Egipt de a invita UE să monitorizeze apropiatele alegeri parlamentare;

6.  ia act de adoptarea unei noi constituții egiptene prin referendum la 15 și la 22 decembrie 2012; reamintește preocupările exprimate de un mare număr de observatori egipteni potrivit cărora unele dispoziții din noua constituție ar contraveni angajamentelor internaționale ale țării în materie de drepturi ale omului; consideră că un proces constituțional mai cuprinzător și cu o mai mare participare ar fi contribuit la realizarea unui consens mai amplu în sânul societății egiptene divizate privind cadrul politic fundamental necesar pentru viitorul țării;

7.  își exprimă îngrijorarea profundă cu privire la polarizarea internă crescândă a societății egiptene, în continuare alimentată de incidentele violente continue și de climatul de impunitate; reamintește autorităților și forțelor de securitate egiptene de stat de îndatorirea pe care o au de a proteja dreptul la întrunire pașnică, de a proteja securitatea și ordinea cu respectarea strictă a legislației interne și a principiilor internaționale referitoare la practicile de aplicare a legii; solicită investigarea imparțială a tuturor actelor de violență, inclusiv a celor care au fost raportate ca fiind comise de organele de aplicare a legii și aducerea în fața justiției a făptașilor; în acest context, solicită statelor membre ca, în relațiile lor cu Egiptul, să respecte strict Poziția comună 2008/944/PESC a Consiliului din 8 decembrie 2008 de definire a normelor comune care reglementează controlul exporturilor de tehnologie și echipament militar, în special în ceea ce privește criteriul al doilea legat de respectarea drepturilor omului;

8.  privește cu profundă îngrijorare indicatorii negativi referitori la statul de drept, la independența puterii judecătorești și la lupta împotriva torturii în Egipt; solicită guvernului egiptean să respecte, să sprijine și să promoveze pe deplin independența și integritatea instituțiilor judiciare din țară; încurajează autoritățile egiptene să inițieze un proces veritabil de tranziție a justiției, pentru a asigura asumarea responsabilității pentru încălcările drepturilor omului comise înainte, în timpul și după revoluția din 2011;

9.  împărtășește preocuparea profundă exprimată de activiștii din societatea civilă egipteană în ceea ce privește proiectele de legi privind asociațiile și fundațiile civile și privind demonstrațiile, legi care, dacă ar fi adoptate, ar reduce și mai mult spațiul de acțiune al societății civile din țară; îndeamnă guvernul egiptean să se angajeze într-un proces veritabil de consultare publică și să depună noi proiecte legislative care să respecte angajamentele internaționale ale Egiptului în materie de drepturile omului și care să garanteze, printre altele, un mediu favorabil pentru organizațiile societății civile și pentru exprimarea pașnică a dezacordului; solicită încetarea imixtiunii guvernului și a oricărei forme de presiune, intimidare sau hărțuire la adresa societății civile, a activiștilor din sindicate și a jurnaliștilor;

10. își exprimă profunda preocupare referitoare la climatul care domină în Egipt de violență împotriva femeilor și referitoare la lipsa progreselor legate de egalitatea de gen în practică și în cadrul legislației; solicită încetarea imediată a tuturor formelor de hărțuire sexuală și de violențe pe criterii de sex la care sunt supuse femeile protestatare și activistele pentru drepturile femeilor, anchetarea serioasă și imparțială a tuturor acestor fapte, precum și aducerea în fața justiției a făptașilor; solicită autorităților egiptene să adapteze cadrul necesar pentru a aborda problema violenței împotriva femeilor și să condamne public acest fenomen, inclusiv la cel mai înalt nivel; solicită guvernului să promoveze și să sprijine participarea femeilor la viața politică, inversând tendința actuală negativă din acest domeniu;

11. își repetă preocuparea legată de continuarea practicilor de trafic uman și de situația migranților ilegali din țară, în special din regiunea Sinai; solicită autorităților egiptene să își intensifice eforturile pentru a aborda aceste probleme, nu în cele din urmă prin punerea în aplicare integrală a unei legislații naționale privind refugiații și acordând agențiilor ONU și organizațiilor pentru drepturile omului acces deplin la persoanele în cauză aflate în Sinai;

12. reiterează poziția fermă și principială a UE împotriva pedepsei cu moartea și solicită un moratoriu total asupra tuturor condamnărilor la moarte din Egipt; îndeamnă Egiptul să ratifice cel de-al doilea Protocol facultativ la Pactul internațional cu privire la drepturile civile și politice din 1966, care vizează abolirea pedepsei cu moartea; solicită ca pedepsele cu moartea pronunțate la 26 ianuarie 2013 pentru 21 de suporteri ai clubului de fotbal Al-Masry să fie comutate;

13. regretă lipsa unor progrese tangibile în ceea ce privește returnarea către poporul egiptean a activelor însușite ilegal de fostul regim; îndeamnă SEAE și statele membre să trateze această importantă chestiune simbolică și financiară cu atenția cuvenită și solicită UE să instituie un grup alcătuit din anchetatori, avocați și procurori din statele sale membre și alte țări europene care să acorde asistență juridică și sprijin autorităților egiptene în cadrul acestui proces;

14. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, guvernelor și parlamentelor statelor membre, precum și președintelui, guvernului și Consiliului Shura al Egiptului.