Návrh uznesenia - B7-0222/2013Návrh uznesenia
B7-0222/2013

NÁVRH UZNESENIA o situácii sýrskych utečencov v susedných krajinách

20.5.2013 - (2013/2611(RSP))

predložený na základe vyhlásenia podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku
v súlade s článkom 110 ods. 2 rokovacieho poriadku

Véronique De Keyser, Ana Gomes, María Muñiz De Urquiza, Pino Arlacchi, Emilio Menéndez del Valle, Pier Antonio Panzeri, Maria Eleni Koppa, Richard Howitt, David Martin, Inés Ayala Sender v mene Skupiny progresívnej aliancie socialistov a demokratov v Európskom parlamente

Pozri aj spoločný návrh uznesenia RC-B7-0199/2013

Postup : 2013/2611(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
B7-0222/2013
Predkladané texty :
B7-0222/2013
Rozpravy :
Prijaté texty :

B7‑0222/2013

Uznesenie Európskeho parlamentu o situácii sýrskych utečencov v susedných krajinách

(2013/2611(RSP))

Európsky parlament,

–   so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o Sýrii, najmä uznesenie zo 16. februára 2012[1] o situácii v Sýrii a uznesenie z 13. septembra 2012[2],

–   so zreteľom na závery Rady pre zahraničné veci o Sýrii z 23. marca, 23. apríla, 14. mája, 25. júna, 23. júla, 15. októbra, 19. novembra a 10. decembra 2012 a z 23. januára, 18. februára, 11. marca a 22. apríla 2013, so zreteľom na závery Európskej rady o Sýrii z 2. marca, 29. júna a 14. decembra 2012 a z 8. februára 2013,

–   so zreteľom na mnohé vyhlásenia vysokej predstaviteľky Únie/podpredsedníčky Komisie Catherine Ashtonovej o situácii v Sýrii, najmä na vyhlásenia z 22. októbra 2012 a 13. marca 2013 o utečencoch,

–   so zreteľom na vyhlásenia komisárky Kristaliny Georgievovej o situácii v Sýrii zo 17. júla, 31. júla a 29. augusta 2012 a na vyhlásenie z 23. apríla 2013 s názvom Čas sa kráti,

–   so zreteľom na rezolúcie Bezpečnostnej rady OSN č. 2059 z 20. júla, č. 2043 z 21. apríla a č. 2042 zo 14. apríla 2012 a na aktualizovanú správu nezávislej medzinárodnej vyšetrovacej komisie OSN z 11. marca 2013,

–   so zreteľom na Všeobecnú deklaráciu ľudských práv z roku 1948,

–   so zreteľom na Medzinárodný pakt o občianskych a politických právach z roku 1966, Medzinárodný pakt o hospodárskych, sociálnych a kultúrnych právach z roku 1966, Dohovor proti mučeniu a inému krutému, neľudskému alebo ponižujúcemu zaobchádzaniu alebo trestaniu z roku 1984, Dohovor o právach dieťaťa z roku 1989 a Opčný protokol o účasti detí v ozbrojených konfliktoch z roku 2000, ktorých všetkých je Sýria zmluvnou stranou,

–   so zreteľom na prvú medzinárodnú konferenciu darcov na vysokej úrovni, ktorá sa týkala Sýrie a ktorá sa konala 30. januára 2013 v Kuvajte,

–   so zreteľom na marakéšske zasadnutie Skupiny priateľov sýrskeho ľudu a na medzinárodnú konferenciu, ktorá sa konala 28. januára 2013 v Paríži,

–   so zreteľom na Národný pakt a spoločnú politickú víziu transformácie v Sýrii, ktorá bola pripravená na základe konferencie sýrskej opozície konanej pod záštitou Ligy arabských štátov 2. – 3. júla v Káhire,

–   so zreteľom na závery a odporúčania projektu nazvaného Deň potom: podpora demokratickej transformácie v Sýrii uverejnené v auguste 2012,

–   so zreteľom na sýrsky plán humanitárnej pomoci a reakcie z 19. decembra 2012,

–   so zreteľom na plán reakcie sýrskej vlády z 19. decembra 2012,

–   so zreteľom na Sýrske humanitárne fórum (SHF), ktoré bolo založené na jar roku 2012, a na jeho ostatné zasadnutie z 19. februára 2013,

