Návrh usnesení - B7-0127/2013Návrh usnesení
B7-0127/2013

NÁVRH USNESENÍ o porušování práv menšin v Jižní Africe

6. 3. 2013

předložený v souladu s článkem 120 jednacího řádu

Philip Claeys

B7‑0127/2013

Návrh usnesení Evropského parlamentu o porušování práv menšin v Jižní Africe

Evropský parlament,

–   s ohledem na článek 120 jednacího řádu,

A. vzhledem k nedávným násilným akcím jihoafrické policie, které poukazují na úpadek státní moci;

B.  vzhledem k tomu, že příslušníci menšin evropského původu se stávají obětí vražd zemědělců, které si vyžádaly již 3 000 životů; vzhledem k tomu, že na zasedáních Afrického národního kongresu (ANK) se zpívají písně s takovými texty jako „zabij Búra, zabij farmáře“;

C. vzhledem k tomu, že ačkoliv má stabilní zemědělství zásadní význam pro zajištění dodávek potravin a zaměstnanosti pracujících na venkově, vyhlásila vláda povinné vyvlastňování půdy podobné procesu vyvlastňování v Zimbabwe;

D. vzhledem k tomu, že čím dál více Jihoafričanů se stává obětí tak zvané pozitivní diskriminace, což vede k „odlivu mozků“ do zahraničí;

E.  vzhledem k tomu, že vláda ANK odstraňuje řadu historických názvů měst, vesnic a ulic, včetně názvů, které pocházejí z období několika století před apartheidem; vzhledem k tomu, že Jižní Afrika tak porušuje své závazky vyplývající z Úmluvy o ochraně a podpoře rozmanitosti kulturních projevů přijaté organizací UNESCO dne 20. října 2005, kterou tato země ratifikovala;

1.  žádá Komisi a vysokou představitelku, aby jihoafrickou vládu okamžitě vyzvaly k dodržování a ochraně práv menšin;

2.  vyzývá k tomu, aby poskytování pomoci Jižní Africe bylo podmíněno splněním tohoto cíle.