Предложение за резолюция - B7-0098/2013Предложение за резолюция
B7-0098/2013

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ относно положението в Египет

6.3.2013 - (2013/2542(RSP))

за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност
внесено съгласно член 110, параграф 2 от Правилника на дейността

Willy Meyer, Marie-Christine Vergiat от името на групата GUE/NGL

Процедура : 2013/2542(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
B7-0098/2013
Внесени текстове :
B7-0098/2013
Разисквания :
Приети текстове :

B7‑0098/2013

Резолюция на Европейския парламент относно положението в Египет

(2013/2542(RSP))

Европейският парламент,

–   като взе предвид своите предишни резолюции относно Египет,

–   като взе предвид Плана за действие ЕС–Египет от 2007 г. и Споразумението за асоцииране между ЕС и Египет, влязло в сила на 1 юни 2004 г.;

–   като взе предвид предходната си резолюция от 14 декември 2011 г. относно европейската политика за съседство и относно Съюза за Средиземноморието[1],

–   като взе предвид Международния пакт на ООН за граждански и политически права, ратифициран от Египет през 1982 г.,

–   като взе предвид член 122 от своя правилник,

A. като има предвид, че изминаха две години, откакто Хосни Мубарак се оттегли от властта вследствие на демонстрациите на площад Тахрир и на въстанията в цял Египет, призоваващи за основни реформи в политическата, икономическата и социалната система на страната, за край на корупцията, за пълна свобода, истинска демокрация, зачитане на правата на човека, по-добри условия на живот и светска държава;

Б.  като има предвид, че демонстрантите все още са изискват постигането на същите цели като тези от революцията от 25 януари, свързани със свободата, човешкото достойнство и социалната справедливост; като има предвид, че те настояват за увеличение на заплатите, за да съответстват на увеличението на цените, за жилищно настаняване, здравеопазване, създаване на работни места, отменяне на опорочената конституция, формиране на правителство на националното спасение и предсрочни президентски избори;

В.  като има предвид, че от месеци насам Египет е потопен в политическа и икономическа криза; като има предвид, че все още има вълни на протести срещу Морси, които многократно доведоха до смъртоносни сблъсъци и бунтове; като има предвид, че президентът Морси и Мюсюлманското братство в действителност възприемат същата роля, както сваленият от власт Хосни Мубарак и не предприемат реформи, като същевременно се стремят да насадят по-религиозно консервативна система;

Г.  като има предвид, че през 2012 г. в Египет са проведени над 3 400 протеста поради икономически и социални въпроси, повечето от които бяха стачки и окупации; като има предвид, че този брой е почти пет пъти по-голям от броя през всяка друга година от 2000 г. насам, и като има предвид, че повече от две трети от тези протести са проведени след встъпването в длъжност на Морси като президент на 30 юни;

Д. като има предвид, че физическите и юридическите нападения върху профсъюзни активисти са се увеличили след избирането на президента Морси, като има предвид, че през септември 2012 г. пет синдикални лидери от дружеството „Alexandria Port Containers Company“ бяха осъдени на три години лишаване от свобода за това, че са оглавявали стачка на 600 работници през октомври 2011 г., и като има предвид, че в момента присъдата е в процес на обжалване;

Е.  като има предвид, че демонстрантите продължават своите протести срещу Морси в продължение на месеци; като има предвид, че хората са излезли на улицата, за да протестират, тъй като положението в страната по време на управлението на Мюсюлманското братство не се е подобрява, а се влошава; като има предвид, че правителствената репресия спрямо тези демонстрации напомня на репресиите от страна на Мубарак; като има предвид, че демонстрантите осъждат мъченията, тормоза, арестите, линчуването и изнасилванията сред египетското население и искат отговорните лица да бъдат изправени пред съда; като има предвид, че отчаянието расте поради бавния темп на реформите и продължаващите злоупотреби, извършвани от полицията и другите сили за сигурност, които продължават да действат безнаказано; като има предвид, че през последните месеци безнаказаността подхранва сексуалния тормоз и нападенията върху жени в района на площад Тахрир;

Ж. като има предвид, че на 25 януари и през следващите няколко дни, по време на 2-годишното честване на революцията от 25 януари, ненужната употреба на смъртоносна сила от страна на силите за сигурност по време на почивните дни, изпълнени със сблъсъци с демонстранти, доведе до смъртта на най-малко 45 души и до 1 000 ранени;

З.  като има предвид, че новата конституция, изготвена от партията на Морси, Мюсюлманското братство, отваря вратата към създаване на религиозна държава и не гарантира свободата на словото, тъй като узаконява конфискацията на вестници и лишаването от свобода на журналисти; като има предвид, че конституцията възпрепятства безплатното образование, позволява дискриминацията на религиозна основа, лишава жените и децата от права и не предвижда правото на здравеопазване и жилищно настаняване, както и правата на работниците и служителите; като има предвид, че тази конституция поставя президента Морси над закона и позволява провеждане на военни процеси за цивилните граждани;

