Πρόταση ψηφίσματος - B7-0100/2013Πρόταση ψηφίσματος
B7-0100/2013

  ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ σχετικά με την κατάσταση στην Αίγυπτο

  6.3.2013 - (2013/2542(RSP))

  εν συνεχεία δήλωσης της Αντιπροέδρου της Επιτροπής / Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για την Εξωτερική Πολιτική και την Πολιτική Ασφάλειας
  σύμφωνα με το άρθρο 110 παράγραφος 2 του Κανονισμού

  Véronique De Keyser, Saïd El Khadraoui, Ana Gomes, María Muñiz De Urquiza, Raimon Obiols, Pier Antonio Panzeri, Kristian Vigenin, Corina Creţu, Pino Arlacchi εξ ονόματος της Ομάδας S&D

  Βλ. επίσης την κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B7-0095/2013

  Διαδικασία : 2013/2542(RSP)
  Διαδρομή στην ολομέλεια
  Διαδρομή του εγγράφου :  
  B7-0100/2013
  Κείμενα που κατατέθηκαν :
  B7-0100/2013
  Συζήτηση :
  Κείμενα που εγκρίθηκαν :

  B7‑0100/2013

  Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την κατάσταση στην Αίγυπτο

  (2013/2542(RSP))

  Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

  –   έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του με θέμα την Αίγυπτο και συγκεκριμένα το ψήφισμά του της 16ης Φεβρουαρίου 2012 "σχετικά με την Αίγυπτο: πρόσφατες εξελίξεις",

  –   έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 8ης Φεβρουαρίου 2013 σχετικά με την Αραβική Άνοιξη,

  –   έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα των συμπροέδρων της Ειδικής Ομάδας ΕΕ-Αιγύπτου, της 14ης Νοεμβρίου 2012,

  –   έχοντας υπόψη τις δηλώσεις στις οποίες προέβη ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Herman Van Rompuy, μετά τις συναντήσεις του με τον Πρόεδρο της Αιγύπτου, Mohamed Morsi, στις 13 Ιανουαρίου 2013 και 13 Σεπτεμβρίου 2012,

  –   έχοντας υπόψη τις δηλώσεις στις οποίες προέβη η Ύπατη Εκπρόσωπος της ΕΕ Catherine Ashton στις 25 Δεκεμβρίου 2012 σχετικά με το δημοψήφισμα στην Αίγυπτο και στις 5 Δεκεμβρίου 2012 σχετικά με την κατάσταση στην Αίγυπτο, καθώς και την δήλωση στην οποία προέβη ο εκπρόσωπος τύπου της ΥΕΑΕ στις 25 Ιανουαρίου 2013 σχετικά με τους φόνους στο Port Said,

  –   έχοντας υπόψη τον κανονισμό του Συμβουλίου (ΕΕ) αριθ. 1099 /2012 της 26ης Νοεμβρίου 2012 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 270/2011 για περιοριστικά μέτρα κατά ορισμένων προσώπων, οντοτήτων και οργανισμών λόγω της κατάστασης στην Αίγυπτο,

  –   έχοντας υπόψη τη Συμφωνία Σύνδεσης μεταξύ ΕΕ και Αιγύπτου του 2004 και το Σχέδιο Δράσης του 2007,

  –   έχοντας υπόψη την Κοινή Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών, με τίτλο «Μια νέα απάντηση σε μια γειτονιά που αλλάζει», της 25ης Μαΐου 2011,

  –   έχοντας υπόψη το Διεθνές Σύμφωνο για τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα (ICCPR) του 1966, στο οποίο η Αίγυπτος είναι συμβαλλόμενο μέρος,

  –   έχοντας υπόψη το άρθρο 110 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

  A. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Αίγυπτος αποτελεί σημαντικό εταίρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην περιοχή της νότιας Μεσογείου· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πολιτικές, οικονομικές και κοινωνικές εξελίξεις στην Αίγυπτο έχουν σημαντικές επιπτώσεις για ολόκληρη την περιοχή αλλά και πέρα από αυτήν·

