Predlog resolucije - B7-0140/2013Predlog resolucije
B7-0140/2013

PREDLOG RESOLUCIJE o vnaprejšnjem dogovarjanju o izidih tekem in korupciji v športu

11.3.2013 - (2013/2567(RSP))

ob zaključku razprave o izjavi Komisije
v skladu s členom 110(2) Poslovnika

Emma McClarkin v imenu skupine ECR

Glej tudi predlog skupne resolucije RC-B7-0130/2013

Postopek : 2013/2567(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :  
B7-0140/2013
Predložena besedila :
B7-0140/2013
Sprejeta besedila :

B7‑0140/2012

Resolucija Evropskega parlamenta o vnaprejšnjem dogovarjanju o izidih tekem in korupciji v športu

(2013/2567(RSP))

Evropski parlament,

–   ob upoštevanju deklaracije iz Nikozije z dne 20. septembra 2012 o boju proti vnaprejšnjemu dogovarjanju o izidih tekem,

–   ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 18. januarja 2011 z naslovom Razvijanje evropske razsežnosti v športu (COM(2011)0012),

–   ob upoštevanju svoje resolucije z dne 2. februarja 2012 o evropski razsežnosti v športu[1],

–   ob upoštevanju svoje resolucije z dne 10. marca 2009 o neoporečnosti spletnih iger na srečo[2],

–   ob upoštevanju bele knjige Komisije o športu (COM(2007)0391),

–   ob upoštevanju svoje resolucije z dne 14. aprila 2005 o boju proti uporabi nedovoljenih poživil v športu[3],

–   ob upoštevanju sporočila Komisije z naslovom Boj proti korupciji v EU (COM(2011)0308),

–   ob upoštevanju priporočila Komisije za Sklep Sveta o pooblastitvi Evropske komisije, da v imenu EU sodeluje v pogajanjih o mednarodni konvenciji Sveta Evrope za boj proti prirejanju športnih rezultatov (COM(2012)0655),

–   ob upoštevanju rezultatov študije iz marca 2012 z naslovom Vnaprejšnje dogovarjanje o izidih tekem v športu, ki jo je naročila Komisija,

–   ob upoštevanju konvencije Sveta Evrope o nasilju in nedostojnem vedenju gledalcev na športnih prireditvah z dne 19. avgusta 1985 in konvencije Sveta Evrope proti dopingu v športu z dne 16. novembra 1989,

–   ob upoštevanju priporočila Odbora ministrov Sveta Evrope z dne 28. septembra 2011 o spodbujanju neoporečnosti športa za boj proti prirejanju rezultatov, zlasti dogovarjanju o izidih tekem

–   ob upoštevanju člena 110(2) Poslovnika,

A. ker je skupna preiskovalna enota Europola z imenom „Operation Veto“ razkrila zelo obširno dogovarjanje o izidih nogometnih tekem v zadnjih letih z domnevno 680 spornimi tekmami po vsem svetu, od tega 380 v Evropi, in ker je opisala široko razpredeno omrežje za dogovarjanje o izidih tekem, ki je delovalo v samem jedru športa in v okviru katerega je osumljenih 425 oseb, 50 pa je že bilo aretiranih;

B.  ker so po oceni Europola te številke zgolj vrh ledene gore;

C. ker ima dogovarjanje o izidih tekem posledice za številne države članice, kar je razlog za resno zaskrbljenost, saj je dogovarjanje o izidih tekem povezano z organiziranim kriminalom in predstavlja tveganje za institucijo športa v vseh državah članicah;

D. ker je vnaprejšnje dogovarjanje o izidih tekem oblika kaznivega dejanja, ki ustvarja velike dobičke, zaporne kazni in stopnje odkrivanja pa so izredno nizke, in ker ga zato hudodelske združbe uporabljajo v svojih nezakonitih dejavnostih, kot so pranje denarja, trgovina z ljudmi in promet s prepovedanimi drogami;

E.  ker hudodelske združbe delujejo na mednarodni ravni in so povezane po vsem svetu, zato se nobena individualna institucija, država ali organizacija ne bi mogla sama spopasti z vnaprejšnjim dogovarjanjem o izidih tekem;

F.  ker se to lahko zgodi v vsaki športni panogi in je ogrožena neoporečnost športa;

G. ker obstoječi mehanizmi nadzora zaradi mednarodne narave teh nezakonitih dejavnosti dogovorjenih izidov tekem ne zaznavajo nemudoma;

H. ker je prirejanje posameznega dogodka med tekmo, pri čemer se priredi določen del igre, vendar ne nujno končni izid, težje zaznati kot klasično vnaprejšnje dogovarjanje o izidih tekem;

I.   ker se s stavami na tekme z dogovorjenimi izidi v glavnem ukvarjajo ponudniki zunaj EU, kar zahteva mednarodni pristop k boju proti vnaprejšnjemu dogovarjanju o izidih tekem;

J.   ker strokovnjaki opozarjajo na čedalje večjo zaskrbljenost nad zlonamernim delovanjem nekaterih posameznikov, ki prevzemajo nogometne klube, da bi olajšali vnaprejšnje dogovarjanje o izidih tekem in prali denar;

K. ker nekateri sindikati igralcev opozarjajo, da zaradi vnaprejšnjega dogovarjanja o izidih tekem prihaja do nepravočasnega izplačevanja plač igralcem ter ustrahovanja in izsiljevanja igralcev;

