Propunere de rezoluţie - B7-0097/2013Propunere de rezoluţie
B7-0097/2013

  PROPUNERE DE REZOLUŢIE referitoare la situația din Egipt

  6.3.2013 - (2013/2542(RSP))

  depusă pe baza declarației Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate
  în conformitate cu articolul 110 alineatul (2) din Regulamentul de procedură

  Charles Tannock, Peter van Dalen în numele Grupului ECR

  Consultaţi, de asemenea, propunerea comună de rezoluţie RC-B7-0095/2013

  Procedură : 2013/2542(RSP)
  Stadiile documentului în şedinţă
  Stadii ale documentului :  
  B7-0097/2013
  Texte depuse :
  B7-0097/2013
  Dezbateri :
  Texte adoptate :

  B7‑0097/2013

  Rezoluția Parlamentului European referitoare la situația din Egipt

  (2013/2542(RSP))

  Parlamentul European,

  –   având în vedere rezoluțiile sale anterioare referitoare la Egipt, în special cea din 15 februarie 2012,

  –   având în vedere Concluziile Consiliului din 31 ianuarie 2013 privind sprijinul din partea UE pentru schimbările durabile din țările aflate în perioada de tranziție[1],

  –   având în vedere declarația din 25 decembrie 2012 a Înaltului Reprezentant/Vicepreședintelui privind referendumul din Egipt,

  –   având în vedere declarația din 25 ianuarie 2013 a purtătorului de cuvânt al Înaltului Reprezentant/Vicepreședintelui privind crimele de la Port Said,

  –   având în vedere rezultatele primei reuniuni a Grupului operativ UE-Egipt din 13-14 noiembrie 2012,

  –   având în vedere Decizia Consiliului din 26 noiembrie 2012 privind facilitarea recuperării bunurilor,

  –   având în vedere articolul 110 din Regulamentul său de procedură,

  A. întrucât Egiptul este cea mai mare dintre țările afectate de Primăvara arabă, un pilon în Orientul Mijlociu/regiunea Africii de Nord, un partener comercial important al UE și un beneficiar major de ajutoare din partea UE;

   

  B.  întrucât, după începerea Primăverii arabe, UE și-a intensificat eforturile de a-și exercita influența asupra Egiptului, printre altele prin vizite efectuate de ÎR/VP, președintele Consiliului European, președintele Comisiei și șefi de state și de guverne ale statelor sale membre, precum și prin intermediul unor reuniuni la nivel înalt și al altor inițiative și prin acordarea de ajutoare;

   

  C. întrucât la 22 noiembrie 2012 președintele Morsi a emis o declarație constituțională prin care, printre altele, a scos președinția de sub controlul justiției; întrucât, deși președintele Egiptului a anulat declarația respectivă câteva zile mai târziu, erau deja în curs manifestații tot mai intense;

   

  D. întrucât la 30 noiembrie 2012 Adunarea Constituentă, dominată de islamiști, a adoptat un proiect de constituție pe care l-a prezentat președintelui;

   

  E.  întrucât la 15 și 22 decembrie 2012 a avut loc în Egipt un referendum privind proiectul de constituție; întrucât majoritatea a votat în favoarea proiectului de constituție, participarea la referendum fiind de 33%;

   

  F.  întrucât la 26 ianuarie 2013 Tribunalul din Cairo a înaintat cauzele privind cei 21 de acuzați din Port Said Marelui Muftiu pentru a confirma sentințele capitale care au fost pronunțate împotriva lor;

   

  G. întrucât, la aflarea acestei vești, mii de persoane (rude ale acuzaților, suporteri fanatici ai clubului de fotbal din Port Said și alți suporteri) care erau adunate în vecinătatea închisorii din Port Said s-au îndreptat spre închisoare;

   

  H. întrucât unii protestatari aveau arme de foc sau au aruncat cu pietre și cocteiluri Molotov; întrucât forțele de securitate au reacționat imediat utilizând masiv gazele lacrimogene și armele de foc;

   

  I.   întrucât în cursul violențelor care au urmat, în special în Port Said, dar și în alte orașe din Egipt, zeci de persoane și-au pierdut viața și câteva sute au fost rănite;

   

  J.   întrucât se așteaptă pronunțarea celei de-a doua runde de sentințe în 9 martie 2013;

   

  K. întrucât au loc în continuare demonstrații în Piața Tahrir din Cairo și în alte părți; întrucât îndeosebi situația femeilor care participă la manifestații este extrem de periculoasă, fiind relatate zilnic agresiuni sexuale;

   

  L.  întrucât, la 26 noiembrie 2012, Consiliul a luat măsuri pentru facilitarea returnării fondurilor însușite ilegal către autoritățile egiptene și tunisiene;

   

  M. întrucât UE s-a angajat să pună la dispoziție împrumuturi și granturi în valoare de 5 miliarde EUR pentru 2012-2013, acordate de Comisie, de Banca Europeană de Investiții (BEI) și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD);

   

  N. întrucât UE a pus la dispoziție doi experți în alegeri pentru alegerile prezidențiale și s-a oferit să trimită o misiune de observare a alegerilor pentru alegerile parlamentare din Egipt, dacă Egiptul îi adresează o invitație în acest sens,

