Predlog resolucije - B7-0097/2013Predlog resolucije
B7-0097/2013

  PREDLOG RESOLUCIJE o razmerah v Egiptu

  6.3.2013 - (2013/2542(RSP))

  ob zaključku razprave o izjavi podpredsednice Komisije/visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko
  v skladu s členom 110(2) Poslovnika

  Charles Tannock, Peter van Dalen v imenu skupine ECR

  Glej tudi predlog skupne resolucije RC-B7-0095/2013

  Postopek : 2013/2542(RSP)
  Potek postopka na zasedanju
  Potek postopka za dokument :  
  B7-0097/2013
  Predložena besedila :
  B7-0097/2013
  Razprave :
  Sprejeta besedila :

  B7‑0097/2013

  Resolucija Evropskega parlamenta o razmerah v Egiptu

  (2013/2542(RSP))

  Evropski parlament,

  –   ob upoštevanju svojih prejšnjih resolucij o Egiptu, zlasti resolucije z dne 15. februarja 2012,

  –   ob upoštevanju sklepov Sveta z dne 31. januarja 2013 o podpori EU trajnostnim spremembam v družbah v tranziciji[1],

  –   ob upoštevanju izjav visoke predstavnice/podpredsednice z dne 25. decembra 2012 o referendumu v Egiptu,

  –   ob upoštevanju izjav tiskovnega predstavnika visoke predstavnice/podpredsednice z dne 25. januarja 2013 o ubojih v Port Saidu,

  –   ob upoštevanju sklepov, sprejetih na prvem srečanju delovne skupine EU-Egipt dne 13. in 14. novembra 2012,

  –   ob upoštevanju sklepa Sveta z dne 26. novembra 2012 o olajšanju vračanja premoženja,

  –   ob upoštevanju člena 110(2) Poslovnika,

  A. ker je Egipt največja država arabske pomladi, povezovalna država na območju Bližnjega vzhoda/severne Afrike, pomemben trgovinski partner EU in pomemben prejemnik pomoči EU;

  B.  ker je EU po začetku arabske pomladi okrepila svoja prizadevanja za večji vpliv v Egiptu, med drugim z obiski visoke predstavnice/podpredsednice, predsednika Evropskega sveta, predsednika Komisije ter predsednikov držav članic in njihovih vlad, kot tudi prek različnih vrhunskih srečanj in pobud ter dodeljevanja pomoči;

  C. ker je predsednik Morsi 22. novembra 2012 izdal ustavno deklaracijo, s katero je med drugim izvzel predsedniško funkcijo iz pravnega nadzora; ker je deklaracijo nekaj dni kasneje razveljavil, vendar so demonstracije že potekale in se stopnjevale;

  D. ker je ustavodajna skupščina, v kateri prevladajo islamisti, 30. novembra 2012 sprejela osnutek ustave in ga predložila predsedniku;

  E.  ker je 15. in 22. decembra 2012 v Egiptu potekal referendum o osnutku ustave; ker je zanj ob 33-odstotni volilni udeležbi glasovala večina;

  F.  ker je sodišče v Kairu velikem muftiju 26. januarja 2013 predložilo zadeve 21 obtožencev iz Port Saida, da bi ratificiral smrtne kazni, ki so jim bile izrečene;

  G. ker se je zatem na tisoče sorodnikov obtožencev, članov navijaškega kluba Port Said Ultras in drugih privržencev, ki so se zbrali v bližini zapora v Port Saidu, zgrnilo pred zapor;

  H. ker je bilo nekaj protestnikov oboroženih ali pa so metali kamne in molotovke; ker so varnostne sile nemudoma uporabile velike količine solzilnega plina in strelno orožje;

  I.   ker je v spopadih, ki so temu sledili pretežno v Port Saidu, pa tudi drugih egiptovskih mestih, umrlo na desetine ljudi, na stotine pa je bilo ranjenih;

  J.   ker naj bi bil drugi sveženj obsodb izdan 9. marca 2013;

  K. ker se protesti na trgu Tahrir v Kairu in drugod nadaljujejo; ker so razmere postale izredno nevarne, zlasti za protestnice, in se vsakodnevno poroča o spolnih napadih;

  L.  ker je Svet 26. novembra 2012 sprejel ukrepe za lažje vračanje nezakonito prisvojenega premoženja egiptovskim in tunizijskim oblastem;

  M. ker se je EU zavezala, da bodo Komisija, Evropska investicijska banka in Evropska banka za obnovo in razvoj zagotovile posojila in nepovratna sredstva v višini 5 milijard EUR;

  N. ker je EU za predsedniške volitve zagotovila dva volilna strokovnjaka in ponudila možnost, da na egiptovske parlamentarne volitve napoti misijo za opazovanje volitev, če jo bo Egipt k temu pozval;

  1.  ponovno poziva k dialogu med vsemi egiptovskimi strankami, da bi se še bolj približali trdni in trajni demokraciji; poziva vse stranke, zlasti pa predsednika, naj okrepijo ta prizadevanja; poleg tega ponovno izraža solidarnost z egiptovskim ljudstvom v tem kritičnem obdobju prehoda v demokracijo in še naprej podpira upravičene demokratične težnje;

