Pasiūlymas dėl rezoliucijos - B7-0127/2013Pasiūlymas dėl rezoliucijos
B7-0127/2013

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS dėl mažumų teisių pažeidimų Pietų Afrikoje

6.3.2013

pateiktas pagal Darbo tvarkos taisyklių 120 straipsnį

Philip Claeys

B7‑0127/2013

Pasiūlymas dėl Europos Parlamento rezoliucijos dėl mažumų teisių pažeidimų Pietų Afrikoje

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 120 straipsnį,

A. kadangi neseni policijos smurto veiksmai Pietų Afrikoje rodo, kad valstybė silpsta;

B.  kadangi europiečių kilmės mažumos tampa ūkininkų žudikų aukomis – žuvo jau 3000 žmonių; kadangi per Afrikos nacionalinio kongreso posėdžius dainuojamos tokios dainos, kuriose esama tokių žodžių kaip „mirtis būrui, mirtis ūkininkui“;

C. kadangi stabilus žemės ūkio sektorius yra būtinas norint užtikrinti apsirūpinimą maistu ir kaimo darbuotojų užimtumą, tačiau vyriausybė paskelbė priverstinį žemės nusavinimą, kuris primena veiksmus Zimbabvėje;

D. kadangi vis daugiau ir daugiau Pietų Afrikos gyventojų tampa vadinamosios pozityvios diskriminacijos aukomis – dėl to vyksta protų nutekėjimas į kitas šalis;

E.  kadangi Afrikos nacionalinio kongreso vyriausybė naikina daugelį istorinių miestų, kaimų ir gatvių pavadinimų, įskaitant pavadinimus, kurie naudoti jau šimtus metų prieš aparteido laikotarpį; kadangi tai yra įsipareigojimų, kuriuos Pietų Afrika prisiėmė ratifikavusi 2005 m. spalio 20 d. UNESCO konvenciją dėl kultūrų raiškos įvairovės apsaugos ir skatinimo, pažeidimas;

1.  ragina Komisiją ir vyriausiąją įgaliotinę primygtinai reikalauti, kad Pietų Afrikos vyriausybė gerbtų ir gintų mažumų teises;

2.  ragina, kad būtų nustatyta pagalbos Pietų Afrikai sąlyga – pasiekti šį tikslą.