Πρόταση ψηφίσματος - B7-0098/2013Πρόταση ψηφίσματος
B7-0098/2013

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ σχετικά με την κατάσταση στην Αίγυπτο

6.3.2013 - (2013/2542(RSP))

εν συνεχεία δήλωσης της Αντιπροέδρου της Επιτροπής / Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για την Εξωτερική Πολιτική και την Πολιτική Ασφάλειας
σύμφωνα με το άρθρο 110 παράγραφος 2 του Κανονισμού

Willy Meyer, Marie-Christine Vergiat εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

Διαδικασία : 2013/2542(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
B7-0098/2013
Κείμενα που κατατέθηκαν :
B7-0098/2013
Συζήτηση :
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

B7‑0098/2013

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την κατάσταση στην Αίγυπτο

(2013/2542(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του για την Αίγυπτο,

–   έχοντας υπόψη το σχέδιο δράσης ΕΕ-Αιγύπτου του 2007 και τη συμφωνία σύνδεσης ΕΕ-Αιγύπτου, η οποία τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιουνίου 2004,

–   έχοντας υπόψη το προηγούμενο ψήφισμά του της 14ης Δεκεμβρίου 2011 για την Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονίας και την Ένωση για τη Μεσόγειο[1],

–   έχοντας υπόψη το Διεθνές Σύμφωνο του ΟΗΕ, για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα, το οποίο η Αίγυπτος κύρωσε το 1982,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 122 του Κανονισμού του,

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι συμπληρώθηκαν δύο χρόνια από τότε ο Χόσνι Μουμπάρακ παραιτήθηκε από την εξουσία ύστερα από τις διαδηλώσεις στην πλατεία Ταχρίρ και την εξέγερση σε ολόκληρη την Αίγυπτο με αιτήματα θεμελιώδεις μεταρρυθμίσεις στο πολιτικό, οικονομικό και κοινωνικό σύστημα της χώρας, τερματισμό της διαφθοράς, πλήρη ελευθερία, πραγματική δημοκρατία, σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, καλύτερες συνθήκες ζωής και κοσμικό κράτος,

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι διαδηλωτές εξακολουθούν να απαιτούν την εκπλήρωση των ίδιων στόχων όπως και η επανάσταση της 25ης Ιανουαρίου, σχετικά με την ελευθερία, την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και την κοινωνική δικαιοσύνη· ότι απαιτούν αύξηση στους μισθούς αντίστοιχη με την αύξηση στις τιμές, στέγαση, υγεία, δημιουργία θέσεων απασχόλησης, απόσυρση του διαστρεβλωμένου συντάγματος, σχηματισμό κυβέρνησης εθνικής σωτηρίας και πρόωρες προεδρικές εκλογές·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Αίγυπτος έχει περιπέσει σε πολιτική και οικονομική κρίση επί μήνες· ότι εξακολουθούν να υπάρχουν κύματα διαμαρτυρίας εναντίον του Μόρσι, τα οποία κατ’ επανάληψη έχουν μετατραπεί σε θανάσιμες συγκρούσεις και ταραχές· ότι ο πρόεδρος Μόρσι και οι Αδελφοί Μουσουλμάνοι ουσιαστικά ακολουθούν τα βήματα του έκπτωτου Χόσνι Μουμπάρακ και δεν πραγματοποιούν μεταρρυθμίσεις ενώ παράλληλα επιδιώκουν να εγκαθιδρύσουν ένα ακόμη πιο συντηρητικό από θρησκευτική άποψη σύστημα·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι κατά το 2012 πραγματοποιήθηκαν σε ολόκληρη την Αίγυπτο περισσότερες από 3 400 εκδηλώσεις διαμαρτυρίας για οικονομικά και κοινωνικά ζητήματα, οι περισσότερες από αυτές απεργίες και καταλήψεις· ότι ο αριθμός αυτός είναι σχεδόν πενταπλάσιος από οποιοδήποτε άλλο έτος της δεκαετίας του 2000 και ότι περισσότερα από τα δύο τρίτα αυτών των εκδηλώσεων διαμαρτυρίας σημειώθηκαν μετά την ανάρρηση του Μόρσι στο προεδρικό αξίωμα στις 30 Ιουνίου·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι φυσικές και νομικές επιθέσεις εναντίον συνδικαλιστών έχουν αυξηθεί μετά την εκλογή του προέδρου Μόρσι, ότι το Σεπτέμβριο του 2012 πέντε συνδικαλιστικοί ηγέτες της εταιρίας εμπορευματοκιβωτίων του λιμένα της Αλεξάνδρειας καταδικάστηκαν σε τριετή φυλάκιση διότι ηγήθηκαν απεργίας στην οποία συμμετείχαν 600 εργαζόμενοι τον Οκτώβριο του 2011 και ότι η υπόθεσή τους βρίσκεται αυτή τη στιγμή στο στάδιο της έφεσης·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι διαδηλωτές συνεχίζουν τις εκδηλώσεις διαμαρτυρίας τους εναντίον του Μόρσι επί μήνες· ότι ο λαός έχει βγει στους δρόμους για να διαμαρτυρηθεί καθώς η κατάσταση στη χώρα με την κυβέρνηση των Αδελφών Μουσουλμάνων δεν έχει βελτιωθεί αλλά επιδεινωθεί· ότι η κυβερνητική καταστολή αυτών των διαδηλώσεων θυμίζει την καταστολή από τον Μουμπάρακ· ότι οι διαδηλωτές καταγγέλλουν βασανιστήρια, παρενόχληση, κρατήσεις, λιντσάρισμα και βιασμούς μεταξύ του αιγυπτιακού πληθυσμού και ζητούν να προσαχθούν σε δίκη όσοι είναι υπεύθυνοι για τις εν λόγω πράξεις· λαμβάνοντας υπόψη ότι η απογοήτευση του πληθυσμού εντείνεται λόγω της βραδύτητας των μεταρρυθμίσεων και των συνεχιζόμενων καταχρήσεων που διαπράττονται από τις αστυνομικές δυνάμεις και άλλες δυνάμεις ασφαλείας, οι οποίες συνεχίζουν να ενεργούν σε καθεστώς ατιμωρησίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ατιμωρησία έχει υποθάλψει σεξουαλικές παρενοχλήσεις και επιθέσεις εναντίον γυναικών στην περιοχή της πλατείας Ταχρίρ τους τελευταίους μήνες·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 25 Ιανουαρίου και τις επόμενες ημέρες, κατά τη διάρκεια του εορτασμού της δεύτερης επετείου της επανάστασης της 25ης Ιανουαρίου, η περιττή χρήση θανάσιμης βίας από τις δυνάμεις ασφαλείας κατά το Σαββατοκύριακο των συγκρούσεων με τους διαδηλωτές οδήγησε τουλάχιστον σε 45 θανάτους και 1 000 τραυματισμούς·

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι το νέο σύνταγμα που καταρτίσθηκε από το κόμμα του Μόρσι, τους Αδελφούς Μουσουλμάνους, ανοίγει το δρόμο σε ένα θρησκευτικό κράτος και δεν εγγυάται την ελευθερία της έκφρασης, δεδομένου ότι νομιμοποιεί την κατάσχεση εφημερίδων και τη φυλάκιση δημοσιογράφων· λαμβάνοντας υπόψη ότι το σύνταγμα εμποδίζει την ελευθερία της εκπαίδευσης, επιτρέπει τις θρησκευτικές διακρίσεις, καταστρατηγεί τα δικαιώματα γυναικών και παιδιών και δεν περιέχει πρόβλεψη για το δικαίωμα στην υγεία και τη στέγαση, ούτε για τα δικαιώματα των εργαζομένων· λαμβάνοντας υπόψη ότι το σύνταγμα αυτό τοποθετεί τον πρόεδρο Μόρσι υπεράνω του νόμου και επιτρέπει τη στρατιωτική δίκη πολιτών·

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το Συμβούλιο της Σούρα (άνω βουλή) βρίσκεται σε φάση εκπόνησης ενός νόμου που θα περιορίζει τις απεργίες και τις διαδηλώσεις και ότι ο νόμος αυτός βασίζεται στον άκρως περιοριστικό νόμο 14 του 1923, ο οποίος χρονολογείται από την εποχή βρετανικής αποικιακής καταστολής που ακολούθησε την εξέγερση του 1919 κατά της βρετανικής κατοχής·

Ι.    λαμβάνοντας υπόψη ότι η Αίγυπτος έχει ανακοινώσει έναν νέο νόμο που απαγορεύει την επαφή των εθνικών ΜΚΟ με ξένες οργανώσεις χωρίς προηγούμενη έγκριση από τις υπηρεσίες ασφαλείας· ότι η τρέχουσα νομοθεσία ήδη καθιστά δυσχερή την καταχώρηση των ΜΚΟ και τη χρηματοδότηση από το εξωτερικό· ότι αυτός ο νέος νόμος θέτει σοβαρούς περιορισμούς στην ικανότητα των ΜΚΟ να πραγματοποιούν διερευνητικές επισκέψεις και άλλες κεφαλαιώδεις δραστηριότητες, ενώ επίσης περιορίζει περαιτέρω τη χρηματοδότηση·

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Μουμπάρακ καταδικάστηκε σε ισόβια κάθειρξη τον Ιούνιο επειδή δεν απέτρεψε τις δολοφονίες πολιτών, αλλά ότι ένα εφετείο ακύρωσε τις καταδίκες τον Ιανουάριο και διέταξε επανάληψη της δίκης στις 13 προσεχούς Απριλίου· ότι παρά το γεγονός αυτό δεν έχει ακόμη αρχίσει ανεξάρτητη έρευνα του θέματος·

ΙΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση, στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας, πρόκειται να αναπτύξει ειδική σχέση με τις γειτονικές χώρες με στόχο να εγκαθιδρυθεί μια περιοχή ευημερίας και καλής γειτονίας που να βασίζεται σε κοινές αξίες μεταξύ των εταίρων και να χαρακτηρίζεται από τις στενές και ειρηνικές σχέσεις που βασίζονται στη συνεργασία·

ΙΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι βουλευτικές εκλογές πρόκειται να διεξαχθούν στην Αίγυπτο στις 22 Απριλίου και ότι το Μέτωπο Εθνικής Σωτηρίας, που ανήκει στην αντιπολίτευση, έχει ανακοινώσει ότι θα τις μποϊκοτάρει·

ΙΔ. λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 2 Μαρτίου, ο Αμερικανός υπουργός εξωτερικών πίεσε την Αίγυπτο, κατά τη διάρκεια της εκεί επίσκεψής του, να υιοθετήσει τις μεταρρυθμίσεις οικονομικής λιτότητας που είναι απαραίτητες προκειμένου η χώρα να γίνει επιλέξιμη για δάνειο ύψους 4,8 δισεκ. USD από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, και ταυτόχρονα ανακοίνωσε την συνεισφορά των ΗΠΑ σε δημοσιονομική στήριξη ύψους 190 εκατ. USD· ότι αυτές οι μεταρρυθμίσεις λιτότητας που συνδέονται με τον έλεγχο του ελλείμματος θα έχουν ως αποτέλεσμα να επιδεινωθούν οι συνθήκες εργασίας, οι κοινωνικές συνθήκες και οι συνθήκες ζωής του πληθυσμού της Αιγύπτου·

