Πρόταση ψηφίσματος - B7-0097/2013Πρόταση ψηφίσματος
B7-0097/2013

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ σχετικά με την κατάσταση στην Αίγυπτο

6.3.2013 - (2013/2542(RSP))

εν συνεχεία δήλωσης της Αντιπροέδρου της Επιτροπής / Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για την Εξωτερική Πολιτική και την Πολιτική Ασφάλειας
σύμφωνα με το άρθρο 110 παράγραφος 2 του Κανονισμού

Charles Tannock, Peter van Dalen εξ ονόματος της Ομάδας ECR

Βλ. επίσης την κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B7-0095/2013

Διαδικασία : 2013/2542(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
B7-0097/2013
Κείμενα που κατατέθηκαν :
B7-0097/2013
Συζήτηση :
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

B7‑0097/2013

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την κατάσταση στην Αίγυπτο

(2013/2542(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη τα παλαιότερα ψηφίσματά του για την Αίγυπτο, και ειδικότερα εκείνο της 15ης Φεβρουαρίου 2012,

–   έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 31ης Ιανουαρίου 2013 σχετικά με τη στήριξη της ΕΕ για την επίτευξη βιώσιμων αλλαγών σε μεταβατικές κοινωνίες[1],

–   έχοντας υπόψη τη δήλωση στην οποία προέβη η Ύπατη Εκπρόσωπος / Αντιπρόεδρος στις 25 Δεκεμβρίου 2012 σχετικά με το δημοψήφισμα στην Αίγυπτο,

–   έχοντας υπόψη τη δήλωση στην οποία προέβη η Ύπατη Εκπρόσωπος / Αντιπρόεδρος στις 25 Ιανουαρίου 2013 σχετικά με τις δολοφονίες στο Πορτ Σάιντ,

–   έχοντας υπόψη τα πορίσματα της πρώτης Ειδικής Ομάδας ΕΕ-Αιγύπτου της 13-14ης Νοεμβρίου 2012,

–   έχοντας υπόψη την απόφαση του Συμβουλίου της 26ης Νοεμβρίου 2012 σχετικά με τη διευκόλυνση της ανάκτησης περιουσιακών στοιχείων,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 110 του Κανονισμού του,

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Αίγυπτος αποτελεί τη μεγαλύτερη χώρα της Αραβικής Άνοιξης, μια χώρα καθοριστικής σημασίας στην περιοχή της Μέσης Ανατολής και της Βόρειας Αφρικής, ένα σημαντικό εμπορικό εταίρο για την ΕΕ και ένα σημαντικό αποδέκτη ενωσιακής βοήθειας·

 

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ, μετά την έναρξη της Αραβικής Άνοιξης, έχει ενισχύσει τις προσπάθειές της για άσκηση επιρροής στην Αίγυπτο, μεταξύ άλλων μέσω επισκέψεων της Ύπατης Εκπροσώπου / Αντιπροέδρου, του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, του Προέδρου της Επιτροπής και αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων κρατών μελών, καθώς και μέσω διάφορων διασκέψεων και πρωτοβουλιών και μέσω της χορήγησης ενισχύσεων·

 

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 22 Νοεμβρίου 2012, ο Πρόεδρος Morsi εξέδωσε Συνταγματική Δήλωση, στην οποία, μεταξύ άλλων, η προεδρία τίθεται εκτός δικαστικού ελέγχου· ότι, λίγες μέρες αργότερα, ο Πρόεδρος ακύρωσε τη δήλωση αυτή αλλά οι διαδηλώσεις ήδη κλιμακώνονταν·

 

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 30 Νοεμβρίου 2012, η Συντακτική Συνέλευση, στην οποία κυριαρχούν οι ισλαμιστές, ενέκρινε σχέδιο συντάγματος και το υπέβαλε στον Πρόεδρο·

 

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 15 και στις 22 Δεκεμβρίου 2012, η Αίγυπτος πραγματοποίησε δημοψήφισμα για το σχέδιο συντάγματος, και ότι η πλειοψηφία ψήφισε υπέρ του σχεδίου συντάγματος με ποσοστό συμμετοχής 33%·

 

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 16 Ιανουαρίου 2013, δικαστήριο του Καΐρου παρέπεμψε τις υποθέσεις 21 κατηγορουμένων από το Πορτ Σάιντ στον Μεγάλο Μουφτή για να επικυρώσει την καταδίκη σε θάνατο που έχει αποφασιστεί εις βάρος τους·

 

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, μετά από αυτήν την είδηση, χιλιάδες συγγενείς των κατηγορουμένων, μέλη του ομίλου οπαδών Ultras της ποδοσφαιρικής ομάδας του Πορτ Σάιντ και άλλοι οπαδοί που συγκεντρώθηκαν στην περιοχή των Γενικών Φυλακών του Πορτ Σάιντ έσπευσαν προς τη φυλακή·

 

H. λαμβάνοντας υπόψη ότι ορισμένοι διαδηλωτές ήταν οπλισμένοι με πυροβόλα όπλα ή πετούσαν πέτρες και βόμβες μολότοφ, και ότι οι δυνάμεις ασφαλείας αντέδρασαν άμεσα με έντονη χρήση δακρυγόνων και όπλων·