И. като има предвид, че Консултативният съвет Шура (горната камара на парламента) е в процес на изготвяне на закон за ограничаване на стачките и демонстрациите, и като има предвид, че този закон се основава на силно рестриктивния Закон 14 от 1923 г., който произтича от британските колониални репресии след въстанието от 1919 г. срещу британската окупация,

Й. като има предвид, че Египет обяви приемането на нов закон за забрана на контакти от страна на национални неправителствени организации с чуждестранни организации без предварително разрешение от органите за сигурност; като има предвид, че действащото законодателство вече затрудни регистрацията и външното финансиране на неправителствените организации; като има предвид, че този нов закон силно ограничава възможността на неправителствените организации да провеждат проучвателни мисии и други важни дейности, както и допълнително ограничава финансирането;

К. като има предвид, че Мубарак беше осъден на доживотен затвор през юни по обвинение в бездействие по отношение на предотвратяването на убийствата, но апелативен съд отмени присъдите през януари и върна делото за преразглеждане, което ще се проведе на 13 април; като има предвид, че въпреки това все още не е започнало независимо разследване;

Л. като има предвид, че Европейският съюз, в рамките на Европейската политика за съседство, трябва да изгражда специални отношения със съседните страни, с цел да се създаде пространство на просперитет и добросъседство, което се основава на споделени ценности между партньорите и се характеризира с близки и мирни отношения въз основа на сътрудничество;

М. като има предвид, че парламентарните избори в Египет ще се проведат на 22 април и опозиционната партия Фронт за национално спасение обяви, че ще ги бойкотира;

Н. като има предвид, че на 2 март по време на посещението си държавният секретар на САЩ оказа натиск върху Египет да приеме икономическите реформи за икономии, необходими, за да може Египет да отговори на изискванията за пакета от заеми на Международния валутен фонд в размер на 4,8 милиарда щатски долари, и също така обяви, че САЩ ще допринесе със 190 милиона щатски долара в подкрепа на бюджета; като има предвид, че тези реформи за икономии, свързани с контрол на дефицита, ще доведат до по-лоши условия на работа, социални условия и условия на живот за населението на Египет;

1.  изразява отново подкрепата си за исканията на египетския народ за свобода, човешко достойнство, социална справедливост, пълна свобода, истинска демокрация, зачитане на правата на човека, по-добри условия на живот и светска държава, по-специално исканията им за увеличение на заплатите, за да съответстват на увеличението на цените, за жилищно настаняване, здравеопазване, създаване на работни места, отменяне на опорочената конституция, формиране на правителство на националното спасение и предсрочни президентски избори;

2.  изразява изключително безпокойство от увеличаването на репресиите и атаките върху профсъюзите и профсъюзните активисти и изисква възстановяването на работа на работниците и служителите, които са уволнени поради участие в профсъюзна дейност;

3.  защитава правото на работниците и служителите да учредяват профсъюзи и да участват в профсъюзна дейност без страх от репресии;

4.  призовава за създаването на независима и безпристрастна анкетна комисия, която да разследва нарушенията на правата на човека, извършени по времето на режима на Мубарак, включително от страна на Върховния съвет на въоръжените сили (ВСВС), както и по време на мандата на президента Морси, включително случаите на екзекуция без съдебен процес и произволно задържане, да посочи отговорните за това и по целесъобразност да ги изправи пред съд, като на жертвите и техните семейства се предоставят обезщетения;

5.  противопоставя се категорично на условията за отпускане на заем от МВФ, тъй като тези условия ще допринесат за влошаване на условията на живот на работниците и служителите и на хората в най-уязвимите слоеве на египетското общество;

6.  настоява, че бъдещето на Египет трябва да бъде твърдо в ръцете на египетския народ, без никаква външна намеса;

7.  настоятелно призовава египетските органи да гарантират, че всяко законодателство, което заменя закона за неправителствените организации, е в съответствие с международното право, зачита правата на свобода на словото и свобода на сдружаване и се основава на прозрачни консултации с международните правозащитни организации и други неправителствени организации;

8.  изисква от египетските органи да сложат край на безнаказаността и да предприемат драстични мерки, за да сложат край на изнасилванията, сексуалния тормоз и всички видове дискриминация въз основа на пола;

9.  отново заявява, че икономическите, политическите, социалните, културните и всякакъв друг вид отношения между ЕС и държава от ЕПС трябва да се основават на равно третиране, ненамеса, солидарност, диалог и зачитане на конкретните асиметрии и характеристики на всяка държава;

10. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, на правителствата и парламентите на държавите членки, на Парламентарната асамблея на Съюза за Средиземноморието, на Африканския съюз и на правителството и парламента на Египет.