Eljárás : 2013/2611(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : B7-0199/2013

Előterjesztett szövegek :

B7-0199/2013

Viták :

Szavazatok :

PV 23/05/2013 - 13.7
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P7_TA(2013)0223

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY
PDF 129kWORD 64k
Lásd még közös határozatra irányuló javaslatot RC-B7-0199/2013
20.5.2013
PE509.831v01-00
 
B7-0199/2013

benyújtva a Bizottság alelnöke/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője nyilatkozatát követően

az eljárási szabályzat 110. cikkének (2) bekezdése alapján


a szomszédos országokba menekült szíriaiak helyzetéről (2013/2611(RSP))


Charles Tannock, Geoffrey Van Orden az ECR képviselőcsoport nevében

Az Európai Parlament állásfoglalása a szomszédos országokba menekült szíriaiak helyzetéről (2013/2611(RSP))  
B7‑0199/2013

Az Európai Parlament,

–   tekintettel Szíriáról szóló korábbi állásfoglalásaira,

–   tekintettel a fegyveres konfliktus elől menekülőkről szóló korábbi állásfoglalásaira,

–   tekintettel az ENSZ humanitárius ügyekért felelős főtitkár-helyettese és gyorssegélyekkel foglalkozó koordinátora 2013. április 18-i nyilatkozatára,

–   tekintettel a Bizottság alelnökének/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének Szíriáról szóló korábbi nyilatkozataira,

–   tekintettel a jelenlegi szíriai helyzetről szóló korábbi tanácsi következtetésekre,

–   tekintettel az Európai Bizottság és a főképviselő által az Európai Parlamenthez, a Tanácshoz, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsághoz és a Régiók Bizottságához intézett 2011. május 25-i, „Az átalakuló szomszédság új megközelítése” című közös közleményre,

–   tekintettel az Egyesült Nemzetek Szervezetének Közgyűlése szíriai helyzetről szóló 2012. augusztus 3-i határozatára,

–   tekintettel az ENSZ-közgyűlés szíriai emberi jogi helyzetről szóló 2011. november 22-i határozatára,

–   tekintettel az ENSZ Biztonsági Tanácsa 2012. április 14-i 2042(2012) számú és 2012. április 21-i 2043(2012) számú határozataira,

–   tekintettel az ENSZ Menekültügyi Főbiztossága által 2011. december 2-án hozott, a Szíriai Arab Köztársaságban kialakult emberi jogi helyzetről szóló határozatra,

–   tekintettel a független nemzetközi vizsgálóbizottság Szíriai Arab Köztársaságról szóló, az ENSZ Menekültügyi Főbiztosságához 2011. november 23-én benyújtott jelentésére,

–   tekintettel a Szíriával szembeni szankciókkal kapcsolatos 2013. április 22-i tanácsi nyilatkozatra,

–   tekintettel az 1948. évi Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatára,

–   tekintettel az 1966. évi Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmányára (ICCPR), amelynek Szíria részes fele,

–   tekintettel eljárási szabályzata 110. cikkének (2) bekezdésére,

A. mivel a szíriai zavargások és vérontások immár harmadik éve zajlanak;

B.  mivel a regisztrált szíriai menekültek számát jelenleg több mint 1,2 millióra becsülik;

C. mivel még mintegy 212 000 szíriai menekült vár az ENSZ ügynökségei általi nyilvántartásba vételre;

D. mivel a becslések szerint a szíriai menekültek száma 2013 végére elérheti a 3,5 milliót, az ország határain belül pedig 6,5 millió ember szorulhat humanitárius segítségre;

E.  mivel Aszad elnök nem vesz tudomást a nemzetközi közösség arra irányuló számtalan felszólításáról, hogy vessen véget a Szíriában zajló szörnyű vérontásnak;

F.  mivel a főbiztos rámutatott, hogy a szíriai konfliktus messze túlmutat egy humanitárius válságon, és azzal fenyeget, hogy átterjed az egész régióra, és olyan politikai, biztonsági és humanitárius katasztrófába torkollik, amely teljességgel meghaladná a nemzetközi reagálási képességet;

G. mivel a konfliktus és a menekültek kiáramlása által legdrámaibb módon érintett három ország Jordánia, Libanon és Törökország;

H. mivel Törökország 750 millió dollár értékű közvetlen támogatást nyújtott több mint 300 000 menekültnek;

I.   mivel a legtöbb szíriai menekültet Libanon fogadta be, és számarányuk hamarosan megközelítheti a lakosság egynegyedét;

J.   mivel az ENSZ-főtitkár gyermekekkel és fegyveres konfliktusokkal foglalkozó különleges képviselőjének becslése szerint a térségben több mint 600 000 gyermek menekültként él;

K. mivel naponta szíriaiak ezrei menekülnek a szomszédos országokba biztonságot és védelmet keresve, hogy azután a menekülttáborokban továbbra is kiszolgáltatottak legyenek;

L.  mivel a polgári zavargások, valamint az, hogy a szíriai hatóságok brutálisan elnyomják a szíriai lakosságot, szinte totális polgárháborúba sodorták az országot, ami pedig kiterjedtebb regionális konfliktusba torkollhat;

