Предложение за резолюция - B7-0097/2013Предложение за резолюция
B7-0097/2013

  ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ относно положението в Египет

  6.3.2013 - (2013/2542(RSP))

  за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност
  внесено съгласно член 110, параграф 2 от Правилника на дейността

  Charles Tannock, Peter van Dalen от името на групата ECR

  Вж. също предложението за обща резолюция RC-B7-0095/2013

  Процедура : 2013/2542(RSP)
  Етапи на разглеждане в заседание
  Етапи на разглеждане на документа :  
  B7-0097/2013
  Внесени текстове :
  B7-0097/2013
  Разисквания :
  Приети текстове :

  B7‑0097/2013

  Резолюция на Европейския парламент относно положението в Египет

  (2013/2542(RSP))

  Европейският парламент,

  –   като взе предвид предишните си резолюции относно Египет, и по-специално резолюцията си от 15 февруари 2012 г.,

  –   като взе предвид заключенията на Съвета от 31 януари 2013 г. относно подкрепата на ЕС за устойчиви промени в обществата в преход[1],

  –   като взе предвид изявлението на върховния представител/заместник-председател от 25 декември 2012 г. относно референдума в Египет,

  –   като взе предвид изявлението на върховния представител/заместник-председател от 25 декември 2013 г. относно убийствата в Порт Саид,

  –   като взе предвид резултатите от първата среща на специалната група ЕС – Египет на 13 и 14 ноември 2012 г.,

  –   като взе предвид решението на Съвета от 26 ноември 2012 г. относно улесняването на възстановяването на активи,

  –   като взе предвид член 110 от своя правилник,

  A. като има предвид, че Египет е най-голямата държава, обхваната от Арабската пролет, държава, заемаща централно място в региона на Близкия изток / Северна Африка, важен търговски партньор на ЕС и основен получател на помощ от ЕС;

   

  Б.  като има предвид, че след началото на Арабската пролет Европейският съюз увеличи усилията за упражняване на влиянието си в Египет, наред с другото чрез посещения от страна на върховния представител / заместник-председател, на председателя на Европейския съвет, председателя на Комисията и на държавни глави и правителствени ръководители на неговите държави членки, а така също чрез различни срещи на високо равнище и инициативи, както и чрез отпускане на помощи;

   

  В.  като има предвид, че на 22 ноември 2012 г. президентът Морси издаде конституционна декларация, която, наред с другото, го прави неподвластен на съдебен контрол; като има предвид, че дни по-късно президентът анулира тази декларация, но вече бяха започнали демонстрации, водещи до ескалация на напрежението;

   

  Г.  като има предвид, че на 30 ноември 2012 г. Учредителното събрание, доминирано от ислямистите, прие проект за конституция и го представи на президента;

   

  Д. като има предвид, че на 15 и 22 декември 2012 г. в Египет беше проведен референдум относно проекта за конституция; като има предвид, че проектът за конституция получи подкрепата на мнозинството от гласоподавателите при избирателна активност от 33 %;

   

  Е.  като има предвид, че на 26 януари 2013 г. съдът в Кайро отнесе досиетата на 21 обвиняеми от Порт Саид до великия мюфтия, за да ратифицира постановените срещу тях смъртни присъди;

   

  Ж. като има предвид, че след тази новина хиляди роднини на обвиняемите, членове на футболния фен клуб Ултрас в Порт Саид и други поддръжници, събрали се в околностите на главния затвор в Порт Саид, се втурнаха към затвора;

   

  З.  като има предвид, че някои от протестиращите носеха огнестрелно оръжие и хвърляха камъни и коктейли „Молотов“; като има предвид, че силите за сигурност веднага реагираха с използването на сълзотворен газ и огнестрелно оръжие;

   

  И. като има предвид, че в последвалото насилие, главно в пристанището Саид, но също така и в други градове в Египет, десетки хора загубиха живота си, а стотици бяха ранени;

   

  Й. като има предвид, че втора серия от присъди се очаква да бъдат произнесени на 9 март 2013 г.;

   

  К. като има предвид, че продължават демонстрациите на площад Тахрир в Кайро, както и на други места; като има предвид, обаче, че положението се превърна в изключително опасно особено за демонстранти от женски пол, като ежедневно се съобщава за сексуални нападения;

   

  Л. като има предвид, че на 26 ноември 2012 г. Съветът предприе действия за улесняване на връщането на присвоени средства на органите на Египет и Тунис;

   

  М. като има предвид, че ЕС се ангажира да предостави за периода 2012-2013 г. заеми и безвъзмездни средства на стойност 5 милиарда евро, които ще бъдат предоставени от Комисията, Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) и Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР);

   

  Н. като има предвид, че ЕС допринесе с изпращането на двама експерти за президентските избори и предложи, при покана от страна на Египет да изпрати мисия за наблюдение на изборите за парламентарните избори в Египет;

   

