Állásfoglalásra irányuló indítvány - B7-0130/2013Állásfoglalásra irányuló indítvány
B7-0130/2013

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY a sportmérkőzések eredményének tiltott befolyásolásáról és a sporthoz kapcsolódó korrupcióról

11.3.2013 - (2013/2567(RSP))

benyújtva a Bizottság nyilatkozatát követően
az eljárási szabályzat 110. cikkének (2) bekezdése alapján

Emine Bozkurt, Petra Kammerevert, Mitro Repo az S&D képviselőcsoport nevében
Roberta Angelilli, Ivo Belet, Piotr Borys, Anne Delvaux, Santiago Fisas Ayxela, Seán Kelly, Salvatore Iacolino, Véronique Mathieu Houillon, Doris Pack, Marie‑Thérèse Sanchez‑Schmid, Marco Scurria a PPE képviselőcsoport nevében

Lásd még közös határozatra irányuló javaslatot RC-B7-0130/2013

Eljárás : 2013/2567(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :  
B7-0130/2013
Előterjesztett szövegek :
B7-0130/2013
Elfogadott szövegek :

B7‑0130/2013

Az Európai Parlament állásfoglalása a sportmérkőzések eredményének tiltott befolyásolásáról és a sporthoz kapcsolódó korrupcióról

(2013/2567(RSP))

Az Európai Parlament,

–   tekintettel a mérkőzések eredményének tiltott befolyásolása elleni küzdelemről szóló, 2012. szeptember 20-i nicosiai nyilatkozatra,

–   tekintettel „A sport európai dimenziójának fejlesztése” című, 2011. január 18-i bizottsági közleményre (COM(2011)0012),

–   tekintettel a sport európai dimenziójáról szóló, 2012. február 2-i állásfoglalására[1],

–   tekintettel az online szerencsejátékok tisztességességéről szóló, 2009. március 10-i állásfoglalására[2],

–   tekintettel a Bizottság sportról szóló fehér könyvére (COM(2007)0391),

–   tekintettel a sportban való doppingolás elleni küzdelemről szóló, 2005. április 14-i állásfoglalására[3],

–   tekintettel „A korrupció elleni uniós küzdelem” című bizottsági közleményre (COM(2011)0308),

–   tekintettel a sporteredmények befolyásolása elleni küzdelemről szóló Európa tanácsi nemzetközi egyezmény létrehozására irányuló tárgyalásokon az EU nevében történő részvételnek az Európai Bizottság számára történő engedélyezéséről szóló tanácsi határozatra irányuló bizottsági ajánlásra (COM(2012)0655),

–   tekintettel a sportmérkőzések eredményének tiltott befolyásolásáról szóló, a Bizottság által készíttetett tanulmány eredményeire,

–   tekintettel az Európa Tanács 1985. augusztus 19-i, a nézők sporteseményeken tanúsított erőszakos és helytelen viselkedéséről szóló, valamint 1989. november 16-i, a doppingmegelőzésről szóló egyezményére,

–   tekintettel az eredmények manipulálása, mindenekelőtt a mérkőzések eredményének tiltott befolyásolása elleni küzdelem érdekében a sport tisztességességének előmozdításáról szóló, az Európa Tanács Miniszteri Bizottsága által 2011. szeptember 28-án elfogadott ajánlásra,

–   tekintettel eljárási szabályzata 110. cikkének (2) bekezdésére,

A. mivel az Europol „Operation Veto” fedőnevű közös nyomozócsoportja rávilágított arra, hogy az elmúlt években széles körben elterjedt a labdarúgó-mérkőzések eredményének befolyásolása, és világszinten 680 – köztük 380 európai – mérkőzést gyanúsnak talált, továbbá beszámolt a mérkőzések befolyásolásával foglalkozó, a sport legbelső köreit érintő, kiterjedt hálózatról, melynek tagjai közül 425 személy ellen merült fel gyanú, és további 50 személyt le is tartóztattak;