   

  1.  își reiterează apelurile anterioare la un dialog cu participarea tuturor părților din Egipt, pentru a progresa în continuare spre o democrație profundă și durabilă; îndeamnă toate părțile, în special pe președinte, să își intensifice eforturile în acest sens; în plus, își reafirmă solidaritatea față de poporul egiptean în această perioadă critică de tranziție și continuă să îi sprijine aspirațiile democratice legitime;

   

  2.  îndeamnă conducerea Egiptului să asigure o reprezentare adecvată a tuturor egiptenilor prin intermediul unor instituții democratice și al constituției, precum și respectarea drepturilor omului pentru toată populația, indiferent de religie, gen sau alte considerente și în conformitate cu dreptul internațional în materie;

   

  3.  solicită ferm instaurarea rapidă a unei democrații parlamentare și îl îndeamnă pe președintele Morsi să pună capăt diferendelor și să promoveze unitatea națională în urma referendumului constituțional;

   

  4.  regretă faptul că articolul 189 din noua constituție permite judecarea civililor în tribunale militare; subliniază că existența unui sistem judiciar civil imparțial și accesul la un proces echitabil se numără printre valorile fundamentale ale oricărei țări democratice;

   

  5.  consideră că ar trebui să se acorde prioritate asigurării libertății de conștiință, expresie și credință pentru toții cetățenii Egiptului; consideră că guvernul egiptean trebuie să garanteze libertatea religioasă a comunității creștine din Egipt; consideră că ar trebui să se facă eforturi pentru a inversa tendința de emigrare a creștinilor din Egipt, care amenință viitorul uneia dintre cele mai vechi comunități din Egipt și afectează negativ economia acestei țări, deoarece printre emigranți se numără și specialiști;

   

  6.  solicită poliției și autorităților judiciare din Egipt să facă o anchetă cuprinzătoare, independentă și aprofundată a violențelor care au intervenit în urma sentinței din 26 ianuarie 2013 și să-i defere justiției pe cei vinovați;

   

  7.  salută faptul că articolul 50 din noua constituție garantează libertatea de reuniune, dar este în continuare îngrijorat de violențele conexe protestelor din tot Egiptul;

   

  8.  adresează condoleanțe rudelor celor uciși în recentele confruntări din Cairo și Port Said și solicită verificarea acuzațiilor conform cărora forțele de securitate ar fi comis acte de tortură și abuzuri; îndeamnă la calm în ceea ce privește demonstrațiile izbucnite ca urmare a condamnării celor arestați în urma meciului de fotbal de la Port Said, în special în condițiile în care restul sentințelor sunt așteptate pe 9 martie; solicită UE și statelor sale membre să ofere asistență Egiptului pentru reformarea serviciului său de poliție pentru a supraveghea mai bine demonstrațiile;

   

  9.  îndeamnă autoritățile egiptene să se ocupe de problema violenței împotriva femeilor; condamnă atacurile împotriva femeilor care protestează în Piața Tahrir și în cadrul altor demonstrații;

   

  10. insistă că ONG-urile ar trebui să fie libere să își desfășoare activitățile legitime, inclusiv cele de cercetare în domeniul drepturilor omului și al chestiunilor juridice și constituționale; consideră că nu ar trebui adoptate legi care să le limiteze activitățile la domeniul umanitar și social și să le restricționeze interacțiunile cu „organismele străine”; prin urmare, condamnă scrisoarea trimisă Organizației Egiptene pentru Drepturile Omului (ONG) de către Ministerul Asigurărilor și Afacerilor Sociale, care conține informații privind noi restricții;

   

  11. salută acordul la care s-a ajuns în urma vizitei președintelui Morsi la Bruxelles de a relua contactele bilaterale prin intermediul structurilor Acordului de asociere UE-Egipt, precum și de a relansa negocierile asupra unui nou plan de acțiune în cadrul PEV;

   

  12. salută crearea Grupului operativ UE-Egipt în noiembrie 2012; ia act de rezultatele primei reuniuni a grupului operativ din 13 și 14 noiembrie; consideră că angajamentele de împrumuturi și granturi ale Comisiei, BEI și BERD trebuie să fie însoțite de condiții stricte în domeniul drepturilor omului, care să fie monitorizate adecvat;

   

  13. salută crearea de către BERD a unei inițiative speciale pentru securitatea alimentară, care ar trebui să-i permită Egiptului, cel mai mare importator de grâu din lume, să-și asigure o aprovizionare stabilă cu alimente;

   

  14. salută decizia de a analiza modalități de a îmbunătăți schimburile comerciale și investițiile între Egipt și UE; consideră că cea mai bună metodă de a crește prosperitatea și de a reduce sărăcia în Egipt ar fi un acord de liber schimb complex și cuprinzător;

   

  15. este încurajat de discuțiile privind cooperarea și coordonarea pentru recuperarea bunurilor pe care fostul regim și le-a însușit în mod nejustificat și care au fost înghețate din martie 2011; așteaptă finalizarea foii de parcurs promise pentru îmbunătățirea cooperării dintre UE și Egipt în această chestiune;

   

  16. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, guvernelor și parlamentelor statelor membre, precum și guvernului și parlamentului Egiptului.