Állásfoglalásra irányuló indítvány - B7-0100/2013Állásfoglalásra irányuló indítvány
B7-0100/2013

  ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY az egyiptomi helyzetről

  6.3.2013 - (2013/2542(RSP))

  benyújtva a Bizottság alelnöke/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője nyilatkozatát követően
  az eljárási szabályzat 110. cikkének (2) bekezdése alapján

  Véronique De Keyser, Saïd El Khadraoui, Ana Gomes, María Muñiz De Urquiza, Raimon Obiols, Pier Antonio Panzeri, Kristian Vigenin, Corina Creţu, Pino Arlacchi az S&D képviselőcsoport nevében

  Lásd még közös határozatra irányuló javaslatot RC-B7-0095/2013

  Eljárás : 2013/2542(RSP)
  A dokumentum állapota a plenáris ülésen
  Válasszon egy dokumentumot :  
  B7-0100/2013
  Előterjesztett szövegek :
  B7-0100/2013
  Viták :
  Elfogadott szövegek :

  B7‑0100/2013

  Az Európai Parlament állásfoglalása az egyiptomi helyzetről

  (2013/2542(RSP))

  Az Európai Parlament,

  –   tekintettel az Egyiptomról szóló korábbi állásfoglalásaira, különösen a legújabb egyiptomi fejleményekről szóló 2012. február 16-i állásfoglalására,

  –   tekintettel az Európai Tanács arab tavaszról szóló 2013. február 8-i következtetéseire,

  –   tekintettel az EU–Egyiptom munkacsoport társelnökeinek 2012. november 14-i következtetéseire,

  –   tekintettel Herman Van Rompuy, az Európai Tanács elnöke által a Mohamed Murszi egyiptomi elnökkel 2013. január 13-án és 2012. szeptember 13-án megrendezett találkozók után tett nyilatkozatokra,

  –   tekintettel Catherine Ashton főképviselőnek az egyiptomi népszavazásról szóló 2012. december 25-i nyilatkozatára és az egyiptomi helyzetről szóló 2012. december 5-i nyilatkozatára, valamint szóvivőjének a Port Szaíd-i gyilkosságokról szóló 2013. január 25-i nyilatkozatára,

  –   tekintettel az egyiptomi helyzet tekintetében egyes személyekkel, szervezetekkel és szervekkel szemben hozott korlátozó intézkedésekről szóló 270/2011/EU rendelet módosításáról szóló, 2012. november 26-i 1099/2012/EU tanácsi rendeletre,

  –   tekintettel az Európai Unió és Egyiptom között 2004-ben létrejött társulási megállapodásra és a 2007-es cselekvési tervre,

  –   tekintettel az Európai Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének és az Európai Bizottságnak „Az átalakuló szomszédság új megközelítése” című, az Európai Parlamenthez, a Tanácshoz, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsághoz és a Régiók Bizottságához intézett 2011. május 25-i közös közleményére,

  –   tekintettel az 1966-ban aláírt Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmányára, amelynek Egyiptom részes fele,

  –   tekintettel eljárási szabályzata 110. cikkének (2) bekezdésére,

  A. mivel Egyiptom az Európai Unió kulcsfontosságú partnere a Földközi-tenger déli részén; mivel az egyiptomi politikai fejlemények jelentős következményekkel járnak a régió egészében és a régió határain túl;

  B.  mivel Egyiptom a forradalom és az átmenet elmúlt két éve során jelentős reformokat élt át; mivel a 2012-ben rendezett szabad és tisztességes elnökválasztás mérföldkő volt a demokratikus átalakulás folyamatában; mivel azonban az egyiptomi társadalom továbbra is alapvető nehézségekkel és kihívásokkal küzd a társadalmi igazságosság, az emberi jogok és az alapvető szabadságok tiszteletben tartása, a jogállamiság és a jó kormányzás alapértékein alapuló, mélyen gyökerező és fenntartható demokrácia felé vezető úton;

  C. mivel a 2012 decemberében a szavazásra jogosultak 32,9%-ának részvétele mellett megtartott népszavazás elfogadta Egyiptom új alkotmányát; mivel az alkotmányozási folyamat és az új alkotmány előre látható elfogadása a konszenzus megteremtése helyett tovább mélyítette az egyiptomi társadalmon belüli megosztottságot; mivel Egyiptomon belül és kívül sokan aggályaikat fejezték ki az új alkotmány különböző cikkei, többek között a saría hazai jogszabályokban betöltött szerepe, az igazságszolgáltatás függetlensége és a katonai bíróságok szerepe, az alapvető szabadságok és a nők jogai miatt;

