Állásfoglalásra irányuló indítvány - B7-0200/2013Állásfoglalásra irányuló indítvány
B7-0200/2013

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY a szomszédos országokba menekült szíriaiak helyzetéről

20.5.2013 - (2013/2611(RSP))

benyújtva a Bizottság alelnöke/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője nyilatkozatát követően
az eljárási szabályzat 110. cikkének (2) bekezdése alapján

Takis Hadjigeorgiou, Kyriacos Triantaphyllides, Willy Meyer, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat, Jacky Hénin, Sabine Lösing, Younous Omarjee, Alda Sousa, Marisa Matias, Cornelis de Jong, Sabine Wils, Nikolaos Chountis a GUE/NGL képviselőcsoport nevében

Eljárás : 2013/2611(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :  
B7-0200/2013
Előterjesztett szövegek :
B7-0200/2013
Viták :
Elfogadott szövegek :

B7‑0200/2013

Az Európai Parlament állásfoglalása a szomszédos országokba menekült szíriaiak helyzetéről

(2013/2611(RSP))

Az Európai Parlament,

–   tekintettel az Egyesült Nemzetek Alapokmányára,

–   tekintettel a menekültekről szóló Genfi Egyezményekre,

–   tekintettel a nemzetközi humanitárius jogra,

–   tekintettel eljárási szabályzata 110. cikkének (2) bekezdésére,

A. mivel az elmúlt két évben Szíria erőszakos konfliktusba bonyolódott, amely polgárháborúvá terebélyesedett, hatalmas emberáldozatot és rengeteg szenvedést követelve, amelyben a becslések szerint több mint 70 000 ember vesztette életét;

B.  mivel a kormányzati katonai és biztonsági erők, valamint változó és kétes szövetségeket kötő fegyveres csoportok részvételével zajló erőszakos cselekmények pusztító hatást gyakoroltak a civil társadalomra, amelyet terrorizáltak a lakott területeken folyó heves csatározások, a vallási csoportok közötti erőszak és a háborús bűncselekményeknek minősíthető atrocitások;

C. mivel számos ország beavatkozott Szíriában, saját régióbeli érdekeit tartva szem előtt, többek közt közvetlen anyagi támogatás, valamint fegyverek és katonai eszközök illegális szállítása révén, közvetlenül hozzájárulva az erőszak eszkalálódásához;

D. mivel a fokozódó erőszak eredményeképp a civilek elmenekültek otthonaikból, városaikból és falvaikból, körülbelül hárommillió lakhelyét Szírián belül elhagyni kényszerülő keresett menedéket iskolákban, középületekben és szükségszállásokon; mivel ők különösen kiszolgáltatottak a két tűz közé kerülés szempontjából, és kevés vagy semmilyen hozzáféréssel nem rendelkeznek a szolgáltatásokhoz, kórházakhoz és iskolákhoz;

E.  mivel a jelentések szerint a humanitárius segítségnyújtást attól függetlenül akadályozzák, hogy melyik fél tart ellenőrzése alatt egy adott területet, ezáltal háborús eszközzé téve a segítségnyújtást, és mivel ez a nemzetközi humanitárius jog megsértésének minősül; mivel a humanitárius dolgozók erőszakos cselekmények áldozatai lettek, amelyek halálesetet is okoztak;

F.  mivel az az ENSZ Menekültügyi Főbiztossága (UNHCR) 2013 május 8-i adatai szerint 1 446 857 szíriai menekült keresett menedéket a szomszédos országokban, akik közül minden második a legutóbbi négy hónap során lépte át a határt, rendkívüli terhelésnek téve ki a befogadó államokat; mivel 457 186 menekült keresett menedéket Libanonban, 448 370 Jordániában, 324 731 Törökországban, 144 016 Irakban, 62 502 Egyiptomban, 10 052 észak-afrikai országokban és 10 158 Görögországban; mivel a menekültek 75%-a nő, akiket kb. 600 000 gyerek kísér, akiknek sürgetően gondoskodásra van szükségük, beleértve az iskoláztatást és a lelki-szociális segítségnyújtást;

G. mivel a szíriai menekültek Libanon népességének nagyjából 10%-át teszik ki, és mivel több mint 1200 faluban szóródtak szét, ami összetett feladattá teszi az érintettek szükségleteinek összeírását és kielégítését;

H. mivel a Jordániába menekültek többsége a határ közelében lévő Zaatari táborban tartózkodik; mivel ezen a sivatagos területen rendkívül nehezek a körülmények, és a nyár közeledtével egyre fontosabbak a megfelelő vízellátási, szennyvízkezelési és higiénés feltételek, amelyek hiánya járványok kitörését okozhatja a menekültek körében; mivel a szíriai menekültek Jordánia népességének nagyjából 5%-át teszik ki, és mivel megnövekedett a munkanélküliség szintje, az országban egyre nő a feszültség;

I.   mivel a hírek szerint a nők és lányok erőszakos cselekmények és nemi erőszakolás áldozatai a táborokban, amelyek elvileg védett helyek; mivel a hírek szerint fiatal menekült lányokat vásárolnak meg házasság céljából az Öböl-menti államok idősebb és öreg férfijai, akik kihasználják a kiszolgáltatott családok nehéz helyzetét;