B.  mivel az Europol kijelentette, hogy ezek a számok csupán a „jéghegy csúcsát” jelentik;

C. mivel a mérkőzések eredményének befolyásolása számos tagállamot érint, ami komoly aggodalomra ad okot, mivel ez a tevékenység a szervezett bűnözéshez kapcsolódik, és gyakorlatilag valamennyi uniós tagállamban jelentős kockázatot jelent a sportvilág számára;

D. mivel a mérkőzések eredményének befolyásolása a bűnözés olyan módja, amely rendkívül kis számú ítélet és alacsony felderítési arány mellett magas bevételeket generál, és mivel ezért a bűnszervezetek olyan illegális tevékenységekhez használják fel, mint a pénzmosás vagy az ember- és kábítószer-kereskedelem;

E.  mivel a bűnszervezetek nemzetközi szinten tevékenykednek, és a világ minden részén rendelkeznek kapcsolatokkal, és így a mérkőzések eredményének befolyásolása ellen egyetlen intézmény, ország vagy szervezet sem képes egymaga felvenni a küzdelmet;

F.  mivel valamennyi sportág érintett lehet, és a sport tisztasága forog veszélyben;

G. mivel az ilyen illegális tevékenységek globális jellege miatt a jelenleg alkalmazott ellenőrzési mechanizmusok nem képesek azonnal leleplezni a befolyásolt mérkőzéseket;

H. mivel a befolyásolt mérkőzésekre főként az Unión kívül működő irodáknál lehet fogadni, ezért a mérkőzések eredményének befolyásolása elleni harcot nemzetközi szinten kell folytatni;

I.   mivel a szakértők szerint sajnos egyre többször merül fel, hogy bizonyos személyek rossz szándékkal, a mérkőzések befolyásolásának megkönnyítése és a pénzmosás lehetővé tétele érdekében vásárolnak meg labdarúgóklubokat;

J.   mivel a játékosok szakszervezetei rámutatnak, hogy a mérkőzések befolyásolásának hátterében részben az a probléma áll, hogy a játékosok nem kapják meg időben a fizetésüket, megfélemlítik és zsarolják őket;

1.  felszólítja az összes főbb érintett szereplőt, hogy vállalják a felelősséget, és dolgozzanak ki átfogó megközelítést, melynek keretében a sportmérkőzések eredményének befolyásolása elleni harcban kiegészítik egymás erőfeszítéseit;

2.  felkéri a Bizottságot, hogy dolgozzon ki összehangolt megközelítést a mérkőzések eredményének befolyásolása és a szervezett bűnözés elleni harc terén, melynek keretében összehangolja a kérdéskörben érintett főbb szereplők erőfeszítéseit, valamint a vitára, az információátadásra és a bevált gyakorlatok megosztására alkalmas platformot hoz létre;

3.  felszólítja a sportszervezeteket, hogy a korrupció tekintetében (a szervezeten belül és a külső szerződéses felekkel szemben egyaránt) kövessék a zéró tolerancia elvét, így megelőzve azt, hogy tagjaik engedjenek a külső nyomásnak;

4.  sürgeti a sportszervezeteket, hogy dolgozzanak ki magatartási kódexet valamennyi érintett (a játékosok, az edzők, a bírók, valamint az egészségügyi és a műszaki személyzet) számára, amely megállapítja a mérkőzések befolyásolásának veszélyeit, határozottan tiltja a mérkőzések fogadási vagy egyéb célokból történő manipulálását, meghatározza az erre vonatkozó szankciókat, tiltja a saját mérkőzésekre történő fogadást, valamint az informátorok védelmére irányuló megfelelő mechanizmus biztosítása mellett kötelezővé teszi a jelentéstételt azok számára, akiket a mérkőzések befolyásolása céljából megkeresnek, vagy akiknek tudomásuk van ilyen esetről;

5.  felszólítja a sportirányítással foglalkozó testületeket, hogy a helyes irányítási gyakorlatok melletti elkötelezettségükkel csökkentsék annak kockázatát, hogy áldozatául esnek a mérkőzések befolyásolásának;