  D. mivel a tervek szerint 2013. április 22. és 2013 júniusa között rendezik a négy fordulóból álló képviselőházi választásokat; mivel 2013. január 19-én a Súra Tanács új választási törvényt fogadott el, amely bírálatokat és vitákat szült; mivel 2013. február 18-án a Legfelsőbb Alkotmánybíróság e törvény több cikkét alkotmányellenesnek nyilvánította, és e határozat további vitákat eredményezett; mivel a szabad és tisztességes választások jogi garanciáinak hiánya miatt tiltakozó ellenzéki erők a Nemzeti Megmentési Front vezetésével bejelentették a közelgő parlamenti választások bojkottját;

  E.  mivel a növekvő politikai feszültség tovább mélyítette az egyiptomi társadalom belső megosztottságát, és folyamatos utcai tiltakozásokhoz és erőszakos összecsapásokhoz vezet; mivel a békés tüntetőkkel szemben a biztonsági erők és azonosítatlan csoportok által alkalmazott túlzott erő és erőszak gyakran büntetlen marad;

  F.  mivel a konszenzuson és közös felelősségvállaláson alapuló inkluzív politikai folyamat és az összes politikai erő érdemi részvételével folytatott őszinte nemzeti párbeszéd az egyetlen módja a jelenlegi politikai és társadalmi megosztottság és feszültség leküzdésének a mélyen gyökerező és fenntartható demokrácia egyiptomi megteremtése érdekében; mivel az ellenzéki erők nemzeti egységkormány megalakítására szólítottak fel, ezt azonban Murszi elnök elutasította; mivel 2013. február 26-án Murszi elnök nemzeti párbeszédet kezdeményezett, amelyet a vezető ellenzéki erők bojkottáltak;

  G. mivel a társadalmi igazságosság és a polgárok magasabb életszínvonala a nyitott, stabil, demokratikus, szabad és virágzó egyiptomi társadalom felé vezető átmenet létfontosságú szempontjai; mivel Egyiptom továbbra is aggasztó gazdasági nehézségekkel szembesül, amelyeket tovább súlyosbít az idegenforgalmi bevételek és a közvetlen külföldi befektetések kiesése; mivel a költségvetési konszolidáció, a gazdasági és befektetői bizalom helyreállítása – amelyhez politikai stabilitásra van szükség –, valamint a korrupció elleni harc az erős egyiptomi gazdaság kialakítása szempontjából nélkülözhetetlen; mivel az egyiptomi gazdaságnak e kihívások leküzdése érdekében további támogatásra van szüksége a nemzetközi közösség, ezen belül az EU részéről;

  H. mivel különböző politikai szereplők és erők a nyomásgyakorlás, a támadások, a megfélemlítés és a beavatkozás eszközével élnek az igazságszolgáltatás intézményeivel és a bírákkal szemben Egyiptomban; mivel 2012 novemberében az Alkotmánybíróság felfüggesztette munkáját, mivel az államfőnek és szövetségeseinek támogatói megostromolták az épületet; mivel a főügyész 2012. októberi elbocsátása és utódjának kinevezése erőteljes bírálatot – és tüntetetéseket – váltott ki a bírák, az igazságügyi tisztviselők és mások körében; mivel az igazságszolgáltatásba való beavatkozás aláássa az egyiptomi lakosságnak a jogrendszer tisztességébe és igazságosságába vetett bizalmát;

  I.   mivel az egyiptomi nők különösen veszélyeztetett helyzetben vannak az átmenet jelenlegi időszakában; mivel egyiptomi és nemzetközi emberi jogi szervezetek beszámolói szerint a biztonsági erők gyakran alkalmaznak erőszakot, szemérem elleni támadásokat, szüzességi vizsgálatokat és a megalázó bánásmód egyéb formáit a tüntető nőkkel szemben, míg a nőjogi aktivisták fenyegetésekkel és zaklatással szembesülnek; mivel a nők jelentős visszalépést tapasztaltak a politikai részvétel terén; mivel az informális szektorban dolgozó nők, különösen a mezőgazdaságban és a ház körüli munkavégzés területén gyakran veszélyes és megalázó munkakörülmények között, egészségbiztosítás vagy sérülések elleni védelem nélkül dolgoznak;

  J.   mivel az egyiptomi civil társadalmi és a nemzetközi nem kormányzati szervezetek működésük során egyre nagyobb nyomás alá kerülnek Egyiptomban; mivel a polgári egyesületekre és alapítványokra, valamint a nyilvános tüntetésekre vonatkozó törvénytervezetek jelentős fenyegetést jelentenek működésükre és a békés, nyilvános gyülekezéshez való jogra; mivel független szakszervezetek a szervezeteikre és tagjaikra gyakorolt nyomás növekedéséről számolnak be; mivel jelentős mértékben fokozódott az újságírókkal szembeni fizikai erőszak és zaklatás;