1.  súlyos aggodalmának ad hangot a jelenlegi szíriai válság és annak szomszédos országokra gyakorolt következményei miatt; aggódik amiatt, hogy a menekültek Szíriából való kiáramlása tovább fokozódik;

2.  felhívja a nemzetközi közösséget, hogy egyesítsék erőiket annak érdekében, hogy minden lehető segítséget megadjanak a jelenlegi szíriai konfliktus miatt lakóhelyüket elhagyni kényszerülők, illetve az őket támogató szomszédos országok, nem kormányzati szervezetek és egyéb szervezetek számára;

3.  határozottan elítéli a szíriai konfliktusban érintett valamennyi szereplő által alkalmazott erőszakot;

4.  elítéli a szíriai férfiakkal, nőkkel és gyermekekkel, valamint a humanitárius és orvosi segítséget nyújtó személyekkel szembeni erőszak, megfélemlítés és kínzás bármely fél általi alkalmazását;

5.  felhívja a nemzetközi közösséget, hogy kettőzze meg erőfeszítéseit a menekültválságra történő humanitárius reagálás – és azon belül az élelmiszerrel, vízzel és orvosi eszközökkel való ellátás – elősegítése érdekében;

6.  aggodalmának ad hangot a Szírián belüli jelenlegi konfliktusnak, valamint a humanitárius és menekültválságnak a tágabb régió biztonságát és stabilitását érintő következményei miatt;

7.  felszólítja az összes szíriai félt, hogy tartsák magukat az emberi jogok és a demokrácia elveihez, és kötelezzék el magukat a konfliktus békés lezárása mellett;

8.  elismeri a szomszédos országok kormányai által a szíriai menekültek számára történő humanitárius segítségnyújtás érdekében tett válaszlépéseket; tudomásul veszi, hogy ez a segítségnyújtás további terhet ró ezen országok meglévő szolgáltatásaira és költségvetéseire; kéri a nemzetközi közösséget, hogy támogassa az érintett országokat;

9.  rámutat, hogy mint Szíria alkotmányos és legitim vezetője, végső soron Aszad elnök tartozik felelősséggel a fegyveres erők által elkövetett atrocitásokért; sürgeti Aszad elnököt, hogy ismerje fel, a szíriaiak elutasítják a fennálló rezsimet, és hogy az ország, valamint a nép egysége érdekében mondjon le;

10. osztja az ENSZ humanitárius ügyekért felelős főtitkár-helyettese és gyorssegélyekkel foglalkozó koordinátora azzal kapcsolatos aggodalmait, hogy a konfliktus lezárására való képtelenség árát a hétköznapi emberek fizetik meg;

11. súlyos aggályainak ad hangot amiatt, hogy a szíriai határon átgyűrűznek a szomszédos országokba a harcok, az erőszak, a határsértések és a biztonságot érintő egyéb incidensek, és hogy ez milyen következményekkel jár a szíriai konfliktus elől menekülőkre és a szomszédos országok lakosaira nézve;

12. elismerését fejezi ki Jordániának, Libanonnak, Törökországnak és Iraknak azért a nagylelkűségükért, amellyel létfontosságú menedéket nyújtanak a Szíriából menekülők számára; miközben elismeri, hogy ez terhet ró saját erőforrásaikra, sürgeti a szomszédos országokat, hogy továbbra is tartsák nyitva határaikat;

13. felhívja az összes szíriai felet annak szavatolására, hogy a humanitárius szervezetek a nemzetközi humanitárius jog szerinti kötelezettségeiknek megfelelően eredményesen, biztonságosan, maradéktalanul és akadályoztatás nélkül folytathassák a létfontosságú segítségnyújtást; elismeri, hogy ezáltal csökkenni fog az azon szomszédos országokra nehezedő nyomás, amelyekbe a szíriaiak a konfliktus elől menekülnek;

14. nyugtázza Brahimi közös különleges képviselő arra irányuló erőfeszítéseit, hogy a szíriai konfliktus békésen rendeződjön;

15. úgy véli, hogy a szíriai válság megoldása érdekében sürgősen összpontosítani kell a nemzetközi és a regionális erőfeszítéseket; továbbra is sürgeti az ENSZ Biztonsági Tanácsának összes tagját, hogy tegyenek eleget a szíriai válsággal kapcsolatos kötelességeiknek; nyomatékosan kéri a válság megoldásának elősegítésében aktív szerepet játszó valamennyi országot ezen erőfeszítések támogatására; úgy véli, hogy ennek a folyamatnak a 2012. június 30-i genfi közleményben és az ENSZ Biztonsági Tanácsa 2042. számú határozatában foglalt elvekre kell épülnie;

16. üdvözli, hogy az EU közel 800 millió eurót irányzott elő a Szíriában és Szírián kívül élő szíriaiakat célzó humanitárius és nem humanitárius segítségnyújtásra; megállapítja, hogy a szíriai válságban az EU a legbőkezűbb humanitárius adományozó;

17. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének, a tagállamok kormányainak és parlamentjeinek, az Arab Liga főtitkárának, a Szíriai Arab Köztársaság kormányának és parlamentjének, valamint a Szíriával szomszédos országok kormányainak és parlamentjeinek.

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat