Predlog resolucije - B7-0200/2013Predlog resolucije
B7-0200/2013

PREDLOG RESOLUCIJE o razmerah sirskih beguncev v sosednjih državah

20.5.2013 - (2013/2611(RSP))

ob zaključku razprave o izjavi podpredsednice Komisije/visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko
v skladu s členom 110(2) Poslovnika

Takis Hadzigeorgiu (Takis Hadjigeorgiou), Kiriakos Triantafilidis (Kyriacos Triantaphyllides), Willy Meyer, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat, Jacky Hénin, Sabine Lösing, Younous Omarjee, Alda Sousa, Marisa Matias, Cornelis de Jong, Sabine Wils, Nikolaos Huntis (Nikolaos Chountis) v imenu skupine GUE/NGL

Postopek : 2013/2611(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :  
B7-0200/2013
Predložena besedila :
B7-0200/2013
Razprave :
Sprejeta besedila :

B7‑0200/2013

Resolucija Evropskega parlamenta o razmerah sirskih beguncev v sosednjih državah

(2013/2611(RSP))

Evropski parlament,

–   ob upoštevanju Ustanovne listine Združenih narodov,

–   ob upoštevanju Ženevske konvencije o statusu beguncev,

–   ob upoštevanju mednarodnega humanitarnega prava,

–   ob upoštevanju člena 110(2) Poslovnika,

A. ker se je Sirija v zadnjih dveh letih znašla v hudem konfliktu, ki je dosegel razsežnost državljanske vojne z ogromno človeškimi žrtvami in strašnim trpljenjem ter v katerem je po ocenah doslej izgubilo življenje več kot 70.000 ljudi;

B.  ker so nasilni spopadi, v katere so vpletene med vladne vojaške in varnostne sile ter številne oborožene skupine, katerih pripadnost je spremenljiva in vprašljiva, hudo prizadeli civilno prebivalstvo, ki je postalo žrtev težkih spopadov na stanovanjskih območjih, sektaškega nasilja in grozodejstev, ki se lahko enačijo z vojnimi zločini;

C. ker se je v dogajanje v Siriji vmešalo več držav, vsaka s svojimi interesi v regiji, med drugim z neposredno finančno pomočjo ter nezakonito dobavo orožja in vojaške opreme, s čimer neposredno prispevajo k stopnjevanju nasilja;

D. ker so civilisti zaradi stopnjevanja nasilja zapustili svoje domove, mesta in vasi in ker se je okoli tri milijone notranje razseljenih ljudi zateklo v šole, javne zgradbe in začasna bivališča; ker so izpostavljeni izjemno visokemu tveganju, da se bodo znašli v navzkrižnem ognju, in imajo zelo omejen dostop do storitev, bolnišnic ali šol oziroma ga sploh nimajo;

E.  ker je sodeč po poročilih razdeljevanje humanitarne pomoči ovirano ne glede na to, kdo nadzoruje posamezno območje, s čimer se tovrstna pomoč izkorišča v vojne namene, to pa predstavlja kršitev mednarodnega humanitarnega prava; ker se humanitarni delavci soočajo z nasiljem, zaradi katerega so nekateri tudi izgubili življenje;

F.  ker je po podatkih Urada Visokega komisarja Združenih narodov za begunce z dne 8. maja 2013 Sirijo zapustilo 1.446.857 beguncev, polovica od njih v zadnjih štirih mesecih, ter poiskalo zaščito v sosednjih državah, kar je huda obremenitev za države gostiteljice; ker se je 457.186 beguncev zateklo v Libanon, 448.370 v Jordanijo, 324.731 v Turčijo, 144.016 v Irak, 62.502 v Egipt, 10.052 v severnoafriške države ter 10.158 v Grčijo; ker 75 odstotkov beguncev predstavljajo ženske, s katerimi je približno 600.000 otrok, za katere je treba nujno poskrbeti ter jim med drugim omogočiti šolanje in zagotoviti psihosocialno pomoč;

G. ker begunci iz Sirije predstavljajo približno 10 odstotkov prebivalcev Libanona in ker so razkropljeni po več kot 1.200 vaseh, kar močno otežuje njihovo registracijo in oskrbo z najnujnejšimi potrebščinami;

H. ker se večina beguncev, ki so pobegnili v Jordanijo, nahaja v begunskem taborišču Zaatari na obmejnem območju; ker so razmere na tem puščavskem območju izredno težavne, s prihajajočim poletjem pa je vse težje zagotavljati dovolj vode, sanitarnih storitev in ustreznih higienskih razmer, da bi se preprečilo razsajanje epidemij med begunci; ker sirski begunci predstavljajo približno 5 % prebivalstva Jordanije, nezaposlenost v državi pa narašča, zaradi česar postaja breme za državo vse večje;