1.  επαναλαμβάνει την στήριξή του στα αιτήματα του λαού της Αιγύπτου για ελευθερία, ανθρώπινη αξιοπρέπεια, κοινωνική δικαιοσύνη, πλήρη ελευθερία, πραγματική δημοκρατία, σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, καλύτερες συνθήκες ζωής και κοσμικό κράτος, ιδίως στα αιτήματά τους για αύξηση μισθών αντίστοιχη με την αύξηση των τιμών, στέγαση, υγεία, δημιουργία θέσεων απασχόλησης, απόσυρση του διαστρεβλωμένου συντάγματος, σχηματισμό κυβέρνησης εθνικής σωτηρίας και πρόωρες προεδρικές εκλογές·

2.  εκφράζει την βαθύτατη ανησυχία του για την αυξημένη καταστολή και τις επιθέσεις εναντίον συνδικάτων και συνδικαλιστών και ζητεί να αποκατασταθούν στη θέση τους οι εργαζόμενοι που απολύθηκαν για συμμετοχή σε συνδικαλιστική δραστηριότητα·

3.  υπερασπίζεται το δικαίωμα των εργαζομένων να σχηματίζουν συνδικαλιστικές οργανώσεις και να επιδίδονται σε συνδικαλιστική δραστηριότητα χωρίς τον φόβο καταστολής·

4.  ζητεί να συγκροτηθεί ανεξάρτητη και αμερόληπτη εξεταστική επιτροπή προκειμένου να διερευνήσει τις παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων που διαπράχθηκαν από το καθεστώς Μουμπάρακ, μεταξύ άλλων από το Ανώτατο Συμβούλιο των Ενόπλων Δυνάμεων και επίσης κατά την διάρκεια της προεδρίας Μόρσι, συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων εξωδικαστικής εκτέλεσης και αυθαίρετης σύλληψης, ζητεί να εντοπιστούν οι υπεύθυνοι και, όπου αρμόζει, να προσαχθούν στη δικαιοσύνη, και να χορηγηθεί αποζημίωση στα θύματα και τις οικογένειές τους·

5.  είναι κατηγορηματικά αντίθετο στους όρους που συνοδεύουν το δάνειο του ΔΝΤ, δεδομένου ότι οι προϋποθέσεις αυτές θα συμβάλουν σε επιδείνωση των συνθηκών ζωής των εργαζομένων και των πιο ευάλωτων στρωμάτων της αιγυπτιακής κοινωνίας·

6.  επιμένει ότι ο λαός της Αιγύπτου πρέπει στο μέλλον να πάρει σταθερά στα χέρια του το πεπρωμένο της Αιγύπτου χωρίς καμιά εξωτερική παρέμβαση·

7.  ζητεί επιμόνως από τις αιγυπτιακές αρχές να εξασφαλίσουν ότι οποιαδήποτε νομοθεσία θα αντικαταστήσει τον νόμο περί ΜΚΟ θα είναι σύμφωνη με το διεθνές δίκαιο, θα σέβεται τα δικαιώματα στην ελευθερία της έκφρασης και την ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι και θα βασίζεται σε διαφανείς διαβουλεύσεις με οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων και άλλες ΜΚΟ·

8.  καλεί τις αιγυπτιακές αρχές να θέσουν τέρμα στην ατιμωρησία και να λάβουν δραστικά μέτρα για να τερματισθούν οι βιασμοί, οι σεξουαλικές παρενοχλήσεις, και όλοι οι τύποι διακρίσεων που βασίζονται στο φύλο·

9.  επαναλαμβάνει ότι η οικονομική, πολιτική, κοινωνική, πολιτιστική ή οποιαδήποτε άλλη σχέση μεταξύ της ΕΕ και οποιασδήποτε χώρας της ΕΠΓ πρέπει να βασίζεται στην ίση μεταχείριση, την αλληλεγγύη, τον διάλογο και τον σεβασμό των ασυμμετριών και των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών κάθε χώρας·

10. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στην Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας/Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στα κοινοβούλια και τις κυβερνήσεις των κρατών μελών, στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση της Ένωσης για τη Μεσόγειο, στην Αφρικανική Ένωση, καθώς και στο κοινοβούλιο και στην κυβέρνηση της Αιγύπτου.