Állásfoglalásra irányuló indítvány - B7-0199/2013Állásfoglalásra irányuló indítvány
B7-0199/2013

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY a szomszédos országokba menekült szíriaiak helyzetéről

20.5.2013 - (2013/2611(RSP))

benyújtva a Bizottság alelnöke/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője nyilatkozatát követően
az eljárási szabályzat 110. cikkének (2) bekezdése alapján

Charles Tannock, Geoffrey Van Orden az ECR képviselőcsoport nevében

Lásd még közös határozatra irányuló javaslatot RC-B7-0199/2013

Eljárás : 2013/2611(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :  
B7-0199/2013
Előterjesztett szövegek :
B7-0199/2013
Viták :
Elfogadott szövegek :

B7‑0199/2013

Az Európai Parlament állásfoglalása a szomszédos országokba menekült szíriaiak helyzetéről

(2013/2611(RSP))

Az Európai Parlament,

–   tekintettel Szíriáról szóló korábbi állásfoglalásaira,

–   tekintettel a fegyveres konfliktus elől menekülőkről szóló korábbi állásfoglalásaira,

–   tekintettel az ENSZ humanitárius ügyekért felelős főtitkár-helyettese és gyorssegélyekkel foglalkozó koordinátora 2013. április 18-i nyilatkozatára,

–   tekintettel a Bizottság alelnökének/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének Szíriáról szóló korábbi nyilatkozataira,

–   tekintettel a jelenlegi szíriai helyzetről szóló korábbi tanácsi következtetésekre,

–   tekintettel az Európai Bizottság és a főképviselő által az Európai Parlamenthez, a Tanácshoz, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsághoz és a Régiók Bizottságához intézett 2011. május 25-i, „Az átalakuló szomszédság új megközelítése” című közös közleményre,

–   tekintettel az Egyesült Nemzetek Szervezetének Közgyűlése szíriai helyzetről szóló 2012. augusztus 3-i határozatára,

–   tekintettel az ENSZ-közgyűlés szíriai emberi jogi helyzetről szóló 2011. november 22-i határozatára,

–   tekintettel az ENSZ Biztonsági Tanácsa 2012. április 14-i 2042(2012) számú és 2012. április 21-i 2043(2012) számú határozataira,

–   tekintettel az ENSZ Menekültügyi Főbiztossága által 2011. december 2-án hozott, a Szíriai Arab Köztársaságban kialakult emberi jogi helyzetről szóló határozatra,

–   tekintettel a független nemzetközi vizsgálóbizottság Szíriai Arab Köztársaságról szóló, az ENSZ Menekültügyi Főbiztosságához 2011. november 23-én benyújtott jelentésére,

–   tekintettel a Szíriával szembeni szankciókkal kapcsolatos 2013. április 22-i tanácsi nyilatkozatra,

–   tekintettel az 1948. évi Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatára,

–   tekintettel az 1966. évi Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmányára (ICCPR), amelynek Szíria részes fele,

–   tekintettel eljárási szabályzata 110. cikkének (2) bekezdésére,

A. mivel a szíriai zavargások és vérontások immár harmadik éve zajlanak;

B.  mivel a regisztrált szíriai menekültek számát jelenleg több mint 1,2 millióra becsülik;

C. mivel még mintegy 212 000 szíriai menekült vár az ENSZ ügynökségei általi nyilvántartásba vételre;

D. mivel a becslések szerint a szíriai menekültek száma 2013 végére elérheti a 3,5 milliót, az ország határain belül pedig 6,5 millió ember szorulhat humanitárius segítségre;

E.  mivel Aszad elnök nem vesz tudomást a nemzetközi közösség arra irányuló számtalan felszólításáról, hogy vessen véget a Szíriában zajló szörnyű vérontásnak;

F.  mivel a főbiztos rámutatott, hogy a szíriai konfliktus messze túlmutat egy humanitárius válságon, és azzal fenyeget, hogy átterjed az egész régióra, és olyan politikai, biztonsági és humanitárius katasztrófába torkollik, amely teljességgel meghaladná a nemzetközi reagálási képességet;

G. mivel a konfliktus és a menekültek kiáramlása által legdrámaibb módon érintett három ország Jordánia, Libanon és Törökország;

H. mivel Törökország 750 millió dollár értékű közvetlen támogatást nyújtott több mint 300 000 menekültnek;

I.   mivel a legtöbb szíriai menekültet Libanon fogadta be, és számarányuk hamarosan megközelítheti a lakosság egynegyedét;

J.   mivel az ENSZ-főtitkár gyermekekkel és fegyveres konfliktusokkal foglalkozó különleges képviselőjének becslése szerint a térségben több mint 600 000 gyermek menekültként él;

K. mivel naponta szíriaiak ezrei menekülnek a szomszédos országokba biztonságot és védelmet keresve, hogy azután a menekülttáborokban továbbra is kiszolgáltatottak legyenek;

L.  mivel a polgári zavargások, valamint az, hogy a szíriai hatóságok brutálisan elnyomják a szíriai lakosságot, szinte totális polgárháborúba sodorták az országot, ami pedig kiterjedtebb regionális konfliktusba torkollhat;