I.   ker obstajajo poročila, da so ženske in dekleta žrtve nasilja in posilstev v taboriščih, kjer naj bi bile zaščitene; ker obstajajo tudi poročila o mladih begunkah, ki jih kupujejo starejši gospodje iz zalivskih držav, da bi se z njimi poročile, ter tako izkoriščajo ranljive družine v izredno težkem položaju;

J.   ker je velik delež od 400.000 palestinskih beguncev v Siriji moral bežati že drugič, saj so pred tem morali pobegniti iz taborišča Yarmouk in drugih taborišč na območju mest Damask in Dara, potem ko so vanje prispele vojaške skupine in tako prekršile nevtralnost begunskih taborišč;

K. ker je 42.000 palestinskih beguncev pobegnilo v Libanon, kjer so se pridružili tistim, ki v begunskih taboriščih živijo že od leta 1948 ali 1967, in ker so zmogljivosti teh taborišč dosegle svojo mejo, saj so bila taborišča že pred tem prezasedena; ker je zgolj okoli 6.000 palestinskih beguncev iz Sirije doseglo Jordanijo, saj politika jordanske vlade omejuje tok Palestincev na njeno ozemlje;

L.  ker begunci, ki bežijo pred konfliktom v Siriji, tvegajo svoja življenja, ko poskušajo doseči varna območja na drugi strani turško-grške meje; ker je 15. maja 2013 šestletna deklica, ki je pobegnila pred vojno, tragično utonila v bližini grškega otoka Leros; ker se sirski begunci pri prečkanju turško-grške meje soočajo z odvzemom prostosti in nesprejemljivimi razmerami ter se jim ne nudi pravic in pomoči, ki bi jih begunci morali biti deležni;

M. ker so donatorji na srečanju v Kuvajtu januarja 2013 obljubili 1,56 milijarde dolarjev pomoči, od katerih je bilo po podatkih Urada Združenih narodov za usklajevanje humanitarnih zadev do zdaj nakazanih zgolj 400 milijonov; ker je po navedbah načrta za humanitarno pomoč v Siriji potrebnih 519 milijonov dolarjev finančnih sredstev za financiranje humanitarnih potreb sirijskih beguncev v obdobju med januarjem in junijem 2013;

N. ker se izredno resen položaj v Siriji že širi čez meje države in negativno vpliva na razmere v sosednjih državah, s tem pa vsej regiji grozijo nepredvidljive posledice;

1.  izraža svoje obžalovanje nad ogromnim številom smrtnih žrtev in trpljenjem civilnega prebivalstva; vse strani poziva k takojšnji ustavitvi vseh napadov na civiliste in spoštovanju mednarodnega humanitarnega prava;

2.  poziva k prenehanju vseh zunanjih posredovanj, vključno z dobavo orožja in vojaške opreme; zahteva, naj EU ne prekliče svoje prepovedi uvoza orožja v Sirijo; se zavzema za končanje državljanske vojne s pogajanji, podpira politično rešitev konflikta ter poudarja, da morajo prihodnost Sirije izbrati njeni državljani, brez kakršnega koli zunanjega posredovanja;

3.  izraža upanje, da bo dogovor med Rusijo in ZDA o nadaljnjih ukrepih k ženevski konferenci o Siriji utrl pot politični rešitvi konflikta;

4.  poziva strani, udeležene v konfliktu, naj dovolijo, da humanitarna pomoč v Siriji neovirano in v zadostnih količinah doseže notranje razseljene osebe in osebe, ki potrebujejo pomoč, da bi lahko preživele te kritične razmere;

5.  poudarja, kako pomembno je, da sosednje države ohranjajo odprte mednarodne meje, s čimer nudijo varno zavetje beguncem pred državljansko vojno v Siriji, ter spoštujejo načeli nevračanja in enakega obravnavanja beguncev;

6.  poziva mednarodno skupnost, še zlasti EU, naj podpre države sprejemnice, predvsem Libanon in Jordanijo, pri obvladovanju vse večjega pritoka beguncev in zagotavljanju nujne humanitarne pomoči, zdravstvenih storitev in šolanja;

7.  opozarja na še posebej ranljiv položaj palestinskih beguncev, ki so postali begunci že drugič;

8.  poziva države članice EU, naj spoštujejo pravice beguncev, ki bežijo pred konfliktom v Siriji, in jim ponudijo ustrezno zaščito in humanitarne razmere;

9.  poziva vse, ki so pristojni za zaščito žensk in deklet, ki jim grozi nasilje v taboriščih, naj te ženske in dekleta zaščitijo in z ukrepi ustavijo izkoriščanje deklet iz ranljivih družin, ki jih prodajajo v zakon;

10. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji, vladam in parlamentom držav članic, vladi in parlamentu Sirske arabske republike, generalnemu sekretarju Unije za Sredozemlje in Arabski ligi.