  K. mivel 2013. január 26-án egy kairói bíróság 21 embert halálra ítélt a 2012 elején, Port Szaídban 74 halálos áldozattal járó szurkolói zavargások miatt; mivel 2012. február 16-i állásfoglalásában az Európai Parlament kérte a tragédiához vezető események független kivizsgálását, továbbá felszólított a felelősök bíróság elé állítására; mivel az EU fenntartja, hogy határozottan és elvi alapon elutasítja a halálbüntetést, és ennek eltörlése emberi jogi politikájának kulcsfontosságú célkitűzése;

  L.  mivel 2012. november 13–14-én, Kairóban több mint 500 meghívott – köztük a két oldal politikai vezetői, parlamenti képviselői, több mint 300 vállalatvezetője és civil társadalmi képviselői – részvételével megrendezték az EU–Egyiptom munkacsoport ülését, ahol rendkívül szerteágazó kérdések, például a politikai és gazdasági együttműködés, a kormányzás és az emberi jogok, a vagyonvisszaszerzés, a kereskedelem, az idegenforgalom, az infrastruktúra, az ikt és a természettudomány megvitatására került sor;

  M. mivel az EU Egyiptom legfontosabb gazdasági partnere és a külföldi beruházások és a fejlesztési együttműködés fő forrása; mivel a munkacsoport ülésén az EU és társult pénzügyi intézményei a 2012–2013 közötti időszakra összesen több mint 5 milliárd euró értékben ajánlottak fel támogatásokat, koncessziós kölcsönöket és kölcsönöket Egyiptom számára; mivel a munkacsoport bejelentette azt is, hogy megduplázzák Egyiptom részvételét az egyiptomi diákok és kutatók Európába hozására irányuló Erasmus Mundus és Tempus programban; mivel e kötelezettségvállalások betartása és az uniós támogatás folyósításának felgyorsítása döntő fontosságú Egyiptom számára;

  N. mivel a munkacsoport hangsúlyozta az emberi jogok (többek között a nők jogai és a nők valamennyi területen történő felemelése érdekében a nemek közötti egyenlőség), a szólás- és gyülekezési szabadság, valamint a vallás vagy a meggyőződés szabadsága tiszteletben tartása iránti elkötelezettségét, és elítélte a vallási gyűlölet, intolerancia, ellenségeskedés vagy erőszak szításának valamennyi formáját;

  O.  mivel az EU felajánlotta, hogy amennyiben Egyiptom részéről erre felkérés érkezik, választási megfigyelő küldöttséget küld a képviselőházi választásokra; mivel az egyiptomi Legfelsőbb Választási Bizottság a közelmúltban úgy határozott, hogy a választások megfigyelésére felkér és fogad különböző nemzetközi szereplőket, köztük az Uniót is;

  P.  mivel az előző rezsim által ellopott vagyon visszaszolgáltatása gazdasági jelentőségén túlmenően hozzájárulhat az Egyiptom népével szembeni igazságszolgáltatáshoz és elszámoltatáshoz is, ezért nagy szimbolikus fontossággal bíró, jelentős politikai kérdés az EU és Egyiptom viszonyában; mivel 2011 márciusa óta az egyiptomi állami pénzek eltulajdonításáért felelős 19 személy, köztük Mubarak volt elnök Unióban fellelhető vagyonát fagyasztották be; mivel a Tanács 2012. november 26-án új rendeletet fogadott el, amely ezen eltulajdonított vagyon visszaszerzésének megkönnyítésére irányul; mivel a munkacsoport megállapodott abban, hogy három hónapon belül véglegesíti azt a menetrendet, amely egy EKSZ által koordinált vagyon-visszaszerzési csoport felállítását is tartalmazhatja;

  Q. mivel a „többért többet” elv és a társadalmakkal kialakított partnerség elve az EU felülvizsgált európai szomszédságpolitikájának sarokkövei;

  1.  ismételten kifejezi az egyiptomi nép iránti szolidaritását és támogatását az ország politikai, gazdasági és társadalmi átalakulásának e nehéz és kihívásokkal teli időszakában;

  2.  hangsúlyozza a közelgő képviselőházi választások fontosságát, amelyek a demokratikus átalakulási folyamat újabb mérföldkövét jelentik majd, és amelyeket az egyiptomi kormánynak ki kell használnia a konszenzuson és közös felelősségvállaláson alapuló inkluzív politikai folyamat és az összes politikai erő érdemi részvételével folytatott őszinte nemzeti párbeszéd megteremtésére; felszólítja valamennyi politikai erőt Egyiptomban, hogy működjenek együtt e cél érdekében;

  3.  üdvözli az egyiptomi Legfelsőbb Választási Bizottság azon döntését, hogy felkéri az Uniót a közelgő képviselőházi választások megfigyelésére;