 

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι στα περιστατικά βίας που ακολούθησαν, κυρίως στο Πορτ Σάιντ αλλά και σε άλλες χώρες της Αιγύπτου, έχασαν τη ζωή τους δεκάδες άτομα και εκατοντάδες τραυματίστηκαν·

 

Ι.   λαμβάνοντας υπόψη ότι αναμένεται δεύτερος γύρος καταδικών στις 9 Μαρτίου 2013·

 

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι εξακολουθούν να πραγματοποιούνται διαδηλώσεις στην πλατεία Ταχρίρ του Καΐρου και σε άλλα μέρη, και ότι, ωστόσο, η κατάσταση ιδίως για τις διαδηλώτριες έχει γίνει εξαιρετικά επικίνδυνη και αναφέρονται σεξουαλικές επιθέσεις σε καθημερινή βάση·

 

ΙΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το Συμβούλιο έλαβε στις 26 Νοεμβρίου 2012 μέτρα για τη διευκόλυνση της επιστροφής παρανόμως ιδιοποιηθέντων κεφαλαίων στις αιγυπτιακές και τυνησιακές αρχές·

 

ΙΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ έχει δεσμευτεί να διαθέσει επιχορηγήσεις και δάνεια ύψους 5 δισεκατομμυρίων ευρώ για την περίοδο 2012-2013, που θα δοθούν από την Επιτροπή, την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (ΕΤΑΑ)·

 

ΙΔ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ έχει αποστείλει δύο εμπειρογνώμονες για θέματα εκλογών και έχει προσφερθεί να αποστείλει αντιπροσωπεία εκλογικών παρατηρητών στις κοινοβουλευτικές εκλογές της Αιγύπτου, εφόσον προσκληθεί από την Αίγυπτο·

 

1.  υπενθυμίζει τις προηγούμενες εκκλήσεις για διάλογο μεταξύ όλων των ενδιαφερόμενων μερών στην Αίγυπτο προκειμένου να επιτευχθεί περαιτέρω πρόοδος στην πορεία προς μια εδραιωμένη και βιώσιμη δημοκρατία· καλεί όλα τα μέρη, και ιδίως τον Πρόεδρο, να εντείνει τις προσπάθειες του προς αυτό το στόχο· επιπλέον, εκφράζει εκ νέου την αλληλεγγύη του προς τον αιγυπτιακό λαό σε αυτή την κρίσιμη μεταβατική περίοδο και συνεχίζει να υποστηρίζει τις νόμιμες δημοκρατικές προσδοκίες·

 

2.  καλεί την ηγεσία της Αιγύπτου να διασφαλίσει την κατάλληλη εκπροσώπηση όλων των Αιγυπτίων μέσω των δημοκρατικών θεσμών και του Συντάγματος, καθώς και τα ανθρώπινα δικαιώματα για όλους, ανεξαρτήτως θρησκείας, φύλου ή άλλου παράγοντα και σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

 

3.  ζητεί την άμεση εφαρμογή της κοινοβουλευτικής δημοκρατίας, και καλεί τον Πρόεδρο Morsi να γεφυρώσει τις αντιθέσεις και να συνεργαστεί με το σύνολο του λαού μετά το συνταγματικό δημοψήφισμα·

 

4.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι συνεχίζουν να επιτρέπονται τα στρατιωτικά δικαστήρια για πολίτες δυνάμει του άρθρου 189 του νέου συντάγματος και τονίζει ότι το αμερόληπτο δικαστικό σύστημα για αστικές υποθέσεις και η πρόσβαση σε δίκαιη δίκη αποτελούν θεμελιώδεις αξίες κάθε δημοκρατικής χώρας·

 

5.  πιστεύει ότι πρέπει να δοθεί έμφαση στη διασφάλιση της ελευθερίας συνείδησης, έκφρασης και πεποιθήσεων για όλους τους πολίτες της Αιγύπτου· ότι η αιγυπτιακή κυβέρνηση πρέπει να διασφαλίσει έμπρακτα τη θρησκευτική ελευθερία της χριστιανικής κοινότητας της Αιγύπτου· ότι πρέπει να καταβληθούν προσπάθειες για να αναχαιτισθεί το ρεύμα της μετανάστευσης χριστιανών από την Αίγυπτο, το οποίο απειλεί τη συνεχιζόμενη παρουσία μιας από τις παλαιότερες κοινότητες της Αιγύπτου, και, παράλληλα, βλάπτει την αιγυπτιακή οικονομία, καθώς ειδικευμένοι επαγγελματίες εγκαταλείπουν τη χώρα·

 

6.  ζητεί από την αιγυπτιακή αστυνομία και τις δικαστικές αρχές να διερευνήσουν πλήρως, ανεξάρτητα και ενδελεχώς τα περιστατικά βίας που ακολούθησαν τη δικαστική απόφαση της 26ης Ιανουαρίου 2013 και να προσαγάγουν στη δικαιοσύνη αυτούς που διέπραξαν αυτά τα εγκλήματα·

 