–   so zreteľom na článok 110 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A. keďže Úrad vysokého komisára OSN pre utečencov zaznamenal 6. mája 2013 približne 1 440 228 sýrskych utečencov; keďže 455 665 z nich utieklo do Libanonu, 448 370 do Jordánska, 322 407 do Turecka a 141 702 do Iraku; keďže OSN odhaduje, že do konca roka 2013 celkový počet utečencov by mohol dosiahnuť 3,5 milióna; keďže 4,25 milióna Sýrčanov je presídlených v rámci ich krajiny a naliehavo potrebuje humanitárnu pomoc a 1,5 miliónu osôb hrozí potravinová neistota;

B.  keďže počet sýrskych utečencov dramaticky rastie, pretože politická a humanitárna situácia sa zhoršujú každým dňom pokračujúcej občianskej vojny; keďže občianska vojna v Sýrii vážne ohrozuje krehkú bezpečnosť a stabilitu regiónu ako celku; keďže je tu nebezpečenstvo, že účinky presahovania sa z náhodných zmenia na štrukturálne;

C. keďže nielen civilisti, ale i niekoľko bývalých politických a vojenských vodcov režimu, ako aj veľvyslancov utiekli do susedných a vzdialenejších krajín; keďže významní činitelia, akými sú biskup Búlus Jázidží a biskup Júhanná Ibráhím, boli unesení a stali sa terčom v sýrskom konflikte; keďže sektárske násilie, k akému došlo v Bajdá, môže vyústiť do vojny;

D. keďže prijímajúce krajiny počas vojny zachovávali politiku otvorených dverí, ale zvolili si rôzne spôsoby prijímania utečencov; keďže ich schopnosť a kapacita prijímať a poskytovať útočisko rastúcemu prílivu utečencov sa dostali na hranicu únosnosti, pretože „incidenty“ sa začínajú pravidelne odohrávať pozdĺž hraníc; keďže Libanon sa rozhodol pre politiku bez táborov a vo veľkej miere „absorboval“ utečencov do miestnych komunít; keďže vo všeobecnosti ľudia v regióne ústretovo otvorili svoje domovy utečencom zo Sýrie;

E.  keďže k 22. aprílu 2013 dosiahla pomoc, ku ktorej sa zaviazala EÚ, takmer 473 miliónov EUR, z čoho je 200 miliónov EUR z jej humanitárneho rozpočtu a 273 miliónov EUR od členských štátov;

F.  keďže rôzne správy z mimovládnych organizácií venujúcich sa pomoci uvádzajú, že len 30 až 40 % celkových finančných prostriedkov, ktoré prisľúbilo medzinárodné spoločenstvo, bolo skutočne poskytnutých;

G. keďže asi 400 000 palestínskych utečencov bolo postihnutých konfliktom priamo v Sýrii; keďže v tomto konflikte Palestínčania vo veľkej miere zachovali neutralitu; keďže UNWRA registruje takmer 50 000 Palestínčanov v Libanone a takmer 5 000 v Jordánsku; keďže Jordánsko zatvorilo svoje hranice Palestínčanom utekajúcim pred konfliktom v Sýrii a keďže je im vo veľkej miere bránené pracovať v Libanone; keďže palestínski utečenci, ktorí boli už aj pred vojnou zraniteľným a neúmerne chudobným spoločenstvom, sa úplne spoliehajú na UNWRA, ako na jediného poskytovateľa nielen vzdelávania, zdravotnej starostlivosti a podporných služieb, ale i potravín, peňazí a lekárskej pomoci;

H. keďže ochrana a bezpečnosť v jordánskom tábore Za´a tarí sa veľmi zhoršili a krádeže a požiare, akým bol požiar z 21. apríla 2013, sa stali bežnými; keďže v tábore Za´a tarí býva viac ako 130 000 osôb a je tak štvrtým najväčším mestom v Jordánsku; keďže nedostatok bezpečnosti naďalej ohrozuje životy v táboroch a postihuje tiež pracovníkov v oblasti humanitárnej pomoci a žurnalistov;