1.  poziva vse glavne zainteresirane strani, naj prevzamejo odgovornost in razvijejo celovit pristop z vzajemnim dopolnjevanjem prizadevanj za boj proti dogovarjanju o izidih tekem v športu;

2.  poziva Komisijo, naj razvije usklajen pristop k boju proti dogovarjanju o izidih tekem in organiziranemu kriminalu z usklajevanjem prizadevanj glavnih zainteresiranih strani na tem področju ter z zagotavljanjem platforme za razpravo in izmenjavo informacij in primerov najboljše prakse;

3.  poziva športne organizacije, naj prevzamejo politiko ničelne strpnosti do korupcije (tako notranje kot v zvezi z zunanjimi izvajalci) ter tako svojim članom preprečijo, da bi popustili pod zunanjim pritiskom, in zagotovijo neoporečnost športa; v zvezi s tem pozdravlja hitri ukrep Mednarodnega sveta za kriket, ki je, potem ko je novinarska raziskava razkrila tehtne dokaze o prirejanju posameznih dogodkov med tekmami, nemudoma suspendiral tri igralce kriketa za čas preiskave;

4.  poziva športne organizacije, naj uvedejo kodeks ravnanja za vse vpletene (igralci, trenerji, sodniki ter zdravstveno in tehnično osebje), ki bo opisal nevarnosti vnaprejšnjega dogovarjanja o izidih tekem, vseboval jasno prepoved prirejanja izidov tekem zaradi stav ali v druge namene, določal sankcije, povezane s tem, ter vključeval prepoved stav na lastne tekme in, v povezavi z ustreznim mehanizmom za zaščito prijaviteljev, dolžnost prijave vsakega poskusa navezovanja stika v zvezi z dogovarjanjem o izidih tekem ali informacij o takem dogovarjanju;

5.  poziva vse vodstvene organe na področju športa, naj upoštevajo prakse dobrega vodenja ter tako zmanjšajo tveganje, da bi postali žrtev vnaprejšnjega dogovarjanja o izidih tekem;

6.  spodbuja športne organizacije, naj uvedejo in vztrajno izvajajo celovite preventivne in izobraževalne programe, v katerih bodo opredeljene jasne dolžnosti klubov, lig in zvez, zlasti v zvezi z mladoletniki, ter ustanovijo disciplinski organ, ki se bo ukvarjal z vnaprejšnjim dogovarjanjem o izidih tekem in korupcijo;

7.  poziva Komisijo, naj spodbudi vse države članice k temu, da vključijo vnaprejšnje dogovarjanje o izidih tekem v svoja kazenska prava, določi ustrezne sankcije ter odpravi obstoječe vrzeli;

8.  poziva Komisijo, naj zagotovi, da bodo vse države članice prepovedale stave na tekmovanja, v katerih sodelujejo mladoletniki;

9.  poziva države članice, naj vzpostavijo specializiran oddelek za odkrivanje in pregon vnaprejšnjega dogovarjanja o izidih tekem, ki bo služil kot središče za komunikacijo in sodelovanje z glavnimi zainteresiranimi stranmi, ter naj od ponudnikov iger na srečo zahtevajo, naj temu oddelku in športnim organizacijam posredujejo informacije o nenavadnih igralnih vzorcih za nadaljnjo preiskavo in predajo organom pregona;

10. poziva države članice, naj okrepijo evropsko sodelovanje na področju kazenskega pregona s skupnimi preiskovalnimi enotami in sodelovanjem med organi pregona; poudarja potrebo po ukrepih za boj proti spletnim mestom, ki ponujajo nezakonite stave, in anonimnim stavam; meni, da bi bilo treba izmenjevati informacije o osebah, ki so bile omenjene v povezavi z navezovanjem stikov z igralci glede vnaprejšnjega dogovarjanja o izidih tekem ali so bile za to obsojene;

11. poziva države članice, naj ustanovijo regulativne organe za odkrivanje nezakonitih dejavnosti in korupcije na področju športnih stav ter boj proti njim; poudarja potrebo po tesnem sodelovanju z drugimi regulativnimi organi, vključno z organi za izdajo dovoljenj ter izvršilnimi organi in policijo;

12. poziva Komisijo, naj olajša izmenjavo informacij o nezakonitih ali sumljivih dejavnostih na področju športnih stav med temi regulativnimi organi;

13. poziva Komisijo in države članice, naj vzpostavijo sodelovanje s tretjimi državami za boj proti organiziranemu kriminalu, povezanemu z vnaprejšnjim dogovarjanjem o izidih tekem, med drugim tudi s sodelovanjem v pogajanjih o mednarodni konvenciji Sveta Evrope za boj proti prirejanju športnih rezultatov;

14. pozdravlja dejstvo, da bo peta Mednarodna konferenca ministrov in visokih uradnikov, odgovornih za športno vzgojo in šport (MINEPS), obravnavala vprašanje neoporečnosti v športu in boj proti vnaprejšnjemu dogovarjanju o izidih, ter meni, da je to dober forum za razpravo o potrebi po svetovnem organu, ki se bo ukvarjal z vnaprejšnjim dogovarjanjem o izidih tekem:

15. poziva Komisijo in države članice, naj v mednarodnih pogajanjih izvajajo pritisk na azijske raje za stave;

16. poziva Svet, naj hitro in velikopotezno nadaljuje z razpravami o predlogu nove direktive o pranju denarja (COM(2013)0045), ki bi obravnavala izkoriščanje spletnih stavnic za pranje denarja;

17. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu in Komisiji, vladam in parlamentom držav članic ter evropskim, mednarodnim in nacionalnim športnim zvezam.