J.   mivel a 400 000 szíriai palesztin menekült nagy része másodjára vált menekültté, tekintettel arra, hogy korábban a jarmúki táborból, és a damaszkuszi és deraai körzet egyéb táboraiból kellett menekülniük, miután katonai csoportok szállták meg őket, megsértve a menekülttáborok semlegességét;

K. mivel 42 000 palesztin menekült érkezett Libanonba, hogy csatlakozzon az ott 1948 vagy 1967 óta menekülttáborokban élőkhöz, és mivel e táborok elérték befogadóképességük határát, mivel már előzőleg is túlzsúfoltak voltak; mivel csak kb. 6000 szíriai palesztin menekült jutott el Jordániába a jordán kormány politikája miatt, amely akadályozza a palesztinok beáramlását az ország területére;

L.  mivel a szíriai konfliktus menekültjei az életüket kockáztatják, mikor megpróbálnak biztonságba jutni a török–görög határon át; mivel egy hatéves kislány, aki megmenekült a háború elől, tragikus módon a vízbe fúlt 2013. május 15-én a görög Lerosz sziget közelében; mivel a török–görög határon átlépő szíriai menekültek letartóztatással és elfogadhatatlan feltételekkel szembesülnek, és megtagadják tőlük a menekülteknek járó jogokat és segítségnyújtást;

M. mivel az adományozók 2013. januári, kuvaiti gyűlésén 1,56 milliárd dollár segélyről született megállapodás, amelyből a Humanitárius Ügyeket Koordináló Hivatal (OCHA) szerint ezidáig csupán 400 millió dollárt kötöttek le; mivel a szíriai humanitárius segítségnyújtási reagálási terv szerint 519 millió dollár összegű segély szükséges a szíriai menekültek humanitárius szükségleteinek fedezésére 2013 januárjától júniusáig;

N. mivel a szíriai válsághelyzet továbbgyűrűzik, és negatív hatást gyakorol a szomszédos országok helyzetére, ezzel veszélybe sodorva a régió egészét, beláthatatlan következményekkel;

1.  részvétét fejezi ki az emberi életek hatalmas vesztesége és a civil népesség szenvedése okán; kéri a civilek elleni támadások azonnali beszüntetését, és a nemzetközi humanitárius jog betartását minden részt vevő fél részéről;

2.  kéri minden külső beavatkozás beszüntetését, beleértve a fegyverek és katonai eszközök szállítását; követeli, hogy az EU zárja ki a Szíriába irányuló fegyverexporttal szembeni embargó megszüntetésének lehetőségét; támogatja a polgárháború tárgyalásos úton való befejezését és a konfliktus politikai megoldását, és ragaszkodik ahhoz, hogy Szíria jövőbeni sorsa egyértelműen a szíriai nép kezében legyen, minden külső befolyás nélkül;

3.  kifejezi abbéli reményét, hogy a genfi Szíria-konferencia folyatásáról született Oroszország–USA megállapodás lehetőséget teremt a konfliktus politikai megoldása számára;

4.  kéri a konfliktusban részt vevő feleket, hogy tegyék lehetővé a megfelelő mennyiségű humanitárius segély akadálytalan eljutását a lakhelyét az országon belül elhagyni kényszerült lakosság részére, valamint az összes szükséget szenvedő szíriai lakos részére, annak érdekében, hogy túlélhessék a súlyos helyzetet;

5.  hangsúlyozza annak fontosságát, hogy a szomszédos országok nyitva tartsák a nemzetközi határokat, biztos menedékhelyet nyújtva a szíriai polgárháború elől menekülők számára, és hogy fenntartsák a menekültek visszaküldésének tilalma és a velük való egyenlő bánásmód elveit

6.  sürgeti a nemzetközi közösséget, és különösen az Európai Uniót, hogy támogassa a befogadó országokat, különösen Libanont és Jordániát a növekvő számú beáramló menekült ellátásában, és gondoskodjon a szükséges humanitárius segélyről, egészségügyi szolgáltatásokról és iskoláztatásról;

7.  felhívja a figyelmet a palesztin menekültek különösen kiszolgáltatott helyzetére, akik másodjára váltak menekültekké;

8.  felhív minden uniós tagállamot, hogy tartsák tiszteletben a szíriai konfliktus elől menekülő menekültek jogait, és biztosítsák számukra a szükséges védelmet és humanitárius feltételeket;

9.  sürget mindenkit, aki felelős a táborokban erőszakos cselekményeknek kitett nők és gyermekek védelméért, hogy nyújtsanak védelmet számukra, és állítsák meg a kiszolgáltatott családok lányainak kizsákmányolását, akiket házasság céljából megvásárolnak.

10. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, a tagállamok kormányainak és parlamentjeinek, a Szíriai Arab Köztársaság kormányának és parlamentjének, az Unió a Mediterrán Térségért főtitkárának, valamint az Arab Ligának.