Ontwerpresolutie - B7-0127/2013Ontwerpresolutie
B7-0127/2013

ONTWERPRESOLUTIE over de schending van de rechten van minderheden in Zuid-Afrika

6.3.2013

ingediend overeenkomstig artikel 120 van het Reglement

Philip Claeys

B7‑0127/2013

Ontwerpresolutie van het Europees Parlement over de schending van de rechten van minderheden in Zuid-Afrika

Het Europees Parlement,

–   gezien artikel 120 van zijn Reglement,

A. overwegende dat recent politiegeweld in Zuid-Afrika getuigt van de aftakeling van de staat;

B.  overwegende dat de minderheden van Europese afkomst het slachtoffer worden van boerderijmoorden, waarbij al 3 000 doden gevallen zijn, en dat op ANC-bijeenkomsten liederen gezongen worden met teksten als 'kill the boer, kill the farmer';

C. overwegende dat een stabiele landbouw essentieel is voor de voedselbevoorrading en voor de werkgelegenheid van landarbeiders, maar dat de regering gedwongen landonteigeningen aankondigt die doen denken aan die van Zimbabwe;

D. overwegende dat steeds meer blanke Zuid-Afrikanen het slachtoffer worden van zogenaamde positieve discriminatie, wat leidt tot een brain drain naar het buitenland;

E.  overwegende dat de ANC-regering vele historische stads-, dorps- en straatnamen uitwist, ook namen die dateren van honderden jaren voor de apartheidsperiode, en dat dit een schending vormt van de verplichtingen die Zuid-Afrika op zich heeft genomen via de ratificatie van de UNESCO-Conventie van 20 oktober 2005 inzake de bescherming en bevordering van diversiteit en cultuuruitingen;

1.  verzoekt de Commissie en de Hoge Vertegenwoordiger er bij de Zuid-Afrikaanse regering op aan te dringen de rechten van minderheden te eerbiedigen en te beschermen;

2.  dringt erop aan dat het verlenen van steun aan Zuid-Afrika afhankelijk wordt gemaakt van het realiseren van deze doelstelling.