Πρόταση ψηφίσματος - B7-0099/2013Πρόταση ψηφίσματος
B7-0099/2013

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ σχετικά με την κατάσταση στην Αίγυπτο

6.3.2013 - (2013/2542(RSP))

εν συνεχεία δήλωσης της Αντιπροέδρου της Επιτροπής / Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για την Εξωτερική Πολιτική και την Πολιτική Ασφάλειας
σύμφωνα με το άρθρο 110 παράγραφος 2 του Κανονισμού

Marietje Schaake, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Alexander Graf Lambsdorff, Ivo Vajgl, Jelko Kacin, Hans van Baalen, Alexandra Thein, Graham Watson, Marielle de Sarnez, Edward McMillan-Scott εξ ονόματος της Ομάδας ALDE

Βλ. επίσης την κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B7-0095/2013

Διαδικασία : 2013/2542(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
B7-0099/2013
Κείμενα που κατατέθηκαν :
B7-0099/2013
Συζήτηση :
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

B7‑0099/2013

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την κατάσταση στην Αίγυπτο

(2013/2542(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του για την Αίγυπτο, και ιδίως εκείνο της 16ης Φεβρουαρίου 2012 σχετικά με τις πρόσφατες εξελίξεις[1],

–   έχοντας υπόψη τις συζητήσεις του στην Ολομέλεια σχετικά με την Αίγυπτο και τη Μέση Ανατολή, στις 12 Ιουνίου 2012, 4 Ιουλίου 2012 και 12 Δεκεμβρίου 2012,

–   έχοντας υπόψη τις δηλώσεις (του εκπροσώπου) της Ύπατης Εκπροσώπου (ΥΕ/ΑΕ) Catherine Ashton, στις 18 Μαρτίου 2012, σχετικά με τον θάνατο, στις 11 Μαΐου 2012, του Κόπτη Πατριάρχη Αλεξανδρείας Σενούτα Γ΄, στις 11 Μαΐου 2012 σχετικά με την κατάσταση στην Αίγυπτο πριν από τις προεδρικές εκλογές της 23ης-24ης Μαΐου, στις 25 Μαΐου 2012 σχετικά με τις προεδρικές εκλογές στην Αίγυπτο, την 1η Ιουνίου 2012 σχετικά με την άρση της κατάστασης έκτακτης ανάγκης στην Αίγυπτο, στις 15 Ιουνίου 2012 σχετικά με την απόφαση του Ανώτατου Συνταγματικού Δικαστηρίου της Αιγύπτου, της 14ης Ιουνίου, με την οποία χαρακτηριζόταν αντισυνταγματικό το νομοθετικό πλαίσιο που διέπει τις κοινοβουλευτικές εκλογές, στις 20 Ιουνίου 2012 σχετικά με την πολιτική κατάσταση στην Αίγυπτο, στις 24 Ιουνίου 2012 σχετικά με την εκλογή του Μοχαμέντ Μόρσι στην Προεδρία της Αιγύπτου, στις 30 Ιουνίου σχετικά με την ορκωμοσία του Προέδρου Μόρσι στην Αίγυπτο, στις 24 Ιουλίου 2012 σχετικά με τον ορισμό του νέου Πρωθυπουργού της Αιγύπτου, στις 5 Δεκεμβρίου 2012 σχετικά με την κατάσταση στην Αίγυπτο, στις 25 Δεκεμβρίου 2012 σχετικά με το δημοψήφισμα στην Αίγυπτο και στις 25 Ιανουαρίου 2013 σχετικά με τους φόνους στο Πορτ Σάιντ,

–   έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 27ης Φεβρουαρίου 2012, της 25ης Ιουνίου 2012, της 19ης Νοεμβρίου 2012, της 10ης Δεκεμβρίου 2012 και της 8ης Φεβρουαρίου 2013, σχετικά με την Αίγυπτο,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση προόδου για την Αίγυπτο, της 15ης Μαΐου 2012, που αποτελεί μέρος της δέσμης για την Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονίας (ΕΠΓ),

–   έχοντας υπόψη τον νέο διάλογο της Επιτροπής για θέματα ανώτερης εκπαίδευσης με χώρες της νότιας Μεσογείου, περιλαμβανομένης της Αιγύπτου, της 2ας Ιουλίου 2012, που στοχεύει στην αξιολόγηση των προκλήσεων τις οποίες αντιμετωπίζει η ανώτερη εκπαίδευση και στην ενίσχυση της συνεργασίας και της υποστήριξης εκ μέρους της ΕΕ στο μέλλον,

–   έχοντας υπόψη την επίσκεψη που πραγματοποίησε στην Αίγυπτο η ΥΕ/ΑΕ στις 18 και 19 Ιουλίου 2012 και τη συνάντησή της με τον Πρόεδρο Μόρσι στις Βρυξέλλες στις 13 Σεπτεμβρίου 2012,

–   έχοντας υπόψη τη συνεδρίαση της Ειδικής Ομάδας ΕΕ-Αιγύπτου στις 13-14 Νοεμβρίου 2012, τα συμπεράσματα των συμπροέδρων της Ειδικής Ομάδας ΕΕ-Αιγύπτου, τη δέσμη οικονομικής και πολιτικής βοήθειας για τη μεταπολίτευση στην Αίγυπτο, και ιδίως τη βοήθεια για τη δημιουργία θέσεων εργασίας και την επαγγελματική κατάρτιση νέων στην Αίγυπτο και τέσσερις υπογεγραμμένες επιστολές δήλωσης προθέσεων σχετικά με την επιδίωξη αμοιβαίου οφέλους για επιχειρήσεις στην ΕΕ και την Αίγυπτο, καθώς και τις σχετικές παρατηρήσεις της ΥΕ/ΑΕ και του ευρωπαίου Επιτρόπου αρμόδιου για την Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονίας, κ. Stefan Füle,

–   έχοντας υπόψη τη «Δήλωση του Καΐρου» στη 2η Σύνοδο Υπουργών Εξωτερικών Ευρωπαϊκής Ένωσης - Αραβικού Συνδέσμου, στις 13 Νοεμβρίου 2012,

–   έχοντας υπόψη τις παρατηρήσεις του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Herman van Rompuy, μετά τη συνάντησή του, στο Κάιρο, με τον Πρόεδρο της Αιγύπτου, Μοχαμέντ Μόρσι, στις 13 Ιανουαρίου 2012,

–   έχοντας υπόψη το δελτίο τύπου του Συμβουλίου, της 8ης Φεβρουαρίου 2013, με θέμα «η αντίδραση της ΕΕ στην Αραβική Άνοιξη: η τρέχουσα κατάσταση, μετά από δύο χρόνια»,

–   έχοντας υπόψη τη μεταξύ τους συνεργασία, ιδίως στον χώρο της Μεσογείου, που ανακοίνωσαν στις 9 Φεβρουαρίου 2012 η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και η Ισλαμική Αναπτυξιακή Τράπεζα,

–   έχοντας υπόψη την κοινή ανακοίνωση της Επιτροπής και της ΑΕ/ΥΕ προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή Περιφερειών, της 15ης Μαΐου 2012, με τίτλο «Επίτευξη μιας νέας Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας»,

–   έχοντας υπόψη τη συμφωνία σύνδεσης ΕΕ-Αιγύπτου, του 2001 (που τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιουνίου του 2004) και ενισχύθηκε από το Σχέδιο Δράσης και την Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονίας που εγκρίθηκε το 2007,

–   έχοντας υπόψη τις δηλώσεις της Ύπατης Αρμόστριας του ΟΗΕ για Ανθρώπινα Δικαιώματα, Navi Pillay, στις 7 Δεκεμβρίου 2012, σχετικά με τις βιαιότητες στην Αίγυπτο και με τα σοβαρά προβλήματα όσον αφορά το σχέδιο Συντάγματος, και στις 29 Ιανουαρίου 2013, σχετικά με την ανάγκη σοβαρού διαλόγου και τον τερματισμό της άσκησης υπερβολικής βίας,

–   έχοντας υπόψη τη δήλωση του εκπροσώπου του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ για την Αίγυπτο, στις 24 Ιανουαρίου 2013,

–   έχοντας υπόψη τη δήλωση της Εκτελεστικής Διευθύντριας του ΟΗΕ για τις Γυναίκες, Michelle Bachelet, στις 31 Ιανουαρίου 2013, η οποία εξέφραζε τη βαθιά ανησυχία της για την κλιμακούμενη βία κατά των γυναικών σε δημόσιους χώρους στην Αίγυπτο,

–   έχοντας υπόψη την απόφαση, στις 14 Ιουνίου 2012, του Ανώτατου Συνταγματικού Δικαστηρίου της Αιγύπτου, με την οποία χαρακτηρίστηκαν αντισυνταγματικές οι κοινοβουλευτικές εκλογές και το ένα τρίτο των εκλεγμένων μη σύννομοι, ενώ ταυτόχρονα ακυρωνόταν ο νόμος περί πολιτικού αποκλεισμού, δια του οποίου είχε απαγορευτεί στα πρώην στελέχη του καθεστώτος Μουμπάρακ να συμμετάσχουν στις εκλογές,

–   έχοντας υπόψη τα συνταγματικά διατάγματα του Ανωτάτου Συμβουλίου των Ενόπλων Δυνάμεων, της 17ης και 18ης Ιουνίου 2012, για την τροποποίηση του προσωρινού Συντάγματος της Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου, της 30ής Μαρτίου 2012, που παραχωρούσαν στον Στρατό διευρυμένο ρόλο στην επιβολή της τάξης και διευρυμένες αρμοδιότητες λήψης αποφάσεων σχετικά με θέματα εσωτερικής και εθνικής ασφάλειας,

–   έχοντας υπόψη τις προεδρικές εκλογές στην Αίγυπτο, που διεξήχθησαν στις 23-24 Μαΐου και στις 16-17 Ιουνίου 2012, και τη νίκη που πέτυχε στις εκλογές αυτές ο υποψήφιος των Αδελφών Μουσουλμάνων Μοχαμέντ Μόρσι, απέναντι στον πρώην στρατηγό του Στρατού Αχμέντ Σαφίκ, με το 51,7% των ψήφων, όπως επιβεβαίωσε η εθνική εκλογική επιτροπή στις 24 Ιουνίου 2012,

–   έχοντας υπόψη τη συνταγματική δήλωση του Προέδρου Μόρσι, στις 12 Αυγούστου 2012, με την οποία παραχωρούσε στον εαυτό του ευρείες νομοθετικές και εκτελεστικές εξουσίες, καθώς και έναν ρόλο στην κατάρτιση του νέου Συντάγματος της Αιγύπτου,

–   έχοντας υπόψη τη συνταγματική δήλωση του Προέδρου Μόρσι, στις 22 Νοεμβρίου 2012, με την οποία καθιστούσε όλα τα προεδρικά διατάγματα και νόμους απρόσβλητα από δικαστικές εφέσεις ή ακυρώσεις, ενώ προστάτευε την Άνω Βουλή και τη Συντακτική Συνέλευση από ενδεχόμενη διάλυση και δικαστικό έλεγχο και διέταζε να ξαναδικαστεί ο πρώην Πρόεδρος Χόσνι Μουμπάρακ,

–   έχοντας υπόψη την ανάκληση της συνταγματικής δήλωσης από τον Πρόεδρο Μόρσι, στις 8 Δεκεμβρίου 2012,

–   έχοντας υπόψη το δημοψήφισμα για το Σύνταγμα, στις 15 και 22 Δεκεμβρίου 2012, στο οποίο η πλειοψηφία υπερψήφισε το Σύνταγμα, με ποσοστό συμμετοχής 33%,

–   έχοντας υπόψη τις επερχόμενες κοινοβουλευτικές εκλογές, από τις 22 Απριλίου έως τις 24 Ιουνίου 2013, καθώς και τη δημόσια ανακοίνωση αποχής από τις εκλογές αυτές, εκ μέρους της Εθνικής Ένωσης για την Αλλαγή, του Εθνικού Μετώπου Σωτηρίας και της Αιγυπτιακής Ισλαμικής Τζιχάντ,

–   έχοντας υπόψη τις εκθέσεις της Διεθνούς Αμνηστίας, του Ιανουαρίου του 2013 με τίτλο «Απόλυτη ατιμωρησία - δεν έχει ακόμη αποδοθεί δικαιοσύνη για τους νεκρούς διαδηλωτές της "Επανάστασης της 25ης Ιανουαρίου"» και του Φεβρουαρίου του 2013 με τίτλο «Αίγυπτος: βία λόγω φύλου κατά των γυναικών γύρω από την Πλατεία Ταχρίρ»

–   έχοντας υπόψη το Διεθνές Σύμφωνο για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα, του 1966, και τη Διεθνή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού, του 1989, των οποίων η Αίγυπτος είναι συμβαλλόμενο μέρος,

–   έχοντας υπόψη την Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 110 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

Εκλογές και Σύνταγμα

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αιγυπτιακές προεδρικές εκλογές διεξήχθησαν μεταξύ 23ης Μαΐου και 17ης Ιουνίου 2012 και ότι στις εκλογές αυτές έλαβαν μέρος 12 υποψήφιοι,

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 14 Ιουνίου 2012 το Ανώτατο Συνταγματικό Δικαστήριο της Αιγύπτου χαρακτήρισε αντισυνταγματικό το νομοθετικό πλαίσιο που διέπει τις κοινοβουλευτικές εκλογές στην Αίγυπτο· λαμβάνοντας υπόψη ότι, μετά την απόφαση αυτή, των Ανώτατο Συμβούλιο των Ενόπλων Δυνάμεων (ΑΣΕΔ) ανακοίνωσε, στις 16 Ιουνίου 2012, τη διάλυση του Κοινοβουλίου· λαμβάνοντας επίσης υπόψη ότι οι Αδελφοί Μουσουλμάνοι κατήγγειλαν την απόφαση του ΑΣΕΔ ως παράνομη· λαμβάνοντας ακόμη υπόψη ότι η Άνω Βουλή, που λειτουργεί ως προσωρινό νομοθετικό σώμα, αποτελείται κατά 85% από ισλαμιστές και η συμμετοχή των ψηφοφόρων στις εκλογές για την ανάδειξη των μελών της δεν ξεπέρασε το 10%·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 24 Ιουνίου 2012, ο Μοχαμέντ Μόρσι ανακηρύχθηκε επίσημα νικητής των προεδρικών εκλογών της Αιγύπτου, οι οποίες υπήρξαν οι πρώτες ελεύθερες και δημοκρατικές προεδρικές εκλογές στην Αίγυπτο και οι πρώτες που είχαν ως αποτέλεσμα την ανάδειξη ενός ισλαμιστή ως αρχηγού κράτους στον αραβικό κόσμο·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 12 Αυγούστου 2012, ο Πρόεδρος Μόρσι ζήτησε την ανάκτηση πολιτικής εξουσίας, έχοντας υπόψη ότι, μετά την πτώση του πρώην Προέδρου Μουμπάρακ, το ΑΣΕΔ είχε διευρύνει σημαντικά τον ρόλο του σε μη στρατιωτικά ζητήματα·

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 10 Απριλίου 2012, το Διοικητικό Δικαστήριο του Καΐρου διέλυσε τη Συντακτική Συνέλευση, στην οποία είχε ανατεθεί η κατάρτιση ενός νέου Συντάγματος, καθώς και ότι, στις 8 Ιουνίου 2012, ορίστηκε μια νέα Συντακτική Συνέλευση απαρτιζόμενη από 100 μέλη·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 22 Νοεμβρίου 2012, ο Πρόεδρος Μόρσι εξέδωσε ένα συνταγματικό διάταγμα με το οποίο διεύρυνε σημαντικά τις εξουσίες του, καθιστούσε όλα τα προεδρικά διατάγματα και νόμους απρόσβλητα από δικαστικές εφέσεις ή ακυρώσεις, προστάτευε την Άνω Βουλή και τη Συντακτική Συνέλευση από ενδεχόμενη διάλυση και δικαστικό έλεγχο, παρέτεινε την εντολή της Συντακτικής Συνέλευσης ώστε να καλύψει οκτώ μήνες και καθιστούσε απρόσβλητες όλες τις αποφάσεις και τα διατάγματα του Προέδρου από την έναρξη της θητείας του, στις 30 Ιουνίου 2012, μέχρι την κύρωση του νέου Συντάγματος· λαμβάνοντας υπόψη ότι το διάταγμα παραχωρούσε επίσης στον Πρόεδρο το αποκλειστικό δικαίωμα να λαμβάνει κάθε αναγκαίο μέτρο για την προστασία της εθνικής ενότητας, της ασφάλειας και της επανάστασης στην Αίγυπτο·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 20 Νοεμβρίου 2012, η Συντακτική Συνέλευση ενέκρινε το σχέδιο Συντάγματος το οποίο, σύμφωνα με μια σειρά υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και διεθνών εμπειρογνωμόνων, περιείχε πολλές ασάφειες και αμφισημίες που θα μπορούσαν να θεωρηθούν, ιδίως σε σχέση με θρησκευτικές αναφορές, ως περιοριστικές για τις ατομικές ελευθερίες, όπως η ελευθερία έκφρασης, η ελευθερία του συνέρχεσθαι, η θρησκευτική ελευθερία και τα δικαιώματα των γυναικών· λαμβάνοντας υπόψη ότι το σχέδιο Συντάγματος δεν θέτει τέρμα στην παραπομπή πολιτών σε στρατοδικεία, ότι αυτό το σχέδιο Συντάγματος εγκρίθηκε από την πλειοψηφία (63,8%) των ψηφοφόρων που συμμετείχαν στο δημοψήφισμα της 15ης και 22ας Δεκεμβρίου 2012, όπου το ποσοστό συμμετοχής ήταν 32,9%, καθώς και ότι πολλοί ηγέτες της αντιπολίτευσης δηλώνουν πως το Σύνταγμα αυτό δεν είναι νομιμοποιημένο, επιδιώκοντας να υπονομεύσουν την εφαρμογή του·

H. λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 8 Δεκεμβρίου 2012, ο Πρόεδρος Μόρσι ακύρωσε τη συνταγματική δήλωσή του, της 22ας Νοεμβρίου 2012·

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, μετά από βίαιες συγκρούσεις μεταξύ διαδηλωτών και δυνάμεων ασφαλείας που είχαν ως αποτέλεσμα τον θάνατο δεκάδων ανθρώπων, την παραμονή της δεύτερης επετείου της επανάστασης της 25ης Ιανουαρίου και τις εβδομάδες που ακολούθησαν, εξαιτίας είτε της διαρκώς συχνότερης καταπάτησης των νόμων στην Αίγυπτο, είτε της κατάρρευσης της αιγυπτιακής οικονομίας, είτε πάλι με αφορμή τις δεκάδες θανατικές ποινές εις βάρος πολιτών που είχαν εμπλακεί στις ταραχές με νεκρούς στο Πορτ Σάιντ μετά από έναν ποδοσφαιρικό αγώνα, το 2012, ότι, εξαιτίας των συγκρούσεων αυτών, ο Πρόεδρος Μόρσι κήρυξε πολλές πόλεις της χώρας σε κατάσταση ανάγκης και ο Στρατός εξέδωσε προειδοποιήσεις σχετικά με την «κατάρρευση του κράτους», ενώ οι ηγέτες της αντιπολίτευσης ενωμένοι ζήτησαν, στις 30 Ιανουαρίου 2013, από τον Πρόεδρο Μόρσι να σταματήσει τη βίαιη αντιμετώπιση των διαδηλωτών, να σχηματίσει κυβέρνηση εθνικής ενότητας και να ξεκινήσει έναν εθνικό διάλογο και ότι ο Πρόεδρος Μόρσι απέρριψε τις εκκλήσεις για μια κυβέρνηση εθνικής ενότητας·

Ι.   λαμβάνοντας υπόψη ότι έχει ανακοινωθεί η διεξαγωγή νέων κοινοβουλευτικών εκλογών στην Αίγυπτο, από τις 27 Απριλίου 2013 και μέχρι τα τέλη Ιουνίου· λαμβάνοντας υπόψη ότι το νέο Κοινοβούλιο θα συγκροτηθεί σε σώμα στις 6 Ιουλίου 2013· λαμβάνοντας υπόψη ότι το νέο Κοινοβούλιο θα πρέπει να εγκρίνει τον διορισμό του νέου Πρωθυπουργού· λαμβάνοντας υπόψη ότι η κεντρική εκλογική επιτροπή της Αιγύπτου δέχθηκε να παρακολουθήσουν τις εκλογές τέσσερις μη κυβερνητικές οργανώσεις, καθώς και ο Αραβικός Σύνδεσμος και η Αφρικανική Ένωση· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο εκλογικός νόμος είναι ακόμη αντικείμενο τροποποιήσεων από την Άνω Βουλή και επικρίνεται έντονα από ορισμένες πολιτικές ομάδες και από το Συνταγματικό Συμβούλιο·

ΙΑ. εκτιμώντας ότι, καθώς πλησιάζουν οι επόμενες κοινοβουλευτικές εκλογές, η πορεία της Αιγύπτου προς τη δημοκρατία αντιμετωπίζει συνεχείς προκλήσεις και παραμένει προβληματική, εξαιτίας της υπερίσχυσης μεροληπτικών τάσεων στην πολιτική, της συνεχιζόμενης χρήσης βίας εκ μέρους της αστυνομίας και των δυνάμεων ασφαλείας εναντίον διαδηλωτών, της υπερβολικής χρήσης δακρυγόνων, αυθαίρετων συλλήψεων ακόμα και παιδιών, της ευρύτατα διαδεδομένης σεξουαλικής παρενόχλησης των γυναικών, της απαγωγής ανεξίθρησκων φιλελεύθερων ακτιβιστών και μιας σαφέστατης επανόδου σε πολιτικές καταστολής συγκρίσιμες με εκείνες του καθεστώτος Μουμπάρακ·

ΙΒ. εκτιμώντας ότι οι συνεχιζόμενες βιαιότητες και συγκρούσεις στους δρόμους των αιγυπτιακών πόλεων θέτουν σε μεγάλο κίνδυνο την ασφαλή και ομαλή διεξαγωγή των εκλογών· εκτιμώντας ότι οι απαγωγές και εκφοβισμοί που δεν ακολουθούνται από γνήσιες αστυνομικές έρευνες εγκαθιδρύουν ένα κλίμα ατιμωρησίας που θα μπορούσε να οδηγήσει σε εκφοβισμούς ή επιθέσεις εναντίον υποστηρικτών ορισμένων υποψηφίων στις εκλογές αυτές· λαμβάνοντας υπόψη ότι οργανώσεις υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων έχουν καταγράψει με στοιχεία και έχουν αναφέρει πολλές περιπτώσεις βασανιστηρίων, από τις οποίες τουλάχιστον σε δύο τα θύματα πέθαναν· εκτιμώντας ότι η ασφάλεια και η δημόσια τάξη πρέπει να τηρούνται με αυτοσυγκράτηση και πλήρη σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και θεμελιωδών ελευθεριών·

Οι σχέσεις ΕΕ- Αιγύπτου

ΙΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ έχει κατ' επανάληψη εκφράσει την προσήλωσή της στην ελευθερία της σκέψης, της συνείδησης και της θρησκείας και στα δικαιώματα των γυναικών και έχει τονίσει ότι οι κυβερνήσεις έχουν το καθήκον να εγγυώνται τις ελευθερίες αυτές σε ολόκληρο τον κόσμο· λαμβάνοντας επίσης υπόψη ότι νόμος επιβάλλει οι εξωτερικές δράσεις της ΕΕ να σέβονται τις ιδρυτικές αρχές της Ένωσης, και ιδίως τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις θεμελιώδεις ελευθερίες·

ΙΔ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΥΕ/ΑΕ επισκέφθηκε τον Πρόεδρο Μόρσι στο Κάιρο, στις 19 Ιουλίου 2012· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Πρόεδρος Μόρσι επισκέφθηκε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις Βρυξέλλες στις 12 Σεπτεμβρίου 2012 για να συζητήσει την τρέχουσα πολιτική και οικονομική κατάσταση και τα επόμενα βήματα της μετάβασης προς τη δημοκρατία·

ΙΕ. λαμβάνοντας υπόψη ότι , στις 13 και 14 Νοεμβρίου 2012 συνεδρίασε στο Κάιρο η Ειδική Ομάδα ΕΕ-Αιγύπτου, υπό την συμπροεδρία της ΥΕ/ΑΕ και του αιγύπτιου Υπουργού Εξωτερικών Καμέλ Αμρ, και αποφάσισε μια σημαντική δέσμη οικονομικής και πολιτικής υποστήριξης, ώστε να βοηθηθεί η Αίγυπτος στη συνέχιση της μεταπολιτευτικής διαδικασίας της, με συνολικά σχεδόν 5 δισεκατομμύρια ευρώ υπό μορφή δανείων και επιχορηγήσεων για την περίοδο 2012-2013· λαμβάνοντας υπόψη ότι η χρηματοδοτική υποστήριξη εξαρτάται (εν μέρει) από την επιτυχή ολοκλήρωση μιας συμφωνίας της Αιγύπτου με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, καθώς και από τις επιδόσεις της όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα, τη δημοκρατία και την οικονομική διακυβέρνηση·

ΙΣΤ.    λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ και η Αίγυπτος έχουν συμφωνήσει να εξετάσουν από κοινού τρόπους για την εμβάθυνση των εμπορικών και επενδυτικών σχέσεών τους, μεταξύ άλλων με τη χρήση τεχνικής βοήθειας, που θα μπορούσε να οδηγήσει σε μια σφαιρική και σε βάθος συμφωνία ελευθέρων συναλλαγών·

ΙΖ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Πρόεδρος Μόρσι εξέδωσε τη συνταγματική δήλωσή του, με την οποία εξασφάλιζε πρωτοφανή συγκέντρωση εξουσιών χωρίς δικαστικό ή κοινοβουλευτικό έλεγχο, μόλις οκτώ μέρες μετά την ολοκλήρωση της συνάντησης της Ειδικής Ομάδας ΕΕ-Αιγύπτου· λαμβάνοντας υπόψη ότι τόσο η χρονική στιγμή όσο και τα αποτελέσματα της δήλωσης είχαν αρνητική επίδραση στην εμπιστοσύνη και τη βεβαιότητα της ΕΕ όσον αφορά την προσήλωση του Προέδρου στην επιδίωξη εποικοδομητικών και σταθερών πολιτικών και εμπορικών σχέσεων με την ΕΕ·

ΙΗ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η οικονομική κατάσταση στην Αίγυπτο είναι απελπιστική, με τα συναλλαγματικά αποθέματα σε πολύ χαμηλά επίπεδα και την αιγυπτιακή λίρα στη χαμηλότερη ισοτιμία από το 2004· εκτιμώντας ότι η βελτίωση της οικονομικής κατάστασης θα εξαρτηθεί από τη μακροπρόθεσμη πολιτική και κοινωνική σταθερότητα στη χώρα· εκτιμώντας ότι η Αίγυπτος διέρχεται μια κρίσιμη μεταπολιτευτική περίοδο και αντιμετωπίζει σημαντικές προκλήσεις και δυσκολίες σ' αυτή την πορεία προς τη δημοκρατία·

ΙΘ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ προσέφερε συνεχώς τη βοήθειά της και μοιράστηκε τις γνώσεις της με τις αιγυπτιακές αρχές, στην πορεία προς τη μετάβαση σε μια βασιζόμενη σε κανόνες, ελεύθερη και δημοκρατική κοινωνία·

Παραβιάσεις των πολιτικών ελευθεριών και δικαιωμάτων

Κ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η έλλειψη πολιτικής σταθερότητας και στοιχειώδους καθημερινής διακυβέρνησης, η απουσία συνταγματικών ισορροπιών και υποχρεώσεων μεταξύ των οποίων βρίσκεται, ιδίως, η διάκριση των εξουσιών, η έλλειψη ενός σαφούς συνταγματικού πλαισίου και η χειροτέρευση των κοινωνικοοικονομικών συνθηκών στην Αίγυπτο έχουν δημιουργήσει ένα περιβάλλον στο οποίο οι παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων συνεχίζουν να διαπράττονται ατιμώρητα·

ΚΑ.    λαμβάνοντας υπόψη ότι τα διάφορα σχέδια ενός νέου νόμου που θα διέπει τις δραστηριότητες των μη κυβερνητικών οργανώσεων έχουν προκαλέσει ανησυχία μεταξύ των ακτιβιστών και των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών, ότι, σύμφωνα με μία επιστολή του Υπουργείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Υποθέσεων, οι αιγυπτιακές ΜΚΟ (ή «τοπικές οντότητες») απαγορεύεται να έχουν επαφές με ξένους εταίρους (ή «διεθνείς οντότητες») χωρίς την προηγούμενη άδεια φορέων δημόσιας ασφάλειας που πρόκειται να δημιουργηθούν, πράγμα που ουσιαστικά θα έχει ως συνέπεια την παρακολούθηση και τον περιορισμό κάθε είδους κοινωνικών δραστηριοτήτων ή οργανισμών, εφόσον πολλές οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών στηρίζονται σε χρηματοδοτήσεις από το εξωτερικό, μεταξύ άλλων και από την ΕΕ· εκτιμώντας ότι ο νέος νόμος για το Συμβούλιο ΜΚΟ αναμένεται επίσης να περιορίσει τις διερευνητικές επισκέψεις και άλλες σημαντικές δραστηριότητες σε ολόκληρη την Αίγυπτο, αποτρέποντας, στην ουσία, τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών από την επιτέλεση του έργου τους·

ΚΒ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ΜΚΟ είναι ήδη αντιμέτωπες στην Αίγυπτο με μεγάλη διοικητική επιβάρυνση για να τους δοθεί άδεια λειτουργίας στη χώρα· λαμβάνοντας επίσης υπόψη ότι, από το 2011 μέχρι σήμερα, τρεις διεθνείς ΜΚΟ και 43 από τα μέλη του προσωπικού τους έχουν διωχθεί επειδή δέχθηκαν χρηματοδότηση χωρίς την προηγούμενη έγκριση των αρχών της χώρας·

ΚΓ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι 42 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων δύο αστυνομικοί, σκοτώθηκαν σε συγκρούσεις που ξέσπασαν όταν ένα δικαστήριο συνέστησε, στις 26 Ιανουαρίου του 2013, την καταδίκη σε θάνατο 21 κατοίκων του Πορτ Σάιντ για τους φόνους έπειτα από έναν αγώνα ποδοσφαίρου το προηγούμενο έτος· λαμβάνοντας υπόψη ότι η επιβεβαίωση της απόφασης αυτής και η απόφαση για τους υπόλοιπους 42 κατηγορουμένους αναμένεται στις 9 Μαρτίου·