7.  επιδοκιμάζει τη διασφάλιση του δικαιώματος του συνέρχεσθαι στο άρθρο 50 του νέου συντάγματος, αλλά εξακολουθεί να ανησυχεί για τη βία που λαμβάνει χώρα στις διαδηλώσεις στην Αίγυπτο·

 

8.  εκφράζει τα συλλυπητήριά του στους συγγενείς των ατόμων που έχασαν τη ζωή τους στις πρόσφατες συγκρούσεις στο Κάιρο και στο Πορτ Σάιντ, και ζητεί τη διεξαγωγή έρευνας σχετικά με τις καταγγελίες για βασανιστήρια και κακοποίηση εκ μέρους των δυνάμεων ασφαλείας· κάνει έκκληση για ηρεμία όσον αφορά τις διαδηλώσεις μετά την καταδίκη των κρατουμένων από τον ποδοσφαιρικό αγώνα στο Πορτ Σάιντ, ιδίως ενόψει των λοιπών ποινών που αναμένονται στις 9 Μαρτίου· ζητεί από την ΕΕ και τα κράτη μέλη να προσφέρουν βοήθεια στην Αίγυπτο για τη μεταρρύθμιση της αστυνομίας, προκειμένου να προσφέρει καλύτερη εποπτεία των διαδηλώσεων·

 

9.  ζητεί από τις αιγυπτιακές αρχές να αντιμετωπίσουν το ζήτημα της βίας κατά των γυναικών και καταδικάζει τις επιθέσεις εις βάρος διαδηλωτριών στην πλατεία Ταχρίρ και σε άλλες διαδηλώσεις·

 

10. επιμένει ότι οι ΜΚΟ πρέπει να είναι ελεύθερες να διεξάγουν τις νόμιμες δραστηριότητές τους, περιλαμβανομένης της έρευνας για τα ανθρώπινα δικαιώματα και νομικά και συνταγματικά ζητήματα· είναι της άποψης ότι δεν πρέπει να θεσπιστούν νόμοι που περιορίζουν τις δραστηριότητές τους όσον αφορά το ανθρωπιστικό ή κοινωνικό έργο τους ή περιορίζουν τη διάδρασή τους με «ξένους φορείς»· καταδικάζει, εν προκειμένω, την επιστολή που απέστειλε το Υπουργείο Ασφαλίσεων και Κοινωνικών Υποθέσεων της Αιγύπτου προς την ΜΚΟ Αιγυπτιακή Οργάνωση για τα ανθρώπινα δικαιώματα, με την οποία παρέχονται πληροφορίες για νέους περιορισμούς·

 

11. επιδοκιμάζει τη συμφωνία, μετά την επίσκεψη του Προέδρου Morsi στις Βρυξέλλες, για την πραγματοποίηση διμερών επαφών μέσω των δομών της Συμφωνίας Σύνδεσης μεταξύ ΕΕ και Αιγύπτου, καθώς και για την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων για ένα νέο Σχέδιο Δράσης για την Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονίας (ΕΠΓ)·

 

12. επιδοκιμάζει τη δημιουργία Ειδικής Ομάδας EΕ-Αιγύπτου το Νοέμβριο του 2012 και λαμβάνει γνώση του αποτελέσματος της πρώτης συνεδρίασης της Ειδικής Ομάδας στις 13-14ης Νοεμβρίου· πιστεύει ότι η Επιτροπή, η ΕΤΕπ και η ΕΤΑΑ πρέπει να εξαρτούν τις υποσχέσεις για δάνεια και επιχορηγήσεις από αυστηρές και καλά επιτηρούμενες προϋποθέσεις όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα·

 

13. επιδοκιμάζει τη δημιουργία ειδικής πρωτοβουλίας για την επισιτιστική ασφάλεια από την ΕΤΑΑ, η οποία πρέπει να επιτρέψει στην Αίγυπτο, το μεγαλύτερο εισαγωγέα σιταριού, να εξασφαλίσει το σταθερό εφοδιασμό της με τρόφιμα·

14.  επιδοκιμάζει την απόφαση για την εξέταση τρόπων με τους οποίους μπορεί να αυξηθούν το εμπόριο και οι επενδύσεις μεταξύ Αιγύπτου και ΕΕ· πιστεύει ότι μια σφαιρική και σε βάθος συμφωνία ελευθέρων συναλλαγών, βασισμένη στον αμοιβαίο σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, θα αποτελούσε την καλύτερη μέθοδο για την ενίσχυση της ευημερίας και τη μείωση της φτώχιας στην Αίγυπτο·

 

15. ενθαρρύνεται από τις συζητήσεις για συνεργασία και συντονισμό όσον αφορά την ανάκτηση περιουσιακών στοιχείων που υπεξαίρεσε το προηγούμενο καθεστώς, τα οποία είχαν δεσμευτεί από το Μάρτιο του 2011· ζητεί την οριστικοποίηση του χάρτη πορείας που έχει εξαγγελθεί με στόχο την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ ΕΕ και Αιγύπτου στο ζήτημα αυτό·

 

16. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την Επιτροπή, την Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, τις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών, καθώς και την κυβέρνηση και το κοινοβούλιο της Αιγύπτου.