Propunere de rezoluţie - B7-0096/2013Propunere de rezoluţie
B7-0096/2013

PROPUNERE DE REZOLUŢIE referitoare la evoluțiile recente din Egipt

6.3.2013 - (2013/2542(RSP))

depusă pe baza declarației Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate
în conformitate cu articolul 110 alineatul (2) din Regulamentul de procedură

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Cristian Dan Preda, Roberta Angelilli, Elena Băsescu, Arnaud Danjean, Mário David, Sari Essayah, Salvatore Iacolino, Eduard Kukan, Nadezhda Neynsky, Ria Oomen-Ruijten, Hans-Gert Pöttering, Jacek Protasiewicz, Tokia Saïfi, Peter Šťastný, Alf Svensson, Laima Liucija Andrikienė în numele Grupului PPE

Consultaţi, de asemenea, propunerea comună de rezoluţie RC-B7-0095/2013

Procedură : 2013/2542(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
B7-0096/2013
Texte depuse :
B7-0096/2013
Dezbateri :
Texte adoptate :

B7‑0096/2013

Rezoluția Parlamentului European referitoare la evoluțiile recente din Egipt

(2013/2542(RSP))

Parlamentul European,

–   având în vedere rezoluțiile sale anterioare referitoare la Egipt,

–   vând în vedere declarațiile Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant Catherine Ashton din 20 iunie 2012 privind situația politică din Egipt, din 13 septembrie 2012 privind crearea unui nou Grup operativ UE-Egipt, din 5 decembrie 2012 în care se solicită un dialog politic național și din 25 decembrie 2012 privind referendumul referitor la proiectul de constituție, precum și declarația purtătorului său de cuvânt din 25 ianuarie 2013 privind omorurile de la Port Said din Egipt,

–   având în vedere Concluziile Consiliului Afaceri Externe privind Egiptul din 27 februarie și 25 iunie 2012 și din 31 ianuarie și 8 februarie 2013,

–   având în vedere reuniunea Grupului operativ UE-Egipt din 13-14 noiembrie 2012 și concluziile sale,

–   având în vedere Acordul de asociere din 2001 dintre UE și Egipt, care a intrat în vigoare la 1 iunie 2004 și a fost consolidat de Planul de acțiune și de politica europeană de vecinătate (PEV) convenite în 2007,

–   având în vedere referendumul constituțional desfășurat la 15 și 22 decembrie 2012,

–   având în vedere memorandumul Comisiei din 8 februarie 2013 intitulat „EU’s response to the «Arab Spring»: the state-of-play after two years”,

–   având în vedere Concluziile Consiliului European din 8 februarie 2013 privind Primăvara arabă,

–   având în vedere Declarația Universală a Drepturilor Omului din 1948,

–   având în vedere Pactul internațional cu privire la drepturile civile și politice din 1966, la care Egiptul este parte,

–   având în vedere articolul 110 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

A. întrucât Mohammed Morsi a câștigat cu 51,7 % din voturi alegerile prezidențiale care au avut loc în mai și iunie 2012;

B.  întrucât, la 13 și 14 noiembrie 2012, Grupul operativ UE-Egipt, coprezidat de Înaltul Reprezentant/Vicepreședintele Catherine Ashton, s-a reunit la Cairo și a convenit asupra unui important pachet de asistență economică și politică menit să sprijine Egiptul în procesul actual de tranziție, UE angajându-se să acorde aproape 5 miliarde EUR sub formă de împrumuturi și subvenții pentru perioada 2012-2013;

C. întrucât proiectul de constituție a fost aprobat prin referendum la 15 și 22 decembrie 2012, cu 63,8 % de voturi pentru, în condițiile în care participarea la vot a fost de 32,9 %;

D. întrucât, la 26 ianuarie 2013, 21 de suporteri ai clubului local de fotbal Al-Masry au fost condamnați la moarte, fiind considerați responsabili de moartea a 74 de persoane ca urmare a unui meci de fotbal din 1 februarie 2012 de la Port Said; întrucât procesul este în curs de desfășurare și ar putea viza și alți suporteri;

E.  întrucât Uniunea Europeană se opune aplicării pedepsei capitale în toate cazurile și în orice condiții și a solicitat în mod repetat abolirea sa universală pentru a proteja demnitatea umană;

F.  întrucât aceste condamnări la moarte au dus la proteste de stradă și ciocniri cu poliția în zilele care au urmat, având drept rezultat alte victime și răniți;

G. întrucât, la 28 ianuarie 2013, Consiliul Shura a ratificat noi măsuri de securitate la cererea Președintelui Morsi, inclusiv impunerea stării de urgență în guvernoratele Suez, Ismailia și Port Said, din zona canalului, și a acordat forțelor armate egiptene autoritatea de a proteja instituțiile statului de sabotori și de a restabili securitatea;

H. întrucât violențele stradale în creștere și tensiunile politice din țară sunt simptomele, pe de o parte, ale blocării actuale a dialogului dintre guvern și opoziție și, pe de altă parte, ale situației economice care se înrăutățește vertiginos;

I.   întrucât femeile sunt supuse din ce în ce mai des hărțuirii și agresiunilor sexuale în locuri publice; întrucât aceste acțiuni împotriva femeilor reprezintă o încălcare gravă a drepturilor lor;

J.   întrucât se înregistrează o îngrijorare crescândă cu privire la restricțiile asupra libertății de credință și de religie, precum și asupra activităților jurnaliștilor și autorilor de bloguri;

K. întrucât noul proiect de lege privind protecția dreptului de a demonstra pașnic în locuri publice ar limita strict dreptul la întrunire publică pașnică;

L.  întrucât proiectul de lege privind asociațiile și fundațiile civile ar impune restricții stricte asupra finanțării ONG-urilor, mai ales din surse străine, și ar putea, de asemenea, împiedica sau limita posibilitatea organizațiilor societății civile de a observa alegerile parlamentare;

M. întrucât Uniunea Europeană și-a exprimat în repetate rânduri angajamentul în favoarea libertății de gândire, a libertății de conștiință și a libertății religioase și a subliniat că guvernelor le revine datoria de a garanta aceste libertăți peste tot în lume;

N. întrucât succesul politicii europene de vecinătate, precum și succesul reformelor din domeniul drepturilor omului, mai ales al drepturilor femeilor, vor depinde de implicarea societății civile în punerea în aplicare a politicilor relevante;

O. întrucât articolul 2 din Acordul de asociere din 2004 dintre UE și Egipt prevede că „[r]elațiile dintre părți, precum și dispozițiile acordului însuși, se bazează pe respectarea principiilor democratice și ale drepturilor fundamentale ale omului enunțate în Declarația universală a drepturilor omului, care inspiră politicile interne și internaționale ale acestora și care constituie un element esențial al prezentului acord”;

P.  întrucât actuala criză economică este agravată de blocajul negocierilor referitoare la un credit în valoare de 4,8 miliarde USD din partea FMI; întrucât măsurile care trebuie luate pentru a primi creditul includ majorarea taxelor și alte măsuri de reducere a deficitului bugetar, care este în prezent de peste 10 %, generând astfel riscul altor proteste publice;

Q. întrucât s-a stabilit desfășurarea de alegeri parlamentare anticipate la sfârșitul lunii aprilie; întrucât Președintele Morsi a invitat partidele de opoziție la un dialog național pentru a asigura integritatea și transparența alegerilor; întrucât partidele de opoziție au criticat programarea alegerilor și credibilitatea lor, iar principala coaliție de opoziție a decis să nu participe la aceste alegeri;

R.  întrucât Curtea Constituțională a respins zece articole din proiectul de lege electorală, declarându-le neconstituționale; întrucât această decizie ar putea duce la amânarea alegerilor;

S.  întrucât Guvernul egiptean a invitat Uniunea Europeană să observe alegerile,

1.  își reafirmă solidaritatea față de poporul egiptean în această perioadă critică de tranziție și subliniază că procesul de schimbare democratică necesită un efort și un angajament susținut; își reafirmă din nou sprijinul total pentru continuarea procesului de tranziție democratică a Egiptului;

2.  este profund îngrijorat de recentele tensiuni politice, manifestări violente și tulburări din ce în ce mai intense din Egipt;

3.  regretă profund pierderea semnificativă de vieți și numărul ridicat al persoanelor rănite în ciocnirile de luna trecută și transmite condoleanțe familiilor victimelor; solicită efectuarea unei anchete independente a evenimentelor care au dus la aceste victime omenești și răniți, precum și luarea de măsuri eficace și concrete prin care să se asigure urmărirea în justiție a celor responsabili;

4.  își reafirmă opoziția față de aplicarea pedepsei capitale în toate cazurile și în orice condiții, inclusiv cele mai recente, și solicită un moratoriu asupra utilizării sale;

5.  subliniază că este necesar să se continue reformarea sistemului penal pentru a garanta un cadru juridic corespunzător pentru eliminarea impunității și protejarea drepturilor omului;

6.  subliniază că este necesar să se elaboreze, în dialog și consultare cu societatea civilă, un cadru juridic corespunzător pentru a garanta dreptul la demonstrații pașnice și la întrunire publică pașnică și pentru a permite organizațiilor societății civile să își desfășoare activitatea fără constrângeri nejustificate și să beneficieze de sprijin din surse străine; îndeamnă protestatarii, activiștii și forțele de opoziție să își desfășoare protestele în mod pașnic; solicită din nou ridicarea totală a stării de urgență;

7.  își exprimă sprijinul total pentru angajamentul dovedit de aceste organizații și importanța și calitatea deosebită a activității lor de promovare a păcii, democrației și drepturilor omului;

8.  este profund îngrijorat cu privire la violențele și abuzurile din ce în ce mai frecvente la care sunt supuse femeile egiptene și solicită autorităților egiptene să ia măsurile necesare pentru a inversa această tendință;

9.  își exprimă îngrijorarea cu privire la restricțiile asupra libertății de credință și de religie; salută, în acest context, crearea, la 18 februarie 2013, a unui Consiliu Egiptean al Bisericilor, alcătuit din cele 5 principale confesiuni creștine din țară, mandatul său incluzând promovarea dialogului dintre musulmani și creștini;

10. este îngrijorat de măsurile luate împotriva jurnaliștilor și autorilor de bloguri; solicită Guvernului să ia măsurile necesare pentru a garanta libertatea presei;

11. este profund îngrijorat de polarizarea politică în creștere dintre guvern și opoziție; își exprimă sprijinul total pentru inițierea, fără întârziere, a unui dialog național cu toate părțile interesate de la nivel local și regional;

12. salută invitația adresată UE de Guvernul egiptean de a observa apropiatele alegeri parlamentare; solicită Guvernului să ia toate măsurile necesare pentru a asigura transparența și credibilitatea alegerilor; invită autoritățile egiptene și forțele de opoziție să găsească o soluție de compromis pentru a reduce escaladarea violenței și a diviziunilor și subliniază importanța desfășurării unor alegeri libere, corecte și transparente cu participarea tuturor forțelor, în vederea continuării tranziției Egiptului către o democrație autentică; încurajează UE și statele sale membre să sprijine și să asiste în continuare autoritățile, partidele politice și societatea civilă din Egipt în eforturile îndreptate spre realizarea acestui obiectiv;

13. este profund îngrijorat de situația economică în curs de înrăutățire rapidă din Egipt și de negocierile prelungite referitoare la un acord de împrumut cu FMI; salută eforturile reînnoite ale Guvernului de a continua aceste negocieri;

14. salută activitatea Grupului operativ UE-Egipt și acordul privind un pachet important de măsuri de asistență economică și politică destinate procesului de tranziție din Egipt; solicită ambelor părți să plaseze în centrul discuțiilor democratizarea, drepturile omului, egalitatea de gen și parteneriatul cu organizațiile de apărare a drepturilor omului și a drepturilor femeilor, în conformitate cu politica europeană de vecinătate în forma sa revizuită ca urmare a „Primăverii arabe”;

15. salută proiectul de lege privind reinstituirea zonei de liber schimb din Port Said;

16. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate/Vicepreședintelui Comisiei, guvernelor și parlamentelor statelor membre, precum și Guvernului Republicii Arabe Egipt.