6.  ösztönzi a sportszervezeteket, hogy indítsanak és tartsanak fenn olyan átfogó megelőzési és oktatási programokat, amelyek a sportegyesületek, versenysorozatok és sportszövetségek számára egyértelmű kötelezettségekkel járnak, különösen a kiskorúak tekintetében, valamint állítsanak fel a mérkőzések befolyásolásának kérdésével foglalkozó fegyelmi testületet;

7.  felkéri a Bizottságot annak biztosítására, hogy valamennyi tagállam illessze be nemzeti büntetőjogába kifejezetten a mérkőzések eredményeinek tiltott befolyásolását, illetve gondoskodjon a megfelelő szankciókról, valamint arra kéri a Bizottságot, hogy számolja fel a meglévő joghézagokat;

8.  annak biztosítására kéri a Bizottságot, hogy valamennyi tagállam tiltsa meg a kiskorúak részvételével zajló versenyekre való fogadást;

9.  arra kéri a tagállamokat, hogy a mérkőzések befolyásolása elleni küzdelem céljából alakítsanak ki egy specializált bűnüldözési egységet, amely a főbb érintett szereplőkkel folytatott kommunikáció és együttműködés csomópontjaként is szolgálna, valamint írják elő a szerencsejáték-szolgáltatók számára, hogy nyújtsanak tájékoztatást e specializált egységnek és a sportszervezeteknek a szerencsejáték szabályellenes formáiról a további nyomozás és a bűnüldöző hatóságok számára történő továbbítás céljából;

10. felszólítja a tagállamokat, hogy a közös nyomozócsoportok segítségével és a bűnüldöző hatóságok közötti együttműködés révén mozdítsák elő az európai bűnüldözési együttműködést; hangsúlyozza, hogy az illegális fogadási weboldalak és a névtelen fogadások elleni küzdelem érdekében intézkedésekre van szükség; úgy véli, hogy meg kell osztani az olyan személyekkel kapcsolatos információkat, akikkel kapcsolatban felmerült, hogy a mérkőzések eredményének befolyásolására irányuló ügyletek kapcsán esetleg játékosokat környékeztek meg, vagy akiket ilyen ügyben elítéltek;

11. felszólítja a tagállamokat, hogy állítsanak fel szabályozó testületeket a sportfogadással kapcsolatos illegális tevékenységek és korrupció feltárására és visszaszorítására; hangsúlyozza, hogy szorosan együtt kell működni az egyéb szabályozókkal, többek között az engedélyezéssel foglalkozó hatóságokkal, a végrehajtó szervekkel és a rendőrséggel;

12. sürgeti a Bizottságot, hogy könnyítse meg az illegális vagy gyanús sportfogadási tevékenységekkel kapcsolatos információk e szabályozó testületek közötti megosztását;

13. sürgeti a Bizottságot és a tagállamokat, hogy a mérkőzések eredményének befolyásolásához kapcsolódó szervezett bűnözés elleni küzdelem érdekében alakítsanak ki együttműködést a harmadik országokkal, többek között oly módon, hogy részt vesznek a sporteredmények befolyásolása elleni küzdelemről szóló Európa tanácsi nemzetközi egyezmény létrehozására irányuló tárgyalásokon;

14. üdvözli, hogy a testnevelésért és a sportért felelős miniszterek és vezető tisztviselők ötödik nemzetközi konferenciáján (MINEPS) napirenden lesz a sport tisztaságának kérdése és a mérkőzések eredményének befolyásolása elleni küzdelem, és úgy véli, hogy ez megfelelő fórum a mérkőzések eredményének befolyásolásával foglalkozó globális testület szükségességének felvetésére;

15. felszólítja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy a nemzetközi tárgyalások során gyakoroljanak nyomást az olyan ázsiai „fogadóparadicsomokra”, mint Hong Kong és Szingapúr;

16. felszólítja a Tanácsot, hogy az online sportfogadás pénzmosásra történő felhasználásának megfékezése érdekében gyors ütemben és ambiciózus célok mentén folytassa az új pénzmosási irányelvre irányuló javaslatról (COM(2013)0045) szóló megbeszéléseket;

17. utasítja az elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, a tagállamok kormányainak és parlamentjeinek, valamint az európai, nemzetközi és nemzeti sportszövetségeknek.