  4.  mély aggodalmát fejezi ki az egyiptomi társadalmon belüli fokozódó belső polarizálódás és a folytatódó erőszakos incidensek miatt; emlékezteti az egyiptomi állami hatóságokat és biztonsági erőket az ország biztonságának és rendjének helyreállítására és biztosítására vonatkozó kötelességükre; sürgeti valamennyi politikai szereplőt, hogy a további erőszak elkerülése céljából az ország érdekében tanúsítsanak önmérsékletet; kéri a gyilkosságok, kínzások, a békés tüntetőkkel – különösen pedig a nőkkel – szembeni megalázó bánásmód és zaklatás eseteinek komoly, pártatlan és átlátható kivizsgálását és a felelősök bíróság elé állítását;

  5.  ismételten felszólítja Egyiptom kormányát és hatóságait, hogy biztosítsák az emberi jogok és az alapvető szabadságjogok maradéktalan tiszteletben tartását, beleértve a nők jogait, a vallásszabadságot, a lelkiismeret és a gondolat szabadságát, a kisebbségek védelmét, a nemi irányultság alapján történő megkülönböztetés tilalmát, az egyesülés és a békés gyülekezés szabadságát, a véleménynyilvánítás és a szólás szabadságát, valamint a sajtó és a média szabadságát, miután e jogok valamennyien a mélyen gyökerező és fenntartható demokrácia elengedhetetlen elemei;

  6.  hangsúlyozza az egyiptomi gazdaság előtt álló jelenlegi nehézségeket és kihívásokat; bátorítja az egyiptomi kormányt, hogy maradjon a gazdasági reformok útján; sürgeti a nemzetközi közösséget, ezen belül az Uniót, hogy maradéktalanul tegyen eleget az Egyiptomnak tett kötelezettségvállalásainak, és gyorsítsa fel az országnak nyújtandó pénzügyi támogatás folyósítását; hangsúlyozza azonban annak fontosságát, hogy az EU és az egyiptomi kormány közötti viszonyban a gyakorlatban is megvalósuljon a felülvizsgált európai szomszédságpolitika sarokköve, a „többért többet” elv anélkül, hogy ez negatív hatással lenne az ország lakosságának életkörülményeire;

  7.  aggódik az egyiptomi igazságszolgáltatás helyzete miatt; felhívja az egyiptomi kormányt és az ország politikai erőit, hogy maradéktalanul tartsák tiszteletben, támogassák és mozdítsák elő az igazságszolgáltatási intézmények függetlenségét és integritását Egyiptomban;

  8.  felszólít a tüntető nők és nőjogi aktivisták elleni összes erőszakos cselekmény, szemérem elleni támadás, szüzességi vizsgálat és a megalázó bánásmód más formáinak azonnali megszüntetésére, minden ilyen eset komoly és pártatlan kivizsgálására és a felelősök bíróság elé állítására; sürgeti a kormányt, hogy a visszalépést jelentő jelenlegi tendencia visszafordításával mozdítsa elő és támogassa a nők politikai részvételét;

  9.  sürgeti az egyiptomi kormányt, hogy vonja vissza a polgári egyesületekre és alapítványokra, valamint a nyilvános tüntetésekre vonatkozó törvénytervezeteket, és a 60 civil társadalmi szervezet által 2011-ben benyújtott törvénytervezetet figyelembe véve nyújtson be egy olyan új jogszabályjavaslatot, amely védi, támogatja és előmozdítja az egyiptomi civil társadalmi szervezetek és nemzetközi nem kormányzati szervezetek tevékenységeit az országban; felszólít a szakszervezetek és az újságírók ellen irányuló minden nyomásgyakorlás, megfélemlítés vagy zaklatás azonnali megszüntetésére;

  10. ismételten hangsúlyozza, hogy az EU határozottan és elvi alapon elutasítja a halálbüntetést, és kéri, hogy vezessenek be teljes moratóriumot a függőben lévő halálos ítéletek végrehajtása vonatkozásában Egyiptomban; sürgeti Egyiptomot, hogy ratifikálja a polgári és politikai jogok nemzetközi egyezségokmányának a halálbüntetés eltörlésére irányuló 1966-os második fakultatív jegyzőkönyvét;

  11. sürgeti az Uniót és a tagállamokat, hogy tegyenek további jelentős erőfeszítéseket az előző rezsim által eltulajdonított vagyon egyiptomi nép részére történő visszaszolgáltatásának megkönnyítése érdekében; ezzel összefüggésben kéri egy tagállamokból és más európai országokból származó nyomozókból, jogászokból és ügyészekből álló csoport EU általi létrehozását, amely jogi támogatást és segítséget nyújt az egyiptomi hatóságoknak ebben a folyamatban;

  12. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, a Bizottság alelnökének/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének, a tagállamok kormányainak és parlamentjeinek, valamint Egyiptom kormányának és Súra Tanácsának.