1.  súlyos aggodalmának ad hangot a jelenlegi szíriai válság és annak szomszédos országokra gyakorolt következményei miatt; aggódik amiatt, hogy a menekültek Szíriából való kiáramlása tovább fokozódik;

2.  felhívja a nemzetközi közösséget, hogy egyesítsék erőiket annak érdekében, hogy minden lehető segítséget megadjanak a jelenlegi szíriai konfliktus miatt lakóhelyüket elhagyni kényszerülők, illetve az őket támogató szomszédos országok, nem kormányzati szervezetek és egyéb szervezetek számára;

3.  határozottan elítéli a szíriai konfliktusban érintett valamennyi szereplő által alkalmazott erőszakot;

4.  elítéli a szíriai férfiakkal, nőkkel és gyermekekkel, valamint a humanitárius és orvosi segítséget nyújtó személyekkel szembeni erőszak, megfélemlítés és kínzás bármely fél általi alkalmazását;

5.  felhívja a nemzetközi közösséget, hogy kettőzze meg erőfeszítéseit a menekültválságra történő humanitárius reagálás – és azon belül az élelmiszerrel, vízzel és orvosi eszközökkel való ellátás – elősegítése érdekében;

6.  aggodalmának ad hangot a Szírián belüli jelenlegi konfliktusnak, valamint a humanitárius és menekültválságnak a tágabb régió biztonságát és stabilitását érintő következményei miatt;

7.  felszólítja az összes szíriai félt, hogy tartsák magukat az emberi jogok és a demokrácia elveihez, és kötelezzék el magukat a konfliktus békés lezárása mellett;

8.  elismeri a szomszédos országok kormányai által a szíriai menekültek számára történő humanitárius segítségnyújtás érdekében tett válaszlépéseket; tudomásul veszi, hogy ez a segítségnyújtás további terhet ró ezen országok meglévő szolgáltatásaira és költségvetéseire; kéri a nemzetközi közösséget, hogy támogassa az érintett országokat;

9.  rámutat, hogy mint Szíria alkotmányos és legitim vezetője, végső soron Aszad elnök tartozik felelősséggel a fegyveres erők által elkövetett atrocitásokért; sürgeti Aszad elnököt, hogy ismerje fel, a szíriaiak elutasítják a fennálló rezsimet, és hogy az ország, valamint a nép egysége érdekében mondjon le;

10. osztja az ENSZ humanitárius ügyekért felelős főtitkár-helyettese és gyorssegélyekkel foglalkozó koordinátora azzal kapcsolatos aggodalmait, hogy a konfliktus lezárására való képtelenség árát a hétköznapi emberek fizetik meg;

11. súlyos aggályainak ad hangot amiatt, hogy a szíriai határon átgyűrűznek a szomszédos országokba a harcok, az erőszak, a határsértések és a biztonságot érintő egyéb incidensek, és hogy ez milyen következményekkel jár a szíriai konfliktus elől menekülőkre és a szomszédos országok lakosaira nézve;

12. elismerését fejezi ki Jordániának, Libanonnak, Törökországnak és Iraknak azért a nagylelkűségükért, amellyel létfontosságú menedéket nyújtanak a Szíriából menekülők számára; miközben elismeri, hogy ez terhet ró saját erőforrásaikra, sürgeti a szomszédos országokat, hogy továbbra is tartsák nyitva határaikat;

13. felhívja az összes szíriai felet annak szavatolására, hogy a humanitárius szervezetek a nemzetközi humanitárius jog szerinti kötelezettségeiknek megfelelően eredményesen, biztonságosan, maradéktalanul és akadályoztatás nélkül folytathassák a létfontosságú segítségnyújtást; elismeri, hogy ezáltal csökkenni fog az azon szomszédos országokra nehezedő nyomás, amelyekbe a szíriaiak a konfliktus elől menekülnek;

14. nyugtázza Brahimi közös különleges képviselő arra irányuló erőfeszítéseit, hogy a szíriai konfliktus békésen rendeződjön;

15. úgy véli, hogy a szíriai válság megoldása érdekében sürgősen összpontosítani kell a nemzetközi és a regionális erőfeszítéseket; továbbra is sürgeti az ENSZ Biztonsági Tanácsának összes tagját, hogy tegyenek eleget a szíriai válsággal kapcsolatos kötelességeiknek; nyomatékosan kéri a válság megoldásának elősegítésében aktív szerepet játszó valamennyi országot ezen erőfeszítések támogatására; úgy véli, hogy ennek a folyamatnak a 2012. június 30-i genfi közleményben és az ENSZ Biztonsági Tanácsa 2042. számú határozatában foglalt elvekre kell épülnie;

16. üdvözli, hogy az EU közel 800 millió eurót irányzott elő a Szíriában és Szírián kívül élő szíriaiakat célzó humanitárius és nem humanitárius segítségnyújtásra; megállapítja, hogy a szíriai válságban az EU a legbőkezűbb humanitárius adományozó;

17. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének, a tagállamok kormányainak és parlamentjeinek, az Arab Liga főtitkárának, a Szíriai Arab Köztársaság kormányának és parlamentjének, valamint a Szíriával szomszédos országok kormányainak és parlamentjeinek.