ΚΔ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι η αιγυπτιακή αστυνομία, τόσο στο Πορτ Σάιντ όσο και στην υπόλοιπη χώρα, καταφεύγει στη χρήση (θανατηφόρου) βίας πολύ γρήγορα και μπορεί να το κάνει χωρίς να ακολουθεί καμία ουσιαστική έρευνα, ούτε να υπάρχει κάποιου είδους λογοδοσία·

ΚΕ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι η αιγυπτιακή κοινή γνώμη επικρίνει έντονα τους περιορισμούς στην ελευθερία έκφρασης· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Ποινικός Κώδικας και το Σύνταγμα που εγκρίθηκε πρόσφατα θα μπορούσαν να περιορίσουν σημαντικά την ελευθερία έκφρασης, με την απαγόρευση της προσβολής ανθρώπινων προσώπων, του Προφήτη και της Προεδρίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι συνεχίζονται οι διώξεις δημοσιογράφων και ηθοποιών όπως οι Gamal Fahmy, Bassem Youssef και Okasha Tawfiq· λαμβάνοντας υπόψη ότι έχουν αναφερθεί 24 περιπτώσεις διώξεων για προσβολή του Προέδρου· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο αριθμός των υποθέσεων βλασφημίας έχει αυξηθεί από τότε που ανέλαβε καθήκοντα ο Πρόεδρος Μόρσι·

ΚΣΤ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 9 Φεβρουαρίου 2013, ένα Διοικητικό Δικαστήριο του Καΐρου διέταξε την απαγόρευση του YouTube και πολλών άλλων ιστοθέσεων για 30 ημέρες, εξαιτίας του βίντεο «η αθωότητα των Μουσουλμάνων»· λαμβάνοντας υπόψη ότι το Υπουργείο Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Επικοινωνιών, καθώς και η Εθνική Ρυθμιστική Αρχή Τηλεπικοινωνιών, κατέληξαν στο συμπέρασμα, μετά από μια συνάντηση, ότι ο αποκλεισμός του YouTube θα προκαλούσε τεχνική προβλήματα στη χρήση της αναζήτησης Google για την Αίγυπτο, με οικονομικές συνέπειες για τη χώρα, και, για τον λόγο αυτόν, αντιτέθηκαν στην απόφαση του δικαστηρίου· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ψηφιακές ελευθερίες δρουν ως μοχλοί προώθησης των οικουμενικών δικαιωμάτων του ανθρώπου και πρέπει να προστατεύονται ανά πάσα στιγμή, και όχι μόνο λόγω οικονομικών συμφερόντων·

ΚΖ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο νέος νόμος περί προστασίας του δικαιώματος ειρηνικής διαμαρτυρίας σε δημόσιους χώρους ενδέχεται να περιορίσει την ελευθερία έκφρασης και την ελευθερία συνάθροισης, μέσω της χρήσης ασαφών διατυπώσεων, και ιδίως της αναφοράς στο «συμφέρον των πολιτών» ως βάσης για την απαγόρευση ή την δια της βίας διάλυση διαδηλώσεων, ενώ δεν κάνει καμία αναφορά στο Σύνταγμα της χώρας, ούτε στις διεθνείς Συνθήκες που έχει υπογράψει η Αίγυπτος·

ΚΗ. λαμβάνοντας υπόψη την αχαλίνωτη βία που ασκείται εις βάρος των γυναικών, ιδίως στη διάρκεια δημόσιων συγκεντρώσεων· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ηγέτιδα του αιγυπτιακού Εθνικού Συμβουλίου Γυναικών (ΕΣΓ), Μερβάτ αλ Ταλάουι, κάλεσε όλες τις γυναίκες που υπέστησαν σεξουαλικές επιθέσεις να το καταγγείλουν και να συμμετάσχουν σε μαζική μήνυση κατά του κράτους·

ΚΘ. λαμβάνοντας υπόψη τις επικρίσεις εκ μέρους του ΕΣΓ και οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών όσον αφορά τη σιωπή των αρχών, οι οποίες δεν έχουν καταδικάσει τη βία κατά των γυναικών, δίνοντας αρνητικά σημάδια όσον αφορά τον σεβασμό των δικαιωμάτων των γυναικών στην Αίγυπτο·

1.  εκφράζει την αλληλεγγύη του στον αιγυπτιακό λαό στην κρίσιμη αυτή περίοδο μετάβασης της χώρας προς τη δημοκρατία· καλεί τις αρχές της Αιγύπτου να εξασφαλίσουν τον πλήρη σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών, περιλαμβανομένων της ελευθερίας έκφρασης, της ελευθερίας του συνεταιρίζεσθαι, της ελευθερίας του Τύπου και των μέσων ενημέρωσης, των δικαιωμάτων των γυναικών, της θρησκευτικής ελευθερίας, της ελευθερίας συνείδησης και σκέψης, της προστασίας των μειονοτήτων και της καταπολέμησης των διακρίσεων με βάση το γενετήσιο προσανατολισμό, και να εξασφαλίσουν το κράτος δικαίου, τη διάκριση των εξουσιών, την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης και το δικαίωμα σε μια δίκαιη δίκη, δεδομένου ότι όλα αυτά αποτελούν ουσιαστικές συνιστώσες μιας ελεύθερης και δημοκρατικής κοινωνίας·

2.  αναγνωρίζει τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι αιγυπτιακές αρχές στη προσπάθεια να καθοδηγήσουν τη χώρα στη διάρκεια μιας μεταβατικής περιόδου, θεωρεί όμως τον σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών ως το ελάχιστο επίπεδο που πρέπει να τηρείται από όλες τις εφαρμοζόμενες ενέργειες και πολιτικές·

3.  λυπάται βαθύτατα για τις σημαντικές απώλειες ζωών και το μεγάλο αριθμό τραυματιών κατά τις πρόσφατες συγκρούσεις και εκφράζει τα συλλυπητήριά του στις οικογένειες των θυμάτων· ζητεί τη διενέργεια ανεξάρτητης έρευνας των γεγονότων που οδήγησαν σ' αυτούς τους θανάτους και τραυματισμούς, και τη λήψη αποτελεσματικών και συγκεκριμένων μέτρων για την προσαγωγή των υπευθύνων ενώπιον της δικαιοσύνης·

4.  καλεί τις δυνάμεις ασφαλείας, την αστυνομία και τις αρχές της Αιγύπτου να σταματήσουν τη βία, την καταστολή και τη σύλληψη ειρηνικών διαδηλωτών και να επιδείξουν τη μέγιστη αυτοσυγκράτηση όταν προσπαθούν να ελέγξουν τις διαμαρτυρίες· παροτρύνει τις αρχές να ενεργήσουν σύμφωνα με τη νομοθεσία τους και τις διεθνείς υποχρεώσεις τους· καλεί τους διαδηλωτές, τους ακτιβιστές και τις δυνάμεις της αντιπολίτευσης να εξασφαλίσουν τον ειρηνικό χαρακτήρα των διαμαρτυριών·

5.  αποδοκιμάζει τις θανατικές ποινές για τους πολίτες που εμπλέκονται στις ποδοσφαιρικές βιαιότητες του Πορτ Σάιντ, καταδικάζει τη χρήση της ποινής του θανάτου υπό οποιεσδήποτε συνθήκες και καλεί τη νομοθετική εξουσία της Αιγύπτου να αναστείλει την εκτέλεση θανατικών ποινών·

6.  εκφράζει έντονη ανησυχία για την αύξηση των περιπτώσεων σεξουαλικής βίας εις βάρος γυναικών, ιδίως εκείνων που συμμετέχουν σε διαμαρτυρίες, και για το γεγονός ότι οι αρχές δεν ενεργούν για την πρόληψη και την καταπολέμηση αυτής της βίας ή για να οδηγηθούν οι δράστες στη Δικαιοσύνη· καλεί τον Πρόεδρο Μόρσι, καθώς και τους ηγέτες των συμπολιτευόμενων και αντιπολιτευόμενων κομμάτων, να ασκήσουν ισχυρή πολιτική πίεση για την αντιμετώπιση της βίας για λόγους φύλου και να εξασφαλίσουν την ουσιαστική διερεύνηση όλων των περιπτώσεων σεξουαλικών επιθέσεων και παρενόχλησης γυναικών, ώστε οι υπεύθυνοι να λογοδοτήσουν στη Δικαιοσύνη και τα θύματα να αποζημιωθούν κατάλληλα· προτρέπει τον Πρόεδρο Μόρσι να αντιμετωπίσει αυτές τις χρόνιες βιαιοπραγίες και διακρίσεις εις βάρος των γυναικών, εγκρίνοντας το νομοσχέδιο κατά της παρενόχλησης που προτείνουν ακτιβίστριες υπέρ των δικαιωμάτων των γυναικών· καλεί τις αιγυπτιακές αρχές να καταδικάσουν τις κάθε μορφής βιαιότητες και επιθέσεις εναντίον γυναικών·

7.  καλεί τις αιγυπτιακές αρχές να εφαρμόσουν μεταρρυθμίσεις στην αστυνομία και τις δυνάμεις ασφαλείας, να καταργήσουν όλους τους νόμους που επιτρέπουν την απεριόριστη χρήση βίας από την αστυνομία και τις δυνάμεις ασφαλείας κατά πολιτών και να ερευνούν δεόντως όλες τις καταγγελίες για βασανιστήρια ή υπερβολική χρήση βίας εναντίον πολιτών, και ιδίως παιδιών και γυναικών, και να εξασφαλίσουν πλήρη λογοδοσία των υπευθύνων, σε συμμόρφωση προς τα στοιχειώδη ανθρώπινα δικαιώματα και ελευθερίες, καθώς και προς τις διεθνείς συμβάσεις που έχει υπογράψει η Αίγυπτος·

8.  καλεί τις αιγυπτιακές αρχές να υπογράψουν και να κυρώσουν το Καθεστώς της Ρώμης για την ίδρυση του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου (ΔΠΔ) στη Χάγη και να μην προσκαλεί ηγέτες χωρών για τους οποίους το ΔΠΔ έχει εκδώσει εντάλματα σύλληψης·

9.  καλεί τις αιγυπτιακές αρχές να μην προτείνουν νόμους ή κανονισμούς που παρεμποδίζουν και, ουσιαστικά, φιμώνουν όσους επικρίνουν τις αρχές, με την παρακολούθηση όλων των μη κυβερνητικών οργανώσεων και της χρηματοδότησής τους· καλεί τις αιγυπτιακές αρχές να αναγνωρίσουν το σημαντικό έργο των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών και να εξασφαλίσουν ότι οι νέοι νόμοι και κανονισμοί θα συμμορφώνονται προς τα διεθνή νομικά πρότυπα·

10. υποστηρίζει σθεναρά τις μεταρρυθμίσεις που οδηγούν στη δημοκρατία, το κράτος δικαίου και την κοινωνική δικαιοσύνη στην Αίγυπτο, όπως έχει ζητήσει ο αιγυπτιακός λαός· κάνει εκ νέου έκκληση για πλήρη άρση της κατάστασης έκτακτης ανάγκης σε όλη τη χώρα· ζητεί να σταματήσουν αμέσως οι δίκες πολιτών σε στρατοδικεία·

11. καλεί τις αιγυπτιακές αρχές να εξασφαλίσουν την ελεύθερη και απρόσκοπτη διεξαγωγή των κοινοβουλευτικών εκλογών που έχουν προκηρυχθεί, ερευνώντας τις πρόσφατες απαγωγές ακτιβιστών της αντιπολίτευσης και δημοσιογράφων, σεβόμενες πλήρως την ελευθερία έκφρασης -τόσο εντός όσο και εκτός του Διαδικτύου- ώστε να γίνει δυνατή η διεξαγωγή ενός δημόσιου διαλόγου, και εξασφαλίζοντας ότι οι δυνάμεις ασφαλείας δεν διαλύουν ειρηνικές συγκεντρώσεις και δεν χρησιμοποιούν υπερβολική βία·

12. εκφράζει ικανοποίηση για την πρόσκληση που απηύθυναν οι αιγυπτιακές αρχές σε μια σειρά διεθνών μη κυβερνητικών οργανώσεων και διεθνών οργανισμών, περιλαμβανομένης της ΕΕ, να παρακολουθήσουν τις προσεχείς κοινοβουλευτικές εκλογές· επαναλαμβάνει την προσφορά του να στείλει μια πλήρη αποστολή εκλογικής παρατήρησης, σε στενή συνεργασία και συντονισμό με τις αιγυπτιακές αρχές, ώστε να εξασφαλιστεί η ελεύθερη και δίκαιη διεξαγωγή των εκλογών·