  1.  повтаря предишните си призиви за диалог между всички страни в Египет, за да се постигне по-нататъшен напредък към силна и устойчива демокрация; настоятелно призовава всички страни, и преди всичко президента, да увеличат усилията си в това отношение; освен това потвърждава своята солидарност с египетския народ в този критичен период на преход и продължава да подкрепя легитимния стремеж към демокрация;

   

  2.  настоятелно призовава египетското ръководство да гарантира адекватно представителство на всички египтяни чрез демократичните институции и Конституцията, както и спазването на правата на човека за всички, независимо от убеждения, пол или друго съображение и в съответствие с международното право в областта на правата на човека;

   

  3.  настоятелно призовава за бързото въвеждане на парламентарна демокрация, като президентът Морси полага усилия за превъзмогване на разделението и действа осъзнавайки отговорността си пред целия египетски народ в навечерието на конституционния референдум;

   

  4.  изразява съжаление, че съгласно член 189 от новата конституция военните трибунали за цивилни граждани са все още допустими; подчертава, че безпристрастната гражданска съдебна система и достъпът до справедлив съдебен процес са основни ценности във всяка демократична държава;

   

  5.  счита, че акцентът трябва да бъде поставен върху гарантирането на свободата на съвестта, словото и убежденията за всички граждани на Египет; счита, че египетското правителство трябва да гарантира на християнската общност в Египет свобода на религията; счита, че следва да се положат усилия за обръщане на тенденцията, свързана с емиграцията на християните от Египет, която застрашава по-нататъшното съществуване на една от най-старите общности в Египет, а също така вреди на египетската икономика, тъй като обучени специалисти напускат страната;

   

  6.  призовава египетските полицейски и съдебни органи да извършат пълно, независимо и задълбочено разследване на проявите на насилие в отговор на решението на съда от 26 януари 2013 г., както и да подведат под съдебна отговорност извършителите на престъпления;

   

  7.  приветства факта, че член 50 от новата конституция гарантира свободата на събранията, но остава загрижен във връзка с насилието, съпътстващо протестите в цял Египет;

   

  8.  поднася своите съболезнования на семействата на убитите при последните сблъсъци в Кайро и Порт Саид и призовава за разследване на твърденията за изтезания и малтретиране от страна на силите за сигурност; призовава за запазване на спокойствие във връзка с демонстрациите в отговор на осъждането на лицата, задържани след футболен мач в Порт Саид, особено предвид на очакваните на 9 март останали присъди; призовава ЕС и неговите държави членки да предложат на Египет помощ за провеждане на реформи в службите на полицията, така че да упражняват по-добър контрол при демонстрации;

   

  9.  настоятелно призовава органите на Египет за справяне с проблема на насилието срещу жени; осъжда нападенията срещу жени по време на демонстрациите на площад Тахрир, както и на други места;

   

  10. настоява неправителствените организации да бъдат свободни да упражняват своите законни дейности, в т.ч. провеждане на изследвания относно правата на човека, по правни и конституционни въпроси; счита, че не следва да се приемат закони, които ограничават дейността им до хуманитарна и социална дейност или ограничават взаимодействието им с „чужди органи“; ето защо осъжда писмото на Министерството на застраховане и социални въпроси на Египет, изпратено до неправителствената организация „Египетска организация за правата на човека“, в което се съобщават нови ограничения;

   

  11. приветства споразумението, постигнато след посещението на президента Морси в Брюксел, за възобновяване на двустранните контакти чрез структурите на Споразумението за асоцииране ЕС – Египет, както и подновяването на преговорите за нов план за действие в рамките на ЕПС;

   

  12. приветства създаването през ноември 2012 г. на специалната група ЕС – Египет; отбелязва резултатите, постигнати по време на първата среща на специалната група на 13 и 14 ноември; счита, че във връзка с обещанията си за предоставяне на заеми и безвъзмездна помощ Комисията, ЕИБ и ЕБВР трябва да приложат строги условия по отношение на правата на човека, чието спазване да следят отблизо;

   

  13. приветства създаването от ЕБВР на специална инициатива за продоволствената сигурност, която да даде възможност на Египет, най-големият вносител на пшеница в света, да гарантира стабилни доставки на храна;

   

  14. приветства решението за проучване на начините за увеличаване на търговията и инвестициите между Египет и ЕС; счита, че сключването на пълно и всеобхватно споразумение за свободна търговия, основаващо се на взаимно зачитане на правата на човека, ще представлява най-добрият метод за увеличаване на благоденствието и намаляване на бедността в Египет;

   

  15. чувства се окуражен от дискусиите за сътрудничество и координация по отношение на възстановяването на активи, присвоени от бившия режим, които са замразени от март 2011 г.; полага усилия за завършване на обещаната пътна карта, чиято цел е да се засили сътрудничеството между ЕС и Египет по този въпрос;

   

  16. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на Комисията, на върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, на правителствата и парламентите на държавите членки, както и на правителството и парламента на Египет.