  2.  poziva egiptovsko vodstvo, naj zagotovi ustrezno zastopanost vseh Egipčanov prek demokratičnih ustanov in ustave ter človekove pravice za vse, ne glede na veroizpoved, spol ali druge dejavnike in v skladu z mednarodnim pravom o človekovih pravicah;

  3.  poziva k hitremu uzakonjenju parlamentarne demokracije in poziva predsednika Morsija, naj premosti razlike in se pred ustavnim referendumom poveže z vsemi ljudmi;

  4.  obžaluje, da člen 189 nove ustave še vedno dopušča uporabo vojaških sodišč za civiliste; poudarja, da sta nepristranski sodni sistem za civiliste in dostop do poštenega sojenja osrednji vrednoti vsake demokratične države;

  5.  meni, da bi bilo treba pozornost nameniti zagotavljanju svobode vesti, govora in prepričanja za vse egiptovske državljane; egiptovska vlada mora zagotoviti versko svobodo egiptovske krščanske skupnosti; treba si je prizadevati za prekinitev izseljevanja kristjanov iz Egipta, saj ta ogroža neprekinjen obstoj ene najstarejših skupnosti v Egiptu in škoduje egiptovskemu gospodarstvu, ker državo zapuščajo usposobljeni strokovnjaki;

  6.  poziva egiptovsko policijo in pravosodne organe, naj opravijo celovito, neodvisno in temeljito preiskavo nasilnih dogodkov, ki so sledili sodbi z dne 26. januarja 2013, in zagotovijo sojenje odgovornim;

  7.  pozdravlja člen 50 nove ustave, s katerim se zagotavlja svoboda zbiranja, vendar ostaja zaskrbljen nad nasiljem, ki spremlja proteste v Egiptu;

  8.  izreka sožalje svojcem žrtev nedavnih spopadov v Kairu in Port Saidu ter zahteva preiskavo domnevnih primerov mučenja in zlorab, ki naj bi jih zagrešile varnostne sile; poziva k mirnim protestom po razglasitvi obsodb, izrečenih pridržanim po nogometni tekmi v Port Saidu, zlasti glede na to, da naj bi bile preostale obsodbe izdane 9. marca; poziva EU in njene države članice, naj Egiptu ponudijo pomoč pri reformi policije, da bi učinkoviteje nadzorovala proteste;

  9.  poziva egiptovske oblasti k reševanju vprašanja nasilja nad ženskami; obsoja napade na protestnice na trgu Tahrir in drugih protestih;

  10. vztraja, da je treba nevladnim organizacijam omogočiti svobodno izvajanje zakonitih dejavnosti, vključno z raziskovanjem vprašanj človekovih pravic ter pravnih in ustavnih vprašanj; meni, da se ne bi smel sprejeti noben zakon, ki bi omejeval njihovo pravico do opravljanja humanitarnih in socialnih dejavnosti ali njihovo sodelovanje s tujimi organi; zato obsoja pismo egiptovskega ministrstva za zavarovanje in socialne zadeve nevladni Egiptovski organizaciji za človekove pravice, s katerim jo obvešča o novih omejitvah;

  11. pozdravlja dogovor, ki je sledil obisku predsednika Morsija v Bruslju, da se ponovno vzpostavijo dvostranski odnosi prek struktur pridružitvenega sporazuma med EU in Egiptom in nadaljujejo pogajanja o novem akcijskem načrtu za evropsko sosedsko politiko;

  12. pozdravlja ustanovitev delovne skupine EU-Egipt novembra 2012; je seznanjen s sklepi prvega srečanja delovne skupine 13. in 14. novembra; meni, da bi morale Komisija, Evropska investicijska banka in Evropska banka za obnovo in razvoj za pridobitev posojil in nepovratnih sredstev določiti stroge pogoje v zvezi s človekovimi pravicami;

  13. pozdravlja posebno pobudo o varnosti preskrbe s hrano, ki jo je sprožila Evropska banka za obnovo in razvoj in bi Egiptu omogočila, da kot največji izvoznik žita zagotovi stalno oskrbo s hrano;

  14. pozdravlja namero o raziskovanju načinov za povečanje trgovine in naložb med Egiptom in EU; meni, da bi bil poglobljen in celovit dogovor o prosti trgovini, ki bi temeljil na obojestranskem spoštovanju človekovih pravic, najboljši način za povečanje blaginje in zmanjšanje revščine v Egiptu;

  15. meni, da so spodbudni pogovori o sodelovanju in usklajevanju v zvezi z vračanjem premoženja, ki si ga je nezakonito prisvojil prejšnji režim in ki je zamrznjeno vse od marca 2011; se zavzema za dokončno oblikovanje obljubljenega načrta za povečanje sodelovanja med EU in Egiptom v zvezi s tem vprašanjem;

  16. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje     Svetu, Komisiji, visoki predstavnici Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko, vladam in parlamentom držav članic ter vladi in parlamentu Egipta.