I.   keďže podľa medzinárodných organizácií sa dievčatá a ženy v utečeneckých táboroch stávajú obeťami rastúceho sexuálneho násilia a znásilňovanie je používané ako vojnová zbraň; keďže sýrski utečenci, ktorí prežili sexuálne násilie, nemajú žiadne skutočné možnosti zdravotnej starostlivosti; keďže podľa niekoľkých zdrojov v sýrskych utečeneckých táboroch dochádza k dočasným sobášom uzatváraným na účely telesnej rozkoše (tzv. mut´a);

J.   keďže inkluzívna politická transformácia pod vedením samotnej Sýrie, ktorá naplní legitímne demokratické túžby sýrskeho ľudu, je jedinou cestou k slobodnej a demokratickej Sýrii; keďže ďalšia nekontrolovaná militarizácia konfliktu môže priniesť sýrskemu ľudu a regiónu ako celku len väčšie utrpenie; keďže nezávislá medzinárodná vyšetrovacia komisia OSN pre Sýriu zaznamenala, že v posledných mesiacoch začali obe strany používať brutálnejšie taktiky a zapojili nové vojenské kapacity; keďže do Sýrie sú prostredníctvom rôznych kanálov stále dovážané zbrane;

K. keďže tisícky osôb, ktoré utiekli zo Sýrie, dezertovali z armády, aby unikli tomu, že by museli páchať vojnové zločiny alebo zločiny proti ľudskosti, alebo utiekli z vojenskej služby z podobných dôvodov;

L.  keďže prezident Baššár al-Asad a jeho autoritársky režim nemá v budúcnosti Sýrie žiadne miesto; keďže jediný spôsob, ako zabrániť ďalšej eskalácii vojny a napomôcť riešenie situácie utečencov prostredníctvom mierového prechodu k demokracii v krajine je odstúpenie prezidenta;

M. keďže alternatíva súčasnému režimu by mala byť inkluzívna, mala by reprezentovať rôznorodosť sýrskej spoločnosti a v plnej miere rešpektovať univerzálne hodnoty demokracie, právneho štátu, ľudských práv a základných slobôd, s osobitným zreteľom na práva etnických, kultúrnych a náboženských menšín, ako aj žien; keďže ustanovenie inkluzívnej, reprezentatívnej dočasnej vlády opozičnými silami môže prispieť k naplneniu tejto alternatívy;

N. keďže bola založená medzinárodná Skupina priateľov sýrskeho ľudu, ktorá na úrovni ministrov zahraničných vecí usporiadala niekoľko konferencií za účasti zástupcov kľúčových medzinárodných organizácií vrátane OSN, Ligy arabských štátov, EÚ, Organizácie islamskej spolupráce, Rady pre spoluprácu v Perzskom zálive, Zväzu arabského Maghrebu a Africkej únie;

O. keďže zástupcovia sýrskej opozície uskutočnili v posledných mesiacoch niekoľko stretnutí s cieľom prekonať vnútorné nezhody a vytvoriť jednotný front, pričom vydali Národný pakt a Spoločnú politickú víziu transformácie v Sýrii, ako aj závery a odporúčania projektu nazvaného „Deň potom: podpora demokratickej transformácie v Sýrii; keďže napriek všetkému úsiliu pretrvávajú v opozícii vnútorné spory a napätie;

P.  keďže v dôsledku veta Ruska a Číny Bezpečnostná rada OSN doteraz nebola schopná zodpovedne reagovať na občiansku vojnu v Sýrii; keďže Valné zhromaždenie OSN vo svojej rezolúcii prijatej 3. augusta 2012 vyjadrilo poľutovanie nad tým, že sa Rade bezpečnosti nepodarilo dohodnúť na opatreniach, ktoré by zabezpečili súhlas sýrskych úradov s jej rozhodnutiami; keďže na základe rezolúcií Bezpečnostnej rady OSN boli v Sýrii rozmiestnení neozbrojení vojenskí pozorovatelia OSN;

Q. keďže EÚ uvalila na Sýriu už niekoľkokrát cielené sankcie vrátane zákazu cestovať, zmrazenia aktív, zákazu vývozu luxusného tovaru a položiek s dvojakým použitím do krajiny a ďalej sprísnila embargo na vývoz zbraní do Sýrie;

1.  opätovne čo najdôraznejšie odsudzuje brutálny masaker, ktorého sa režim dopúšťa na sýrskom obyvateľstve; s potešením víta odvahu sýrskeho ľudu; vyjadruje svoju solidaritu so sýrskym obyvateľstvom a podporuje ho v jeho boji o demokraciu, dôstojnosť, ľudské práva a základné slobody; opakuje svoju výzvu prezidentovi Baššárovi al-Assadovi a jeho režimu, aby okamžite odstúpili a umožnili tak mierovú a inkluzívnu transformáciu krajiny pod sýrskym demokratickým vedením;

2.  vyzýva všetky ozbrojené strany konfliktu, aby okamžite ukončili násilie v Sýrii; opätovne zdôrazňuje, že medzinárodné humanitárne právo, ktorého hlavným cieľom je chrániť civilné obyvateľstvo, musia v plnej miere rešpektovať všetky subjekty, ktorých sa kríza týka; zdôrazňuje, že tí, ktorí zapríčinili rozsiahle, systematické a hrubé porušovanie ľudských práv, ku ktorému došlo v Sýrii za posledných 24 mesiacov, musia za svoje činy niesť zodpovednosť; dôrazne v tejto súvislosti podporuje výzvy vysokej komisárky OSN pre ľudské práva, aby sa situácia v Sýrii postúpila Medzinárodnému trestnému súdu;

3.  je presvedčený, že riešenie konfliktu spočíva v politickom mechanizme na podporu politického procesu vedeného Sýriou, ktorý bude presadzovať spoľahlivé a účinné politické riešenie medzi tými, ktorí sú odhodlaní podporiť prechod; potvrdzuje, že je v prvom rade dôležité oddeliť humanitárny a politický aspekt, aby sa uľahčil prístup k ľuďom v núdzi; vyzýva EÚ a ESVČ, aby vypracovali plán politického riadenia v oslobodených oblastiach vrátane možnosti odstránenia sankcií;

4.  konštatuje, že všetci utečenci zo Sýrie majú právo na ďalšiu ochranu, keďže im hrozí riziko z iných dôvodov, než ktoré sú uvedené v bode 26 usmernení UNHCR, teda „vysoké alebo neprimerane tvrdé“ tresty, možno až mučenie či neľudské alebo ponižujúce zaobchádzanie, alebo dokonca svojvoľné popravy;

5.  vyzýva darcov vzhľadom na rastúce potreby utečeneckej palestínskej populácie v Sýrii a v susedných krajinách, aby poskytli veľkorysú podporu pokračujúcemu úsiliu v rámci UNRWA s cieľom posilniť vytrvalosť utečencov a minimalizovať ich utrpenie a problémy spojené s vysťahovaním;

6.  opakuje svoju výzvu členom Bezpečnostnej rady OSN, najmä Rusku a Číne, ale aj USA, aby sa ujali svojej zodpovednosti a ukončili násilie a útlak sýrskeho ľudu; naďalej podporuje úsilie EÚ a jej členských štátov v tejto oblasti;

7.  žiada okamžité poskytnutie humanitárnej pomoci všetkým sýrskym obyvateľom, ktorí sa ocitli v núdzi, s osobitným zreteľom na zranené osoby, utečencov, osoby vysídlené v rámci krajiny, ženy a deti; vyjadruje v tejto súvislosti uznanie úsiliu Medzinárodného Červeného kríža a UNRWA; žiada sýrsku vládu, aby umožnila humanitárnym organizáciám plný prístup do krajiny; zdôrazňuje, že je potrebné zvýšiť spoluprácu medzi rôznymi subjektmi pôsobiacimi na mieste, ako sú miestne úrady, medzinárodné organizácie a mimovládne organizácie, vrátane spolupráce na hraniciach; domnieva sa, že by bola užitočná pomoc pri stanovení postupu a monitorovaní na hraniciach;

8.  oceňuje hostiteľské spoločnosti a susediace krajiny Sýrie, najmä Jordánsko, Libanon, Turecko a Irak, za pozoruhodnú vynachádzavosť pri poskytovaní úkrytov a humanitárnej pomoci rodinám, ktoré utekajú pred vojnou v Sýrii, ale vážne ho znepokojuje nebezpečná úroveň presýtenia, ku ktorej sa tieto krajiny blížia;