  B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Αίγυπτος έχει γνωρίσει σημαντικές μεταρρυθμίσεις τα τελευταία δύο χρόνια - χρόνια επανάστασης και μετασχηματισμών· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ελεύθερες και δίκαιες προεδρικές εκλογές που διεξήχθησαν το 2012 αποτέλεσαν ορόσημο στην πορεία προς τον δημοκρατικό μετασχηματισμό· λαμβάνοντας εντούτοις υπόψη ότι η αιγυπτιακή κοινωνία συνεχίζει να αντιμετωπίζει ουσιαστικές δυσκολίες και προκλήσεις στην πορεία της προς μια εδραιωμένη και βιώσιμη δημοκρατία που θα οικοδομηθεί πάνω στις θεμελιώδεις αξίες της κοινωνικής δικαιοσύνης, του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των βασικών ελευθεριών, του κράτους δικαίου και της χρηστής διακυβέρνησης·

  Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι με το δημοψήφισμα του Δεκεμβρίου του 2012, το οποίο είχε ποσοστό προσέλευσης στις κάλπες 32,9%, εγκρίθηκε νέο σύνταγμα για την Αίγυπτο· λαμβάνοντας υπόψη ότι η συνταγματική διαδικασία και η προδιαγεγραμμένη έγκριση του νέου συντάγματος όχι μόνο δεν δημιούργησαν πνεύμα σύμπνοιας αλλά αντίθετα επιδείνωσαν περαιτέρω τις εσωτερικές διαιρέσεις της αιγυπτιακής κοινωνίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι από πολλές πλευρές, εντός και εκτός Αιγύπτου, έχουν διατυπωθεί ανησυχίες σε σχέση με διάφορα άρθρα του νέου συντάγματος, σε σχέση, μεταξύ άλλων, με την θέση της σαρία στην εγχώρια νομοθεσία, την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης και τον ρόλο των στρατοδικείων, τις θεμελιώδεις ελευθερίες και τα δικαιώματα των γυναικών·

  Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κοινοβουλευτικές εκλογές για την βουλή των αντιπροσώπων, έχουν προγραμματιστεί και θα πραγματοποιηθούν σε τέσσερεις γύρους, από τις 22 Απριλίου μέχρι τον Ιούνιο του 2013· λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 19 Ιανουαρίου 2013, η Άνω Βουλή (Shura Council) ενέκρινε νέο εκλογικό νόμο ο οποίος έγινε στόχος επικρίσεων και αμφισβήτησης· λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 18 Φεβρουαρίου 2013, το Ανώτατο Συνταγματικό Συμβούλιο έκρινε αντισυνταγματικά διάφορα άρθρα του εν λόγω νόμου, μια απόφαση που επίσης έγινε αιτία περαιτέρω αμφισβητήσεων· λαμβάνοντας υπόψη ότι δυνάμεις της αντιπολίτευσης, διαμαρτυρόμενες υπό την ηγεσία του εθνικού μετώπου σωτηρίας κατά της απουσίας νομικών εγγυήσεων για την διεξαγωγή ελεύθερων και δίκαιων εκλογών, έχουν προαναγγείλει αποχή από τις προσεχείς κοινοβουλευτικές εκλογές·

  E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η διογκούμενη πολιτική ένταση έχει επιδεινώσει περαιτέρω την εσωτερική πόλωση στους κόλπους της αιγυπτιακής κοινωνίας και γίνεται αιτία για την συνέχιση των διαδηλώσεων και των βίαιων συγκρούσεων· λαμβάνοντας υπόψη ότι περιστατικά υπέρμετρης χρήσης βίας εναντίον ειρηνικών διαδηλωτών από δυνάμεις ασφαλείας και από άτομα αγνώστου ταυτότητας παραμένουν συχνά ατιμώρητα·

  ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι μια πολιτική διεργασία χωρίς αποκλεισμούς που θα βασίζεται στην ομοψυχία και ένας γνήσιος εθνικός διάλογος που θα πραγματοποιηθεί με την ουσιαστική συμμετοχή όλων των πολιτικών δυνάμεων αποτελούν τον μόνο τρόπο υπέρβασης των σημερινών πολιτικών και κοινωνικών διαιρέσεων και εντάσεων προκειμένου να δημιουργηθεί μια σταθερή και βιώσιμη δημοκρατία στην Αίγυπτο· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εκκλήσεις που έχουν απευθύνει οι δυνάμεις της αντιπολίτευσης για σχηματισμό κυβέρνησης εθνικής ενότητας έχουν απορριφθεί από τον Πρόεδρο Morsi· λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 26 Φεβρουαρίου 2013, ο Πρόεδρος Morsi κήρυξε την έναρξη εθνικού διαλόγου, τον οποίο όμως μποϋκοτάρουν ηγετικά στελέχη της αντιπολίτευσης·

  Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κοινωνική δικαιοσύνη και ένα υψηλότερο επίπεδο διαβίωσης για τους πολίτες αποτελούν κρισιμότατες παραμέτρους της μετάβασης προς μία ανοιχτή, σταθερή, δημοκρατική, ελεύθερη και ευημερούσα αιγυπτιακή κοινωνία· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Αίγυπτος εξακολουθεί να αντιμετωπίζει μια ανησυχητική οικονομική κατάσταση η οποία επιδεινώνεται λόγω της απώλειας εσόδων από τον τουρισμό και από τις άμεσες ξένες επενδύσεις· λαμβάνοντας υπόψη ότι η δημοσιονομική εξυγίανση, η αποκατάσταση της εμπιστοσύνης των οικονομικών παραγόντων και των επενδυτών, η οποία προϋποθέτει πολιτική σταθερότητα, και η πάταξη της διαφθοράς αποτελούν αναγκαίο τμήμα των προσπαθειών δημιουργίας μιας ισχυρής αιγυπτιακής οικονομίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι η αιγυπτιακή οικονομία χρειάζεται περαιτέρω στήριξη από την διεθνή κοινότητα, συμπεριλαμβανομένης της ΕΕ, προκειμένου να ανταποκριθεί σε αυτές τις προκλήσεις·

  H. λαμβάνοντας υπόψη ότι θεσμικά όργανα της δικαιοσύνης και δικαστές εξακολουθούν να υφίστανται πιέσεις, επιθέσεις, απειλές και παρεμβάσεις από διάφορους πολιτικούς παράγοντες και φορείς στην Αίγυπτο· λαμβάνοντας υπόψη ότι, τον Νοέμβριο του 2012, το Συνταγματικό Δικαστήριο ανέστειλε τις εργασίες του διότι οπαδοί του Προέδρου και των συμμάχων του περικύκλωσαν τις εγκαταστάσεις του· λαμβάνοντας υπόψη ότι η απόλυση του γενικού εισαγγελέα τον Οκτώβριο του 2012 και ο διορισμός του διαδόχου του έχουν γίνει αιτία ισχυρών επικρίσεων αλλά και διαμαρτυριών από δικαστές, δικαστικούς υπαλλήλους και άλλους· λαμβάνοντας υπόψη ότι η παρέμβαση στην λειτουργία της δικαιοσύνης υπονομεύει την εμπιστοσύνη του αιγυπτιακού λαού στο πνεύμα δικαιοσύνης και στην αμεροληψία του δικαστικού συστήματος·

  Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι Αιγύπτιες βρίσκονται σε μια ιδιαιτέρως ευάλωτη κατάσταση κατά τη διάρκεια της παρούσης μεταβατικής περιόδου· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με εκθέσεις αιγυπτιακών και διεθνών οργανώσεων ανθρωπίνων δικαιωμάτων, οι διαδηλώτριες υφίστανται συχνά βία, σεξουαλικές επιθέσεις, τεστ παρθενίας καθώς και άλλες μορφές εξευτελιστικής συμπεριφοράς από τις δυνάμεις ασφαλείας, ενώ οι αγωνιζόμενοι για τα δικαιώματα των γυναικών αντιμετωπίζουν απειλές και παρενοχλήσεις· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες έχουν αντιμετωπίσει σημαντικές δυσκολίες στο πεδίο της πολιτικής ενασχόλησης με τα κοινά· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες που απασχολούνται σε άτυπες μορφές εργασίες και συγκεκριμένα στους τομείς της γεωργίας και της οικιακής εργασίας, εργάζονται συχνά κάτω από επικίνδυνες και αναξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας χωρίς υγειονομική ασφάλιση και χωρίς καμία προστασία εναντίον εργατικών ατυχημάτων·

  Ι.   λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αιγυπτιακές οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών και οι διεθνείς ΜΚΟ αντιμετωπίζουν ολοένα και ισχυρότερες πιέσεις στην Αίγυπτο· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα νομοσχέδια περί οργανώσεων και φορέων πολιτών και περί δημόσιων διαδηλώσεων συνιστούν σημαντική απειλή κατά της λειτουργίας και των εργασιών των ανωτέρω οργανώσεων, καθώς και κατά της άσκησης του δικαιώματος τους σε ειρηνικές δημόσιες συναθροίσεις· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα ανεξάρτητα εργατικά συνδικάτα καταγγέλλουν αυξημένες πιέσεις εναντίον των οργανώσεων και των μελών τους· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα περιστατικά βίας και παρενόχλησης εναντίον δημοσιογράφων έχουν αυξηθεί σημαντικά·

  ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 26 Ιανουαρίου 2013, δικαστήριο του Καΐρου καταδίκασε 21 άτομα σε θάνατο για τα επεισόδια που προκάλεσαν οπαδοί ποδοσφαιρικών ομάδων στο Port Said, κατά τη διάρκεια των οποίων έχασαν τη ζωή τους 74 άτομα στις αρχές του 2012· λαμβάνοντας υπόψη ότι, με το ψήφισμά του της 16ης Φεβρουαρίου 2012, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει ζητήσει να πραγματοποιηθεί ανεξάρτητη έρευνα σχετικά με τα περιστατικά που οδήγησαν στην τραγωδία και να προσαχθούν όσοι ευθύνονται στην δικαιοσύνη· λαμβάνοντας εντούτοις υπόψη ότι η ΕΕ διατηρεί αταλάντευτη θέση αρχής εναντίον της θανατικής ποινής και ότι η κατάργηση αυτής αποτελεί καίριο στόχο της πολιτικής της στο πεδίο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

  ΙΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η συνεδρίαση της Ειδικής Ομάδας EΕ-Αιγύπτου στις 13-14 Νοεμβρίου 2012 πραγματοποιήθηκε στο Κάιρο με την συμμετοχή άνω των 500 ατόμων - συμπεριλαμβανομένων πολιτικών ηγετών, κοινοβουλευτικών, άνω των 300 επιχειρηματικών στελεχών, καθώς και εκπροσώπων της κοινωνίας των πολιτών από αμφότερες τις πλευρές - τα οποία συζήτησαν επί μιας εξαιρετικά ευρείας ποικιλίας θεμάτων, όπως η πολιτική και οικονομική συνεργασία, η διακυβέρνηση και τα ανθρώπινα δικαιώματα, η ανάκτηση περιουσιακών στοιχείων, το εμπόριο, ο τουρισμός, οι υποδομές, οι τεχνολογίες ενημέρωσης και επικοινωνιών και η επιστήμη·

  ΙΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ αποτελεί τον σημαντικότερο οικονομικό εταίρο της Αιγύπτου και την κύρια πηγή ξένων επενδύσεων και συνεργασίας για την ανάπτυξη· λαμβάνοντας υπόψη ότι κατά την συνεδρίαση της Ειδικής Ομάδας, η ΕΕ και τα συνεργαζόμενα οικονομικά ιδρύματα προσέφεραν στην Αίγυπτο επιχορηγήσεις, δάνεια με ευνοϊκούς όρους και συνήθη δάνεια με συνολικό ύψος που ξεπερνά τα 5 δισ. ευρώ για την περίοδο 2012-2013· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ειδική Ομάδα ανακοίνωσε επίσης τον διπλασιασμό της αιγυπτιακής συμμετοχής στα προγράμματα Erasmus Mundus και Tempus προκειμένου να έρθουν αιγύπτιοι φοιτητές και ερευνητές στην Ευρώπη· λαμβάνοντας υπόψη ότι η τήρηση αυτών των υποχρεώσεων και η επίσπευση των ρυθμών χορήγησης της ενίσχυσης της ΕΕ έχουν καίρια σημασία για την Αίγυπτο·

  ΙΔ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ειδική Ομάδα έχει τονίσει την δέσμευσή της υπέρ της προαγωγής και του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων των γυναικών και της ισότητας των φύλων, προκειμένου να υποστηριχθεί η χειραφέτηση των γυναικών σε όλους τους τομείς, υπέρ της ελευθερίας της έκφρασης και της ελευθερίας του συνέρχεσθαι, υπέρ της ελευθερίας του θρησκεύματος ή των πεποιθήσεων και ότι καταδικάζει κάθε μορφή υποδαύλισης του θρησκευτικού μίσους, της μισαλλοδοξίας, της εχθρότητας ή της βίας·

  ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ έχει προσφερθεί να αποστείλει αντιπροσωπεία εκλογικών παρατηρητών στις προσεχείς κοινοβουλευτικές εκλογές στην βουλή των αντιπροσώπων, εφόσον προσκληθεί από την Αίγυπτο· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανώτατη επιτροπή εκλογών της Αιγύπτου αποφάσισε πρόσφατα να αποδεχθεί την εποπτεία αυτών των εκλογών και να προσκαλέσει διάφορους διεθνείς φορείς, συμπεριλαμβανομένης της ΕΕ, προς τον σκοπό αυτό·

  ΙΣΤ.    λαμβάνοντας υπόψη ότι η επιστροφή περιουσιακών στοιχείων που εκλάπησαν από το προηγούμενο καθεστώς μπορεί, πέραν της οικονομικής σημασίας της, να συνεισφέρει θετικά από άποψη απόδοσης δικαιοσύνης και ευθυνών ενώπιον του αιγυπτιακού λαού, γεγονός που την καθιστά μείζον πολιτικό ζήτημα υψίστης συμβολικής σημασίας για τις σχέσεις ΕΕ - Αιγύπτου· λαμβάνοντας υπόψη ότι, από τις 11 Μαρτίου 2011 και έπειτα, 19 άτομα που ευθύνονται για την υπεξαίρεση περιουσιακών στοιχείων του αιγυπτιακού κράτους, συμπεριλαμβανομένου του τέως προέδρου Mubarak, έχουν υποστεί δέσμευση των περιουσιακών τους στοιχείων από την ΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι το Συμβούλιο ενέκρινε στις 26 Νοεμβρίου 2012 νέο κανονισμό που αποσκοπεί στην διευκόλυνση της επιστροφής των εν λόγω υπεξαιρεθέντων περιουσιακών στοιχείων· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ειδική Ομάδα συμφώνησε να εγκρίνει, εντός τριμήνου, την τελική μορφή οδικού χάρτη στον οποίο μπορεί να περιλαμβάνεται ομάδα ανάκτησης περιουσιακών στοιχείων τον συντονισμό της οποίας θα αναλάβει η ΕΥΕΔ·

  ΙΖ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η αρχή «περισσότερα για περισσότερα» και η αρχή της εταιρικής σχέσης με τις κοινωνίες αποτελούν ακρογωνιαίους λίθους της αναθεωρημένης Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας της ΕΕ·

  1.  εκφράζει εκ νέου την αλληλεγγύη του και την υποστήριξή του προς τον αιγυπτιακό λαό σε τούτη την δύσκολη περίοδο δοκιμασίας που αποτελεί για την χώρα η προσπάθεια πολιτικού, οικονομικού και κοινωνικού μετασχηματισμού·

