Návrh uznesenia - B7-0127/2013Návrh uznesenia
B7-0127/2013

NÁVRH UZNESENIA o porušovaní práv menšín v Južnej Afrike

6.3.2013

predložený v súlade s článkom 120 rokovacieho poriadku

Philip Claeys

B7‑0127/2013

Návrh uznesenia Európskeho parlamentu o porušovaní práv menšín v Južnej Afrike

Európsky parlament,

–   so zreteľom na článok 120 rokovacieho poriadku,

A. keďže nedávne policajné násilie v Južnej Afrike svedčí o úpadku štátu;

B.  keďže príslušníci menších európskeho pôvodu sa stávajú obeťami vyvražďovania fariem, čo si vyžiadalo 3 000 obetí, a keďže na zhromaždeniach ANC sa spievajú piesne obsahujúce texty ako „zabi Búra, zabi sedliaka“;

C. keďže stabilné poľnohospodárstvo je veľmi dôležité pre zásobovanie potravinami a pre pracovné príležitosti ľudí pracujúcich v poľnohospodárstve, ale keďže vláda vyhlásila nútené vyvlastňovanie pôdy, čo pripomína situáciu v Zimbabwe;

D. keďže čoraz viac bielych Juhoafričanov sa stáva obeťami takzvanej pozitívnej diskriminácie, čo spôsobuje odliv mozgov do zahraničia;

E.  keďže vláda ANC odstraňuje mnohé historické názvy miest, dedín a ulíc, a to aj názvy, ktoré pochádzajú z čias niekoľko stovák rokov pred obdobím apartheidu, a keďže to predstavuje porušovanie záväzkov, ktoré Južná Afrika na seba prevzala ratifikovaním Dohovoru UNESCO z 20. októbra 2005 a ochrane a podpore rozmanitosti kultúrnych prejavov;

1.  žiada Komisiu a vysokú predstaviteľku, aby od juhoafrickej vlády požadovali dodržiavanie a ochranu práv menšín;

2.  požaduje, aby sa pomoc poskytovaná Južnej Afrike podmienila dosiahnutím tohto cieľa.