Forslag til beslutning - B7-0127/2013Forslag til beslutning
B7-0127/2013

FORSLAG TIL BESLUTNING om krænkelsen af mindretallenes rettigheder i Sydafrika

6.3.2013

jf. forretningsordenens artikel 120

Philip Claeys

B7‑0127/2013

Forslag til Europa-Parlamentets beslutning om krænkelsen af mindretallenes rettigheder i Sydafrika

Europa-Parlamentet,

–   der henviser til forretningsordenens artikel 120,

A. der henviser til, at den nylige politivold i Sydafrika vidner om statens forfald;

B.  der henviser til, at mindretal af europæisk oprindelse bliver ofre for mord på landmænd, og at 3000 allerede er blevet dræbt; der henviser til, at der på ANC-møder bliver sunget sange med tekster som ”kill the Boer, kill the farmer”;

C. der henviser til, at en stabil landbrugssektor er af afgørende betydning for fødevareforsyningen og for beskæftigelsen af landarbejdere, men at regeringen har bebudet ekspropriationer af jord, der leder tanken hen på eksproprieringerne i Zimbabwe;

D. der henviser til, at flere og flere hvide sydafrikanere bliver ofre for såkaldt positiv forskelsbehandling, hvilket fører til hjerneflugt til udlandet;

 

E.  der henviser til, at ANC-regeringen sletter navne på byer, landsbyer og gader, herunder navne, der går tilbage hundrede af år før apartheidperioden, og at dette er en tilsidesættelse af de forpligtelser, som Sydafrika har påtaget sig gennem ratificeringen af UNESCO's konvention af 20. oktober 2005 om beskyttelse og fremme af de kulturelle udtryksformers mangfoldighed;

1.  opfordrer Kommissionen og den højtstående repræsentant til indtrængende at opfordre den sydafrikanske regering til at respektere og beskytte mindretallenes rettigheder;

2.  opfordrer til, at støtte til Sydafrika bliver gjort betinget af opnåelse af dette mål.