  2.  επισημαίνει την μεγάλη σημασία των προσεχών κοινοβουλευτικών εκλογών για την βουλή των αντιπροσώπων, οι οποίες θα αποτελέσουν ένα ακόμη ορόσημο στην πορεία προς τον δημοκρατικό μετασχηματισμό και πρέπει να αξιοποιηθούν από την αιγυπτιακή κυβέρνηση για να δρομολογηθούν μια πολιτική διεργασία χωρίς αποκλεισμούς που θα βασίζεται στην ομοψυχία και ένας γνήσιος εθνικός διάλογος που θα πραγματοποιηθεί με την ουσιαστική συμμετοχή όλων των δημοκρατικών πολιτικών δυνάμεων· απευθύνει έκκληση προς όλες τις πολιτικές δυνάμεις στην Αίγυπτο ώστε να εργαστούν μαζί προς αυτήν την κατάσταση·

  3.  εκφράζει την ικανοποίησή του σχετικά με την απόφαση της ανώτατης επιτροπής εκλογών της Αιγύπτου να απευθύνει πρόσκληση προς την ΕΕ προκειμένου να παρακολουθήσει τις προσεχείς κοινοβουλευτικές εκλογές για την βουλή των αντιπροσώπων··

  4.  εκφράζει την βαθιά του ανησυχία για τις αυξανόμενες διαστάσεις που λαμβάνει η εσωτερική πόλωση εντός της αιγυπτιακής κοινωνίας και για τα συνεχιζόμενα κρούσματα βίας· υπενθυμίζει στις κρατικές αρχές και στις δυνάμεις ασφαλείας της Αιγύπτου το καθήκον τους να αποκαταστήσουν και να διαφυλάξουν την ασφάλεια και την τάξη στην χώρα · παροτρύνει όλους τους πολιτικούς παράγοντες να επιδείξουν αυτοσυγκράτηση με στόχο την αποφυγή περαιτέρω κρουσμάτων βίας, εξυπηρετώντας έτσι με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα συμφέροντα της χώρας· ζητεί να διεξαχθούν σοβαρές, αμερόληπτες και διαφανείς έρευνες σχετικά με τους φόνους, τα βασανιστήρια, την εξευτελιστική μεταχείριση και την παρενόχληση ειρηνικών διαδηλωτών, με ιδιαίτερη προσοχή στις γυναίκες, και ζητεί να προσαχθούν στην δικαιοσύνη όλοι όσοι ευθύνονται·

  5.  διατυπώνει εκ νέου την έκκλησή του προς την κυβέρνηση και τις αρχές της Αιγύπτου να εξασφαλίσουν τον πλήρη σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων των γυναικών, της ελευθερίας θρησκείας, συνείδησης και σκέψης, της προστασίας των μειονοτήτων και της καταπολέμησης των διακρίσεων με βάση το γενετήσιο προσανατολισμό, της ελευθερίας του συνεταιρίζεσθαι και της ειρηνικής συνάθροισης, της ελευθερίας έκφρασης και λόγου καθώς και της ελευθερίας του τύπου και των μέσων ενημέρωσης, δεδομένου ότι όλα αυτά αποτελούν ουσιαστικές συνιστώσες μιας εδραιωμένης και βιώσιμης δημοκρατίας·

  6.  επισημαίνει τις δυσκολίες και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει σήμερα η αιγυπτιακή οικονομία· παροτρύνει την αιγυπτιακή κυβέρνηση να συνεχίσει να πορεύεται στον δρόμο της οικονομικής μεταρρύθμισης· παροτρύνει την διεθνή κοινότητα, συμπεριλαμβανομένης της ΕΕ, να τηρήσει πλήρως τις υποχρεώσεις που ανέλαβε ενώπιον της Αιγύπτου και να επισπεύσει την διαδικασία χορήγησης οικονομικής ενίσχυσης στην χώρα· επισημαίνει εντούτοις την μεγάλη σημασία που έχει η εφαρμογή στην πράξη και στο πλαίσιο των σχέσεων της ΕΕ με την αιγυπτιακή κυβέρνηση της αρχής «περισσότερα για περισσότερα», αρχή που αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο της αναθεωρημένης Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας της ΕΕ, χωρίς να προκληθούν αρνητικές επιπτώσεις στις συνθήκες διαβίωσης του πληθυσμού της χώρας·