9.  vyzýva EÚ, aby prevzala vedúcu úlohu pri poskytovaní pomoci sýrskym utečencom, a vyzýva EÚ a jej členské štáty, aby naliehavo vytvorili komplexný program na zvýšenie a posilnenie podpory všetkým susedným krajinám, ktoré poskytujú utečencom finančnú a materiálnu pomoc, s cieľom umožniť utečencom napriek všetkým prekážkam a ťažkostiam bezpečnú a vhodnú ochranu;

10. berie na vedomie potrebu stanov, sanitárnych zariadení, liekov, vzdelávania, a najmä posilnenia komunít, stability, služieb a infraštruktúry, ako aj programov na vybudovanie kapacity s cieľom zvládnuť rastúci prílev utečencov; poukazuje na dôležitosť vyhodnocovania podmienok utečencov, ktorí žijú mimo táborov; zdôrazňuje potrebu zvážiť premiestnenie utečencov do iných oblastí;

11. žiada zvýšenie materiálnej a politickej podpory EÚ s cieľom zmierniť riziko, ktoré predstavuje rastúci počet sýrskych utečencov pre sociálno-ekonomickú a politickú stabilitu susedných krajín, najmä Libanonu;

12. vyzýva EÚ a medzinárodné spoločenstvo, aby vytvorili mechanizmy na stanovenie zodpovednosti s cieľom zaistiť, aby sa všetky prisľúbené finančné prostriedky dostali k tým, ktorým boli naozaj určené; víta významné európske záväzky prijaté na darcovskej konferencii v Kuvajte 30. januára 2013; vyzýva OSN a medzinárodné spoločenstvo, najmä krajiny Perzského zálivu, aby zintenzívnili svoju pomoc vzhľadom na rastúce potreby; vyzýva členské štáty EÚ, aby prijali viac utečencov;

13. zdôrazňuje, že je dôležité ponechať medzinárodné hranice otvorené, a vyzýva medzinárodné spoločenstvo, aby veľkoryso podporilo Libanon a Jordánsko pri zvládaní rastúceho prílevu utečencov; nalieha na vládu, Jordánska, aby dodržiavala zásadu zákazu vrátenia alebo vyhostenia a zásadu rovnakého zaobchádzania s utečencami;

14. je naďalej hlboko znepokojený v dôsledku rozšíreného a systematického porušovania ľudských práv; vyzýva EÚ a medzinárodné spoločenstvo, aby posilnili ochranu civilistov vrátane humanitárnych pracovníkov a zdravotníckych pracovníkov; naliehavo žiada medzinárodné spoločenstvo, aby našlo riešenie súčasnej neistoty a problémov v oblasti práva a poriadku v utečeneckých táboroch vytvorením novej bezpečnostnej iniciatívy v táboroch; naliehavo vyzýva všetky strany konfliktu, aby dodržiavali medzinárodné humanitárne právo a uľahčili prístup k humanitárnej pomoci, čím umožnia humanitárnym pracovníkom v krajine i mimo nej vyrovnať sa s rastúcimi potrebami; podporuje skutočnosť, že vysoká predstaviteľka odsúdila všetky druhy teroristických útokov;

15. odsudzuje prax sexuálneho násilia v občianskej vojne v Sýrii; naliehavo vyzýva EÚ a medzinárodné spoločenstvo, aby vyčlenili prostriedky špecificky určené na riešenie problému sexuálneho násilia; vyzýva hostiteľské spoločenstvá, aby poskytli obetiam sexuálneho násilia náležitú lekársku starostlivosť;

16. nabáda spoločného osobitného zástupcu OSN a Ligy arabských štátov pre Sýriu, aby zaujal ambiciózny a proaktívny prístup; vyzýva medzinárodné spoločenstvo vrátane EÚ a jej členských štátov, aby mu poskytlo pevnú a jednotnú podporu;

17. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, podpredsedníčke Komisie/vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, parlamentom a vládam členských štátov a všetkým stranám zapojených do konfliktu v Sýrii.