13. καλεί τις αιγυπτιακές αρχές και τις δυνάμεις της αντιπολίτευσης να εξεύρουν συμβιβαστική λύση προκειμένου να αναστραφεί η κλιμάκωση της βίας και της διαίρεσης, και υπογραμμίζει την σπουδαιότητα της διενέργειας ελεύθερων, δίκαιων και διαφανών εκλογών με τη συμμετοχή όλων των πολιτικών δυνάμεων, έτσι ώστε να συνεχίσει η μετάβαση προς μια πραγματική δημοκρατία στην Αίγυπτο· προτρέπει την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να συνεχίσουν να στηρίζουν και να βοηθούν τις αρχές, τα πολιτικά κόμματα και την κοινωνία των πολιτών της Αιγύπτου στις προσπάθειές τους για την επίτευξη αυτού του στόχου·

14. επαναλαμβάνει ότι το αιγυπτιακό Σύνταγμα πρέπει να είναι ανοικτό σε όλους και να υποστηρίζεται από την κοινή γνώμη και να μην επιτρέπει διακρίσεις εναντίον κανενός στην αιγυπτιακή κοινωνία·

15. προτρέπει της αιγυπτιακές αρχές να ξεκινήσουν έναν πραγματικό εθνικό διάλογο με στόχο την αντιμετώπιση και επίλυση των προβλημάτων που παρεμποδίζουν σήμερα τη μεταπολίτευση στην Αίγυπτο και την υλοποίηση των υποσχέσεων της επανάστασης της 25ης Ιανουαρίου, και ιδιαίτερα τη σεξουαλική βία κατά των γυναικών και τη χρήση υπερβολικής βίας σε περιβάλλον ατιμωρησίας και τον περιορισμό των θεμελιωδών και των πολιτικών ελευθεριών, καθώς και την αστάθεια της αιγυπτιακής οικονομίας· στο πλαίσιο αυτό καλεί την ΥΕ/ΑΕ, την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αναλάβουν τις ευθύνες τους απέναντι σε μία από τις σημαντικότερες γειτονικές χώρες και στο μέλλον του νεαρού και φιλόδοξου πληθυσμού της·

16. πιστεύει ότι η πολιτική αστάθεια συνδέεται στενά με την οικονομική αστάθεια και καλεί τις αιγυπτιακές αρχές και τις δυνάμεις της αντιπολίτευσης να διαμορφώσουν μια ατμόσφαιρα ειρήνης και συναίνεσης, για την υπέρβαση των δυσκολιών· ενθαρρύνει την ανάπτυξη της οικονομικής συνεργασίας μεταξύ της ΕΕ και της Αιγύπτου, με την αναβάθμιση του διμερούς διαλόγου για τις οικονομικές μεταρρυθμίσεις, που θα αποτελούσαν ένα σημαντικό βήμα για την οικοδόμηση εμπιστοσύνης μεταξύ των επενδυτών και στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, ένα δάνειο από το οποίο έχει καίρια σημασία για την επιβίωση της αιγυπτιακής οικονομίας·

17. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι η ΥΕ/ΑΕ δεν καταδίκασε, ούτε αντέδρασε με κανέναν άλλο δημόσιο τρόπο, στην αρπαγή εξουσίας εκ μέρους του Προέδρου Μόρσι λίγες μόνο μέρες μετά τη συνάντηση της Ειδικής Ομάδας ΕΕ-Αιγύπτου, υπονομεύοντας έτσι την αξιοπιστία της ΕΕ ως ισχυρού υπέρμαχου της δημοκρατίας, του κράτους δικαίου και του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών·

18. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι, τέσσερις μέρες μετά τη δήλωση του Προέδρου Μόρσι για την παραχώρηση στον ίδιο πρωτοφανών και ανεξέλεγκτων εξουσιών, το Συμβούλιο επανέλαβε την προσήλωσή του στην ανάκτηση και την αναδιανομή περιουσιακών στοιχείων προς τις αιγυπτιακές αρχές·

19. καλεί την ΥΕ/ΑΕ, την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να υποστηρίξουν σθεναρά τον αιγυπτιακό λαό στον αγώνα του για ελευθερία, αξιοπρέπεια και αυτοδιάθεση·

20. καλεί την ΥΕ/ΑΕ και την Επιτροπή να αναπτύξουν την αρχή «περισσότερα για περισσότερα» κατά τρόπο συνεκτικότερο και πιο πρακτικό από μια έννοια που υπάρχει μόνο στα χαρτιά, περιλαμβανομένων σαφών όρων και σημείων αναφοράς για την περίπτωση που η αιγυπτιακή κυβέρνηση αποκλίνει από τις δημοκρατικές μεταρρυθμίσεις και από τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών·

21. καλεί την ΥΕ/ΑΕ να παρακολουθεί την εκ μέρους των αιγυπτιακών αρχών και του Προέδρου Μόρσι τήρηση των δεσμεύσεών τους όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις θεμελιώδεις ελευθερίες· καλεί την ΕΕ να μη χορηγήσει καμία δημοσιονομική στήριξη στις αιγυπτιακές αρχές αν δεν τηρηθούν στοιχειώδεις προϋποθέσεις, όπως ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών, η δημοκρατική διακυβέρνηση και το κράτος δικαίου·

22. εκφράζει την πλήρη υποστήριξή του στην αύξηση της συνεργασίας ΕΕ-Αιγύπτου, τόσο στο πλαίσιο της Συμφωνίας Σύνδεσης και των σχεδίων δράσης της, όσο και σε σχέση με την επιτυχή συνέχιση της λειτουργίας της Ειδικής Ομάδας ΕΕ-Αιγύπτου και του τακτικού διαλόγου για τα ανθρώπινα δικαιώματα, με την αυξημένη επιχειρηματική συνεργασία, τη βελτίωση της κινητικότητας των Αιγυπτίων -ιδίως των σπουδαστών- προς την ΕΕ, τη διαπραγμάτευση μιας σφαιρικής και σε βάθος συμφωνίας ελευθέρων συναλλαγών ή τη μελλοντική ενοποίηση των αγορών·

23. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στην Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας/Αντιπρόεδρο της Επιτροπής, στα κοινοβούλια και τις κυβερνήσεις των κρατών μελών, καθώς και στις αιγυπτιακές αρχές.