  7.  εκφράζει τις ανησυχίες του για την κατάσταση της δικαιοσύνης στην Αίγυπτο· καλεί την αιγυπτιακή κυβέρνηση και τις πολιτικές δυνάμεις της χώρας να σεβαστούν πλήρως, να υποστηρίξουν και να προαγάγουν την ανεξαρτησία και την ακεραιότητα των θεσμών της δικαιοσύνης στην Αίγυπτο·

  8.  ζητεί να δοθεί αμέσως τέρμα σε όλες τις πράξεις βίας, στις σεξουαλικές επιθέσεις, στα τεστ παρθενίας και σε άλλες μορφές εξευτελιστικής μεταχείρισης διαδηλωτριών και αγωνιστών για τα δικαιώματα των γυναικών· ζητεί να υπάρξουν σοβαρές και αμερόληπτες έρευνες για όλα αυτά τα περιστατικά και ζητεί να προσαχθούν όσοι ευθύνονται στην δικαιοσύνη· παροτρύνει την κυβέρνηση να προωθήσει και να υποστηρίξει την συμμετοχή των γυναικών στον πολιτικό βίο αντιστρέφοντας το αρνητικό κλίμα που επικρατεί προς το παρόν στο πεδίο·αυτό·

  9.  παροτρύνει την αιγυπτιακή κυβέρνηση να αποσύρει τα νομοσχέδια περί οργανώσεων και φορέων πολιτών και περί δημόσιων διαδηλώσεων και να προτείνει νομοθεσία - λαμβάνοντας υπόψη το σχέδιο νόμου που κατέθεσαν 60 οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών το 2011 - η οποία νομοθεσία θα διασφαλίζει, θα υποστηρίζει και θα προωθεί τις δράσεις των αιγυπτιακών οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών και των διεθνών ΜΚΟ στην χώρα ζητεί να τερματιστεί αμέσως κάθε μορφή πίεσης, εκφοβισμού ή παρενόχλησης με στόχο συνδικαλιστές και δημοσιογράφους·

  10. διατυπώνει εκ νέου την αταλάντευτη θέση αρχής εναντίον της θανατικής ποινής που πρεσβεύει η ΕΕ και ζητεί να επιβληθεί πλήρες μορατόριουμ όσον αφορά την εκτέλεση οποιασδήποτε εκκρεμούσας θανατικής ποινής έχει επιβληθεί στην Αίγυπτο· παροτρύνει την Αίγυπτο να κυρώσει το Δεύτερο Προαιρετικό Πρωτόκολλο του Διεθνούς Συμφώνου για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα του 1966 με στόχο την κατάργηση της θανατικής ποινής,

  11. παροτρύνει την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να καταβάλουν περαιτέρω σημαντικές προσπάθειες με στόχο την διευκόλυνση της επιστροφής των περιουσιακών στοιχείων που εκλάπησαν από το προηγούμενο καθεστώς στον λαό της Αιγύπτου· απευθύνει σχετική έκκληση προκειμένου για την σύσταση από την ΕΕ ομάδας ερευνητών, δικηγόρων και εισαγγελέων από τα κράτη μέλη της και από άλλες ευρωπαϊκές χώρες με σκοπό την παροχή νομικής υποστήριξης και συνδρομής στις αιγυπτιακές αρχές σε αυτή τη διαδικασία·

  12. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την Επιτροπή, την Αντιπρόεδρο της Επιτροπής / Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας, τις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών καθώς και στον Πρόεδρο, στην κυβέρνηση και στην Άνω Βουλή της Αιγύπτου.